miniatura

W dniach 17-19 marca 2024 r. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne diecezji mazurskiej. Podczas spotkania wykłady prowadzili duchowni z diecezji oraz goście z różnych części Polski i Ukrainy. Biskup Paweł Hause skupił się w swoim wystąpieniu na tematyce desakralizacji obiektów kościelnych, a prof. Jerzy Sojka poprowadził dyskusję na temat desakralizacji z teologicznego punktu widzenia. Natomiast Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, a bp Pavlo Shvarts podzielił się przemyśleniami i spojrzeniem na obecną sytuację w Ukrainie. Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. O bezpieczeństwie w Internecie, rożnych formach oszustw, ale i o sposobach zabezpieczania się przed nimi, mówił ks. Jarosław Sajdok. Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej[...]

miniatura

W Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie pod hasłem Ewangelicyzm, mazurskość, tożsamość. Zebrani zapoznali się z prezentacją, którą przedstawił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Prelegent opowiedział o historii diecezji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 500 lat istnienia luteranizmu na tym terenie. Przypomniał też związki warszawskiej parafii z Mazurami. Opowiedział o mazurskich parafiach, radościach i troskach życia w diasporze. Nie zabrakło współczesności, m.in. akcentów związanych z działalnością diakonijną i pomocą niesioną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Bp Paweł Hause zaprosił wszystkich do odwiedzenia Mazur, zwłaszcza turystycznych ośrodków i do zwiedzania interesujących pod wieloma względami ewangelickich kościołów znajdujących się na terenie całej[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Wiśle-Malince 2 marca 2024 r. odbyła się IV sesja VII kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które przebiegało według materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Na początku obrad nowi członkowie synodu złożyli ślubowanie. Byli to: ks. Arkadiusz Raszka od 1 marca 2024 r. proboszcz administrator parafii w Dzięgielowie i delegatka z pa-rafii w Czechowicach-Dziedzicach. W dalszej kolejności biskup diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami diecezjalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej, a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na[...]

miniatura

Przedmioty, spotkania i wydarzenia wylicytowane podczas 32. edycji WOŚP, której finał odbył się 28 stycznia 2024 r., jeszcze czekają na realizację. Od siedmiu lat ks. Wojciech Płoszek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie wspólnie ze sztabem WOŚP w tym mieście proponują Dzień z księdzem, czyli jednodniową wycieczkę po Mazurach. Poniżej publikujemy relację z tego dnia w ubiegłorocznej edycji – w roku 2023. Nie jest łatwo wylicytować Dzień z księdzem, gdyż cieszy się on entuzjastycznymi opiniami, co powoduje, że jest wielu licytujących. W styczniu ubiegłego roku nam dopisało szczęście i w dniu 29 sierpnia 2023 roku wyruszyliśmy na wspólną wyprawę po Mazurach, która trwała 12 godzin i objęła blisko 400-kilometrową trasę. Wcześniej uzgodniliśmy program. Miał on charakter ewangelicko-krzyżacko-przyrodniczy. Wyjątkowo nie[...]

miniatura

Zapadł wyrok skazujący w sprawie zniszczenia dawnego cmentarza ewangelickiego w Nowej Wsi Ełckiej na Mazurach. Dewastacji dokonano wiosną 2021 roku na polecenie proboszcza parafii rzymskokatolickiej, do której teren cmentarza obecnie należy. Sąd Rejonowy w Ełku w dniu 19 stycznia 2024 r. skazał proboszcza Andrzeja B. oraz kierującego pracami ziemnymi Józefa G. na takie same kary: po 9 tys. zł grzywny i po 14 tys. zł nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Oskarżeni mają też po połowie pokryć koszty sądowe i zapłacić po 900 zł opłaty sądowej. Wyrok nie jest prawomocny. Przed ponad dwoma laty wycinkę drzew i karczowanie ciężkim sprzętem razem z przedwojennymi nagrobkami bez dokonania ekshumacji zauważył Zbigniew Achramowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ełku. Sprawą, m.in. dzięki niemu, zajęła się policja i[...]

