miniatura

W niedzielę Cantate – 7 maja 2023 roku – świętowano 40. rocznicę poświęcenia kaplicy i ośrodka parafialnego w Wiśle-Jaworniku. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście, w tym ks. Edwin Pech z Karpacza i ks. Zdzisław Sztwiertnia – emerytowany pierwszy proboszcz jawornickiej parafii. Pozdrowienia przekazał Tomasz Bujok – burmistrz Wisły i kurator diecezji cieszyńskiej. Słowo Boże zwiastował biskup Kościoła Jerzy Samiec. Dziękczynnemu nabożeństwu towarzyszył śpiew chóru parafialnego z Wisły Centrum, miejscowego zespołu dziecięcego oraz młodzieżowego, a także grupy śpiewaczej Wańcy. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny. Można też było nabyć tradycyjny kołocz – ciasto przygotowane przez miejscowych parafian. zdjęcia Szymon Brodacki Z kart historii Ewangelicy z Wisły-Jawornika[...]

miniatura

W dniach 24-26 kwietnia 2023 roku reprezentanci diecezji cieszyńskiej razem z biskupem diecezji Adrianem Korczago wędrowali w Austrii śladami ewangelików, którzy w czasie II wojny światowej przebywali w nazistowskich obozach koncentracyjnych. W Stein koło Krems oddano hołd poległym członkom „Straganu”, grupy wywiadu AK, w skład której wchodziło wielu Ślązaków z ziemi cieszyńskiej oraz zamęczonym na terenie obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen. Pod tablicą upamiętniającą zgładzonych katorżniczą pracą ewangelików, znajdującą się na terenie krematorium w Gusen, delegacja złożyła wieniec. Bp Adrian Korczago odczytał Psalm 22. Delegacji towarzyszył emerytowany biskup Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Austrii Michael Bünker, który od wielu lat angażuje się na rzecz upamiętniania zmarłych w obozach koncentracyjnych[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne Na wszystkich wiosennych synodach diecezjalnych w tym roku wybierani są świeccy delegaci do Synodu Kościoła. Pierwsza sesja w nowej kadencji odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia w Warszawie. W sobotę 4 marca 2023 roku w Wiśle-Malince obradował synod diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Po nabożeństwie otwarto wystawę Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Jej autorka prof. Grażyna Kubica-Heller wygłosiła krótki wykład dotyczący tematu wystawy. Biskup diecezji Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie za 2022 rok, w trakcie którego prezentowano zdjęcia z ubiegłorocznych wydarzeń. Kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz[...]

miniatura

Zjazd konfirmantów diecezji cieszyńskiej odbył się 25 lutego 2023 r. w Bielsku-Białej. W auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja uczestników powitał bp Adrian Korczago, który podkreślał, że o wierze nie trzeba rozmawiać trudnym, naukowym językiem. Zachęcał też do używania prostych słów podczas rozmowy z Bogiem. Konfirmantów podzielono na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez sześć interaktywnych stacji przygotowanych przez duchownych, w ramach których poznawali poszczególne treści Apostolskiego Wyznania Wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Niebieskiego. Po południu podczas gry terenowo-integracyjnej, konfirmanci również wykonywali różnorodne zadania. Młodzież wypowiedziała się też w ankiecie pt. Wskaż trzy rzeczy, w które ciężko[...]

miniatura

W sobotę 11 lutego 2023 roku odbyło się w Cieszynie spotkanie liderów młodzieżowych diecezji cieszyńskiej. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób z parafii diecezji cieszyńskiej, oraz z Pszczyny w diecezji katowickiej. Słowa pozdrowienia przekazali młodym: proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Na początku, pod okiem Katarzyny Wesner-Macury z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie uczestnicy przedstawiali się oraz dzielili się informacjami na temat działalności swoich grup młodzieżowych. Pod kierunkiem ks. Tymoteusza Bujoka, dyrektora CME, liderzy planowali wydarzenia młodzieżowe, które odbędą się na terenie diecezji cieszyńskiej w 2023 roku. Część prowadzona przez ks. Piotra Sztwiertnię z Goleszowa miała formę przedstawienia – dialogu opartego na historii biblijnej[...]

