miniatura

W sobotę 14 maja 2022 roku odbyła się ósma edycja Charytatywnego Biegu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (EDW) organizowanego w Tychach. W tym roku zbierano pieniądze dla Nikodema Wesołego, który urodził się jako wcześniak, w 6. miesiącu ciąży, i potrzebne są środki na jego leczenie i rehabilitację. Jest on synem żołnierza Wojsk Specjalnych z Krakowa, którego spotkał w czasie swej duszpasterskiej pracy ks. kpt. Marcin Konieczny, kapelan EDW. Organizatorem charytatywnego biegu było Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz parafia ewangelicka w Tychach, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach i Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Patronat honorowy nad biegiem objęli Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula oraz prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba. Bieg ponownie mógł się odbyć stacjonarnie nad Jeziorem Paprocańskim w[...]

miniatura

Dach nad głową Wydział Służby Światu ŚFL zaangażował się w projekt budowy odpornych na trzęsienia ziemi i huragany domów dla najbardziej narażonych rodzin dotkniętych trzęsieniem ziemi na Haiti w zeszłym roku. Projekt budownictwa mieszkaniowego w ramach krajowego programu jest jedynym tego typu w regionie i ma potencjał, aby chronić rodziny przed skutkami tych częstych katastrof. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti 14 sierpnia 2021 r., spowodowało śmierć ponad 2200 osób i uszkodzenie ponad 80 000 domów, ponadto 12 000 ludzi zostało rannych. Zniszczone zostały drogi, mosty, szpitale, szkoły, kościoły i budynki użyteczności publicznej. Co gorsza, wkrótce po trzęsieniu ziemi Haiti nawiedziły tropikalne burze. W następstwie tych nieszczęść, Służba Światu ŚFL we współpracy z Norwegian Church Aid (NCA) i Act Alliance udzieliła pomocy[...]

miniatura

Niedobory wody i korzyści z pojazdów elektrycznych były tematami dwóch ostatnich webinariów, zorganizowanych przez Polską Radę Ekumeniczną w ramach platformy EkoKościół. Spotkania były okazją do refleksji nad ochroną środowiska naturalnego i podejściem chrześcijan do tych zagadnień. Seminarium online, czyli webinarium pt. Brak wody – co łączy Burkina Faso, Światową Radę Kościołów i Polskę? odbyło się 7 marca 2022 r. Dr Lidia Żur, zaangażowana w misyjne działania Centrum Misji i Ewangelizacji w Burkina Faso, mówiła o dostępie do wody w Afryce Zachodniej. Dostęp do czystej wody pitnej jest tam wciąż w wielu miejscach trudny. Problem ten dotyka szczególnie uchodźców, którzy w wyniku wewnętrznych konfliktów zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. O zasobach wodnych Polski mówił prof. Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa[...]

a1

Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa 24 maja 2022 r. wysłał do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej ks. sup. Andrzeja Malickiego (met.) pismo następującej treści: Środki masowego przekazu podały do wiadomości, że Kościół Ewangelicko-Augsburski należący do Polskiej Rady Ekumenicznej ordynował (święcenia kapłańskie) pierwsze kobiety. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zachowując naukę Św. Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie uznaje. W związku z powyższym P.A.K.P. wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, jak modlitwy, konferencje, robocze spotkania itp., na których obecne będą „prezbiterki”. W przypadku nasilenia się problemu, członkostwo P.A.K.P. w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostanie zawieszone. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec, w reakcji na[...]

miniatura

W Łodzi 21 maja 2022 r. podczas Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odbyły się wybory nowego biskupa Kościoła. Na funkcję biskupa kandydowały dwie osoby: proboszcz parafii w Łodzi ks. Semko Koroza i proboszcz parafii w Kleszczowie ks. Krzysztof Michałek-Góral. Synod wybrał biskupem łódzkiego duchownego. Otrzymał on 30 głosów, jego konkurent 5, zaś 17 synodałów wstrzymało się od głosu. Ks. Semko Koroza urodził się w 1965 r. W 1994 r. został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Jest proboszczem parafii w Łodzi i przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako biskup urzędować zacznie 8 października. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bp. Marka Izdebskiego, który pełnił ten urząd przez dwie dziesięcioletnie kadencje. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W Warszawie biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2020 roku. Laureatem było stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech (Evangelische Frauen in Deutschland – EFiD). Z uwagi na pandemię koronawirusa w 2020 roku uroczystość odbyła się wówczas symbolicznie podczas obrad Synodu Kościoła w formie wideokonferencji. Obecnie przedstawicielki EFiD mogły już przyjechać do Warszawy i 20 maja 2022 r. odebrały statuetkę. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Kościoła, dwóch stołecznych parafii ewangelickich, Centrum Zdrowia Dziecka, ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Klubu Inteligencji Katolickiej. Stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech uhonorowano Nagrodą Kościoła im. królewny Anny Wazówny za 40 lat wspierania Instytutu[...]

