miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Delegacja z Indii Delegacja z USA Delegacja z Islandii Centrum dokumentacyjne Codzienne obrady plenarne Obrady kobiet Obrady młodych Chór Oficjalna ekipa filmowa Stołówka „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

Zgromadzenie Ogólne ŚFL to, jak zapisano w jej statucie, „najwyższy organ Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowuje ono poprzedzający okres działania i wyznacza kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne obywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Szczególnie warto zwrócić uwagę na tematy poszczególnych spotkań. Ich sformułowanie poprzedza zawsze długi proces, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów ŚFL. „Hasło zgromadzenia ma w założeniu opisywać w krótkich słowach rzeczywistość Kościołów, względnie dominujące w niej na danym etapie[...]