miniatura

– z Pauliną Hławiczką-Trotmann, biskup Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii, rozmawiają Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska i Magdalena Legendź Czy może pani biskup wymienić najważniejsze punkty na duchowej drodze, której zwieńczeniem była konsekracja na biskupa Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii? Pierwszym takim momentem było przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca, gdy byłam jeszcze kilkuletnim dzieckiem. Wiara moich rodziców była otwarta i radosna, nie opierała się na zakonie, a na Ewangelii, czyli miłości wnoszonej w życie. Dali mi wiele wolności i dzięki nim poznałam, czym jest wolność w Chrystusie, której często nie ma w Kościele. Mama marzyła o studiach teologicznych dla mnie, ale nigdy o tym nie mówiła, niczego nie narzucała. Drugim wydarzeniem, gdy miałam może 10-12 lat, było uciekanie ze szkółki niedzielnej do[...]

miniatura

– rozmowa z biskupem Tamásem Fabiny z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech Proszę nam powiedzieć, gdzie zaczęła się droga Księdza do służby i przywództwa w Kościele. Wychowywałem się w luterańskiej rodzinie o zdeklarowanych poglądach jako trzecie dziecko moich rodziców, którzy spotkali się na konferencji kościelnej. Mój ojciec kształcił się w zawodzie prawnika, ale w 1948 r. postanowił pójść na studia teologiczne – odważny wybór w czasach, w których wielu ludzi uważało, że Kościół nie ma przyszłości w ateistycznym społeczeństwie. Z początku byłem całkowicie przeciwny temu, żeby pójść w ślady ojca, ale w wieku 17 lat poczułem zdecydowane powołanie i rozpocząłem studia teologiczne w Budapeszcie, później studiowałem w Chicago, a następnie w Erlangen w Niemczech. Wkrótce potem zaangażował się Ksiądz w[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Carstenem Gerdesem, dziekanem Kościoła    Ewangelicko-Luterańskiego we Włoszech Proszę nam opowiedzieć o swoich korzeniach i o powodach wyboru zawodu. Urodziłem się w północnych Niemczech w niezbyt religijnej rodzinie. Mój pierwszy prawdziwy kontakt z Kościołem to konfirmacja, której w naturalny sposób oczekiwali ode mnie rodzice, choć sami nie chodzili regularnie do kościoła. To wtedy rozbudziły się moje zainteresowania, chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, więc dołączyłem do grupy młodzieżowej. W konsekwencji tych doświadczeń zacząłem rozważać zostanie w przyszłości księdzem. Studiowałem teologię w Niemczech, a po ordynacji w 1993 roku trafiłem do swojej pierwszej parafii w Wolfsburgu, mieście znanym jako centrum przemysłu motoryzacyjnego, gdzie zlokalizowana jest siedziba fabryki Volkswagena. Stamtąd[...]

miniatura

– rozmowa z Kariną Arntzen, wiceprezydentką Kościoła Ewangelickiego    nad La Platą (IERP) Na czym polega rola wiceprezydentki we władzach Kościoła Ewangelickiego nad La Platą? Dzięki łasce Bożej to właśnie wiceprezydent wraz z prezydium władz Kościoła, sekretarzem generalnym i parafiami sprawują misję i kierują działaniami Kościoła. Specyficzna funkcja wiceprezydenta polega na kierowaniu i nadzorowaniu wszystkiego, co dotyczy administracyjnego funkcjonowania Kościoła oraz na informowaniu o tym, co zostało postanowione na posiedzeniach prezydium. Wiceprezydent zwołuje również i koordynuje posiedzenia prezydium. Jednym z trudniejszych zadań prezydium było towarzyszenie naszym parafiom w trzech krajach – Urugwaju, Paragwaju i Argentynie we wprowadzaniu różnych przepisów i ograniczeń związanych z  pandemią COVID-19. Musieliśmy[...]

miniatura

– rozmowa z biskupem Kościoła Jerzym Samcem Za miesiąc rozpocznie się w Krakowie Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Proszę powiedzieć, co było impulsem do podjęcia starań, aby ten zjazd luteran z całego świata odbył się w Polsce. Kiedy taki pomysł się narodził? W roku 2014 we Wrocławiu organizowaliśmy Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Jako ważnego gościa zaprosiliśmy sekretarza generalnego ŚFL ks. Martina Junge. Cieszyliśmy się, że mógł wtedy przyjechać do Polski na kilka dni dłużej niż samo wydarzenie we Wrocławiu. Wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych. Odwiedził także kilka naszych parafii. Rozmawialiśmy z nim o funkcjonowaniu Światowej Federacji Luterańskiej oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie we Wrocławiu było tak duże i tak dobrze zorganizowane, że ks.[...]

