miniatura

Festiwal Ekumeniczny organizowany w Ustroniu przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne (ChSE) odbył się w 2021 roku po raz siedemnasty. Dnia 25 czerwca w Muzeum Ustrońskim zainaugurowano to wydarzenie. W niedzielę 27 czerwca w kościele ewangelickim w Ustroniu odbył się koncert główny XVII Festiwalu Ekumenicznego poświęcony pamięci ks. Piotra Wowrego, niedawno zmarłego proboszcza miejscowej parafii ewangelickiej. Połączony był z odsłonięciem tablicy pamiątkowej i otwarciem muzeum jego imienia. Przybyłych gości przywitał przewodniczący ChSE Łukasz Sitek. Wystąpiła Artis Symphony Orchestra pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna wraz z solistami: Martą Kaczmarzyk, Filipem Hauptmannem, Darią Branny, Natalią Pieszką i Wiktorią Budzińską. Muzycy wykonali utwory muzyki klasycznej i filmowej, przeplatane słowem wiążącym Anity Binek. W trakcie[...]

miniatura

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. w Wiśle odsłonięto tablicę pamiątkową ks. gen. Adama Pilcha, pochodzącego z Wisły duchownego ewangelickiego, który zmarł tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość połączona była z 183. pamiątką poświęcenia kościoła apostołów Piotra i Pawła. Kazanie wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Po nabożeństwie, na placu przed kościołem odbyło się odsłonięcie tablicy. Postać ks. gen. Adama Pilcha przypomniał ks. ppłk Wiesław Żydel, krótkie wspomnienie i modlitwę zmówił Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, a tekst biblijny odczytał ks. por. Dawid Banach. Krótkie przemówienie wygłosił także starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Tablicę odsłonił bp Adrian Korczago wraz z żoną ks. gen. Adama[...]

miniatura

We wtorek 29 czerwca 2021 r. na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej odbyło się modlitewne spotkanie Żydów oraz chrześcijan. Spotkanie miało związek z dewastacją 67 żydowskich nagrobków, której dokonali młodociani sprawcy w sobotę 26 czerwca. W modlitwie uczestniczyli: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej bp Piotr Greger, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra oraz zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia. Biskup Adrian Korczago modlił się o pokój wykorzystując słowa Psalmu 4. Wyraził ponadto swój ból i dezaprobatę wobec aktu wandalizmu oraz zapewnił, że będzie podejmować wyraźne działania, aby w praktyczny sposób chrześcijanie i Żydzi mogli być ze sobą, obok siebie i dla siebie. zdjęcie: Robert[...]

miniatura

– tożsamość cisownickich ewangelików   Patent tolerancyjny cesarza Józefa II z dnia 13 października 1781 roku zezwolił mniejszościom wyznaniowym, w tym ewangelikom, na budowę kościołów – domów modlitwy, jak i zakładanie szkół. Wykorzystali tę cesarską „łaskę” ewangelicy z Cisownicy i założyli pierwszą prywatną szkołę wyznaniową. Według przepisów patentu tolerancyjnego społeczność ewangelicka Cisownicy spełniała warunki do budowy własnego kościoła i utworzenia samodzielnego zboru. Dlaczego do tego nie doszło, dziś już nie wiadomo. Szkoła Szkoła mieściła się w prywatnym pomieszczeniu. Pierwszym nauczycielem był Jan Pellar z Cisownicy. W roku 1835 z inicjatywy ks. Karola Kotschego, ustrońskiego proboszcza wybudowano pierwszy samodzielny budynek szkolny, który w 1850 r. przyozdobiono wieżyczką, a na niej umieszczono dwa[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W sobotę 22 maja 2021 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji cieszyńskiej, która miała się odbyć 20 marca, ale ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce została przeniesiona na maj. Zebranych powitał zwierzchnik diecezji bp Adrian Korczago. Następnie przekazał głos ks. dr. Grzegorzowi Olkowi, który wygłosił wykład pt. „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus” – Pawłowe przedstawienie dwóch sprawiedliwości w Rz 10 jako wyzwanie dla ewangelików w XXI wieku? W kolejnej części spotkania przyjęto porządek sesji, a ślubowanie złożył nowy członek synodu ks. Mateusz Mendroch, wikariusz parafii w Cieszynie. Powołano też sekretarzy i komisję skrutacyjną. W dalszej części obrad bp Adrian Korczago zaprezentował sprawozdanie z życia diecezji w 2020 roku, które wraz z przesłanymi[...]

