miniatura

– rozmowa z Kariną Arntzen, wiceprezydentką Kościoła Ewangelickiego    nad La Platą (IERP) Na czym polega rola wiceprezydentki we władzach Kościoła Ewangelickiego nad La Platą? Dzięki łasce Bożej to właśnie wiceprezydent wraz z prezydium władz Kościoła, sekretarzem generalnym i parafiami sprawują misję i kierują działaniami Kościoła. Specyficzna funkcja wiceprezydenta polega na kierowaniu i nadzorowaniu wszystkiego, co dotyczy administracyjnego funkcjonowania Kościoła oraz na informowaniu o tym, co zostało postanowione na posiedzeniach prezydium. Wiceprezydent zwołuje również i koordynuje posiedzenia prezydium. Jednym z trudniejszych zadań prezydium było towarzyszenie naszym parafiom w trzech krajach – Urugwaju, Paragwaju i Argentynie we wprowadzaniu różnych przepisów i ograniczeń związanych z  pandemią COVID-19. Musieliśmy[...]

miniatura

– rozmowa z biskupem Kościoła Jerzym Samcem Za miesiąc rozpocznie się w Krakowie Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Proszę powiedzieć, co było impulsem do podjęcia starań, aby ten zjazd luteran z całego świata odbył się w Polsce. Kiedy taki pomysł się narodził? W roku 2014 we Wrocławiu organizowaliśmy Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Jako ważnego gościa zaprosiliśmy sekretarza generalnego ŚFL ks. Martina Junge. Cieszyliśmy się, że mógł wtedy przyjechać do Polski na kilka dni dłużej niż samo wydarzenie we Wrocławiu. Wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych. Odwiedził także kilka naszych parafii. Rozmawialiśmy z nim o funkcjonowaniu Światowej Federacji Luterańskiej oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie we Wrocławiu było tak duże i tak dobrze zorganizowane, że ks.[...]

miniatura

– rozmowa z Elizabeth Arciniegas, koordynatorką ds. równouprawnienia płci z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Kolumbii (IELCO) Jak wyglądało Pani wychowanie religijne lub wyznaniowe w dzieciństwie? Urodziłam się w małym miasteczku El Cocuy, w północnej części departamentu Boyacá. El Cocuy to jedno z pierwszych miejsc, które odwiedzili chrześcijańscy misjonarze. Pierwsi misjonarze byli katolikami, w związku z czym religią państwową w Kolumbii był rzymski katolicyzm aż do wojny domowej w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Prześladowano wówczas protestantów, jak nazywano chrześcijan ewangelików. Ponieważ moi rodzice byli protestantami i mieli liberalne poglądy polityczne, nasz dom został spalony w czasach, gdy byłam dzieckiem. Okres ten w naszej historii został zapamiętany z powodu zamieszek politycznych, ale były w nim też aspekty[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Piotrem Janikiem, naczelnym kapelanem więziennym Od trzech dekad jest Ksiądz duszpasterzem więziennym, jak to się zaczęło? Tą formą duszpasterstwa zająłem się właściwie przez przypadek. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku studiowałem w seminarium Północnego Kościoła Niemiec w Breklum. W ramach zajęć z duszpasterstwa były praktyki, do wyboru: na oddziale psychiatrycznym, w policji i w więzieniu. Wybrałem po namyśle to ostatnie. Z trzęsącymi się rękami i nogami poszedłem za mury zakładu, gdzie niestety spotkałem bardzo wielu Polaków. Gdy wróciłem do kraju, poszedłem do ówczesnego seniora diecezji cieszyńskiej ks. Jana Szarka i powiedziałem, że chcę iść pracować do więzienia. Senior wtedy zapytał: „Piotr, gdzie ty chcesz iść”? „Do więzienia” – odpowiedziałem. I tak rozpocząłem, od 1 marca 1990 roku,[...]

miniatura

– rozmowa z Desri Marią Sumbayak, wiceprezydentką Światowej Federacji Luterańskiej na region Azji Jak wyglądało Pani życie religijne w dzieciństwie? Wychowałam się w religijnej, luterańskiej rodzinie Protestanckiego Kościoła Chrześcijańskiego Simalungun w Indonezji, gdzie moi rodzice byli aktywnymi radnymi parafialnymi. Życie kościelne i kalendarz roku kościelnego były moją codziennością. Od dzieciństwa zawsze raz w tygodniu modliliśmy się rodzinnie, razem z moimi rodzicami i rodzeństwem. Jako dziecko i nastolatka czasami myślałam, że modlitwy rodzinne w weekendy, kiedy moi przyjaciele wychodzą i się bawią, są nudne. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, co często powtarzał nam mój tata: „Potrzebujemy dyscypliny, aby zachować wiarę w Jezusa Chrystusa”. Proszę nam opowiedzieć o swojej pracy z Zespołem Ekoteologii Indonezyjskiego Kościoła[...]

