miniatura

– dla uchodźców W Sorkwitach zorganizowano dwa turnusy wakacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Pierwszy rozpoczął się 27 czerwca 2022 r. i uczestniczyły w nim kobiety z dziećmi, którym parafie luterańskie diecezji mazurskiej udzieliły schronienia. W ramach turnusu goście brali udział w warsztatach, w wycieczkach – zwiedzali Mikołajki i Kętrzyn – i w spływie kajakowym Krutynią. Był też czas na wspólne zabawy na terenie ośrodka wypoczynkowego parafii w Sorkwitach. Obóz trwał do 7 lipca. Drugi zorganizowano w dniach 21-28 sierpnia. W obozie brały udział dzieci z opiekunami m.in. z Siemianowic, Jeleniej Góry, Kętrzyna, Działdowa, Reszla. W sumie blisko 40 osób. Każdego dnia obozowicze mieli dostęp do wszystkich atrakcji ośrodka: plaży, trampolin, kina, sali pingpongowej, placu zabaw i siłowni. Dla uczestników zorganizowano dwie wycieczki. Pierwsza z[...]

miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła 2022 W Pasymiu na Mazurach 6 sierpnia 2022 r. biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia była nie instytucja, ale indywidualna osoba – Ilse Masuch. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, władz wojewódzkich i samorządowych oraz ewangelickich parafii. Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, który przypomniał trudne losy powojennej ludności mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne kościoły, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi religijną opiekę, walczyć o zgodę na sprawowanie[...]

miniatura

W Sorkwitach 13 sierpnia 2022 r. podczas XI Festiwalu Kultury Mazurskiej, ks. Krzysztof Mutschmann, proboszcz sorkwickiej parafii ewangelickiej, otrzymał Medal im. dr. Kurta Obitza. Laudację wygłosił członek kapituły nagrody Wiktor Marek Leyk: ,,Ks. Mutschmann rozwinął w sposób imponujący parafię pod względem duchowym, aktywności społecznej, jak również materialnym. Odremontowana świątynia, domy plebanii, domki dla gości, a wreszcie dom gościnny i stodoła w której się spotykamy to dzieła, które zachowując mazurski klimat jednocześnie w sposób nowoczesny służą współwyznawcom, dzieciom i młodzieży, a także gościom z Polski i zagranicy. (…) Można więc powiedzieć, że ks. Krzysztof Mutschmann jest nie tylko dobrym duszpasterzem, ale też wielkim społecznikiem troszczącym się o sprawy mazurskie. (…) Przyznając Medal im. Kurta Obitza księdzu[...]

miniatura

Na Mazurach zdewastowano kolejne miejsce pochówku dawnych ewangelickich mieszkańców. Do tego przykrego wydarzenia doszło w kwietniu pomiędzy dwoma jeziorami: Zelwążek i Jorzec w okolicy Mikołajek. Jest to obszar chronionego krajobrazu i zarazem teren podpadający pod regulacje prawne Natura 2000. Niewielki, nieużywany cmentarz leży wprawdzie na terenie parafii ewangelickiej w Mikołajkach, nie jest jednak własnością parafii. „To teren wiejski, dawniej przy każdej wiosce były cmentarze, gdzie chowano mieszkańców. Zwykle takie cmentarzyki umieszczano na wzniesieniu tuż za wsią, skąd rozciągał się piękny widok. Mógł to być też cmentarz należący do majątku, gdzie chowano członków rodziny właścicieli czy pracowników folwarku – powiedział proboszcz parafii w Mikołajkach ks. Bogusław Juroszek. – Na 99% pochowani tam zostali ewangelicy. Nie to jest[...]

miniatura

W Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, 16 czerwca 2022 r. w Mikołajkach odbył się zjazd chórów diecezji mazurskiej. Było to niezwykłe wydarzenie z dwóch powodów. Po pierwsze, zjazd odbył się w 70. rocznicę organizowania zjazdów mazurskich chórów parafialnych, po drugie, był to pierwszy zjazd po przerwie spowodowanej przez pandemię. Wystąpiło siedem chórów z: Giżycka, Mrągowa, Mikołajek, Nidzicy, Olsztyna, Rynu i Sorkwit, a także solistka z Ukrainy. Wykonywane przez nią pieśni, przepełnionym bólem głosem, poruszyły serca zgromadzonych, mimo bariery językowej. Kazanie wygłosił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Po spotkaniu w kościele zebrani tradycyjnie spotkali się, by spędzić czas na rozmowach przy ciastach i grillu. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W Mikołajkach 26 marca 2022 r. odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji mazurskiej. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem z Komunią Świętą, w trakcie którego kazanie wygłosił ks. radca Tomasz Wigłasz z Białegostoku. Następnie w sali konferencyjnej członkowie synodu przyjęli sprawozdania z działalności m.in.: duszpasterstw środowiskowych, parafii, a także sprawozdanie biskupa diecezji mazurskiej Pawła Hause. W swoim sprawozdaniu biskup mówił m.in. o zdewastowanych dawnych ewangelickich cmentarzach na terenie diecezji i przypomniał o pomocy, jaką niesiono w zeszłym roku uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Biskup Paweł Hause przypomniał także wiele ważnych wydarzeń z życia diecezji, takich jak: wydanie książki prof. Grzegorza Jasińskiego Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku, wydanie albumu Kościoły ewangelickie Diecezji Mazurskiej,[...]

