miniatura

Blisko 400 osób z diecezji cieszyńskiej i katowickiej wzięło udział w Bezsennej Nocy 16 kwietnia br. w Drogomyślu. Organizatorami wydarzenia było Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz miejscowa parafia. Program spotkania został przygotowany przez młodych liderów i w dużym stopniu zrealizowany przez młodzież z parafii w Drogomyślu – w sumie 39 osób. Po części przygotowanej w kościele uczestnicy spotkania wzięli udział w poczęstunku, grach i zabawach. Relacja Anny Bebek, jednej z uczestniczek: Po dwuletniej przerwie wywołanej sytuacją pandemiczną odbyła się Bezsenna Noc. W tym roku hasło wydarzenia brzmiało: Którędy?. Razem staraliśmy się znaleźć odpowiedź na to, jaką drogą należy iść, aby dotrzeć do Jezusa. Podczas scenek przygotowanych przez grupę młodzieżową z Drogomyśla obserwowaliśmy losy Kowalskiego, który starał się[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Bielsku-Białej 12 marca 2022 roku odbyła się 10. sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił bp Adrian Korczago. Czynny udział w nabożeństwie wzięli synodałowie: ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Mateusz Mendroch, Andrzej Cieślar, wiceprezes konsystorza Adam Pastucha, radczyni Krystyna Penkała, Leszek Podżorski, Danuta Szczypka oraz uczestniczka konkursu biblijnego Nadina Broda. W trakcie nabożeństwa wręczono dyplomy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. W związku z tym, że była to ostatnia sesja obecnej kadencji synodu diecezji bp Adrian Korczago wraz z kuratorem diecezji Tomaszem Bujokiem wręczył synodałom okolicznościowy list zawierający podziękowania za ich pięcioletnią służbę. Po nabożeństwie, w auli Towarzystwa[...]

miniatura

Dnia 6 stycznia 2022 roku w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu został wprowadzony ks. Dariusz Lerch. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca oraz ks. Marka Londzina z Dzięgielowa. W prze-mówieniu skierowanym do nowego proboszcza bp Adrian Korczago nawiązał do przeżywanego Święta Epifanii, podkreślając, by objawiona światu Światłość, którą jest Jezus Chrystus, przewodziła także służbie ks. Dariusza Lercha. Nowo wprowadzony proboszcz wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 14,4-6. W liturgii nabożeństwa czynnie uczestniczyli: ks. Oskar Wild z Wisły oraz ks. Michał Matuszek i diakon Urszula Śliwka z Ustronia. Życzenia ks. Dariuszowi Lerchowi złożyli kurator parafii Marcin Janik oraz burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. O[...]

miniatura

Od 22 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 r. – już po raz 25. – odbyły się wczasy świąteczno-noworoczne w Wiśle-Jaworniku. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia przy wsparciu Diakoni Polskiej, która dofinansowała pobyt 14 osób. Jedna z uczestniczek opisuje wypoczynek, oceniając go jako udany i wyrażając wdzięczność wobec organizatorów. Poniżej obszerne fragmenty jej relacji. Siedem nabożeństw i wiele spotkań „Sytuacja, jaka panuje w związku z pandemią spowodowała, że przybyło tylko 27 uczestników. Na turnusie 2019/2020 było nas 43 uczestników z pięciu diecezji. W tym roku z diecezji cieszyńskiej było 17 osób, z diecezji katowickiej – 7 osób, 1 osoba wyznania metodystycznego oraz 2 osoby wyznania rzymskokatolickiego. Osiem z tych osób przyjechało do Jawornika po raz pierwszy. Podczas pierwszego posiłku przedstawiliśmy się podając imię i[...]

miniatura

W Cieszynie 19 listopada 2021 roku w kościele Jezusowym odbyła się uroczystość z okazji 140-lecia założenia Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej oraz 30. rocznicy reaktywacji Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy. Uroczystość rozpoczęła się preludium organowym w wykonaniu Jean-Claude Hauptmanna oraz przybliżeniem historii towarzystwa przez uczniów liceum. Gości i uczestników uroczystości przywitał prezes Towarzystwa Ewangelickiego, proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska. Podczas spotkania wystąpiły chóry: przedszkolaków, szkoły podstawowej, a także licealistów. Wykłady wygłosiły: prof. Ewa Chojecka: Dwie opowieści bajkowe – z historii i współczesności oraz prof. Aniela Różańska: Kształtowanie otwartej tożsamości ewangelickiej. Uczniowie zaprezentowali także wspomnieniowy montaż[...]

