miniatura

Po raz pierwszy Bezsenna Noc odbyła się na terenie diecezji katowickiej. W tym roku czuwanie rozpoczęło się 8 kwietnia 2023 roku w Wielką Sobotę w parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Hasło przewodnie brzmiało Zauważeni. Uczestnicy zastanawiali się, czy czują się zauważeni przez Boga i innych wierzących. I czy zauważają, co człowieka od Boga odciąga. Grupa młodzieżowa z Jastrzębia-Zdroju przygotowała sondę i zabawę – wprowadzające w hasło spotkania, a całość prowadzili Wiktoria i Bogusz. Proboszcz parafii i duszpasterz młodzieży diecezji katowickiej ks. Marcin Ratka-Matejko przeprowadził rozmowę ze zwierzchnikiem diecezji bp. Marianem Niemcem. Uczestnicy tegorocznej Bezsennej Nocy mogli przystąpić również do spowiedzi i Komunii Świętej. Jastrzębscy parafianie zadbali, by uczestnicy czuli się dobrze, a po spotkaniu w kościele był czas na rozmowy i[...]

miniatura

W Wiosennej Konferencji Kobiet, zorganizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji, 18 marca 2023 r. w Dzięgielowie wzięło udział 167 pań ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, Małopolski oraz z Czech. W śpiewie prowadziła uczestników damska część zespołu Razem. Poranne rozważanie prowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. W pierwszej prelekcji pt. Hagar – historia, która się powtarza Kornelia Heczko przybliżyła tę biblijną postać. Zadawała też niełatwe pytania, m.in.: „Dokąd idziesz?, Skąd przyszłaś?”. Mówiła o braku szacunku, zagmatwanej sytuacji rodzinnej bohaterki, ale przede wszystkim zachęcała do uczenia się biblijnych wersetów, by pamiętać o Bożych obietnicach. Mocno wybrzmiał w jej wypowiedzi werset i temat konferencji „Tyś Bóg, który mnie widzi”. Ewa Londzin zaprosiła na stoisko księgarni Warto, a Marta[...]

miniatura

W Szczytnie wspólnie dziękowano za ukończenie remontu wieży kościoła uszkodzonej w czasie wichury. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne odbyło się 2 kwietnia 2023 r. i zgromadziło parafian, przedstawicieli darczyńców oraz władz samorządowych, a także duchownych z mazurskich parafii. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Podczas wichury 19 lutego 2022 roku wiatr zerwał dachówki, które spadając uszkodziły główny korpus kościoła. Podczas zabezpieczania obiektu przez straż pożarną okazało się, że odeskowanie wieży jest w bardzo złym stanie. Remont wieży kościoła zakończył się sukcesem przy udziale darczyńców i zaangażowaniu parafian wraz z ich proboszczem ks. Adrianem Lazarem. W ciągu roku dzięki wysiłkowi całej społeczności udało się zebrać ponad 240 tysięcy złotych i wyremontować uszkodzoną wieżę, co dla tej małej, diasporalnej[...]

miniatura

Dnia 6 lutego 2023 r. w Syrii i Turcji miało miejsce niszczycielskiego trzęsienie ziemi. Dopiero teraz powoli sytuacja się uspokaja i coraz mniejsze jest prawdopodobieństwo dalszych wstrząsów wtórnych. Dzieło Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk, GAW) przekazało już 100 000 euro dwóm partnerskim Kościołom w Syrii. Przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Syrii i Libanie (NESSL) napisali, że „ludzie powoli przezwyciężają początkowy szok. Ale trauma pozostaje i wciąż ich prześladuje”. Pomoc tamtejszego Kościoła w Latakii i Aleppo polega obecnie na pomocy w nagłych wypadkach. Obecnie ważna jest pomoc rodzinom, które straciły dach nad głową, w wynajęciu mieszkania lub wyremontowaniu domów. Ci, którzy stracili domy, mieszkają teraz w schroniskach lub u krewnych albo w namiotach. Czynsze są teraz znacznie wyższe. Średni czynsz za nieumeblowane[...]

