miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych 2022 Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD) odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2022 roku w Wiśle-Malince. Obrady rozpoczęły się w poniedziałek po południu. Na początku zebrani zajęli się problemem wykluczenia. Szeroki zakres tego problemu przedstawił ks. Roman Pracki w referacie Duszpasterstwo osób wykluczonych. Mówił o tym, czym jest wykluczenie i w jakich obszarach występuje. Zwrócił uwagę, że wykluczenie może dotyczyć każdego człowieka, lecz najbardziej narażone są na przykład osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, samotne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady penitencjarne, osoby samotnie wychowujące dzieci, pacjenci psychiatryczni, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy domowej i seksualnej, migranci i uchodźcy, mniejszości narodowe, etniczne, religijne[...]

miniatura

– Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2022 Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, w Dzięgielowie znów stanęło namiotowe miasteczko ewangelizacyjne. Od 7 do 10 lipca tętniło ono życiem. W wielkim namiocie w trakcie popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych i wieczornych koncertów, w namiotach dla dzieci, młodzieży, w namiocie-księgarni i namiocie-kawiarni spotykali się uczestnicy krótszego niż zwykle, ale przebiegającego na żywo 73. Tygodnia Ewangelizacyjnego. Dzięgielowskie Tygodnie Ewangelizacyjne odbywające się online w 2020 i 2021 roku zaowocowały wieloma wartościowymi nagraniami. Jednak tegoroczne cztery dni miały ten niepowtarzalny urok serdecznych rozmów, wymiany poglądów i uścisków, spotkań twarzą w twarz, pełnych emocji, znaczenia i nieprzewidywalnych skutków relacji z przyjaciółmi, znajomymi, nieznajomymi. Spotkania z[...]

miniatura

Brenna W kościele ewangelickim w Brennej 10 lipca 2022 roku świętowano 30 lat parafii Brenna-Górki. Wprowadzano także w urzędowanie nową radę parafialną. Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza prowadził proboszcz parafii ks. Roman Kluz, a współtworzył parafialny chór pod dyrekcją Marka Madzi. Uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków rady parafialnej dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wygłosił kazanie w oparciu o słowo z Ewangelii Mateusza: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16), stwierdzając, że „zarówno wprowadzenie rady parafialnej, jak i jubileusz samodzielności ściśle związane są z pojęciem odpowiedzialności”. Samodzielna parafia została tam utworzona w 1992 roku. Wcześniej był to filiał parafii w Ustroniu. O tej zmianie mówił biskup w kazaniu: „30 lat temu radni ustrońskiego filiału Brenna-Górki[...]

miniatura

– letnia sesja Instytutu Pastoralnego Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku w Warszawie i Żyrardowie odbywały się wykłady w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów. Pierwszego dnia odbyło się m.in. spotkanie z biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz wykład prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego (ChAT) pt. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki pogrzebowej. Forum kursantów oraz warsztaty m.in. z prowadzenia posiedzeń rad parafialnych poprowadził dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago.  Piątkowy czas kursanci spędzili na wykładach m.in. prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt.: Przemoc wobec dzieci i młodzieży i przemoc rówieśnicza. Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy? oraz Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze spektrum autyzmu. Z kolei warsztaty pt. Jak przekazać komunikat w 2 minuty? poprowadziła ks. Halina Radacz.[...]

miniatura

Dnia 8 czerwca 2022 r. w gronie Honorowych Obywateli Miasta Grudziądza znalazła się członkini grudziądzkiej parafii luterańskiej Karola Skowrońska. Animatorka kultury, którą wielu mieszkańców miasta zna lub przynajmniej kojarzy. Jest czternastą osobą na liście honorowych obywateli Grudziądza. Dla grudziądzkich ewangelików to wielka duma i radość, że mogli przeżywać nadanie takiego tytułu swojej współwyznawczyni. Karola Skowrońska jest członkinią rady parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu oraz delegatką do Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Choć wydarzenie to miało charakter lokalny, to może budzić uznanie całego Kościoła. Jej postawa wpisuje się bowiem w ewangelicki sposób obecności w świecie, w aktywne i odpowiedzialne działania na rzecz swojej społeczności, w miejscu, w którym człowieka postawił[...]

