miniatura

– spuścizna ks. Dietricha Bonhoeffera Dietrich Bonhoeffer nie miał możliwości przedłożenia dojrzałego i ukończonego dorobku swojego życia. Śledzenie jego myśli w książkach i zbiorach artykułów, w listach i notatkach wymaga wiele trudu. Niektóre pisma czyta się z łatwością i z wielkim zainteresowaniem, inne zaś są dostępne wyłącznie znawcom przedmiotu. (...) Dzieło Bonhoeffera daje się ogarnąć przy pomocy haseł, które charakteryzują poszczególne fazy jego rozwoju teologicznego: „Chrystus egzystujący jako zbór” w okresie pierwszym, akademickim, kiedy to ukazały się prace Sanctorum Communio (Społeczność świętych) i Akt und Sein (Akt i byt); „tania i droga łaska” w okresie następnym, bardziej krytycznym, odzwierciedlonym w Nachfolge (Naśladowaniu) i w Gemeinsames Leben (Wspólnym życiu); „ostateczne a przedostateczne”[...]

miniatura

Jan Szczepański 14.09.1913-16.04.2004 Znany socjolog i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk zmarł 20 lat temu. Urodził się w Ustroniu, jego ojcem chrzestnym był znany na Śląsku Cieszyńskim bibliofil Jan Wantuła. Studiował filozofię i socjologię, doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1945-1970 pracował na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1952-1956 był jego rektorem. Autor ważnych książek i publikacji z teorii i historii socjologii oraz badań nad przekształceniami struktury społecznej. W pracach z szeroko pojętej humanistyki wskazywał na wartość pracy i potrzebę odnowy moralnej. Na sercu leżała mu edukacja i rozwój szkolnictwa wyższego. Współautor Raportu o stanie oświaty (1973), którego nowatorskie tezy nie zyskały uznania władz. Od 1969 r. był członkiem prezydium, a w latach 1971-1980 wiceprezesem PAN. Był także[...]

miniatura

Oskar Kolberg 22.02.1814-3.06.1890 210 lat temu w Przysusze urodził się znany etnograf, folklorysta i kompozytor. W 1819 r. przeniósł się z rodzicami do Warszawy. W latach 1823-1830 uczył się w Liceum Warszawskim oraz brał prywatne lekcje gry na fortepianie. W latach 1830-1832 kształcił się muzycznie u Józefa Elsnera. Studiował w Akademii Handlowej w Berlinie od 1835 do 1836 r. Pracował jako nauczyciel muzyki, księgowy. Dzięki pomocy brata, Wilhelma, otrzymał w 1846 r. posadę w zarządzie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W tym okresie komponował i wydawał liczne utwory muzyczne. W 1861 r. porzucił pracę urzędnika kolejowego poświęcając się wyłącznie pracy naukowej i literackiej. Odbywał wiele krajoznawczych wycieczek, z których przywoził pieśni ludowe. Publikował w cyklu Pieśni ludu polskiego. Z czasem zaczął się interesować także innymi[...]

miniatura

Ulrich Zwingli 1.01.1484-11.10.1531 Szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych twórców ewangelicyzmu reformowanego urodził się 540 lat temu. Uczył się w szkole łacińskiej w Bazylei oraz w Bernie. Od 1498 r. studiował w Wiedniu, w 1502 r. przeniósł się do Bazylei, gdzie w 1506 r. uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych i przez pół roku studiował teologię. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie i został proboszczem w Glarus. Studiował pisma Erazma z Rotterdamu, z którym spotkał się w 1515 r. Pod jego wpływem podjął studia nad Nowym Testamentem w oryginale. W 1518 r. został powołany na kaznodzieję w katedrze zuryskiej tzw. Grossmünster. Lektura Nowego Testamentu oraz zachorowanie na dżumę w 1519 r. doprowadziły do przełomu w jego życiu – zaczął skłaniać się w kierunku Reformacji. Jego reformacyjne wystąpienie w[...]

miniatura

– pierwsze ewangelickie kazania w Prusach Choć jubileusz Reformacji na ziemi mazurskiej obchodzony będzie w roku 2025 dla uczczenia wydarzeń z 1525 roku, kiedy to powstało pierwsze w świecie ewangelickie państwo, warto wspomnieć, że pierwsze kazania w duchu luterańskim wygłoszone zostały dwa lata wcześniej, w roku 1523 w Królewcu. Zanim więc książę Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Wielki Mistrz krzyżacki, po sekularyzacji zakonu krzyżackiego za namową Lutra wprowadził luteranizm w Prusach Książęcych – państwie, którym władał, już wcześniej pojawiły się na tych ziemiach wpływy Reformacji. Część Prus to tereny dzisiejszej Warmii i Mazur. Z Brandenburgii do Prus Duchownym, który 27 września 1523 roku wygłosił pierwsze luterańskie kazanie w katedrze w Królewcu – stolicy kraju, był Johannes Briesmann (1488-1549). Urodził się w[...]

