miniatura

Żadne słowo nie budziło i nie budzi obecnie takich mocnych kontrowersji jak właśnie wolność. Tysiące ludzi oddało swoje życie w walce o wolność narodu, inni mieli je i ciągle mają na ustach, pętając jednocześnie swych współobywateli niewolą ekonomiczną lub prawną, jeszcze inni szydzili z niej w przemówieniach: „Będziemy mieli wolność, gdy tylko pozbędziemy się wrogów wolności”. Co te słowa znaczyły w ubiegłym wieku, nie trzeba przypominać: nieludzkie tortury, obozy koncentracyjne i śmierć – właśnie dla obrońców wolności.Historia świata była bowiem – i jest – bardziej historią niewoli różnego rodzaju, mieszczącej się na przykład w grzechach ciała: żądzy władzy, posiadania, pychy, sławy itd. W Biblii czytamy, że „każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34), a ci, którzy poddali się duchowi niewoli,[...]

miniatura

Początek roku szkolnego każe nam zastanowić się, jakiej szkoły, jakich nauk chcemy dla naszych dzieci. Jest to poważny problem, gdyż ostatnio pojawiło się w resorcie oświaty zapatrzenie w daleką przeszłość i wynikające z tego trendy, by programy i metodykę nauczania podporządkować wzorcom sprzed wieków, a dyscyplinę szkół absolutnej władzy administracyjnej, wspartej dodatkowo kodeksem karnym. Wszystko to wskazuje na nadejście ciężkich czasów dla młodzieży ewangelickiej czy szerzej – protestanckiej. Można powiedzieć – zupełnie jak w czasach kontrreformacji. Przypomnijmy więc, nie tylko naszym młodym, zawsze aktualną prawdę biblijną: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1).Żyjemy przecież już w XXI wieku, a szkoła ma wykształcić[...]

miniatura

Nigdy tak negatywnie nie odczuwałem starości, jak obecnie. I to bynajmniej nie z powodu niedostatków, bo tych nie tylko nie mam, ale mogę sobie jeszcze pozwolić na zakup interesujących mnie nowości książkowych. Nie z powodu stanu zdrowia, gdyż większość chorób, operacji i zagrożeń życia przeszedłem dawno temu. Teraz kto widzi mnie maszerującego ulicą, nie wierzy w moje dziewięćdziesiąt lat.Przyczyny mojego niezadowolenia nie tkwią też ani w nudzie, ani w lenistwie, jak to się czasem z wiekiem dzieje. Codziennie między szóstą rano, a nieraz i wcześniej, jestem – jak się to mówi – na nogach i to aż do późnego wieczora i ciągle brak mi czasu. Przyczyny niezadowolenia tkwią w typowo starczych i niezależnych już ode mnie dolegliwościach związanych na przykład ze wzrokiem. Jednym okiem czytam bez okularów, drugim, mimo iż wszystko widzę,[...]

miniatura

  W naszym kraju chrześcijaństwo, pomijając zasadnicze różnice wyznaniowe, ma dwa oblicza, wyraźnie różniące się od siebie stanem ducha, pojmowaniem istoty wiary. Przede wszystkim otwarciem na Słowo Boże, które traktuje się albo bardzo poważnie w każdej chwili życia lub tylko zwyczajowo, z przymrużeniem oka, zgodnie z tradycją miejscową lub rodzinną.W naszym kraju chrześcijaństwo, pomijając zasadnicze różnice wyznaniowe, ma dwa oblicza, wyraźnie różniące się od siebie stanem ducha, pojmowaniem istoty wiary. Przede wszystkim otwarciem na Słowo Boże, które traktuje się albo bardzo poważnie w każdej chwili życia lub tylko zwyczajowo, z przymrużeniem oka, zgodnie z tradycją miejscową lub rodzinną. Już w Starym Testamencie, gdy Bóg wskazywał istotę i drogę wiary w życiu człowieka, różniła się ona jednak znacznie od ortodoksyjnych[...]

miniatura

Postanowiłem ten przedwakacyjny felieton przepełnić atmosferą letniego spokoju, ciszy i lenistwem upału przerywanego tylko brzęczeniem pszczół w koronie miododajnych drzew lipowych. Czy mi się to uda, zobaczymy. Wszystko to, co nas otacza o tej porze roku, cały ten cudowny obraz życia przyrody, jakby darowanego dodatkowego czasu, wyłączonego zupełnie z wojowniczych obrazów telewizyjnych, ratuje nasze zdrowie psychiczne wymagające spokoju, najlepiej na łonie przyrody.Zwycięstwo piękna nad polityką to wspaniały czas w naszym życiu. Dziewiętnastowieczny amerykański pisarz Richard Jefferies tak ten bajkowy czas w jednym zdaniu opisał: „Godziny, gdy nasz umysł pochłonięty jest pięknem, to jedyny czas, gdy naprawdę żyjemy”. Inny z współczesnych nam pisarzy, Milan Kundera, poszerza to spojrzenie o jeszcze jeden aspekt szczęśliwego czasu: „Psy[...]