miniatura

– rozmowa z Elizabeth Arciniegas, koordynatorką ds. równouprawnienia płci z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Kolumbii (IELCO) Jak wyglądało Pani wychowanie religijne lub wyznaniowe w dzieciństwie? Urodziłam się w małym miasteczku El Cocuy, w północnej części departamentu Boyacá. El Cocuy to jedno z pierwszych miejsc, które odwiedzili chrześcijańscy misjonarze. Pierwsi misjonarze byli katolikami, w związku z czym religią państwową w Kolumbii był rzymski katolicyzm aż do wojny domowej w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Prześladowano wówczas protestantów, jak nazywano chrześcijan ewangelików. Ponieważ moi rodzice byli protestantami i mieli liberalne poglądy polityczne, nasz dom został spalony w czasach, gdy byłam dzieckiem. Okres ten w naszej historii został zapamiętany z powodu zamieszek politycznych, ale były w nim też aspekty[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Piotrem Janikiem, naczelnym kapelanem więziennym Od trzech dekad jest Ksiądz duszpasterzem więziennym, jak to się zaczęło? Tą formą duszpasterstwa zająłem się właściwie przez przypadek. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku studiowałem w seminarium Północnego Kościoła Niemiec w Breklum. W ramach zajęć z duszpasterstwa były praktyki, do wyboru: na oddziale psychiatrycznym, w policji i w więzieniu. Wybrałem po namyśle to ostatnie. Z trzęsącymi się rękami i nogami poszedłem za mury zakładu, gdzie niestety spotkałem bardzo wielu Polaków. Gdy wróciłem do kraju, poszedłem do ówczesnego seniora diecezji cieszyńskiej ks. Jana Szarka i powiedziałem, że chcę iść pracować do więzienia. Senior wtedy zapytał: „Piotr, gdzie ty chcesz iść”? „Do więzienia” – odpowiedziałem. I tak rozpocząłem, od 1 marca 1990 roku,[...]

miniatura

– rozmowa z Desri Marią Sumbayak, wiceprezydentką Światowej Federacji Luterańskiej na region Azji Jak wyglądało Pani życie religijne w dzieciństwie? Wychowałam się w religijnej, luterańskiej rodzinie Protestanckiego Kościoła Chrześcijańskiego Simalungun w Indonezji, gdzie moi rodzice byli aktywnymi radnymi parafialnymi. Życie kościelne i kalendarz roku kościelnego były moją codziennością. Od dzieciństwa zawsze raz w tygodniu modliliśmy się rodzinnie, razem z moimi rodzicami i rodzeństwem. Jako dziecko i nastolatka czasami myślałam, że modlitwy rodzinne w weekendy, kiedy moi przyjaciele wychodzą i się bawią, są nudne. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, co często powtarzał nam mój tata: „Potrzebujemy dyscypliny, aby zachować wiarę w Jezusa Chrystusa”. Proszę nam opowiedzieć o swojej pracy z Zespołem Ekoteologii Indonezyjskiego Kościoła[...]

miniatura

– rozmowa z Anną Mazur, poetką z parafii w Drogomyślu Proszę powiedzieć, kiedy zaczęło się to Pani pisanie? Kiedy to się zaczęło i jak się to dzieje – to pytanie często się pojawia. Pierwsze moje próby pisania to szkoła podstawowa, potem najczęściej były to własne teksty do znanych piosenek i wykonywane przez grupę uzdolnionych muzycznie dziewczyn podczas różnych szkolnych imprez – to już była szkoła średnia. Z czasem przyszło małżeństwo, trójka dzieci, budowa domu... jednym słowem rodzina. Zmiany, jakie zaszły w moim życiu, spowodowały przerwę w pisaniu – chociaż nie do końca. Zajmowałam się domem i wychowywaniem synów. Mąż ciężko pracował w kopalni. Zawsze jednak znajdowałam takie chwile, w których „spowiadałam się” przed białą kartką, świadoma, że będę wysłuchana, zrozumiana lub że obie razem pomilczymy. To[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Katarzyną Kowalską, pomysłodawczynią Szkółkokursu Dlaczego Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie proponuje parafiom Szkółkokursy? Wspieranie działań edukacyjnych i motywowanie do zaangażowania w lokalnym środowisku wpisane jest w statut CME. Zależy nam na działaniu, które służy Kościołowi. Nieodzowną częścią życia parafialnego od dawna są tzw. szkółki niedzielne, czyli nabożeństwa dla dzieci. To szkolenie nie jest rewolucją, ale raczej odpowiedzią na powracające potrzeby parafii, które zmagają się z brakiem chętnych do pracy z dziećmi. Szkółkokurs jest dla osób, które chcą rozpocząć służbę wśród dzieci w swojej parafii, na przykład dla młodzieży po konfirmacji. Zakładam, że młodzież ta ma dostateczną wiedzę biblijną, a my możemy wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia. Zaproszeni są również ci,[...]