Słowo Boże

Pustkowie

„Anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jeruzalem do Gazy. Przebiega ona przez bezludną okolicę. Powstał więc i poszedł. A oto Etiopczyk, (…) czytał proroka Izajasza. Wtedy Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. (…) A Filip, poczynając od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie[...]

Aby niczego nam nie brakowało

„A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z[...]


Bóg i My


Widzenia własne

Perspektywa małej parafii

Już za nami maraton wyborczy: wybieraliśmy swoich przedstawicieli do wszelkich gremiów i władz – lokalnych, wojewódzkich i parlamentarnych. Sporo się zmieniło i będzie się jeszcze zmieniało. Zmieniają się ludzie, zmieniać się będzie forma i sposób sprawowania władzy, określania co ważne i w jakim kierunku powinno rozwijać się społeczeństwo. Piszę to w dniu zakończenia roku szkolnego, choć zapewne młodzież nazwałaby go dniem rozpoczęcia wakacji. Niezależnie od[...]

Czy zmiany są dobre?

Jak będziemy uczyć uczniów wyznania ewangelickiego od 1 września 2024 roku na lekcjach religii? Na to pytanie nauczyciele religii ani uczniowie nie znają odpowiedzi, a już rozpoczęły się wakacje. 1. Ocena z religii W kwietniu 2024 r. rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) wprowadziło zmianę i ocena z religii nie będzie wliczana do średniej ocen końcoworocznych od[...]

Rowerem jest po Bożemu

Historia dosiadania jednośladów zaczyna się w mojej rodzinie od dziadka Rudolfa. Dziadek w młodości powoził zaprzęgami konnymi. Jednak po II wojnie światowej jego rodzina została wywłaszczona z gospodarstwa rolnego i po przeprowadzce do miasta musiał pogodzić się z przemieszczaniem per pedes. Później pojawił się pierwszy rower, siermiężny, model jeszcze przedwojenny. Ale[...]


Zbliżenia


Cykle


Felietony

Sprawdzian z człowieczeństwa

Tekst jednej z najważniejszych modlitw chrześcijańskich czytamy w Liście do Efezjan 3,14-21. Objawiła ona apostołom i prorokom, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie, który „przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. (...) I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią[...]

Zaproszeni

Kogo z biblijnych bohaterów zaprosiłbyś – gdyby to było możliwe – na swój wakacyjny wyjazd? Z kim spośród postaci znanych z kart Pisma Świętego chciałabyś porozmawiać w czasie urlopu nad morzem, jeziorem, w górach? Sam sobie stawiam to pytanie. Mam trochę czasu na dumanie, bo urlop dopiero w sierpniu. Od razu przyszedł mi na myśl Mojżesz. Kilka pytań do niego już teraz[...]

Ostrzeżenie

Żyjemy w ciężkich i niebezpiecznych, wojennych czasach, pełnych grzechu nienawiści, zabójstw i braku wiary w słowa Boga i człowieka. W czasach, gdy słowo chrześcijaństwo, czy chrześcijanin nie zawsze oznacza to, czego mamy prawo się spodziewać. W jednym z państw pozbawia się święceń duchownego sprzeciwiającego się wojnie, gdyż „pacyfizm jest herezją”, a duchowni mają[...]


Rozmowa


Kultura

Pilchowy duch, słowo i ciało

– festiwal literacki w Wiśle Czwarty literacki Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha poświecił swemu patronowi więcej punktów programu niż poprzedni, mniej natomiast zajmowano się szeroko rozumianym ewangelicyzmem, który tenże wprowadził na stałe do polskiej literatury. „Granatowe Góry” odbyły się w Wiśle w dniach 30 maja – 3 czerwca 2024 r. Jak co roku zapraszały na[...]


Historia

Kalendarium rocznic

Zygmunt Vogel 15.06.1764-20.04.1826 Rysownik i malarz urodził się 260 lat temu w Wołczynie (obecnie Białoruś). Jego ojciec był zarządcą kuchni księcia Michała Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego. Gdy miał 6 lat, po śmierci ojca, przeniósł się z matką do Warszawy. Nauki, jakie pobierał, miały zrobić z niego architekta lub budowniczego. Jednak w wieku 16[...]


Skarbiec

Pamiątki poświęcenia

– wzniosły moment dziękczynienia czy międzyparafialna turystyka? W tej rubryce prezentujemy ważne i ciekawe teksty, które ukazały się na naszych łamach. Tym razem wracamy do artykułu ze „Zwiastuna Ewangelickiego” 11/2003. Co roku w maju zaczynamy sezon pamiątek poświęcenia kościołów. Wielu parafian odwiedza wówczas sąsiednie parafie, spotyka się ze znajomymi, ma możliwość wysłuchania kazań innych duchownych. Z tego powodu chcemy przypomnieć tekst obecnego[...]

To czyńcie na pamiątkę

W Wielki Czwartek – jako chrześcijanie wspominamy wieczerzę paschalną, podczas której Jezus ustanowił sakrament Wieczerzy Pańskiej. W wielu parafiach zamiast nabożeństwa odbywają się tego dnia spotkania – nazywane kolacjami paschalnymi czy wieczorami sederowymi. Przypomina się podczas nich tradycje żydowskie, których przestrzegał Jezus, ale też słowa ustanowienia Wieczerzy[...]

Ewangelista spod symbolu anioła

– wprowadzenie do Ewangelii Mateusza Ewangelia Mateusza, czy też odpowiednio do jej greckiego tytułu według Mateusza, stanowi pierwszą spośród 27 ksiąg znajdujących się w Nowym Testamencie. Zalicza się ją do tzw. ksiąg historycznych, względnie narracyjnych. Dzieło ewangelisty Mateusza jest pierwszą z czterech ewangelii przekazanych w Nowym Testamencie. Trudno jednoznacznie[...]