miniatura

W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie 1 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie promujące „Kalendarz Beskidzki 2023”. Jak powiedział jego redaktor naczelny Jan Picheta, zawiera on co roku teksty o ludziach i miejscach od małopolskiej Soły po Ostrawicę na Zaolziu w Czechach. Wśród postaci ze Śląska Cieszyńskiego zwykle są też ewangelicy. Tym razem o różnych gałęziach rodu Kubiszów pochodzących od Jana Kubisza, nauczyciela, poety i  działacza narodowego, autora słów pieśni Płyniesz Olzo oraz Ojcowski dom, napisała Magdalena Legendź. Zainspirowała ją ankieta Ewangelicy XX wieku ogłoszona przed laty w „Zwiastunie Ewangelickim”, gdzie powtarzały się nazwiska Michejdów, Buzków i właśnie Kubiszów, zgłaszanych przez czytelników za krzewienie polskości, patriotyzm i rzetelną pracę. Oprócz autorki o rodzinie opowiadała jedna z bohaterek artykułu[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (TMoJCh) odbyło się 22 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. W nabożeństwie wykorzystano materiały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty. Przy modlitwach błagalnych zanurzano kamienie w wodzie. W geście tym kamienie symbolizują to, co nas przygniata, winę, nienawiść. Woda zaś symbolizuje wodę chrztu i łzy pokuty. Podczas nabożeństwa śpiewała schola wspólnoty Chemin Neuf, a także zespół młodzieży ukraińskiej z KUL. Kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki (met.). Nawiązał w nim do głównego hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyńcie dobro; szukajcie[...]

miniatura

Wisła-Jawornik W dniach 22 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 r. już po raz 26. Dom Gościnny w Wiśle-Jaworniku stał się miejscem spotkań, rozmów, wspólnych posiłków i rodzinnej atmosfery. We wczasach świąteczno-noworocznych uczestniczyło 25 osób. Uczestnicy przybyli z kilkunastu różnych parafii diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Kilka osób przyjechało po raz pierwszy, ale większość to już stali bywalcy. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia ewangelicka przy wsparciu Diakoni Polskiej. W czasie wigilijnego wieczoru, świątecznego obiadu oraz niektórych spotkań obecny był proboszcz ks. Marcin Podżorski. Na co dzień wczasowiczami opiekował się ks. Zdzisław Sztwiertnia, emerytowany proboszcz. Uczestników odwiedził również ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przybliżył historię diakonatu Eben-Ezer oraz biskup Adrian Korczago, który podzielił[...]

miniatura

Sejmik Województwa Śląskiego 19 grudnia 2022 roku ogłosił, że patronem roku 2023 będzie postać związana ze Śląskiem Cieszyńskim, luteranin, prof. Józef Buzek. Z taką inicjatywą wystąpił radny sejmiku Andrzej Molin z parafii w Wiśle. Józef Buzek (1873-1936) był statystykiem, ekonomistą, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy i senatorem I kadencji w II RP. Urodził się 16 listopada 1873 roku w Końskiej. Był absolwentem gimnazjum w Cieszynie, studiował w Krakowie, Wiedniu oraz we Lwowie. Był profesorem zwyczajnym nauki i prawa administracyjnego. Był ponadto krewnym premiera Jerzego Buzka. W polityce znany był jako członek Ligi Narodowej, należał do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, był posłem do sejmu austriackiego, w którym należał do Koła Polskiego będąc jego wiceprzewodniczącym. Był generalnym referentem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej[...]

miniatura

W dniu 16 grudnia 2022 r. w Cieszynie otwarto lodówkę społeczną. Jest to wspólna inicjatywa władz miasta Cieszyna i organizacji społecznych – w tym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Jedna z trzech lodówek w mieście stanęła przy placu Wolności 3. Oficjalnego otwarcia dokonali burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz proboszcz parafii ks. Marcin Brzóska. W cieszyńskiej lodówce można zostawić jedzenie, którym chcemy się podzielić lub gdy ugotowaliśmy za dużo. Można zostawić konserwę, paczkę mąki, opakowanie kaszy, czy butelkę soku.                              „Zwiastun Ewangelicki”[...]