miniatura

W Skoczowie 21 kwietnia 2024 r. w urzędowanie proboszcza pomocniczego został wprowadzony ks. Krzysztof Śledziński. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście biskupa diecezji mazurskiej Pawła Hause oraz ks. radcy Waldemara Szajthauera z Wisły. W liturgii uczestniczyli czynnie proboszcz parafii ks. Alfred Borski, ks. Karina Chwastek-Kamieniorz z Goleszowa oraz ks. Beata Janota ze Skoczowa. Biskup przedstawił życiorys wprowadzanego proboszcza i w oparciu o tekst z Ewangelii Mateusza 14,16 wskazywał na znaczenie odpowiedzialności w tej służbie, by każdy dzień traktować „jako laboratorium, w którym odważymy się na eksperymentowanie (…), by odnajdywać najbardziej adekwatną odpowiedź, pozwalającą na wyznanie »Oto jestem« – będące wyrazem gotowości do podejmowania wyzwań”. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Śledziński,[...]

miniatura

– nowa nazwa młodzieżowego ruchu Podczas trzeciego spotkania inicjatywy Młodzi Dla Młodych zmieniona została nazwa tej społeczności, która od teraz brzmi „Młodzi 4,12”. Spostrzegawczy czytelnicy zauważą, że termin ten odnosi się do pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie w 4 rozdziale i 12 wersecie autor napisał: „Niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku; lecz wzorem bądź dla wierzących w mowie, postępowaniu, miłości, wierze, czystości” (BE). Uzasadnienie wyboru nazwy można znaleźć na profilu „Młodzi 4,12” w mediach społecznościowych: „Werset ten nawiązuje do naszego działania: nie chcemy, żeby nasz młody wiek był dla nas przeszkodą. Wszyscy dobrze wiemy, że może on być błogosławieństwem, dającym nam świeże spojrzenie na świat i Kościół oraz motywującym do pomocy i wprowadzania zmian.[...]

miniatura

W dwóch diecezjach – cieszyńskiej i katowickiej – 20 kwietnia 2024 r. odbyły się zjazdy tegorocznych konfirmantów. W Krakowie spotkali się młodzi ludzie i ich rodzice z diecezji katowickiej – łącznie 150 uczestników. Tegoroczny zjazd odbywał się pod hasłem Jak się dogadać? Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w kościele. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których próbowali odpowiedzieć na trzy pytania – „Jak dogadać się w domu?”, „Jak dogadać się w Kościele?”, „Jak dogadać się z Bogiem?”. Stres, nadmiar obowiązków, nieporozumienia i różnice międzypokoleniowe – to najczęściej pojawiające się przeszkody w relacjach. Na wspólnej sesji przedstawiciele grup zaprezentowali pomysły na to, w jaki sposób wzmocnić wspólnotowe więzi w tych trzech wymiarach życia. Uczestnicy odbyli też wycieczkę z[...]

miniatura

Doroczne spotkanie kobiet aktywnie działających w parafiach diecezji cieszyńskiej odbyło się w Ustroniu 20 kwietnia 2024 r. W spotkaniu uczestniczyło 48 pań. Przybyłe przywitała Anna Czudek, przewodnicząca diecezjalnej komisji ds. kobiet, a następnie przekazała prowadzenie spotkania swojej zastępczyni Annie Wantulok z Jaworza. Tematem przewodnim zjazdu było zagadnienie Moja wiara – moja sprawa. Do niego nawiązywało rozważanie diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk oparte na wersecie z Księgi Jeremiasza 39,18. Czy nasze codzienne życie przypomina lot orła, czy raczej bieg maratończyka? Czy w coraz trudniejszej codzienności pokładamy ufność w Bogu, czy chcemy same ją kontrolować? Jak zaufać Bogu bez reszty? Wiara na co dzień – to Biblia w naszym codziennym życiu. To tylko niektóre wątki, które pojawiły się po pobudzającym do refleksji[...]