miniatura

Żyjemy w czasach niepokoju. Wynika on z rozwarstwiających się coraz bardziej nierówności społecznych, postępującego bezrobocia. Także z ciągłych reform, które bardziej są deformami wielu ważnych instytucji państwa, z których tworzą się powoli karzełki polityczne, nie mające nic wspólnego ani z prawdą, ani ze sprawiedliwością – ani z ludzką, ani z Bożą.Takie pojęcie prawdy i rzeczywistości tworzą ludzie podobno nieprzeciętni, których nazwiska często są poprzedzone tytułami profesorskimi nadawanymi przez szacowne uczelnie. Można było mieć nadzieję, że takie grono w szeregach decydentów zagwarantuje nam to, co najbardziej w tej chwili w kraju potrzebne, czyli spokój społeczny i pokój. Jednak wydaje się, że współcześni, pełni „patriotyzmu” decydenci odważyli się już mieć nasz naród w nosie. Niestety, potwierdza się opinia[...]

miniatura

Babel to hebrajska nazwa Babilonu, gdzie przed tysiącami lat miejscowa ludność postanowiła zbudować największe miasto świata i sięgającą nieba wieżę. Miała być ona jednocześnie schodami do nieba i pomnikiem ich jedności oraz narodowej dumy. Miała symbolizować potęgę myśli i czynu ludzkiego, a więc podkreślała ludzkie samolubstwo i zadufanie.Babel to hebrajska nazwa Babilonu, gdzie przed tysiącami lat miejscowa ludność postanowiła zbudować największe miasto świata i sięgającą nieba wieżę. Miała być ona jednocześnie schodami do nieba i pomnikiem ich jedności oraz narodowej dumy. Miała symbolizować potęgę myśli i czynu ludzkiego, a więc podkreślała ludzkie samolubstwo i zadufanie. Dlatego Bóg pokarał jej budowniczych rozproszeniem i „pomieszaniem” – podziałem na wiele języków. Ujrzał bowiem w ich działalności lekceważenie[...]

miniatura

Zpozycji starca, chociaż jeszcze się takim nie czuję, uważam się jednak za zobligowanego do wtrącania swego nosa w to, co się wokół dzieje. Taka starcza przywara. A dzieje się wiele i to wyjątkowo złego. Chrześcijaństwo odchodzi coraz bardziej od swego źródła, od Jezusa, co już w dwudziestym wieku zauważył twórca niepodległości Indii Mahatma Gandhi: „Chrześcijaństwo to wspaniała religia, gdyby nie chrześcijanie”. Ta prawda była w ciągu historii wielokrotnie potwierdzona, nawet przez chrześcijańskich myślicieli: Augustyn na przykład usprawiedliwiał prześladowanie inaczej myślących, a Tomasz z Akwinu uważał, że „kacerze” – czyli niekatolicy „dopuścili się takiego grzechu, który usprawiedliwia to, iż nie tylko zostają wyklęci przez Kościół, ale także przez karę śmierci usunięci z tego świata”.Dzisiaj poszliśmy[...]

miniatura

Kim był, kim jest święty? Encyklopedia biblijna Oficyny Wydawniczej „Vocatio” podaje, że w czasach Starego Testamentu byli to „wierni przymierzu, związani z Bogiem przez miłość, względnie oddani na służbę Bogu (Dn 7,27)”.W Nowym Testamencie tym słowem nazywali apostołowie wierzących chrześcijan (Dz 3,13.32; Rz 16,2; 1 Kor 1,2). Dość dokładną definicję daje 1. List Piotra 1,15-16: „Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Rozdział pierwszy podaje też przykłady życia uświęcającego każdego wierzącego chrześcijanina. Życia, które winno być naśladowaniem Jezusa Chrystusa i być przepełnione bojaźnią wobec Boga, pokładaniem nadziei nie we własnym działaniu, lecz w łasce wypływającej z[...]

miniatura

Świeciło słońce, gdy dwaj uczniowie Jezusa, idąc do Emaus, rozważali wydarzenia sprzed trzech dni w Jerozolimie, gdy na krzyżu Golgoty zginął ich Nauczyciel. Był ich nadzieją, liczyli, że siłą swej mocy złamie rządy pogańskich Rzymian i wyzwoli Izraelitów. Tymczasem z woli kapłanów i ortodoksów żydowskich uznany winnym, a z wyroku rzymskiego namiestnika skazany, odszedł nie spełniwszy ani tej nadziei, ani słów proroków.Wędrowcy rozważali słowa, które zapowiadały Jego mękę i śmierć, ale zapomnieli o tych, które mówiły o Jego zmartwychwstaniu i wiecznym Królestwie. Wtedy do nich dołączył jako nierozpoznany wędrowiec Jezus, by akurat usłyszeć przygnębiające stwierdzenie: „A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało” (Łk 24,21). „A myśmy się[...]