Słowo Boże

Ponad czasem, rozumem i materią

„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu[...]

Otwórzmy się na Boże działanie

„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. (…) Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem[...]


Bóg i My


Widzenia własne

Rylcem żelaznym

W słoneczne popołudnie wybrałem się na dzięgielowski cmentarz, by stanąć przy grobie ks. Emila Gajdacza. Nie przypuszczałem, że doznam głębokiego, duchowego przeżycia. Stało się to za sprawą słowa umieszczonego na nagrobnej płycie. Gdy przeczytałem: „JESTEM” (2 Mż 3,14), wypełniła mnie wdzięczność i radość zarazem. W wyobraźni zobaczyłem bezmiar Królestwa Bożego, a w nim zbawionych wszystkich wieków, którzy żyli kiedyś na tej Ziemi. Wspaniałe[...]

Wiara w życiu chorego

–  jak towarzyszyć innym w cierpieniu Biblia wielokrotnie porusza tematykę chorych i choroby. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie znajdujemy przykłady ludzi, którzy zmagali się z chorobą. Dwa z nich pokazują dwa modele podejścia chorych do wiary. Pierwsza historia to przypadek dziesięciu trędowatych (Łk 17,11-19), a druga – uzdrowienie trędowatego Naamana (2 Krl[...]

Usłyszeć szept Bożej miłości

Zmysł słuchu – zdolność do odbierania i rozróżniania dźwięków, czyli drgań cząsteczek powietrza. Dzięki niemu możemy komunikować się z innymi, reagować na różnorodne sygnały dźwiękowe, cieszyć się muzyką. Możemy słuchać i być słuchani. „Mów do mnie Panie,chcę słyszeć Cię,przyjąć od Ciebieco masz dla mnie.Nie chcę się chować,lecz w Tobie skryć.W[...]


Zbliżenia


Cykle


Felietony

Między światem a wiarą

W radosnej atmosferze zawsze obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości, gdyż wolność po zaborach przyszła dopiero po wielu pokoleniach niewolnictwa, służby obcym siłom i walce. Bóg jest przeciwnikiem niewolnictwa, ale jest jeszcze zbyt wiele narodów, które je kochają. Historia chrześcijaństwa uczy, jaką ono spełniło rolę w wyzwalaniu człowieka z niewoli grzechu, wyzwalaniu od władzy człowieka nad człowiekiem i wreszcie od władzy jednego narodu nad drugim. Lecz nie[...]

Jezus tych, którzy zawodzą

W haśle roku czytamy: „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13) – co znaczy, że Jezus patrzy na człowieka i przyjmuje go z całym bagażem doświadczeń. W tym cyklu, złożonym z wierszy i komentujących je tekstów, przyglądamy się spotkaniom biblijnych postaci z Bogiem i szukamy w nich odniesienia do nas samych. Piotr każdy, tylko nie jajestem Piotrem codziennietyle[...]

Czy jesteśmy wierzący?

Gdybyśmy w naszym kraju, zapytali kogoś z ulicy, czy jest człowiekiem wierzącym, padłaby natychmiast odpowiedź, że w niedzielę zawsze jest w kościele, ślub brał w kościele, dzieci są ochrzczone itp. W starotestamentowej koncepcji wiary Bóg znajduje się w jej centrum jako inicjator i Stwórca dzieła stworzenia świata. Dzieła, które stworzył, swą pięknością i[...]


Rozmowa


Kultura

Kopalnia tematów o życiu

Na cmentarzu wspominamy zmarłych, ale przecież rzadko ich śmierć – skupiamy się na życiu, dokonaniach, materialnej oraz intelektualnej i duchowej spuściźnie. „Każdy z nas zaczyna od tego, na czym skończyli inni, jego przodkowie. Na tym buduje, z tego czerpie, to udoskonala lub zastępuje lepszym” – napisano we wstępie publikacji wydanej staraniem Towarzystwa Przyjaciół[...]


Historia

Kalendarium rocznic

Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński 14.07.1783-7.02.1846 Historyk prawa, edytor, leksykograf, urodził się 240 lat temu w Lublinie w rodzinie kupieckiej. Był bratem Jerzego Samuela, znanego bibliotekarza i językoznawcy. Początkowo uczył się Lublinie, gimnazjum ukończył we Wrocławiu. Później studiował prawo na uniwersytecie w Halle, które ukończył w 1806 r. Od roku 1807[...]


Skarbiec

Kocia służba w Bożym domu

  Zwierzęta w kościele? To wydaje nam się co najmniej dziwne. Zwłaszcza, jeśli nad tym zwierzęciem ciąży moc przesądów. Czarny kot – to nieszczęście, pech, atrybut wiedźmy. Co jednak począć, gdy to zwierzę robi wszystko, by kościół stał się jego domem? Gdy dwa lata temu [w 2015 roku] niemiecka gazeta „Sachsische Zeitung” szukała dziedzictwa Reformacji na Śląsku, jej redaktorzy trafili do ewangelickiego kościoła pokoju w Jaworze, w diecezji wrocławskiej. Nic[...]

Ewa – matka wszystkich żyjących

Ewa – pierwsza kobieta, pierwsza matka, jedna z najbardziej znanych kobiecych postaci biblijnych, zauważana w teologii, literaturze oraz sztuce, przez wieki kojarzona była z początkiem grzechu i uwodzeniem. Na obraz Boga Gdy spotykamy Ewę na kartach Starego Testamentu nie ma jeszcze imienia, podobnie jak pierwszy mężczyzna. W opisie stworzenia z rozdziału pierwszego 1. Księgi[...]

Spotkanie ze Światłem

– wytchnienie w świetle adwentowych świec Zapalona świeca. Odrywa nas od zabieganej, przedświątecznej codzienności. Zaprasza do spotkania ze światłem. Subtelnym światłem świecy i ze Światłością, która przyszła na świat, aby zwyciężyć największe mroki ciemności. Oba bezcenne. W stronę rodzącego się światła Jest noc. Czas, który uczony w Piśmie powinien[...]