miniatura

Diecezja katowicka Trzecia sesja VII Synodu Diecezji Katowickiej odbyła się w sobotę 4 listopada 2023 r. w Katowicach. Jak zawsze sesja rozpoczęła się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił nowy duchowny w diecezji, proboszcz administrator w Zabrzu, ks. Łukasz Gaś. Po nabożeństwie, w pierwszej części sesji synod przyjął preliminarz budżetowy na 2024 rok. Bp Marian Niemiec przygotował prezentację pt: Wyzwania administracyjne i duszpasterskie diecezji. Diecezja za około 10 lat widziana oczami bpa Mariana Niemca. W swoim wystąpieniu analizował dane statystyczne parafii pod względem liczby wiernych, posiadanych nieruchomości, zwłaszcza kościołów i plebanii. Na 40 parafii tylko dwie liczą więcej niż 1000 wiernych. Najwięcej jest parafii w przedziale 100-300 wiernych. Natomiast majątek parafii wydaje się imponujący: 57 kościołów, 13 kaplic[...]

miniatura

– VI Śląskie Forum Reformacyjne W sobotę 18 listopada 2023 r. w Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się VI Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Temat brzmiał: Dla polskiej i śląskiej Ojczyzny. Organizatorzy zaprezentowali postać prof. Józefa Buzka (1873-1936). Forum otworzył biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który przywitał zebranych, w tym członków rodziny Buzków, oraz przypomniał ideę forów reformacyjnych, a także rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie naszkicował postać prof. Józefa Buzka. Wspomniał również jednego z pomysłodawców i gorliwego orędownika uchwalenia roku 2023 w województwie śląskim Rokiem prof. Józefa Buzka – nieżyjącego już radnego sejmiku województwa śląskiego Andrzeja Molina. W pierwszej części forum głos zabrali: reprezentant marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego – prof. dr[...]

miniatura

W Wiśle-Malince 11 listopada 2023 r. odbyła się Konferencja dla Mężczyzn pod hasłem: Facet z jajami, którą zorganizowała miejscowa parafia i komisja mężczyzn diecezji cieszyńskiej. Zapraszał na nią plakat z mężczyzną niosącym opakowanie kurzych jaj. Prawie 140 uczestników z różnych parafii Śląska Cieszyńskiego i Górnego wartościowo spędziło ten czas. Konferencję prowadził przewodniczący diecezjalnej komisji mężczyzn ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika. Po kilku wspólnych piosenkach pierwszy wykładowca dk. Paweł Gumpert skupił się na różnicach pomiędzy mężczyznami a kobietami. W często zabawny sposób, przytaczając przykłady, pokazał, jak różnie człowiek reaguje, myśli i odczuwa. Po wykładzie uczestnicy podzieleni na 20 grup wzięli udział w marshmallow challange. Przy pomocy 20 paczek makaronów spaghetti, 2 metrów sznurka i 2[...]

miniatura

W dniach 25-26 listopada 2023 r. w Jaworzu (diecezja cieszyńska) odbył się organizowany przez diecezjalną komisję kobiet weekend w SPA dla pań pod nazwą Weekend SPAnem Bogiem. Uczestniczki przywitał bp Adrian Korczago, który wyjaśnił im, że SPA dla duszy to codzienne zanurzanie się w Słowie Bożym i modlitwa, którą można porównać do zapachu perfum. „SPA dla duszy” – to wykłady. Pierwszy, dk. Aleksandry Błahut-Kowalczyk był na temat Księgi Estery, przybliżał historyczne realia tamtego czasu, a także postawy i motywy kierujące przede wszystkim Esterą, ale także pozostałymi bohaterami księgi. Drugi, wykład pt.: Pokora – droga prawdy czy pułapka wygłosiła Agnieszka Laskowska. Mówczyni przedstawiła pokorę w relacji ze Stwórcą, z drugim człowiekiem, jak również w relacji z samym sobą. Wykładom towarzyszyły pieśni w wykonaniu zespołu[...]

miniatura

W Centrum Luterańskim w Warszawie 25 listopada 2023 r. odbył się 11. Dzień Duszpasterstwa na temat: Seksualność w duszpasterstwie – znaczenie i wyzwania. Konferencję zorganizowało Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Pierwszy wykład wygłosiła Beata Wolfram-Krukowska: Pomaganie, przywiązanie, zakochanie – psychoterapia i duszpasterstwo jako relacja między ludźmi, a drugi ks. dr Grzegorz Olek: Człowiek nie ma ciała, tylko jest ciałem – żywą istotą. Nowe odkrycie aktualności przesłania tekstów biblijnych i jego znaczenie dla duszpasterstwa. Następnie uczestnicy dyskutowali w grupach. Studium przypadków obejmowało takie sytuacje: mężczyzna duszpasterz, kobieta rozmówczyni – prowadził ks. Bogdan Wawrzeczko; kobieta duszpasterz, mężczyzna rozmówca – prowadziła ks. Wiktoria Matloch; osoba nieheteronormatywna prowadził – ks.[...]

