miniatura

W dniu 24 maja 2024 r. odbyła się kolejna edycja Instytutu Pastoralnego dla studentów i studentek teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W ramach wyjazdu odwiedzili parafie ewangelicko-augsburskie w Wiśle-Jaworniku, Wiśle Centrum, Goleszowie i Dzięgielowie, co umożliwiło poznanie specyfiki służby w różnych parafiach. O swojej pracy, funkcjonowaniu parafii i wypracowanych porządkach nabożeństwa opowiadali miejscowi proboszczowie, dzieląc się wieloma praktycznymi wskazówkami i poradami, a także oprowadzając po kościołach i budynkach parafialnych. W ramach spotkania z ks. Marcinem Podżorskim studenci zapoznali się ze specyfiką działalności parafii w Wiśle-Jaworniku, a także zróżnicowanym stylem prowadzenia niedzielnych nabożeństw. W Wiśle Centrum proboszcz ks. Waldemar Szajthauer oprowadził po kompleksie[...]

miniatura

Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet 18 maja 2024 r. zorganizowano w Tychach. Do tamtejszego kościoła zjechały panie z wielu parafii diecezji katowickiej. Dzięki temu, że w kościele są krzesła, a nie ławki, jego wnętrze można dostosowywać do różnych form parafialnej działalności. Celem tego spotkania było nie tylko śniadanie, ale przede wszystkim refleksja i zaduma nad Słowem Bożym. Myśl przewodnia brzmiała: Podążając za pragnieniami serca. Przemyśleniami na ten temat podzieliła się Ilona Cichy, pastorowa z Chorzowa. O swoich marzeniach, które zaczynają się realizować opowiedziała Martyna Reske z Orzesza, studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale lutnictwa, która opowiedziała o swojej pasji budowania skrzypiec. Śpiew prowadziła pastorowa z Rybnika Ilona Matuszek z zespołem. Na spotkaniu obecny był bp Marian Niemiec oraz proboszcz parafii ks.[...]

miniatura

– X Ekumeniczne Forum Katechetyczne W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 24 maja 2024 r. odbyło się X Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Zorganizowała je Polska Rada Ekumeniczna (PRE), a ChAT objęła nad nim patronat. Tym razem dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami w organizacji i nauczaniu religii oraz nad wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych. Wprowadzeniem do dyskusji były dwa referaty. Sytuację ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przedstawił Tomasz Głowacki z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej. Wskazał na przygotowywane zmiany: rezygnacja wliczania oceny z religii do średniej ocen oraz uelastycznienie w zakresie łączenia uczniów na lekcjach religii w grupy międzyoddziałowe (z klas równoległych) i grupy międzyklasowe (z różnych roczników). Drugi referat[...]

miniatura

– Noc Muzeów 2024 Ponownie w organizację Nocy Muzeów – wydarzenia kulturalnego organizowanego w wielu miastach europejskich – włączyły się parafie luterańskie. W ten sposób mają możliwość pokazać lokalnej społeczności swoje kościoły, ale też opowiedzieć o ewangelikach, zarówno o historii, jak i obecnych działaniach. Po raz pierwszy Noc Muzeów odbyła się w ewangelickim kościele Mikołaja w Byczynie (diecezja katowicka) 18 maja. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17 programem dla dzieci. Ks. Katarzyna Kowalska czytała dzieciom swoje opowiadanie pt. Podróż na bocianim grzbiecie, a następnie dzieci wykonywały z gliny medaliony z wizerunkiem kościoła w Byczynie. W programie dla dorosłych znalazła się: prelekcja o prześladowanym kościele, którą przedstawiła współpracowniczka Open Doors pastorowa Aniela Wawrzeczko, zwiedzanie kościoła[...]

miniatura

Nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka jak budowanie osobistej relacji z Bogiem, Jego Kościołem, a w Nim z drugim człowiekiem. W sobotę 18 maja 2024 r. odbyło się w parafii w Starym Bielsku (Bielsko-Biała) międzyparafialne spotkanie młodzieży pod hasłem Weź wytłumacz! W organizację wydarzenia zaangażowała się oprócz parafii grupa młodzieży z inicjatywy „Młodzi 4,12” (zob. „Zwiastun Ewangelicki” 9/2024). To ona w pierwszej części programu przejęła pod swoje skrzydła blisko 90-osobową grupę młodzieży z parafii z diecezji cieszyńskiej w: Białej, Cieszynie, Jaworzu, Międzyrzeczu, Czechowicach-Dziedzicach, Drogomyślu, Istebnej, Ustroniu, Skoczowie, Wiśle Centrum i Wiśle-Jawornika. Przyjechała również młodzież z diecezji katowickiej z parafii w Mikołowie i Pszczynie. Najpierw był czas na integrację w sali parafialnej i na świeżym[...]

