miniatura

– streamy #Młodzi Nieszablonowe rekolekcje pasyjne zostały przygotowane przez zespół Młodzi Luteranie. W dniach od 8 do 10 marca 2024 r. Zozu – Zosia Bujok i Patryczek – Patryk Szczepański zaprosili uczestników do specjalnie na tę okazję wybudowanego kościoła w Minecrafcie, w wirtualnym świecie. Program miał miejsce równocześnie w świecie realnym oraz w tym wykreowanym w grze. Zozu i Patryczek świetnie połączyli te dwie przestrzenie – oprowadzali uczestników spotkań po świecie gry, jednocześnie rozmawiając z osobami oglądającymi na żywo, od których otrzymywali wiele pozdrowień na czacie. Na dużym ekranie można było również obejrzeć nagrania z realnego świata. Każdego dnia pojawiały się propozycje książek związanych z tematyką poszczególnych dni. Prezentowana była też sonda przeprowadzona wśród „prawdziwych” ludzi, którzy[...]

miniatura

Diecezja wrocławska W auli Ewangelickiego Centrum Diakoni i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 9 marca odbyła się 4. sesja VII synodu diecezji wrocławskiej. Rozpoczęła się ona nabożeństwem, które odprawił bp Mirosław Wola. Po nabożeństwie synodałowie zaproszeni zostali na posiłek, a następnie rozpoczęto część merytoryczną sesji. Przyjęto sprawozdania komisji diakonijnej, duszpasterzy: młodzieży, ewangelizacyjno-misyjnego i więziennego, a także zaprezentowano sprawozdanie biskupa diecezji. Od czterech lat sprawozdanie to prezentowane jest w formie filmowej. Można się z nim zapoznać na kanale YouTube Diecezja Wrocławska KEA oraz na diecezjalnym profilu w mediach społecznościowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków synodu. Bp Waldemar Pytel przedstawił również sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy, a synodałowie[...]

miniatura

W dniach 17-19 marca 2024 r. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne diecezji mazurskiej. Podczas spotkania wykłady prowadzili duchowni z diecezji oraz goście z różnych części Polski i Ukrainy. Biskup Paweł Hause skupił się w swoim wystąpieniu na tematyce desakralizacji obiektów kościelnych, a prof. Jerzy Sojka poprowadził dyskusję na temat desakralizacji z teologicznego punktu widzenia. Natomiast Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, a bp Pavlo Shvarts podzielił się przemyśleniami i spojrzeniem na obecną sytuację w Ukrainie. Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. O bezpieczeństwie w Internecie, rożnych formach oszustw, ale i o sposobach zabezpieczania się przed nimi, mówił ks. Jarosław Sajdok. Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej[...]

miniatura

W Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego pod hasłem Ewangelicyzm, mazurskość, tożsamość. Zebrani zapoznali się z prezentacją, którą przedstawił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Prelegent opowiedział o historii diecezji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 500 lat istnienia luteranizmu na tym terenie. Przypomniał też związki warszawskiej parafii z Mazurami. Opowiedział o mazurskich parafiach, radościach i troskach życia w diasporze. Nie zabrakło współczesności, m.in. akcentów związanych z działalnością diakonijną i pomocą niesioną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Bp Paweł Hause zaprosił wszystkich do odwiedzenia Mazur, zwłaszcza turystycznych ośrodków i do zwiedzania interesujących pod wieloma względami ewangelickich kościołów znajdujących się na[...]

miniatura

W Żorach po raz drugi zorganizowano Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej. Odbywał się on 15 i 16 marca 2024 r., a w jego trakcie wystąpiły cztery chóry. Pierwszego dnia 2 z nich zaśpiewały w kościele luterańskim. Wystąpiły Chór Canticum Novum z Suszca pod dyrekcją Szymona Cichonia oraz chór Oktoich przy cerkwi prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu pod dyrekcją Grzegorza Cebulskiego. Drugiego dnia festiwal przeniósł się do kościoła rzymskokatolickiego św. ap. Filipa i Jakuba, gdzie wystąpił Polski Chór Mieszany Collegium Canticorum z Czech pod dyrekcją Anny Kołowskiej, a po nim Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka. Honorowy patronat nad koncertem objęli: biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec (lut.), abp Adrian Galbas (rzym.), a także marszałek województwa śląskiego oraz[...]