miniatura

– wpływ Józefa Buzka na kształt II Rzeczpospolitej Poglądy polityczne i społeczne Józefa Buzka (1873-1936) ukształtowały się jeszcze w czasach młodości, którą spędził na terenie rodzinnego Śląska Cieszyńskiego. To właśnie ten zróżnicowany etnicznie i religijnie fragment Śląska, ze swą pogranicznością, przenikaniem kultur, języków i wyznań, był środowiskiem, które ukształtowało poglądy polityczne i społeczne kilku pokoleń młodych, wykształconych w Wiedniu synów gospodarzy ze Śląska Cieszyńskiego. Józef Buzek urodził się w Końskiej, w domu ewangelickiego gospodarza rolnego, działacza stowarzyszeń polskich Jerzego Buzka. Już w niemieckim gimnazjum w Cieszynie angażował się w działalność tajnej polskiej organizacji młodzieżowej „Jedność”, a w czasie studiów założył pierwsze polskie stowarzyszenie akademickie na[...]

miniatura

Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński 14.07.1783-7.02.1846 Historyk prawa, edytor, leksykograf, urodził się 240 lat temu w Lublinie w rodzinie kupieckiej. Był bratem Jerzego Samuela, znanego bibliotekarza i językoznawcy. Początkowo uczył się Lublinie, gimnazjum ukończył we Wrocławiu. Później studiował prawo na uniwersytecie w Halle, które ukończył w 1806 r. Od roku 1807 piastował funkcję asesora przy warszawskim sądzie apelacyjnym. Rok później został mianowany pisarzem aktowym, czyli notariuszem przy sądzie apelacyjnym, a w roku 1809 otrzymał stanowisko pisarza aktowego Księstwa Warszawskiego. Od 1808 r. kierował Szkołą Prawa i Administracji, w której także wykładał prawo rzymskie. Był członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W 1814 r. uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Królewcu. Był jednym z organizatorów[...]

miniatura

Justus Jonas 5.06.1493-9.10.1555 Teolog, humanista i reformator urodził się 530 lat temu w Nordhausen. Od 1506 r. studiował na uniwersytecie w Erfurcie. W latach 1511-1515 kontynuował studia prawnicze w Wittenberdze. Krąg humanistów, do którego należał, miał bliskie kontakty z Erazmem z Rotterdamu. Fryderyk Mądry zlecił mu w 1519 r. wizytę u Rotterdamczyka, by doprowadzić do jego sojuszu z Lutrem. Misja ta nie powiodła się, jednak Erazm skłonił Jonasa do zajęcia się teologią. Do jej Lutrowej wersji przekonał go Johann Lang. Towarzyszył Lutrowi na sejmie w Wormacji w 1521 r. W tym samym roku objął probostwo w Wittenberdze, został też doktorem teologii. W latach 1523-1533 pełnił funkcję dziekana wydziału teologicznego wittenberskiego uniwersytetu. W 1528 r. brał udział w wizytacjach kościelnych w Saksonii, a później współpracował przy[...]

miniatura

– Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach ma 50 lat Każde wydarzenie w naszym życiu ma swój czas i swoje miejsce w Bożej historii. Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach obchodzi w tym roku 50. rocznicę swoich urodzin i właśnie tu, na Mazurach, znalazło „swój czas i swoje miejsce”. Historia jego powstania jest równie skomplikowana jak losy Mazurów po drugiej wojnie światowej. Jubileuszowe przeżycia wiążą refleksję o przeszłości z obecnością teraźniejszości oraz z myślą o przyszłości. Jest to też historia mocno związana z życiem i służbą duszpasterską ks. Władysława Pilchowskiego (1913-2008), w latach 1946-1985 proboszcza parafii ewangelickiej w Mikołajkach. Były to bardzo trudne czasy dla ewangelików na Mazurach. Nowy proboszcz niemal w każdą niedzielę ze smutkiem żegnał Mazurów opuszczających rodzinne strony. Według[...]

miniatura

Jerzy Cienciała 4.04.1834-5.04.1913 Działacz narodowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim zmarł 110 lat temu. Urodził się w Mistrzowicach (dziś Czechy) w chłopskiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły ludowej uczęszczał do gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie, które ukończył w 1853 r. W 1861 r. objął po ojcu urząd wójta rodzinnej miejscowości. Był inicjatorem, założycielem oraz wieloletnim prezesem Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego. W 1871 r. został wybrany do Sejmu Krajowego Śląskiego. Dwa lata później został wybrany posłem do parlamentu wiedeńskiego – był pierwszym Polakiem reprezentującym Śląsk Cieszyński w tym gremium. Był także posłem do austriackiej Rady Państwa V kadencji (1873-1879) z gmin wiejskich Śląska Cieszyńskiego: Cieszyna, Bielska i Frysztatu.            Pełnił wiele funkcji lokalnych. Od 1870[...]