miniatura

W Wielką Sobotę 30 marca 2024 r. w kościele w Drogomyślu odbyło się kolejne wyjątkowe wydarzenie – Bezsenna Noc, która była zakończeniem cyklu pasyjnych spotkań dla młodzieży pod hasłem Antidotum. Spotkanie zgromadziło 430 młodych osób, głównie z parafii ewangelickich diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Młodzież przywitał proboszcz parafii ks. Karol Macura oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Swoją historią z Bogiem, swoim świadectwem, podzieliła się Zofia Bujok, która należy do drogomyskiej grupy młodzieżowej. Spotkanie było przeplatane scenkami odnoszącymi się do gry komputerowej Minecraft, które opowiadały pozornie prostą historię Steve’a poszukującego smoczego jaja. W rzeczywistości była to historia bezwartościowego szczęścia i darmowego antidotum na problemy współczesności, czyli wiary. O nadziei na[...]

miniatura

W dniach 17-19 marca 2024 r. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne diecezji mazurskiej. Podczas spotkania wykłady prowadzili duchowni z diecezji oraz goście z różnych części Polski i Ukrainy. Biskup Paweł Hause skupił się w swoim wystąpieniu na tematyce desakralizacji obiektów kościelnych, a prof. Jerzy Sojka poprowadził dyskusję na temat desakralizacji z teologicznego punktu widzenia. Natomiast Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, a bp Pavlo Shvarts podzielił się przemyśleniami i spojrzeniem na obecną sytuację w Ukrainie. Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. O bezpieczeństwie w Internecie, rożnych formach oszustw, ale i o sposobach zabezpieczania się przed nimi, mówił ks. Jarosław Sajdok. Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Wiśle-Malince 2 marca 2024 r. odbyła się IV sesja VII kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które przebiegało według materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Na początku obrad nowi członkowie synodu złożyli ślubowanie. Byli to: ks. Arkadiusz Raszka od 1 marca 2024 r. proboszcz administrator parafii w Dzięgielowie i delegatka z pa-rafii w Czechowicach-Dziedzicach. W dalszej kolejności biskup diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami diecezjalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej, a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na[...]

miniatura

Ks. Stanisław Dorda (1935-2024) W Warszawie dnia 2 lutego 2024 roku w wieku 88 lat zmarł ks. Stanisław Dorda. Urodził się 22 października 1935 roku w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim (obecnie Czechy). W roku 1938 rodzina przeprowadziła się do Ustronia. Jako młody człowiek był zaangażowany w prowadzenie szkółek niedzielnych i pracę z dziećmi w parafii w Ustroniu. Po ukończeniu szkoły średniej w Wiśle zaczął studia na Politechnice Łódzkiej. Po roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1959 roku. W tym samym roku, 27 września, został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę w asyście ks. Roberta Fiszkala z Wisły i ks. Pawła Bocka z Ustronia. Ordynacja miała miejsce w kościele w Wiśle. Po ordynacji został wikariuszem diecezjalnym diecezji mazurskiej z siedzibą w parafii[...]

miniatura

W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 22 stycznia 2024 r. odbyło się podsumowanie roku Józefa Buzka w województwie śląskim. Luteran reprezentowali w trakcie LXV sesji obrad sejmiku: bp Adrian Korczago, bp Marian Niemiec oraz duchowni diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Na początku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprezentowali etiudę teatralną przybliżającą postać prof. Józefa Buzka. Następnie wykład biograficzny, omawiający zaangażowanie prof. Buzka w proces tworzenia II Rzeczypospolitej i autonomicznego województwa śląskiego przedstawił prof. Marian Mikołajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Po wykładzie głos zabrał radny wojewódzki prof. Tadeusz Sławek, wspominając między innymi osobę zmarłego Andrzeja Molina, który był orędownikiem ogłoszenia roku 2023 imieniem niezwykłego reprezentanta Śląska[...]

miniatura

Ewangelicy z Wisły 21 stycznia 2024 r. zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem w województwie śląskim. Wręczenie srebrnych i złotych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego odbyło się w trakcie koncertu noworocznego, podczas którego podsumowano miniony rok. Wręczyli je radny Sejmiku Województwa Śląskiego Hubert Maślanka oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego Aneta Legierska. Srebrną odznakę otrzymała Lidia Czyż – pastorowa, pisarka, nauczycielka, działaczka społeczna, prowadząca działalność charytatywną skupioną wokół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Malince oraz Renata Czyż – wieloletnia dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia, przewodniczka beskidzka, przewodnicząca zespołu redakcyjnego monografii Wisły, prowadząca badania historyczno-naukowe, w ostatnim czasie zaangażowana w[...]