miniatura

– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” W roku szkolnym 2023/2024 po raz 17. zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Do finału, który odbył się 9 marca 2024 r. w Bielsku-Białej i Warszawie, zakwalifikowało się 131 uczniów z 5 diecezji Kościoła luterańskiego. Temat konkursu brzmiał: Jezus naszą nadzieją, a uczniowie czytali Ewangelię Mateusza w ekumenicznym przekładzie. W Bielsku-Białej finał odbył się w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja – na Bielskim Syjonie. Wzięli w nim udział uczniowie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników, rodziców oraz katechetów przywitała generalna wizytator nauczania kościelnego diakon Ewa Below. Następnie głos zabrał biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który oparł swoje rozmyślanie na tekstach z książki Z Biblią na co dzień. W[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Wiśle-Malince 2 marca 2024 r. odbyła się IV sesja VII kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które przebiegało według materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Na początku obrad nowi członkowie synodu złożyli ślubowanie. Byli to: ks. Arkadiusz Raszka od 1 marca 2024 r. proboszcz administrator parafii w Dzięgielowie i delegatka z pa-rafii w Czechowicach-Dziedzicach. W dalszej kolejności biskup diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami diecezjalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej, a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na[...]

miniatura

Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy to nie tylko wydarzenie, w trakcie którego chrześcijanie z całego świata łączą się w modlitwie, to świetna okazja, aby ujawnić i wykorzystać potencjał parafian. W organizacje tych spotkań angażuje się wielu parafian i każdy może spożytkować swoje talenty dla wspólnego dobra. Chóry czy zespoły uczą się nowych pieśni w językach oryginalnych lub przetłumaczonych. Inna grupa przygotowuje dania z danego kraju – w tym roku można było skosztować w wielu parafiach kuchni bliskowschodniej. Wybrane osoby – najczęściej panie – prezentują przygotowany program na nabożeństwach. Ktoś inny przygotowuje prezentacje o kraju lub zapraszany jest gość, który zna dany region. Do prowadzenia programu angażowana jest także młodzież, jak na przykład w Drogomyślu, a dla najmłodszych parafian – tak jak jest to w Starym[...]

miniatura

W Wiśle 6 marca 2024 roku Konferencja Duchownych Diecezji Katowickiej wytypowała bpa Mariana Niemca do wyborów na biskupa diecezji. Jego dziesięcioletnia kadencja na tej funkcji kończy się we wrześniu bieżącego roku. Był on jedynym kandydatem duchownych. Obradom przewodniczył bp Kościoła Jerzy Samiec. Zgodnie z prawem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zwierzchnika diecezji wybiera synod diecezjalny na dziesięcioletnią kadencję. Biskup może startować w wyborach na kolejne kadencje. Duchowni typują do trzech kandydatów. Świeccy delegacji do Synodu także mogą typować swojego kandydata. Biskup Marian Niemiec (63 l.) został ordynowany na duchownego w 1985 r. Służył w parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. Jest doktorem teologii ekumenicznej. Od 2006 r. w Synodzie Kościoła, przez jedną kadencję radca konsystorza. Od 2014 r. jest proboszczem parafii[...]

miniatura

W głębi serca – to temat tegorocznej Wiosennej Konferencji dla Kobiet, która odbyła się 2 marca 2024 r. w Dzięgielowie. Wersetem przewodnim był fragment z 1. Listu do Koryntian „Wszystko niech się dzieje u was w miłości” (16,14). Do kościoła w Dzięgielowie przyjechały panie z oddalonych o wiele kilometrów miejscowości, by spędzić część dnia na rozmowach, wykładach i wspólnym śpiewie. W wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób. Rozważaniem na początku spotkania podzieliła się diakon Helena Gajdacz. Mówiła o tym, co zrobił dla każdego z nas Pan Jezus. Przypomniała, że Jego ranami jesteśmy uleczeni, ale też zostawiła nas z pytaniem, czy możemy za apostołem Pawłem powtórzyć: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Zaproszenie do poprowadzenia wykładu przyjęła Sabina Szłapa. Powiedziała, że miłość to styl życia i że w[...]