miniatura

– X Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu Wrocławska jesień 2023 roku obrodziła w jubileusze. Już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Kultury Protestanckiej (FKP), a w jego ramach obchody 500 lat Reformacji w stolicy Dolnego Śląska. Wszystkie wydarzenia odbywały się od 20 do 31 października. Hasło Otwarte serca, które towarzyszyło obchodom jest wyrazem otwartości na drugiego człowieka, jego poglądy, dziedzictwo, a także na jego potrzeby. Różnorodność formy i treści festiwalowych wydarzeń zachęcała do otwierania swoich serc, umysłów oraz do wrażliwości. Preludium do tych wydarzeń była dyskusja 20 października w Biurze Parlamentu Europejskiego pt. Społeczeństwo otwarte – wokół myśli Dietricha Bonhoeffera. O przemianach społecznych, wyzwaniach i aktualnym przesłaniu myśli „luterańskiego męczennika” rozmawiali ze sobą dr[...]

miniatura

W niedzielę 29 października 2023 roku odbyła się w Skoczowie Noc z Lutrem – Reformacyjne Święto Młodych pod hasłem Widzimy się. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji zgromadziło ponad 400 głównie młodych luteran z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników wydarzenia przywitały prowadzące Milena Caputa i Milena Dębinny, a modlitwą rozpoczął spotkanie proboszcz parafii ks. Alfred Borski. Następnie młodzież wzięła udział w internetowej sondzie, odpowiadając na pytania dotyczące tego, gdzie najczęściej widzimy Boga. Tegorocznymi mówcami Nocy z Lutrem byli ks. Mateusz Mendroch oraz Damian Rusin, którzy w formie scenki przedstawili uwspółcześnioną wersję historii Jakuba i Ezawa. Na jej podstawie omówili problem egoizmu i tego, w jaki sposób dostrzegać drugiego człowieka przez pryzmat Bożego działania i miłości. Świadectwa[...]

miniatura

W dniach 9-15 listopada 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia Instytutu Pastoralnego (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas pierwszych trzech dni kursanci wzięli udział w konferencji pod nazwą: A chance for (EX) CHANGE (Szansa na wymianę/zmianę) przygotowanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland). Organizatorzy konferencji zachęcali do międzynarodowych (głównie polsko-niemieckich) wymian młodzieży. Rozmawiano o tym, jak zorganizować takie wymiany oraz jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Na bazie wielu integrujących ćwiczeń ukazano czym jest metoda animacji językowej, a także podano szereg propozycji dynamicznej pracy z młodzieżą. Słuchacze IP wzięli także czynny udział w[...]

miniatura

W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 31 października 2023 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji połączone z wręczeniem nagrody Śląski Szmaragd przyznawanej osobom ze Śląska zasłużonym w zakresie działań ekumenicznych, tolerancji i pojednania. Nagrodę przyznaje diecezja katowicka od 2004 roku – co roku otrzymuje ją ewangelik i osoba spoza Kościoła luterańskiego. Nabożeństwo poprowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec oraz radca diecezjalny ks. Henryk Reske. W nabożeństwie udział wzięli duchowni z różnych Kościołów, reprezentanci władz samorządowych wraz z prezydentem Katowic Marcinem Krupą, laureaci nagrody z lat ubiegłych oraz parafianie. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz. Wręczenie statuetek poprzedziła prezentacja laureatów, laudacje wygłosił ks. Henryk Reske. W pierwszej kolejności[...]

miniatura

W sobotę 11 listopada 2023 r. odbyła się Jesienna Konferencja dla Kobiet. Od wielu lat jej gospodarzem jest parafia w Dzięgielowie, a organizatorem Centrum Misji i Ewangelizacji. Temat przewodni konferencji odbywających się dwa razy w roku zazwyczaj związany jest z biblijnym hasłem roku. Wiosną był to werset roku 2023 „Tyś Bóg, który mnie widzi”, teraz zastanawiano się nad sensem słów: „Widzieć Jezusa”. Na spotkanie przyjechały panie z diecezji katowickiej i cieszyńskiej, a także z Czech. Wspólny śpiew poprowadziła Grupa dla Pana z Dzięgielowa. W pierwszej części świadectwem życia z Bogiem podzieliły się trzy kobiety. Ich opowieści o życiu, zmaganiach, relacji z Bogiem, wniosły duży ładunek emocjonalny. Z drugiej strony wskazały na Boże działanie i prowadzenie w bardzo trudnych sytuacjach. Mówiły o Bogu wielkim, wiernym i zainteresowanym[...]