miniatura

– Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach ma 50 lat Każde wydarzenie w naszym życiu ma swój czas i swoje miejsce w Bożej historii. Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach obchodzi w tym roku 50. rocznicę swoich urodzin i właśnie tu, na Mazurach, znalazło „swój czas i swoje miejsce”. Historia jego powstania jest równie skomplikowana jak losy Mazurów po drugiej wojnie światowej. Jubileuszowe przeżycia wiążą refleksję o przeszłości z obecnością teraźniejszości oraz z myślą o przyszłości. Jest to też historia mocno związana z życiem i służbą duszpasterską ks. Władysława Pilchowskiego (1913-2008), w latach 1946-1985 proboszcza parafii ewangelickiej w Mikołajkach. Były to bardzo trudne czasy dla ewangelików na Mazurach. Nowy proboszcz niemal w każdą niedzielę ze smutkiem żegnał Mazurów opuszczających rodzinne strony. Według[...]

miniatura

W Działdowie w kinie Apollo 18 kwietnia 2023 roku odbyła się premiera filmu Emilia Mazurska. Po projekcji odbyło się spotkanie z jego twórcami. Ten fabularyzowany dokument opowiada o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, polskiej działaczce patriotycznej, pisarce, zaangażowanej w ocalenie mazurskiej kultury. Film powstał z inicjatywy Muzeum Pogranicza w Działdowie oraz Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dokument w przeważającej mierze skupia się na wydarzeniach z lat 1920-1939 w Działdowie, włączając w to plebiscyt, w którym decydowano o przynależności państwowej tego terenu, a także na wydarzeniach podczas II wojny światowej, gdy miasto zostało zajęte przez wojska hitlerowskie. Film zawiera wypowiedzi ekspertów i sceny z udziałem aktorów i rekonstruktorów historycznych. Obraz został nakręcony w takich miejscach jak: Muzeum[...]

miniatura

W Szczytnie wspólnie dziękowano za ukończenie remontu wieży kościoła uszkodzonej w czasie wichury. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne odbyło się 2 kwietnia 2023 r. i zgromadziło parafian, przedstawicieli darczyńców oraz władz samorządowych, a także duchownych z mazurskich parafii. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Podczas wichury 19 lutego 2022 roku wiatr zerwał dachówki, które spadając uszkodziły główny korpus kościoła. Podczas zabezpieczania obiektu przez straż pożarną okazało się, że odeskowanie wieży jest w bardzo złym stanie. Remont wieży kościoła zakończył się sukcesem przy udziale darczyńców i zaangażowaniu parafian wraz z ich proboszczem ks. Adrianem Lazarem. W ciągu roku dzięki wysiłkowi całej społeczności udało się zebrać ponad 240 tysięcy złotych i wyremontować uszkodzoną wieżę, co dla tej małej, diasporalnej[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne cz. 2 Kolejne trzy synody diecezjalne wybrały świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Podczas sesji wiosennej synody zatwierdzają swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z roku poprzedniego, a także preliminarze budżetowe na rok bieżący. Pierwsza sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej w dniach 17 i 18 marca 2023 roku rozpoczęła się nabożeństwem w parafii w Koszalinie. Natomiast dwudniowe posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Mielnie koło Koszalina. Część sprawozdawczą synodu prowadził zwierzchnik diecezji bp Marcin Hintz, a część wyborczą biskup Kościoła Jerzy Samiec. W trakcie obrad została wybrana rada diecezjalna w dotychczasowym składzie: Izabela Główka-Sokołowska (Koszalin) – kurator diecezji, ks. Janusz Staszczak (Koszalin) – radca duchowny oraz Jarosław Kłaczkow (Toruń) –[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (TMoJCh) odbyło się 22 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. W nabożeństwie wykorzystano materiały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty. Przy modlitwach błagalnych zanurzano kamienie w wodzie. W geście tym kamienie symbolizują to, co nas przygniata, winę, nienawiść. Woda zaś symbolizuje wodę chrztu i łzy pokuty. Podczas nabożeństwa śpiewała schola wspólnoty Chemin Neuf, a także zespół młodzieży ukraińskiej z KUL. Kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki (met.). Nawiązał w nim do głównego hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyńcie dobro; szukajcie[...]

