miniatura

W dniach 17-19 marca 2024 r. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne diecezji mazurskiej. Podczas spotkania wykłady prowadzili duchowni z diecezji oraz goście z różnych części Polski i Ukrainy.

Biskup Paweł Hause skupił się w swoim wystąpieniu na tematyce desakralizacji obiektów kościelnych, a prof. Jerzy Sojka poprowadził dyskusję na temat desakralizacji z teologicznego punktu widzenia. Natomiast Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, a bp Pavlo Shvarts podzielił się przemyśleniami i spojrzeniem na obecną sytuację w Ukrainie. Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. O bezpieczeństwie w Internecie, rożnych formach oszustw, ale i o sposobach zabezpieczania się przed nimi, mówił ks. Jarosław Sajdok.

Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej refleksji, ale również okazją do dyskusji i pogłębienia wiedzy.

W diecezji cieszyńskiej komisja ewangelizacyjno-misyjna zorganizowała rekolekcje dla członków rad parafialnych i delegatów do synodu, których tematem było nabożeństwo. Odbyły się one w dwóch terminach. Pierwsze spotkania miało miejsce 24 lutego 2024 r. w Cieszynie. Zebranych powitał duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji cieszyńskiej ks. Marcin Podżorski, a pozdrowił biskup diecezji Adrian Korczago, który podzielił się również swoimi doświadczeniami dotyczącymi różnorodności życia nabożeństwowego.

Wprowadzenia do tematu nabożeństwa i jego specyfiki dokonał ks. M. Podżorski. Poprosił on uczestników, by poprzez aplikację menti.com, odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących tego, czym dla nich jest nabożeństwo. Kolejno o porządku nabożeństwa, oraz o swoich doświadczeniach opowiedział ks. Marcin Ratka-Matejko z parafii w Jastrzębiu-Zdroju (diec. katowicka). Na temat muzyki i jej roli w nabożeństwie mówił ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. Piotr Fusik z Drogomyśla zastanawiał się z kolei nad rolą osób świeckich w nabożeństwie.

Drugie spotkanie zorganizowano 16 marca 2024 r. w Wiśle-Jaworniku. Także tu zebranych powitał ks. Marcin Podżorski. Wprowadził również do tematyki spotkania zachęcając uczestników do internetowej ankiety. Uczestnicy wypisywali hasła, które kojarzą się im z nabożeństwem oraz które elementy nabożeństwa są dla nich najważniejsze.

Następnie ks. Bogdan Wawrzeczko ze Zgierza (diec. warszawska) poprowadził część dotyczącą istoty nabożeństwa. Uczestnicy chętnie zabierali głos i wskazywali na to, co jest sednem nabożeństwa.

Następnie ks. Marcin Podżorski podzielił się przemyśleniami na temat porządku nabożeństwa, ks. Marek Michalik pokazał różne formy muzyki, które mogą być obecne w nabożeństwie, a Marcin Bujok z Wisły-Malinki opowiedział o tym, jak nieordynowani mogą czynnie współtworzyć nabożeństwo.

Na zakończenie obu spotkań uczestnicy dyskutowali w grupach nad różnymi kwestiami dotyczącymi życia nabożeństwowego w swoich parafiach.