miniatura

W niedzielę 29 października 2023 roku odbyła się w Skoczowie Noc z Lutrem – Reformacyjne Święto Młodych pod hasłem Widzimy się. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji zgromadziło ponad 400 głównie młodych luteran z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników wydarzenia przywitały prowadzące Milena Caputa i Milena Dębinny, a modlitwą rozpoczął spotkanie proboszcz parafii ks. Alfred Borski. Następnie młodzież wzięła udział w internetowej sondzie, odpowiadając na pytania dotyczące tego, gdzie najczęściej widzimy Boga. Tegorocznymi mówcami Nocy z Lutrem byli ks. Mateusz Mendroch oraz Damian Rusin, którzy w formie scenki przedstawili uwspółcześnioną wersję historii Jakuba i Ezawa. Na jej podstawie omówili problem egoizmu i tego, w jaki sposób dostrzegać drugiego człowieka przez pryzmat Bożego działania i miłości. Świadectwa[...]

miniatura

W sobotę 11 listopada 2023 r. odbyła się Jesienna Konferencja dla Kobiet. Od wielu lat jej gospodarzem jest parafia w Dzięgielowie, a organizatorem Centrum Misji i Ewangelizacji. Temat przewodni konferencji odbywających się dwa razy w roku zazwyczaj związany jest z biblijnym hasłem roku. Wiosną był to werset roku 2023 „Tyś Bóg, który mnie widzi”, teraz zastanawiano się nad sensem słów: „Widzieć Jezusa”. Na spotkanie przyjechały panie z diecezji katowickiej i cieszyńskiej, a także z Czech. Wspólny śpiew poprowadziła Grupa dla Pana z Dzięgielowa. W pierwszej części świadectwem życia z Bogiem podzieliły się trzy kobiety. Ich opowieści o życiu, zmaganiach, relacji z Bogiem, wniosły duży ładunek emocjonalny. Z drugiej strony wskazały na Boże działanie i prowadzenie w bardzo trudnych sytuacjach. Mówiły o Bogu wielkim, wiernym i zainteresowanym[...]

miniatura

W Bielsku-Białej 5 października 2023 r. zainaugurowano trzecią edycję festiwalu Cithara Sanctorum Silesia. W Willi Sixta odbyło się spotkanie z autorem książki Dzieje Księstwa Cieszyńskiego Michaelem Morysem-Twarowskim. Spacer śladami bielskich i bialskich ewangelików, który poprowadziła przewodniczka PTTK Katarzyna Sylwestrzak odbył się 15 października. Publiczność dotarła z cmentarza ewangelickiego przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na koncert, który odbył się w kościele Marcina Lutra w Białej. Na koncercie zatytułowanym Stwórca i jego stworzenie zaprezentowali się Katarzyna Wiwer – sopran i zespół Gusto NON barbaro w składzie Wiesław Suruło – flet, Paweł Solecki – fagot oraz Joanna Solecka – klawesyn. W następny weekend, 21 października, drugi spacer historyczny odbył się w Cieszynie. Tym razem śladami Jerzego Trzanowskiego[...]

miniatura

W Wiśle-Głębcach 1 października 2023 roku w urzędowanie proboszcza został wprowadzony ks. Oskar Wild. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Dariusza Lercha z Ustronia oraz ks. Marcina Ratki-Matejko z Jastrzębia-Zdroju. Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań skierowanych do pastorostwa Grażyny i Tadeusza Byrtów. Biskup, w oparciu o tekst z Księgi Psalmów 28,7, podkreślał ich wieloletnie zaangażowanie i trud włożony w tworzenie nowo powstałej przed laty parafii, a następnie w budowę kościoła. W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Przysłów 3,3-6 i podkreślił: „Musimy być uzbrojeni w mądrość, która nie jest jedynie rezultatem naszych przemyśleń, zgromadzonych doświadczeń, posiadanych pomysłów na jutro tej parafii. (…)[...]

miniatura

Najstarszy chórzysta chóru „Gloria” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie – Gustaw Kobiela – w tym roku ukończył 90 lat. W podstawowym składzie chóru mieszanego śpiewa ponad 56 lat, a w męskim – od jego powstania przed 43 laty. W sierpniu cała społeczność chórowa obchodziła jego urodziny. Był to czas dziękowania Panu Bogu za jego życie i służbę. Dla jubilata był to z kolei moment wspomnień i podsumowania przeżytych lat. Z okazji swoich urodzin postanowił zrobić prezent swojej parafii. W posiadaniu jego rodziny od kilku pokoleń była wydana w 1797 roku Dambrówka, czyli zbiór kazań na każdy dzień roku ks. Samuela Dambrowskiego. Przekazanie tej postylli proboszczowi ks. Alfredowi Borskiemu podczas parafialnych urodzin było dla jubilata szczególnym momentem. Uczynił to po to, aby księga ta była nie tylko świadectwem wiary jego przodków,[...]