miniatura

– rozmowa z Anną Mazur, poetką z parafii w Drogomyślu Proszę powiedzieć, kiedy zaczęło się to Pani pisanie? Kiedy to się zaczęło i jak się to dzieje – to pytanie często się pojawia. Pierwsze moje próby pisania to szkoła podstawowa, potem najczęściej były to własne teksty do znanych piosenek i wykonywane przez grupę uzdolnionych muzycznie dziewczyn podczas różnych szkolnych imprez – to już była szkoła średnia. Z czasem przyszło małżeństwo, trójka dzieci, budowa domu... jednym słowem rodzina. Zmiany, jakie zaszły w moim życiu, spowodowały przerwę w pisaniu – chociaż nie do końca. Zajmowałam się domem i wychowywaniem synów. Mąż ciężko pracował w kopalni. Zawsze jednak znajdowałam takie chwile, w których „spowiadałam się” przed białą kartką, świadoma, że będę wysłuchana, zrozumiana lub że obie razem pomilczymy. To[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Katarzyną Kowalską, pomysłodawczynią Szkółkokursu Dlaczego Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie proponuje parafiom Szkółkokursy? Wspieranie działań edukacyjnych i motywowanie do zaangażowania w lokalnym środowisku wpisane jest w statut CME. Zależy nam na działaniu, które służy Kościołowi. Nieodzowną częścią życia parafialnego od dawna są tzw. szkółki niedzielne, czyli nabożeństwa dla dzieci. To szkolenie nie jest rewolucją, ale raczej odpowiedzią na powracające potrzeby parafii, które zmagają się z brakiem chętnych do pracy z dziećmi. Szkółkokurs jest dla osób, które chcą rozpocząć służbę wśród dzieci w swojej parafii, na przykład dla młodzieży po konfirmacji. Zakładam, że młodzież ta ma dostateczną wiedzę biblijną, a my możemy wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia. Zaproszeni są również ci,[...]

miniatura

– rozmowa z Jeebitą Moshahari, liderką młodzieżową Północnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (NELC) Co ukształtowało w dzieciństwie Pani pobożność i wiarę? W Indiach chrześcijaństwo jest religią mniejszości. Moi rodzice, pobożni luteranie, jako najważniejszy cel postawili sobie nauczenie mnie modlitwy i czytania Biblii. Chodziłam na zajęcia szkółki niedzielnej, a po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczałam do chrześcijańskiej szkoły średniej z internatem, gdzie uczniowie mogli prowadzić poranne i wieczorne spotkania modlitewne. To pomogło mi zbudować moją wiarę w wieku młodzieńczym i stało się fundamentem wiary w dorosłym życiu. Czym zajmuje się Pani zawodowo? Jestem absolwentką ekonomii, a wcześniej pracowałem w bankowości. W czasie pandemii moja mama poważnie zachorowała, a ja wróciłam do domu, aby się nią opiekować.[...]

miniatura

– rozmowa z Pavlo Shvartsem, biskupem Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy (DELKU) Jaka jest sytuacja Kościoła po roku wojny? Jest lepiej czy gorzej niż przewidywano w pierwszych miesiącach po agresji? Po roku wojny nasz Kościół nadal istnieje i kontynuuje swoją służbę praktycznie we wszystkich parafiach, w różnym zakresie. W niektórych parafiach życie duchowe, tak samo jak i liczba projektów diakonijnych, znacznie wzrosło. W marcu mieliśmy trzy parafie pod okupacją czy otoczone działaniami wojennymi. Teraz jest tylko jedna. Więc sytuacja na pewno zmieniła się na lepsze. Kilkoro parafian z rodzinami przeprowadziło się do innych miast, w większości takich, gdzie są nasze parafie. Kilkadziesiąt rodzin wyjechało za granicę i z tego, co nam wiadomo, większość chodzi na nabożeństwa do lokalnych kościołów ewangelickich. Co[...]

miniatura

– rozmowa z Grażyną Kubicą-Heller, antropolożką i socjolożką Jest pani autorką książki Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku – chodzi o światowej sławy antropologa, badacza egzotycznych kultur. Wydana została zanim na dobre rozpoczęło się pisanie o dawnej i współczesnej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem kobiecej perspektywy. Skąd pomysł, aby zająć się akurat kobietami? Podczas opracowywania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Bronisława Malinowskiego, który ukazał się po polsku w 2002 roku, natrafiłam na jego kartach na całą plejadę osób, z którymi się stykał. Każdą musiałam opatrzyć przypisem z wyjaśnieniem kto zacz. I jeśli o mężczyznach, którzy tam się przewinęli dość łatwo można było uzyskać informacje, to o pojawiających się w tekście kobietach informacje były[...]