miniatura

– trwa remont obiektów szopienickiej parafii W piątek, 27 stycznia 2023 r. w budynku parafialnym w Katowicach-Szopienicach doszło do tragicznego wybuchu gazu. Od tego czasu minęły już dwa miesiące, wypełnione trudnymi chwilami, zmaganiami z prozaiczną codziennością i momentami niosącymi radość i nadzieję. Początek był bardzo trudny. Samo tragiczne wydarzenie przyniosło śmierć, cierpienia oraz bardzo duże zniszczenia w budynku parafialnym. W momencie eksplozji 2/5 budynku przestało fizycznie istnieć. Rozbiórka zniszczonej plebanii  Szkody w ścianach nośnych plebanii i zniszczenia konstrukcyjne były tak duże, że decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego budynek należało rozebrać w trybie natychmiastowym. W ciągu tygodnia firma rozbiórkowa za pomocą specjalistycznego sprzętu rozebrała to, co pozostało z dawnej plebanii. W ten[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne cz. 2 Kolejne trzy synody diecezjalne wybrały świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Podczas sesji wiosennej synody zatwierdzają swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z roku poprzedniego, a także preliminarze budżetowe na rok bieżący. Pierwsza sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej w dniach 17 i 18 marca 2023 roku rozpoczęła się nabożeństwem w parafii w Koszalinie. Natomiast dwudniowe posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Mielnie koło Koszalina. Część sprawozdawczą synodu prowadził zwierzchnik diecezji bp Marcin Hintz, a część wyborczą biskup Kościoła Jerzy Samiec. W trakcie obrad została wybrana rada diecezjalna w dotychczasowym składzie: Izabela Główka-Sokołowska (Koszalin) – kurator diecezji, ks. Janusz Staszczak (Koszalin) – radca duchowny oraz Jarosław Kłaczkow (Toruń) –[...]

miniatura

– europejskie spotkanie przygotowawcze W dniach 21-24 marca 2023 r. w Mansfield College w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii odbyło się pierwsze regionalne spotkanie przygotowawcze przed XIII Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej zaplanowanym na wrzesień tego roku. Zgromadziło ono ponad stu delegatów z Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) z całej Europy. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali: zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz dyrektor konsystorza Ewa Śliwka, którzy są także delegatami na Zgromadzenie Ogólne, koordynatorka ds. kontaktów międzynarodowych Anna Wrzesińska, członek Rady ŚFL prof. Jerzy Sojka oraz rzecznik Kościoła i pisząca te słowa Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, regionalna koordynatorka programów ŚFL ds. sprawiedliwości między płciami i wzmacniania pozycji[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Drogomyślu 18 marca oraz w Ustroniu 25 marca odbyły się pasyjne, diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i synodałów z diecezji cieszyńskiej. Zebranych w Drogomyślu przywitał diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika. Podczas spotkania skupiano się na pracy misyjnej w ramach Kościoła. Pierwszy referat na temat misji i ewangelizacji oraz historii tego zjawiska w Kościele, przedstawił prof. Jerzy Sojka (ChAT). Drugim punktem programu było wystąpienie ks. Marka Michalika z Wisły-Czarnego, w którym opowiedział o pracy misyjnej z punktu widzenia lokalnej jednostki Kościoła, jaką jest zbór. Trzeci wykład prowadził ks. Tymoteusz Bujok, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Mówił o zadaniach ewangelizacji, rozumieniu pracy ewangelizacyjnej, a także przedstawił aktualne akcje[...]

miniatura

Przez 15 lat organizowany był w Żorach Ogólnopolskich Przeglądów Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. Impreza ta powróciła po pandemii w zmienionej formie – Międzynarodowy, Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej odbył się 24 i 25 marca 2023 r. W dwudniowym koncercie wzięły udział 4 chóry. W trakcie koncertu inauguracyjnego w żorskim kościele ewangelickim wystąpił Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna pod dyrekcją Piotra Sikory oraz Chór Mieszany Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego. Następnego dnia w kościele rzymskokatolickim wystąpili: chór mieszany „HRON” ze Słowacji pod dyrekcją Petera Bibzy oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Honorowy patronat nad koncertem objął biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, abp Wiktor Skworc (rzym.), a także minister[...]

miniatura

W „Zwiastunie Ewangelickim” numer 20 oraz 21/2022 zwracałem się do Państwa opisując trudną sytuację finansową i dylematy z ustalaniem ceny prenumeraty na rok 2023. W październiku ubiegłego roku doszliśmy w wydawnictwie do wniosku, że są tacy, dla których zbytnia podwyżka byłaby obciążeniem. Nie chcieliśmy nikomu ograniczać dostępu do czasopisma. Z tego powodu zwróciłem się wtedy z prośbą do tych czytelników, dla których to możliwe, o wsparcie nas ofiarami. Teraz chciałbym w imieniu całej redakcji serdecznie podziękować za przesłane nam ofiary. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za systematyczność, czyli przelewy co miesiąc. Dziękujemy za różne wpłaty. Tym, którzy przekazują 50 zł, ale równie serdecznie i tym, którzy ofiarowują 10 zł miesięcznie. Najbliższe miesiące nie zapowiadają poprawy sytuacji finansowej. Inflacja nie[...]