miniatura

Po raz drugi w Kościele zorganizowano akcję Kartka dla seniora. Dzieci na lekcjach religii online w różnych miejscach w Polsce przygotowały przed Wielkanocą kartki z życzeniami dla seniorów z ewangelickich domów opieki prowadzonych w: Dzięgielowie, Bytomiu-Miechowicach, Bielsku-Białej, Mikołajkach, Konstancinie-Jeziornej. Akcja ta została także ogłoszona w „Przyjacielu Dzieci” – dodatku do „Zwiastuna Ewangelickiego”, gdzie podano adresy, na które mali czytelnicy mogli wysyłać wykonane kartki. Dzieci tworząc własnoręcznie kolorowe kartki stosowały różne techniki, m.in. origami, używały kredek, farb, wycinały jajka z kolorowego papieru itd. Ewangelicki Dom Opieki Arka w Mikołajkach pochwalił się na Facebooku przesyłkami, jakie do nich dotarły: „Otrzymaliśmy miłą niespodziankę dla naszych podopiecznych – kartki świąteczne przygotowane[...]

miniatura

W okresie pasyjnym w 2021 roku ponownie wiele spotkań pasyjnych, rekolekcji odbyło się w Internecie. Dzięki temu ewangelicy z różnych części Polski mogli uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach, które były transmitowane na YouTubie lub Facebooku. W części spotkań parafianie mogli brać udział będąc w kościele, przestrzegając obowiązujących obostrzeń. Zorganizowano spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentujemy zaledwie niektóre z nich. W dniach 19-21 marca 2021 r. w Łodzi rekolekcje pasyjne pt. Pamiętajmy o ogrodach prowadził ks. Marek Jerzy Uglorz, który był także mówcą w Poznaniu, Pile i Golasowicach. Ewangelizację pasyjną pt. Święty grzesznik zorganizowano w Goleszowie w dniach 26-28 marca 2021 r. Mówcą był ks. Mirosław Czyż z Pszczyny. Trzydniowe rekolekcje pasyjne dla dzieci w postaci 3 filmów[...]

miniatura

Diecezja katowicka W sobotę 20 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Długo rozważano, w jakiej formie ma się odbyć – czy stacjonarnie w katowickim kościele, czy jednak zdalnie. W świetle najnowszych obostrzeń rada diecezjalna zdecydowała o przeprowadzeniu posiedzenia za pomocą platformy do wideokonferencji. Mimo obaw o frekwencję, udział w obradach wzięło 75 z 92 członków synodu, w trybie hybrydowym, ponieważ, w niektórych parafiach część synodałów zebrała się na plebaniach i uczestniczyła w posiedzeniu wraz z duchownymi zachowując reżim sanitarny. Obrady synodu rozpoczęły się rozważaniem Słowa Bożego, które wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy. Przyjęto sprawozdania z[...]

miniatura

W 3. niedzielę pasyjną 7 marca 2021 roku ks. Dariusz Madzia został wprowadzony w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Janusza Sikory, emerytowanego proboszcza parafii w Cieszynie oraz ks. Marka Londzina, proboszcza parafii w Dzięgielowie, który wcześniej był proboszczem w Istebnej. Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny zespół CDN. Biskup Adrian Korczago oparł swe przemówienie o tekst hasła tygodnia z Ewangelii Łukasza 9,62. Podkreślał, że „na kartach Ewangelii Łukasza zostało zawarte niezwykle zwięzłe, a zarazem bardzo konkretne postrzeganie rzeczywistości, będące cennym wskazaniem dla osób gotowych podejmowania się służby na rzecz Bożej sprawy”. Biskup wskazywał, że „musimy siać, bo nadal panuje głód Słowa[...]

miniatura

W Ustroniu 13 grudnia 2020 r. wprowadzono na stanowisko proboszcza pomocniczego ks. Dariusza Lercha.Wprowadzenia dokonał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago w asyście ks. radcy Waldemara Szajthauera – administratora parafii w Ustroniu oraz ks. radcy Marka Londzina, proboszcza parafii ewangelickiej w Dzięgielowie.W swoim wystąpieniu wprowadzony proboszcz odniósł się do słów Psalmu 37,5: „Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a on wszystko dobrze uczyni”. „Nieraz zastanawiałem się, gdzie moja droga mnie doprowadzi, gdzie przyjdzie mi służyć jako duchownemu i ilekroć sam chciałem decydować, Pan Bóg kierował mnie w inną stronę. Dopiero wtedy, gdy powierzyłem mu swoje życie, swoją drogę, On napełnił moje serce pewnością, że miejsce, w którym teraz jestem, jest właśnie tym, które mi przeznaczył” – powiedział[...]