miniatura

W Goleszowie 30 kwietnia 2022 roku ks. Piotr Sztwiertnia został wprowadzony jako proboszcz. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Bartosza Cieślara z Żor oraz ks. Zbigniewa Obracaja z Katowic. W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Izajasza 25,1.

Ks. Piotr Sztwiertnia wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 3,30. Zaznaczył, że jest to jego życiowe credo, jakie obrał już podczas czwartego roku studiów teologicznych. Wraz ze wsparciem rodziny motywowało go zawsze do służby.

Prosił także parafian, by modlili się o niego, zapewniając także członków zboru o swoich modlitwach.

Liturgię współprowadzili ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika oraz dk. Karina Chwastek-Kamieniorz z Goleszowa. Spowiedź poprowadził prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina. Życzenia ks. Piotrowi Sztwiertni złożyli kurator parafii Adam Sztwiertnia, wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar wraz z przewodniczącą gminy Elżbietą Duraj oraz wicestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbali członkowie zespołu Sola Fide pod dyrekcją Małgorzaty Konarzewskiej, którzy z chórzystami zespołu dziecięcego Promyki pod dyrekcją dk. Kariny Chwastek-Kamieniorz, chóru żeńskiego z Lesznej Górnej pod dyrekcją Jolanty Pecold, chóru mieszanego pod dyrekcją Izabeli Michalik, męskiego chóru Cantus pod dyrekcją Anny Stanieczek wykonali także wspólnie dwie pieśni.

Tego samego dnia odbył się w kościele w Goleszowie wieczór uwielbienia z Zespołem CME, którego nowo wprowadzony proboszcz jest członkiem. Podczas wydarzenia zwiastował on także Słowo Boże.

Wybory na proboszcza odbyły się 10 kwietnia 2022 r., ks. Piotr Sztwiertnia był jedynym kandydatem. Na 239 głosujących, za jego kandydaturą głosowało 229 osób, 8 osób się wstrzymało, a 2 głosy były nieważne.


Ks. Piotr Sztwiertnia urodził się 18 maja 1991 r. w Cieszynie jako syn ks. Zdzisława Sztwiertni i Ewy z d. Gajdzica. W latach 2010-2015 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i obronił pracę magisterską pt. Kategoria nawrócenia w myśli ks. dra Alfreda Jaguckiego i ks. Leszka Czyża na tle „Ksiąg symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP”. Po studiach został skierowany na praktykę kandydacką do parafii w Katowicach-Szopienicach, Sosnowcu, Mysłowicach i Lędzinach-Hołdunowie. Ordynowany został 21 stycznia 2017 r. w parafii w Białej (Bielsko-Biała). W latach 2016-2017 był praktykantem i wikariuszem diecezji cieszyńskiej oraz kierownikiem biura Ewangelickich Dni Kościoła. Od września 2017 r. był wikariuszem parafii w Goleszowie. Jest żonaty, ma syna.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2022