miniatura

We wrześnie 2021 r. w Bielsku-Białej i Cieszynie po raz pierwszy odbył się Festiwal Cithara Sanctorum Silesia. Główną ideą festiwalu jest czerpanie z tradycji muzycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a repertuar nawiązywał do twórczości ks. Jerzego Trzanowskiego. Organizatorem wydarzenia, które ma się odbywać cyklicznie, jest Fundacja Kulturalny Szlak. Pierwszym wydarzeniem było otwarcie wystawy oraz spotkanie 12 września w Książnicy Cieszyńskiej. Wystawa prezentowała najstarsze egzemplarze z zachowanej w bibliotece kolekcji kilkudziesięciu pochodzących z XVIII i XIX w. wydań zbioru Cithara sanctorum. W sali konferencyjnej pod hasłem Kim był Jerzy Trzanowski? odbyło się spotkanie z bp Tomášem Tyrlikiem z Czech, proboszczem w Cieszynie ks. Marcinem Brzóską oraz dr. hab. Markiem Pilchem profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach.Spotkanie w[...]

miniatura

W niedzielę 5 września 2021 r. chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie obchodził 90. rocznicę działalności. Podczas nabożeństwa, związanego też z 16. rocznicą istnienia samodzielnej parafii w Dzięgielowie, chór zaśpiewał dwie pieśni, zaś po południu odbył się w kościele „Eben-Ezer” jubileuszowy koncert. Na początku zabrzmiała aria Chór niewolników z opery Giuseppe Verdiego Nabucco. Chór wystąpił w trzech blokach przeplatanych wyjątkową, zarówno pod względem treści, jak i formy narracją Bogdany Zakolskiej o historii chóru. W drugim bloku diakon Helena Gajdacz przeczytała wiersz Romana Brandstaettera Modlitwa bez słów. Całość prowadził opiekun chóru, dzięgielowski proboszcz ks. Marek Londzin. Były też jubileuszowe podziękowania dla dyrygentki Anny Stanieczek, były upominki od parafii dla chórzystów oraz życzenia i wyrażane[...]

miniatura

– poświęcenie kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-MalinceTen dzień był długo wyczekiwany. W niedzielne popołudnie 5 września 2021 roku można było wreszcie otworzyć szeroko drzwi do nowego kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-Malince i zaprosić na poświęcenie tego obiektu. Jeszcze przed rozpoczęciem prawie wszystkie miejsca w kościele były zajęte. Na to ważne wydarzenie przybyli oczywiście parafianie z Malinki, ale też ewangelicy z pozostałych parafii w Wiśle oraz z okolicznych miejscowości. Na tych, którzy trochę się spóźnili, czekały miejsca w sali parafialnej, gdzie dzięki transmisji można było brać udział w poświęceniu, które odbywało się piętro wyżej. Osoby z innych części Polski, a także z zagranicy uczestniczyły w uroczystości dzięki transmisji internetowej, do której nowy obiekt jest szczególnie przygotowany i[...]

miniatura

Festiwal Cithara Sanctorum Silesia odbędzie się w Cieszynie i Bielsku-Białej pomiędzy 12 a 26 września 2021 roku.Patronat honorowy nad festiwalem objął biskup Kościoła Jerzy Samiec.  Program festiwalu 12 września 2021 godz. 16.30 Książnica Cieszyńska w Cieszynie, ul. Mennicza 46 Otwarcie wystawy i spotkanie „Kim był Jerzy Trzanowski” – bp Tomáš Tyrlík, ks. Marcin Brzóska, Marek Pilch. godz. 18.00 kościół rzymskokatolicki św. Trójcy w Cieszynie, plac ks. Londzina 1 „Pieśni duchowe” – Katarzyna Wiwer – sopran, Magdalena Pilch – flet romantyczny, Marek Pilch – fortepian W programie pieśni C.Ph.E. Bacha do tekstów Ch.F. Gellerta oraz muzyka instrumentalna okresu galant.   18 września 2021 godz. 18.00 kościół Jezusowy w Cieszynie, plac Kościelny 6 „Kancjonał i improwizacje” – Wyższobramski Chór Kameralny (Piotr[...]

miniatura

W sobotnie popołudnie 4 września 2021 r. parafianie z Białej (Bielsko-Biała) zebrali się na specjalnym nabożeństwie, aby pożegnać odchodzącego na emeryturę proboszcza ks. Henryka Macha i powitać rozpoczynającego u nich służbę proboszcza ks. Roberta Augustyna. W uroczystości uczestniczyli bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka), prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, wielu duchownych: księży i diakonów. Ks. Henryk Mach rozpoczął swoją służbę w Białej 1 września 1988 roku. Przez te 33 lata wspierała go żona Weronika. W imieniu diecezji cieszyńskiej dziękczynienie Bogu za służbę duchownego oraz jego żony wypowiedział bp Adrian Korczago, nawiązując do słów Psalmu 115 i wskazał, że tak naprawdę w duchowym życiu z Bogiem nigdy nie przechodzi się na emeryturę. W imieniu parafian za służbę i oddanie[...]