miniatura

– czyli czego chcemy doświadczyć w Białymstoku Sprawozdania i plany. Mniej więcej między tymi dwoma słowami oscyluje nasza styczniowa aktywność. Podsumowujemy to, co się udało – lub nie – zrealizować w minionym roku i na tej podstawie formułujemy cele, do jakich chcemy zmierzać. Dzieje się tak w życiu prywatnym, gdzie często mnożymy „noworoczne postanowienia”, w życiu zawodowym, a także kościelnym. Przełom stycznia i lutego to okres, gdy w naszych parafiach odbywają się zgromadzenia parafialne. Wydarzenia, które powinny być, przynajmniej w założeniu, ukoronowaniem odpowiedzialności za nasze parafie. Przed takim zgromadzeniem stoimy i my w parafii w Białymstoku. Na pewno będzie ono zawierało wiele stałych elementów, a sporządzony protokół będzie można wzorować na sprawdzonym w poprzednich latach szablonie. Pod jednym jednak[...]

miniatura

– ewangelicy w Białymstoku mają nową kaplicę Już dobrą godzinę przed rozpoczęciem nabożeństwa, w sobotę 2 grudnia 2023 roku, zapełnił się parafialny parking. Kolejni uczestnicy musieli szukać wolnego miejsca do parkowania na sąsiednich osiedlowych uliczkach. Wiele osób spieszyło się do nowej kaplicy, która szybko wypełniła się po brzegi. Ciasno ustawione krzesła zajmowane były błyskawicznie. Punktualnie o jedenastej rozległy się dźwięki organów i skrzypiec. Przy ich akompaniamencie do kaplicy weszli duchowni. Rozpoczęła się wyjątkowa dla białostockich ewangelików uroczystość. Biskup Kościoła Jerzy Samiec Słowem Bożym i modlitwą dokonał poświęcenia kaplicy. Asystowali mu: biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause i ks. Tomasz Wigłasz proboszcz administrator parafii. Ks. Tomasz Wigłasz W kazaniu, opartym na słowach Psalmu 127, bp[...]

miniatura

W Mrągowie 9 grudnia 2023 r. odbyło się Diecezjalne śniadanie dla pań, które zgromadziło panie z prawie całego terenu diecezji mazurskiej. Tematem spotkania były Cztery pory życia kobiety. Spotkanie prowadziła Mariola Fenger z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dziegielowie. Rozpoczął ks. Bartłomiej Polok witając uczestniczki Słowem Bożym i modlitwą, następnie zaśpiewano kilka pieśni. Kolejnym punktem spotkania była refleksja biskupa diecezji mazurskiej Pawła Hause na temat aktualnego hasła roku „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 13,16). Po posileniu się pysznościami przygotowanymi przez mrągowskie parafianki, głos zabrała prowadząca, dzieląc się ze zgromadzonymi przemyśleniami dotyczącymi cyklu ludzkiego życia oraz tego, jak każdy z tych okresów jest ważny i potrzebny. W trakcie spotkania uczestniczki mogły nabyć książki o tematyce[...]

miniatura

– międzydiecezjalne rekolekcje dla duchownych Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W wielu miejscach odbywają się rekolekcje, które mają pomóc w zyskaniu dystansu i wyciszeniu przed wielkim świętowaniem urodzin Chrystusa. Jednym z nich były Mikołajki, gdzie w dniach 3-5 grudnia 2023 r. odbyły się rekolekcje dla duchownych dwóch diecezji: mazurskiej i pomorsko-wielkopolskiej. Księża zjechali do serca Mazur, by podczas intensywnego programu nakarmić się adwentową refleksją i doszkolić w pracy duszpasterskiej. Rekolekcje rozpoczęły się od spotkania z historią. Prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zapoznał tych, którzy w niedzielne popołudnie dotarli do Mikołajek, z treścią kazań adwentowych Marcina Lutra. W ten sposób pobudzona została refleksja nad znaczeniem adwentowego czasu oczekiwania. Na temat przeżywania[...]

miniatura

– Diecezjalne Dni Ewangelizacji W Mrągowie od 16 do 20 sierpnia 2023 r. rozbrzmiewało słowo Cudownie..., gdyż miały miejsce Diecezjalne Dni Ewangelizacji Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (DDE). Przez pięć dni uczestnicy mieli okazję do głębokiej duchowej refleksji, inspirujących wykładów i radosnej wspólnoty wiary. Hasło Cudownie... przywoływało ducha cudu w codziennym życiu, wskazując, że obecność Boga może sprawić, że wszystko wtedy staje się cudem. Ks. Bogdan Wawrzeczko, prowadząc codzienne ewangelizacje, z odwagą i w zrozumiały sposób pobudzał wiarę w cuda, przybliżając uczestnikom duchowe wartości i znaczenie Ewangelii w życiu każdego człowieka. Iwona Baraniec dzieliła się swoją wiedzą na tematy najważniejszych treści teologicznych zawartych w Piśmie Świętym. Jej wykłady były praktycznym[...]