„Zwiastun Ewangelicki” ukazuje się od 15 stycznia 1863 roku. Jest najstarszym czasopismem w Polsce. Wśród pism protestanckich ma największy zasięg i największy nakład.

Prezentuje ewangelickie spojrzenie na świat. Co dwa tygodnie przynosimy czytelnikom artykuły, które budują wiarę, nadzieję i miłość, informują o wydarzeniach w kraju i za granicą.

Tylko u nas

  • jak Słowo Boże wypełnia się współcześnie co roku pokazuje ponad 60 autorów
  • historia ewangelicyzmu
  • reportaże z kraju i zagranicy
  • felietony i komentarze bieżących wydarzeń
  • wyczerpujący opis wydarzeń w Kościele we wszystkich 6 diecezjach

Nasze stałe rubryki:

 Czas ze Słowem Bożym – to krótkie rozważania biblijne; ich lekturę w zaciszu domowym polecamy szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie

 Bóg i my – to przedstawienie więzi człowieka z Bogiem, różnych zagadnień wiary i chrześcijańskiego życia

 Zbliżenia – to reporterskie prezentacje ludzkich losów, dylematów współczesności, aktywności środowiskowych

 Historia – przypomnienie postaci, znaczących wydarzeń w dziejach chrześcijaństwa, a szczególnie ewangelicyzmu

 Widzenia własne – to forum wymiany myśli, obserwacji, wniosków, próba ukazania współczesnych trendów i niepokojów z ewangelickiej perspektywy, często zawiera autorskie refleksje nad wiarą, oparte na autentycznych przeżyciach

 Rozmowa w Zwiastunie – wywiady z interesującymi ludźmi, rozmowy analizujące istotne tematy

 W kręgu kultury – prezentacje dokonań artystycznych, wydarzeń kulturalnych związanych z ewangelickim światem wartości, recenzje

 Wydarzenia – to przegląd wiadomości z Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego

 Felietony – stali, lubiani autorzy dzielą się spostrzeżeniami na bieżące, ale nie tylko, tematy

 Ekumenia– informuje o ekumenicznych wydarzeniach, przedsięwzięciach i dokonaniach, zarówno w kraju, jak i za granicą

 Cykle – artykułów związane z ogłaszaną co roku w Kościele tematyką lub ważnymi rocznicami

Skarbiec – artykuły, które ukazały się już wcześniej na łamach papierowego wydania, ale prezentują ponadczasowe zagadnienia


Redakcja

ks. Jerzy Below – redaktor naczelny

Magdalena Legendź – sekretarz redakcji

Joanna Śliwka

dział komputerowo-graficzny:

Mariola Jeleń

Małgorzata Malejka

administracja, księgowość, sprzedaż:

Łukasz Barański

 

KONTAKT z redakcją