miniatura

W dniach 16-17 września 2023 roku odbyły się w Cieszynie i Dzięgielowie uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy powstania Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”. W sobotnie przedpołudnie delegacja z dzięgielowskiego diakonatu razem z bp. Adrianem Korczago, ks. Markiem Londzinem oraz gośćmi z siostrzanych diakonatów z Niemiec, partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger odwiedzili parafię w Goleszowie. Wysłuchali tam śpiewu dziecięcego chóru „Promyki”. Biskup przedstawił obecną sytuację diecezji na wielu obszarach jej działania. W dalszej kolejności goście udali się do Ustronia, gdzie w kościele ap. Jakuba Starszego gości przywitał proboszcz ks. Dariusz Lerch prezentując specyfikę ustrońskiej parafii oraz parafialne muzeum im. ks. Piotra Wowrego. Następnie goście udali się na spotkanie z niepełnosprawnymi, którzy akurat uczestniczyli w[...]

miniatura

Pruchna W niedzielę 10 września 2023 r. zborownicy z Pruchnej, filiału parafii w Drogomyślu, obchodzili jubileusz 130-lecia poświęcenia kościoła. Uroczystości poprzedził koncert, który odbył się w sobotę 9 września. Uczestnicy wysłuchali utworów przygotowanych przez zespół młodych parafian z Drogomyśla oraz znaną wykonawczynię chrześcijańskiej sceny muzycznej w Polsce Beatę Bednarz. Głównym punktem świętowania było nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które zgromadziło w budynku kościoła parafian z Pruchnej i okolic. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec, natomiast w liturgii czynnie uczestniczyli proboszczowie parafii w Drogomyślu – ks. Karol Macura i ks. Tomasz Bujok. W trakcie uroczystości śpiewał chór parafialny Nadzieja, a słowo pozdrowienia do zboru skierowała burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Po nabożeństwie uczestnicy[...]

miniatura

W sobotę 23 września 2023 roku Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie obchodziło 30. rocznicę powstania. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie, w którym czynnie uczestniczyli proboszcz miejscowej parafii ks. Marcin Brzóska oraz duchowni – absolwenci LOTE – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa oraz ks. Wiktoria Matloch z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, która wygłosiła kazanie. W uroczystościach wzięli udział nauczyciele i uczniowie liceum, władze samorządowe oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który w swym przemówieniu porównał LOTE do „niepospolitego domu”. Biskup ukazał wiele obszarów kształtowania w tym „domu” młodych ludzi i podkreślał znaczenie bycia ambasadorami swej szkoły wszędzie tam, gdzie realizują swe dorosłe życie. Podziękował też za[...]

miniatura

Jeżeli Bóg pozwoli, będziemy w tym roku świętować 100 lat Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”. Z tego długiego okresu 62 lata – to także mój czas w diakonacie i w służbie dla Tego, który powołał to Dzieło i mnie powołał do życia, aby w którymś momencie powiedzieć do mnie: „Pójdź za mną!”. s. Daniela – Danuta Ferek Pan Bóg posłużył się wówczas siostrą diakonisą, która zaprosiła mnie do udziału w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Miechowicach. Upłynęło jeszcze trochę czasu, zanim byłam gotowa i zapukałam do drzwi Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Rok Służby dla Pana, kolejny rok kandydacki i po dwóch latach można było rozpoznać po stroju, że jestem diakonisą. Wyświęcenie nowych diakonis w 1969 roku, w środku s. Alina; pierwsza z prawej s. Daniela    Zaczęło się życie diakonisy. Myślę, że[...]

miniatura

Urodziłam się i wychowałam w domu, w którym życie religijne było pielęgnowane. Rodzice czytali Biblię, śpiewali razem z nami pieśni, ojciec nam, dzieciom, opowiadał biblijne historie. Widziałam rodziców modlących się na kolanach. Chodziliśmy do kościoła. s. Alina – Helena Ciosk W kościele dowiedziałam się, że w Dzięgielowie są Zakłady „Eben-Ezer” gdzie opuszczonymi starcami i dziećmi opiekują się siostry diakonise. A potem w mojej parafii w ramach czasu pasyjnego odbywała się tygodniowa ewangelizacja, na którą byli zapraszani różni kaznodzieje, między innymi siostra Jadwiga Kunert, której Bóg użył w taki sposób, że moje serce zostało poruszone. Ponieważ siostra Jadwiga usługiwała Słowem Bożym na godzinach biblijnych i innych spotkaniach, starałam się w nich uczestniczyć. I tak powoli Bóg torował moją drogę do[...]