miniatura

– następny punkt pomocy dla uchodźców wojennych Diakonia Polska we współpracy z niemiecką Diakonie Katastrophenhilfe otworzyła 11 lipca 2022 r. drugi punkt wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy (pierwszy był w Kaliszu). Punkt został zorganizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach na Górnym Śląsku. „Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie jest wyzwaniem dla państw, Kościołów i organizacji charytatywnych, w tym diakonijnych. W tej trudnej sytuacji należy podjąć konkretne działania na rzecz tych, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami” – podkreśliła dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk. Beneficjenci otrzymują bezpośrednią pomoc finansową w postaci kart przedpłaconych. „Dzięki takiej formie pomocy rodziny uchodźcze mogą same zdecydować, na jakie potrzeby przeznaczyć środki[...]

miniatura

Na Mazurach zdewastowano kolejne miejsce pochówku dawnych ewangelickich mieszkańców. Do tego przykrego wydarzenia doszło w kwietniu pomiędzy dwoma jeziorami: Zelwążek i Jorzec w okolicy Mikołajek. Jest to obszar chronionego krajobrazu i zarazem teren podpadający pod regulacje prawne Natura 2000. Niewielki, nieużywany cmentarz leży wprawdzie na terenie parafii ewangelickiej w Mikołajkach, nie jest jednak własnością parafii. „To teren wiejski, dawniej przy każdej wiosce były cmentarze, gdzie chowano mieszkańców. Zwykle takie cmentarzyki umieszczano na wzniesieniu tuż za wsią, skąd rozciągał się piękny widok. Mógł to być też cmentarz należący do majątku, gdzie chowano członków rodziny właścicieli czy pracowników folwarku – powiedział proboszcz parafii w Mikołajkach ks. Bogusław Juroszek. – Na 99% pochowani tam zostali ewangelicy. Nie to jest[...]

miniatura

– dziękczynienie za odzyskany dom Boży Parafia Ewangelicko-Augsburska w Elblągu jest duchową spadkobierczynią jednej z pięciu ewangelickich parafii. Przetrwała od swego powstania w XVII wieku do czasów współczesnych. Jest jedną z dwóch najstarszych elbląskich parafii obok rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja. Przypomnieniem tych faktów oraz słowami Psalmu 84: „O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów” w sobotę 18 czerwca 2022 r. rozpoczęło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo za odzyskany dom Boży. Uroczystego poświęcenia dokonał biskup Kościoła Jerzy Samiec razem z bp. Marcinem Hintzem, zwierzchnikiem diecezji pomorsko-wielkopolskiej. W kazaniu bp Jerzy Samiec nawiązał do słów Psalmu 127: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują”. Te słowa w szczególności skierował do elbląskich[...]

miniatura

Światowa Federacja Luterańska W czerwcu otwarto trzy kolejne punkty rejestracyjne programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy. Projekt realizowany jest przez Światową Federacją Luterańską dzięki środkom UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców). Na terenie diecezji katowickiej punkt mieści się w Bytomiu-Miechowicach i rozpoczął działalność 9 czerwca. Bytomski punkt zakłada udzielenie wsparcia ponad 3000 rodzinom. Centrum ma siedzibę w budynku Ciszy Syjonu przy ul. Matki Ewy 1. W otwarciu wzięli udział: prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, koordynator projektu ze strony Światowej Federacji Luterańskiej Andrzej Kosno, koordynatorka bytomskiego punktu Katarzyna Kukucz oraz proboszcz ks. Jan Kurko. Bytom-Miechowice W diecezji warszawskiej 20 czerwca otwarto punkt pomocy w Zgierzu przy ul. Długiej 33. W spotkaniu[...]

miniatura

Parafie luterańskie dalej pomagają uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce są już ponad sto dni. W pierwszym okresie była potrzebna pomoc doraźna i zapewnienie noclegu. Nikt wtedy nie wiedział, na jak długo potrzebna będzie pomoc. Wielu z nas miało nadzieję, że wojna szybko się skończy. Teraz dla przybyłych z Ukrainy ważna jest integracja, nauka języka polskiego, a także pomoc psychologiczna oraz pomoc dzieciom w adaptacji do zajęć przedszkolnych i szkolnych, a w wakacje zapewnienie chociaż trochę oddechu i atrakcji. Parafianie starają się także pomóc uchodźcom znaleźć pracę, aby mogli zacząć samodzielnie mieszkać i się utrzymać. Parafie, które przyjęły rodziny, starają się zapewnić im nie tylko dach nad głową, ale też zorganizować czas wolny i pokazać nowe miejsca oraz pomagają załatwić wszystkie dokumenty i finansowe wsparcie m.in. w[...]