miniatura

Dnia 10 stycznia 2023 r. Małgorzata Wiśniewska – należąca do parafii w Ostródzie – otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Laureatka jest mieszkanką Łęgut w gminie Gietrzwałd, która przez blisko 80 lat dbała, pielęgnowała, a gdy trzeba było walczyła o zachowanie ostatniego ewangelickiego kościoła na terenie powiatu olsztyńskiego. Wniosek o odznaczenie złożyła parafia. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przychylił się do niego. Z rąk marszałka Marka Gustawa Brzezina zasłużona parafianka Małgorzata Wiśniewska, w gronie najbliższych, odebrała odznakę. W spotkaniu wziął także udział ks. Wojciech Płoszek, proboszcz parafii w Ostródzie. „Są tacy ludzie, których życie stanowi przykład i inspirację dla następnych pokoleń. Bez jej wiernej i oddanej służby bez wątpienia nie mielibyśmy już[...]

miniatura

Ruszyła internetowa platforma Wirtualne Muzea, która umożliwia zwiedzanie online kościołów ewangelickich diecezji mazurskiej. Na stronie www.wirtualne-muzea.luteranie.pl obejrzeć można 10 kościołów: w Białymstoku, Giżycku, Kętrzynie, Mikołajkach, Nidzicy, Olsztynie, Pasymiu, Rynie, Suwałkach i Sorkwitach. Zdjęcia uzupełniają  informacje o prezentowanych obiektach. Zwiedzanie możliwe jest dzięki technologii zdjęć 360 stopni, która pozwala zajrzeć w wiele zakamarków, co nie jest możliwe w przypadku zwykłych zdjęć. Projekt skierowany jest do wiernych z całej Polski, turystów odwiedzających Mazury, ale także do osób przebywających z dala od swych rodzimych ziem, by mogły zobaczyć swoje dawne kościoły. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– dla uchodźców W Sorkwitach zorganizowano dwa turnusy wakacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Pierwszy rozpoczął się 27 czerwca 2022 r. i uczestniczyły w nim kobiety z dziećmi, którym parafie luterańskie diecezji mazurskiej udzieliły schronienia. W ramach turnusu goście brali udział w warsztatach, w wycieczkach – zwiedzali Mikołajki i Kętrzyn – i w spływie kajakowym Krutynią. Był też czas na wspólne zabawy na terenie ośrodka wypoczynkowego parafii w Sorkwitach. Obóz trwał do 7 lipca. Drugi zorganizowano w dniach 21-28 sierpnia. W obozie brały udział dzieci z opiekunami m.in. z Siemianowic, Jeleniej Góry, Kętrzyna, Działdowa, Reszla. W sumie blisko 40 osób. Każdego dnia obozowicze mieli dostęp do wszystkich atrakcji ośrodka: plaży, trampolin, kina, sali pingpongowej, placu zabaw i siłowni. Dla uczestników zorganizowano dwie wycieczki. Pierwsza z[...]

miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła 2022 W Pasymiu na Mazurach 6 sierpnia 2022 r. biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia była nie instytucja, ale indywidualna osoba – Ilse Masuch. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, władz wojewódzkich i samorządowych oraz ewangelickich parafii. Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, który przypomniał trudne losy powojennej ludności mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne kościoły, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi religijną opiekę, walczyć o zgodę na sprawowanie[...]

miniatura

W Sorkwitach 13 sierpnia 2022 r. podczas XI Festiwalu Kultury Mazurskiej, ks. Krzysztof Mutschmann, proboszcz sorkwickiej parafii ewangelickiej, otrzymał Medal im. dr. Kurta Obitza. Laudację wygłosił członek kapituły nagrody Wiktor Marek Leyk: ,,Ks. Mutschmann rozwinął w sposób imponujący parafię pod względem duchowym, aktywności społecznej, jak również materialnym. Odremontowana świątynia, domy plebanii, domki dla gości, a wreszcie dom gościnny i stodoła w której się spotykamy to dzieła, które zachowując mazurski klimat jednocześnie w sposób nowoczesny służą współwyznawcom, dzieciom i młodzieży, a także gościom z Polski i zagranicy. (…) Można więc powiedzieć, że ks. Krzysztof Mutschmann jest nie tylko dobrym duszpasterzem, ale też wielkim społecznikiem troszczącym się o sprawy mazurskie. (…) Przyznając Medal im. Kurta Obitza księdzu[...]