miniatura

Zajęcia Instytutu Pastoralnego (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbyły się tym razem w Lublinie w dniach 14-18 kwietnia 2024 roku.

Intensywny program rozpoczął się w poniedziałkowy poranek. Uczestnicy wraz z dyrektorem instytutu bp. Adrianem Korczago zwiedzali miasto pod przewodnictwem prof. Dariusza Chemperka. Obejrzeli m.in.: zamek wraz z kaplicą Świętej Trójcy, rzymskokatolicką katedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

Po spacerze ulicami Starego Miasta przeszli do poświęconego w 1788 roku ewangelickiego kościoła Świętej Trójcy. Miejscowy proboszcz ks. Grzegorz Brudny przedstawił historię oraz współczesność parafii. Co ciekawe, liczący obecnie około 250 osób zbór tworzą w zdecydowanej większości konwertyci.

W tematykę Lublina jako „żydowskiej księgi” wprowadził kursantów prof. Sławomir Żurek (KUL), który podkreślił rolę wielokulturowości dla rozwoju miasta. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie jesziwy, w której szkoliło się wielu żydów ze wschodniej Polski. Uczestnicy zajęć odwiedzili też mieszczącą się w tym budynku czynną synagogę.

Wieczorem kursanci zebrali się w kościele ewangelickim na debacie popularno-naukowej zatytułowanej Chrześcijanin a polityka, w której udział wzięli: ks. radca Michał Makula z Łodzi, ks. prof. Alfred Wierzbicki (KUL) oraz poseł PSL Tadeusz Sławecki.

Na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kursanci spotkali się z jego rektorem ks. prof. Mirosławem Kalinowskim, a następnie sesję poświęconą ekumenizmowi poprowadził ks. prof. Sławomir Pawłowski. Uczestnicy rozmawiali na temat stereotypów o ewangelikach obecnych w środowisku katolickim oraz o tym, co ewangelicki ksiądz powinien wiedzieć o rzymskim katolicyzmie. Wykład na temat pisania kazań z perspektywy katolickiej i ewangelikalnej wygłosił ks. dr Damian Chrzanowski (KUL).

Ponadto uczestnicy poznawali różne Kościoły chrześcijańskie. Podczas spotkania ze zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP bp. Andrzejem Gontarkiem, zarazem proboszczem lubelskiej parafii, poznali niełatwe dzieje tego Kościoła i jego współczesność. Proboszcz parafii prawosławnej ks. Andrzej Łoś przedstawił jej historię i omówił symboliczne znaczenie wystroju cerkwi. Kursanci uczestniczyli też w ekumenicznej modlitwie, której przewodniczył metropolita prawosławny abp. Abel. Interesującym punktem programu była debata biskupów – Adriana Korczago (lut.) i Adama Baba (rzym.) na temat współczesnych wyzwań dla Kościoła.

Uczestnicy kursu nagrywali też materiały wideo o Reformacji i Kościele ewangelickim do filmu o parafii w Lublinie. Wraz z parafianami kursanci uczestniczyli także w godzinie biblijnej prowadzonej przez bp. Adriana Korczago w atrakcyjnej formie warsztatowej.

Ostatni dzień zajęć rozpoczął się spotkaniem z biskupem Kościoła Jerzym Samcem, który omówił aktualną sytuację Kościoła luterańskiego, a zakończył się wykładem na temat podejścia młodzieży do Kościoła i religii w oparciu o badania, które zaprezentował wykładowca KUL-u ks. dr Tomasz Adamczyk.

W trakcie trwania Instytutu Pastoralnego kursanci odwiedzili Majdanek, obóz zagłady – miejsce pamięci, wysłuchali też koncertu parafialnego zespołu wokalnego The Snopkers Ensemble.

Zdjęcia: ks. Grzegorz Brudny, ks. Bartłomiej Polok