miniatura

  Dziewiętnastowieczna powieść o charakterze budująco-moralizatorskim ukazała się po 150 latach od swego pierwszego wydania ze wstępem i w opracowaniu Zbigniewa Chojnowskiego, profesora, literaturoznawcy specjalizującego się w tematyce mazurskiej. Przypomniał on współczesnemu czytelnikowi książkę pastora Marcina Gerssa, drukowaną początkowo w odcinkach na łamach „Gazety Leckiej” w 1875 roku. Interesujące wprowadzenie i bogaty materiał zawarty w przypisach przybliżają tamtą epokę i ułatwiają zrozumienie treści. Dowiemy się z nich m.in., że Mazurzy ewangelicy czytali nie tylko Biblię i postylle czy otaczali czcią mazurskie kancjonały, ale że też chętnie sięgali po literaturę religijną. Literatura ta docierała dalej niż teren dawnych Prus i nazwisko Gerssa – pisanego też jako Giersz – znane było niektórym czytelnikom także na[...]

miniatura

W diecezji mazurskiej w ostatnim czasie wydano dwie ważne dla Mazurów książki, które w interesujący sposób zachowują pamięć i przypominają o tym co było, dając zarazem naukę na przyszłość. Pierwszą z nich diecezja mazurska wydała na dzień Pamiątki Reformacji. W Olsztynie, gdzie 31 października 2021 r. odbywały się główne obchody diecezjalne, po nabożeństwie w kościele uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie odbyła się promocja albumu Kościoły ewangelickie diecezji mazurskiej. Głównymi prowadzącymi byli ks. Łukasz Stachelek i biskup diecezjalny Paweł Hause. Głos zabrali również zaproszeni goście zwracając uwagę na konieczność powstawania takich książek i opracowań, które na stałe zachowają obraz i historię mazurskich ewangelików. Książka składa się z 3 części. Najważniejszą i najobszerniejszą są zdjęcia[...]

miniatura

W niedzielę 3 października 2021 r. w Mrągowie odbył się jubileusz 60-lecia poświęcenia kościoła ewangelickiego po powojennej odbudowie. Uroczystość była połączona z Dziękczynnym Świętem Żniw. Jubileuszowe nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych. Wzięli w nim udział: biskup Kościoła Jerzy Samiec, bp diecezji mazurskiej Paweł Hause, posłanka Urszula Pasławska, zastępca burmistrza Mrągowa Tadeusz Łapka, przewodniczący rady miejskiej Henryk Nikonor oraz przedstawiciele władz gminy Mrągowo. W trakcie nabożeństwa wystąpił chór parafialny śpiewając dwie pieśni: Chcę chwalić Boga dziś oraz Jest miejsce dla każdego. Liturgię wstępną poprowadzili proboszcz ks. Marcin Pysz oraz wikariusz ks. Bartłomiej Polok. Słowo Boże zwiastował bp Jerzy Samiec. Liturgię spowiednią prowadził bp Paweł Hause. W liturgii komunijnej wzięli udział bp Jerzy[...]

miniatura

W dniu 18 września 2021 roku ks. Adrian Lazar został wprowadzony w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause w asyście biskupa diecezji cieszyńskiej Adriana Korczago, ks. mjr. Marcina Pysza, proboszcza parafii ewangelickiej w Piszu oraz ks. por. Dawida Banacha, proboszcza parafii ewangelickiej w Suwałkach. Kazanie wygłosił nowy proboszcz ks. Adrian Lazar. W liturgii wstępnej wzięli udział mazurscy księża – ks. Witold Twardzik z Pasymia oraz ks. Łukasz Stachelek z Olsztyna, a przemówienie spowiednie skierował do zebranych ks. Marcin Pysz. Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali m.in.: w imieniu rady parafialnej Ryszard Jerosz, burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski, z parafii rzymskokatolickiej w Szczytnie ks. Dawid Hulecki oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów[...]