miniatura

Sto lat temu, w marcu 1924 roku, wprowadzono do Statutu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie możliwość nadawania przez Walne Zgromadzenie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Ewangelickiego. Tak się jednak złożyło, że minął wiek, zanim ten zapis po raz pierwszy się urzeczywistnił. W marcu 2024 roku Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy podjął decyzję o nadaniu członkostwa honorowego czterem osobom szczególnie dla Towarzystwa zasłużonym. Uhonorowani zostali: Jan Puczek, Stanisław Kubicius, Janusz Sikora i Jan Król. Osoby, które w sposób szczególny, bezinteresownie działały na rzecz Towarzystwa, nie szczędząc swoich sił, czasu, wiedzy i energii.  Jan Puczek był pomysłodawcą reaktywowania ponad 30 lat temu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Zbierał dokumenty, jeździł do urzędów do Katowic i Warszawy, przekonywał[...]

miniatura

Od przełomu kwietnia i maja tego roku mieszkańcy południowej Brazylii mierzą się z katastrofalnymi powodziami. Poszkodowanych przez żywioł jest 2 mln osób, w tym ok. 700 tys. musiało zostać ewakuowanych z terenów zalanych wodą. Kościół Ewangelicki Luterańskiego Wyznania w Brazylii stara się pomóc poszkodowanym. Biskup tego Kościoła Sivlia Genz wyraziła swoją solidarność i troskę o tych, którzy cierpią z powodu powodzi: „Zwracamy się do Boga w modlitwie, wołając o współczucie dla tak wielu cierpiących ludzi. Zmiłuj się nad nami, Panie! Przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj naszej modlitwy”. Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz i Biskup Kościoła Jerzy Samiec apelują o składanie ofiar pieniężnych na rzecz wsparcia osób dotkniętych przez ten kataklizm. Poniżej publikujemy tekst apelu: Siostry i Bracia! Na przełomie kwietnia i maja[...]

miniatura

Siostry i Bracia! W polskim Śpiewniku ewangelickim, ale także w kancjonałach wielu innych Kościołów ewangelickich w Europie, znajduje się dobrze znana pieśń: „Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli”. Te słowa doskonale korespondują z hasłem ekumenicznego Spotkania Chrześcijan w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, które brzmi: Nic nie może nas rozdzielić. Wydarzenie to odbywać się będzie w dniach 7-9 czerwca, w trakcie wyborów europejskich, w czasach absolutnie niespokojnych, naznaczonych wojną u naszych granic. O tym, że znajdujemy się na krawędzi niebezpiecznych i niepokojących scenariuszy, mówią nie tylko politycy, ale te rozmowy przeniknęły do naszej codzienności, także do naszych parafii. W tym kontekście słowa pieśni i przytoczonego hasła brzmieć mogą jak pobożne życzenie względnie prowokacja. Europa zawsze była podzielona, a[...]

miniatura

– zjazd młodych dorosłych W dniach 26-28 kwietnia 2024 r. w Wiśle-Jaworniku odbył się już 3. Zjazd Młodych Dorosłych 20+, w którym udział wzięło prawie 80 osób. Tematem zjazdu były trzy słowa: Przetrwasz, Wytrwasz, Trwasz? Pierwszy dzień upłynął na poznawaniu się już tradycyjnie w „wężyku” – twarzą w twarz, a także na integracji przy planszówkach. Sobota rozpoczęła się od wykładu na temat Jak to wszystko przetrwać?, który w interesujący, a czasem także żartobliwy sposób, przedstawił ks. Marcin Podżorski, zapewniając, że mimo różnych kryzysów, warto trwać w Bogu. Drugi wykład Jak poradzić sobie z kryzysem? wygłosiła psycholog Ula Czudek, wskazując, jak czerpać siły z obecności drugiego człowieka. Po obiedzie uczestnicy w grupach odpowiadali na pytania: Skąd się bierze kryzys, czy jest on Bożą wolą, czego ma nas[...]

miniatura

– wiosenne zjazdy chórów Diecezja cieszyńska W kościele Jezusowym w Cieszynie 28 kwietnia 2024 roku odbył się zjazd chórów diecezji cieszyńskiej. Nabożeństwo w Niedzielę Cantate z udziałem 17 chórów z diecezji cieszyńskiej rozpoczęło się od odśpiewania na schodach kościoła Jezusowego wspólnej pieśni Panie, połącz nas. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Goleszowa, Lesznej Górnej, Ustronia, Hażlacha-Zamarsk, Białej oraz Cieszyński Chór Misyjny. Po kazaniu wystąpiły chóry z parafii cieszyńskiej – parafialny chór mieszany oraz chór męski, a także chóry z Drogomyśla, Skoczowa i Wisły Centrum. Nabożeństwo prowadził proboszcz ks. Marcin Brzóska. Pomiędzy występami zebrani w kościele wspólnie śpiewali pieśni. W trzecim, ostatnim bloku wystąpiły chóry z: Jaworza, Bażanowic, Wisły-Głębce, Cisownicy oraz[...]