miniatura

W Bażanowicach, który jest filiałem parafii w Cieszynie, w dniach 4-5 września 2021 r. świętowano z dwóch powodów. W sobotę 4 września ewangelicki chór mieszany w Bażanowicach obchodził 40 lat swojego istnienia. Uroczystość początkowo była zaplanowana na rok 2020, lecz ze względu na pandemię koronawirusa jubileusz przesunięto o rok. Chór zaśpiewał 15 pieśni w czterech blokach. Koncert prowadził proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska, który nawiązywał do historii chóru, wskazując, że swoją działalność rozpoczął on 19 listopada 1980 roku, jeszcze w budowanym gmachu kościoła Świętej Trójcy. Wspominał także zmarłych chórzystów. Podczas jubileuszu głos zabrał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wyraził dumę z działalności chóru oraz podkreślał znaczenie pieśni dla budowy i życia ewangelickiego Kościoła[...]

miniatura

Bytom-MiechowiceW dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. w zajęciach pt. Gdzie jest Panama? w Bytomiu-Miechowicach wzięło udział 14 dzieci, które uczęszczają na lekcje religii ewangelickiej do parafii w Miechowicach oraz kilkoro gości. Temat spotkań opierał się na opowiadaniu Ach, jak cudowna jest Panama Janoscha, czyli urodzonego w Zabrzu Horsta Eckerta. Tytułowe opowiadanie to historia dwóch przyjaciół, Misia i Tygryska, którzy odnajdują skrzynkę pachnącą bananami z napisem Panama. Marząc o podróży do tego kraju przeżywają różne przygody i wspie­rają się nawzajem. Każdy dzień rozpoczynał się w kaplicy Ostoi Pokoju modlitwą, czytaniem Psalmu 91 oraz nauką nowych piosenek. Intencją organizatorów było, by dzieci mogły odkryć jak najwięcej swoich talentów danych im przez Stwórcę i poczuły pragnienie rozwijania ich w przyszłości. Każdy[...]

miniatura

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. ewangelicy z Ogrodzonej, filiału Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, świętowali 15-lecie swojego kościoła. Został on wybudowany w miejscu dawnej kaplicy cmentarnej i poświęcony 3 września 2006 roku. Służy przede wszystkim parafianom z Ogrodzonej, Łączki i Kostkowic. W liturgii uczestniczyli ks. Marcin Brzóska, proboszcz cieszyńskiej parafii oraz opiekun filiału w Ogrodzonej ks. Łukasz Gaś. Oprawę muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego, a na organach grała Joanna Lazar-Chmielowska. W kazaniu na podstawie fragmentu z 1. Księgi Mojżeszowej 4,1-16 biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago zwrócił uwagę na pytanie skierowane do Kaina: „Co zrobiłeś? Co uczyniłeś? Czego się dopuściłeś? – to nie są pytania celujące jedynie w zabójczy akt. Ludzkość od wieków posiada[...]

miniatura

W wakacyjnych miesiącach w wielu parafiach odbyły się dni czy nawet tygodnie Dobrej Nowiny. Podczas spotkań dzieci poznawały Boga, Biblię, wspólnie bawiły się i zaprzyjaźniały. Było to szczególnie ważne po okresie zdalnej nauki i ograniczeniach związanych z nabożeństwami i życiem parafialnym. Rawa Mazowiecka Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej już po raz trzynasty zaprosiła dzieci i młodzież na spotkania, podczas których uczyły się o Bogu, śpiewały piosenki, wykonywały roboty ręczne i bawiły się. Nie zabrakło nauki wersetów biblijnych. Spotkania pod hasłem Niezwykła wędrówka odbywały się codziennie przez cztery godziny od 26 do 30 lipca 2021 r. Spotkania prowadziła grupa ośmiu wolontariuszy z Rawy Mazowieckiej, Warszawy, Ozorkowa i Strykowa. Niezwykła wędrówka to seria lekcji biblijnych, które powstały w oparciu o historie[...]

miniatura

W Międzyrzeczu (diecezja cieszyńska) w dniu 18 lipca 2021 r. odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła. Kazanie wygłosił ks. Daniel Ferek – proboszcz parafii w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach. Oprócz międzyrzeckich parafian w nabożeństwie uczestniczyli dawni parafianie, którzy obecnie mieszkają w innych miejscowościach oraz współwyznawcy z innych parafii diecezji cieszyńskiej. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyr. Agnieszki Brzezickiej. Uroczystość była także okazją, aby podziękować Panu Bogu za pracę na Niwie Pańskiej byłego proboszcza ks. Jana Lecha Klimy, który 15 października 2021 r. będzie obchodził 60-lecie ordynacji. Parafianie postanowili zrobić to trochę wcześniej ze względu na możliwy nawrót pandemii jesienią. Podczas uroczystości śpiewano pieśni pochwalne dla Pana Boga, który powołał jubilata do[...]