miniatura

– historyczna ordynacja kobiet Sobota 7 maja 2022 roku zapisała się szczególnie w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Był to długo oczekiwany dzień, bo praktycznie zaczął się proces realizacji decyzji Synodu Kościoła z 16 października 2021 roku o dopuszczeniu kobiet do posługi księdza. Tego dnia w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 9 kobiet, które były dotychczas diakonami, ordynowano na księży. Były to: Halina Radacz, Małgorzata Gaś, Karina Chwastek-Kamieniorz, Beata Janota, Katarzyna Kowalska, Wiktoria Matloch, Katarzyna Rudkowska, Izabela Sikora i Marta Zachraj-Mikołajczyk. Były diakonami przez różny czas – od 36 do 2 lat. Na to ważne wydarzenie do stolicy przyjechało wielu gości. Przede wszystkim ordynowanym towarzyszyły rodziny, parafianie i przyjaciele. Nowym księżom współtowarzyszyło też 50 duchownych z Polski i[...]

miniatura

W sobotni wieczór 7 maja 2022 roku w Świdnicy rozpoczęła się niezwykła akcja wiążąca muzykę, modlitwę, medytację, ciszę i nabożeństwo w krzyk sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Zaproszenie do współtworzenia koncertu Razem dla pokoju. Instytucje kultury wobec wojny było otwarte, dlatego w barokowych murach kościoła Pokoju rozbrzmiała różnorodna muzyka: klasyczna, organowa, fortepianowa, ludowa, medytacyjna, zespołowa, chóralna, instrumentalna i elektroniczna. Muzycy z Żytomierza, Kijowa, Lwowa, Odessy, Dniepru, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, wspólnie z polskimi artystami chcieli powiedzieć „Stop wojnie w Ukrainie”. Do współpracy w zaledwie 10 dni zgłosiło się 40 instytucji kultury i ponad 160 muzyków. Koncert trwał całą dobę i zakończył się w niedzielę o godzinie dwudziestej. Wydarzenie otworzyli prezydent Świdnicy Beata[...]

miniatura

W Warszawie 29 kwietnia 2022 r. otworzone zostało biuro, w którym Diakonia Polska i Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) będą koordynowały swoje projekty pomocowe na rzecz uchodźców. Biskup Kościoła Jerzy Samiec podkreślił, że cieszy się z powstania biura, ale byłoby lepiej, gdyby nie musiało ono powstać, gdyby ta wojna nie wybuchła. W swoim przemówienie docenił dobrą współpracę Kościoła z ŚFL. Podczas wydarzenia obecni byli zdalnie pracownicy biura ŚFL w Genewie w tym sekretarza generalna ks. Anne Burghardt. Podkreśliła ona, że: „Potrzebujemy zaangażowanych ludzi i sprawnego systemu oraz struktury, by skutecznie pomagać ludziom – biuro ŚFL w Warszawie jest kamieniem milowym na naszej wspólnej drodze”. W otwarciu uczestniczyli również dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz pracownicy biura konsystorza. W odpowiedzi na potrzeby rosnącej[...]

miniatura

W Goleszowie 30 kwietnia 2022 roku ks. Piotr Sztwiertnia został wprowadzony jako proboszcz. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Bartosza Cieślara z Żor oraz ks. Zbigniewa Obracaja z Katowic. W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Izajasza 25,1. Ks. Piotr Sztwiertnia wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 3,30. Zaznaczył, że jest to jego życiowe credo, jakie obrał już podczas czwartego roku studiów teologicznych. Wraz ze wsparciem rodziny motywowało go zawsze do służby. Prosił także parafian, by modlili się o niego, zapewniając także członków zboru o swoich modlitwach. Liturgię współprowadzili ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika oraz dk. Karina Chwastek-Kamieniorz z Goleszowa. Spowiedź poprowadził prezes Synodu[...]