miniatura

W cieszyńskim teatrze im. Adama Mickiewicza 11 listopada 2021 r. wręczono Laury Ziemi Cieszyńskiej – srebrne oraz honorową Złotą Cieszyniankę. W gronie wyróżnionych znaleźli się ewangelicy z diecezji cieszyńskiej. Gmina Goleszów przyznała laur Albinowi Klimczakowi, lokalnemu działaczowi społecznemu, od wielu lat udzielającemu się w licznych organizacjach pozarządowych na terenie gminy Goleszów oraz całego Śląska Cieszyńskiego. Laureat jest również poetą oraz certyfikowanym artystą-amatorem. Gmina Strumień uhonorowała Anitę Świtałę, nauczycielkę historii z Pruchnej. Od 1994 roku jest organizatorką finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Strumień. Jest współzałożycielką Amatorskiego Teatrzyku Okazjonalnego, regularnie organizuje także akcję „Pełna miska dla schroniska”, polegającą na dobrowolnej zbiórce żywości[...]

miniatura

W kościele w Wiśle-Malince 6 listopada 2021 r. odbyło się V Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Tematem przewodnim była 100. rocznica powstania diecezji cieszyńskiej. Sto lat temu było to wydarzenie raczej smutne, bo wiązało się z rozdzieleniem ewangelików Polaków granicą państwową po zajęciu przez Czechosłowację części Śląska Cieszyńskiego. Tworzenie się diecezji to był proces, który ostatecznie zakończył się w II połowie 1921 roku. Przed stu laty przedstawiciele parafii postanowili, że ewangelicy z polskiej części Śląska Cieszyńskiego przyłączą się do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z siedzibą w Warszawie. W II Rzeczpospolitej działało 7 Kościołów ewangelickich. Ważnym punktem konstytuowania się diecezji był wybór 21 sierpnia 1921 roku ks. Karola Kulisza z Cieszyna na seniora diecezji. Na początku forum bp Adrian Korczago[...]

miniatura

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy 30 października 2021 r. odbyło się spotkanie pt. Obywatelskość – wartość niezbywalna, podczas którego miała miejsce prezentacja oraz promocja książki Ewy Chojeckiej Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-2017. Przybyłych na spotkanie gości przywitali organizatorzy spotkania: ks. Marek Twardzik, proboszcz parafii w Cisownicy oraz zastępca wójta gminy Goleszów Rafał Glajcar. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obywatelskość i architektura kościołów mają ze sobą niewiele wspólnego, ale jedna myśl zaczerpnięta z książki spina te dwie rzeczywistości: „Powstawały [kościoły] z inicjatywy i potrzeby lokalnych, małych wspólnot ewangelickich, z ich środków i budowane ich rękami. Ewidentnie ich powstaniu patronowała idea nowoczesnej obywatelskości jako wyrazu[...]

miniatura

W niedzielę 31 października 2021 r. w kościele ewangelickim w Białej odbyło się centralne nabożeństwo reformacyjne trzech parafii – Białej, Bielska, Starego Bielska – na terenie Bielska-Białej. Było ono także związane z 70-leciem połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski, które miasto świętuje w tym roku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa wykład dotyczący historii ewangelicyzmu w Bielsku i Białej zaprezentował Piotr Kenig z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (cały tekst znajdziecie w „Kalendarzu Ewangelickim 2022”). W liturgii wstępnej uczestniczyli duchowni trzech parafii: ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii w Bielsku, ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii w Białej, ks. Artur Woltman, wikariusz parafii w Starym Bielsku. Odczytali oni także teksty reformacyjne – fragmenty 95 tez o odpustach, O wolności chrześcijanina[...]

miniatura

Dnia 31 października 2021 r. w trakcie nabożeństwa w parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) wręczono Luterańskiemu Chórowi Graduale, któ-ry działa w parafii, Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Została ona przyznana już rok temu, jednak z powodu pandemii przekazano ją dopiero teraz. W 2020 r. chór obchodził 75-lecie powojennej działalności. W imieniu sejmiku wojewódzkiego nagrodę oraz dyplom i list gratulacyjny przekazał jego radny Andrzej Molin. Obecny był także Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, który odczytał list gratulacyjny prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Ze strony parafii gratulacje na ręce dyrygentki Agaty Fender złożył proboszcz ks. Krzysztof Cienciała. Podczas uroczystości Graduale zaśpiewał kilka pieśni. Chórzyści zaznaczyli, że wyróżnienie ma wymiar wielopokoleniowy. Należy[...]