miniatura

W dniach od 18 do 22 sierpnia 2021 roku w Mrągowie odbyły się Diecezjalne Dni Ewangelizacji (DDE), których temat brzmiał W swoim żywiole. W tym roku za program odpowiadali diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny ks. Tomasz Wigłasz oraz diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Łukasz Stachelek. Głównym organizatorem wydarzenia była diecezja mazurska, a współorganizatorem Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie. Codzienne wykłady, które były poświęcone powietrzu, wodzie, ziemi, ogniu w Piśmie Świętym prowadził prof. ChAT Andrzej Kluczyński. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy po ich zakończeniu prowadzili rozmowy z prowadzącym oraz stawiali dodatkowe pytania. Drugą część każdego dnia stanowiły rozmowy z gościem, które nawiązywały do tematu roku 2021, czyli do tożsamości luterańskiej. Pierwsza rozmowa, z[...]

miniatura

Jak dobrze być razemCentrum Misji i Ewangelizacji zorganizowało w dniach 8-15 sierpnia 2021 r. w Trojanowie, w głębi lasu na Mazowszu, obóz #MŁODZI pod hasłem Znowu razem. Był to czas poznawania się, odkrywania siebie, nauki nowych umiejętności, rozwijania talentów, doświadczania, jak dobrze być w grupie. W obozie wzięło udział 56 młodych ludzi w wieku 12-18 lat. Na obóz przyjechała młodzież z pięciu diecezji: pomorsko-wielkopolskiej, mazurskiej, warszawskiej, katowickiej i cieszyńskiej.  Czas wypełniony był dyskusjami na ważne tematy, takie jak: stereotypy, związki, emocje, osądzanie innych, miłość. W trakcie warsztatów można było nauczyć się, jak samodzielnie zrobić mydło, zakładkę z żywicy, maskotkę czy świeczkę. Warsztaty aktorskie przez cztery dni prowadził Jerzy Latos z Teatru Dobrego Serca – ich efektem był spektakl pt.[...]

miniatura

W wakacyjnych miesiącach w wielu parafiach odbyły się dni czy nawet tygodnie Dobrej Nowiny. Podczas spotkań dzieci poznawały Boga, Biblię, wspólnie bawiły się i zaprzyjaźniały. Było to szczególnie ważne po okresie zdalnej nauki i ograniczeniach związanych z nabożeństwami i życiem parafialnym. Rawa Mazowiecka Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Mazowieckiej już po raz trzynasty zaprosiła dzieci i młodzież na spotkania, podczas których uczyły się o Bogu, śpiewały piosenki, wykonywały roboty ręczne i bawiły się. Nie zabrakło nauki wersetów biblijnych. Spotkania pod hasłem Niezwykła wędrówka odbywały się codziennie przez cztery godziny od 26 do 30 lipca 2021 r. Spotkania prowadziła grupa ośmiu wolontariuszy z Rawy Mazowieckiej, Warszawy, Ozorkowa i Strykowa. Niezwykła wędrówka to seria lekcji biblijnych, które powstały w oparciu o historie[...]

miniatura

W świdnickim kościele Pokoju zakończyła się 22. edycja festiwalu bachowskiego, który urósł do rangi międzynarodowego spotkania z muzyką. Idea zrodziła się w 2000 roku z okazji obchodów 250. rocznicy śmierci Jana Sebastiana Bacha. W świdnickim kościele Pokoju w 1729 roku kantorem-organistą został Christian Gottlob Wecker, uczeń Bacha. Przez lata festiwal nabierał rozmachu, co wspominali podczas koncertu inauguracyjnego 30 lipca 2021 r. prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Anna Rudnicka, dyrektor artystyczny festiwalu Jan Tomasz Adamus oraz biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel. Biskup zwrócił uwagę na festiwalowy plakat inspirowany dziełem René Magritte’a. „Widnieją na nim postacie z osłoniętymi głowami. Nie widzą się, ale próbują być blisko. Pandemia (…) uświadomiła nam, jak bardzo[...]

miniatura

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, zorganizowano w Częstochowie VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sola Musica. Na tegoroczną edycję złożyły się trzy koncerty. Inauguracyjny koncert 1 sierpnia 2021 r. wpisywał się w obchody kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Wypada tu nadmienić, że wielu powstańców po jego zakończeniu znalazło schronienie na terenie częstochowskiej parafii. Właśnie w ten sposób upływający czas wyznaczył program koncertu i jego profil. Muzyka polska – wczoraj, dziś, jutro to tytuł koncertu, a wystąpili: Aleksandra Szwejkowska-Belica, Maria Belica i Michał Pyrkosz. Wzruszającym momentem koncertu był utwór, który został skomponowany przez 12- letnią uczennicę i nawiązywał do ostatnich dni życia Janusza Korczaka. Drugi koncert, który odbył się 8 sierpnia, zatytułowany został Z muzycznej[...]

miniatura

Pierwsza niedziela sierpnia to ważny dzień w kalendarzu pszczyńskich ewangelików. Nie inaczej było 1 sierpnia 2021 r. – parafia w Pszczynie świętowała jubileusz 275-lecia poświęcenia pierwszego kościoła. W nabożeństwie uczestniczyli wierni miejscowi oraz z okolicznych parafii. Kazanie wygłosił biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który pochodzi z pszczyńskiej parafii. Słowa pozdrowienia przekazał burmistrz miasta Dariusz Skrobol. Muzyczną oprawę zapewniły: Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją Adama Pasternego oraz chór parafialny Róża Lutra pod dyrekcją Aleksandry Niemiec. Gdy pod koniec nabożeństwa wyjrzało słońce, „okno pogodowe” udało się wykorzystać na wspólne spędzenie czasu przy słodkim poczęstunku na placu przy kościele. Z okazji jubileuszu jesienią ukaże się publikacja o historii parafii. Jednocześnie trwa[...]

miniatura

W Międzyrzeczu (diecezja cieszyńska) w dniu 18 lipca 2021 r. odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła. Kazanie wygłosił ks. Daniel Ferek – proboszcz parafii w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach. Oprócz międzyrzeckich parafian w nabożeństwie uczestniczyli dawni parafianie, którzy obecnie mieszkają w innych miejscowościach oraz współwyznawcy z innych parafii diecezji cieszyńskiej. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyr. Agnieszki Brzezickiej. Uroczystość była także okazją, aby podziękować Panu Bogu za pracę na Niwie Pańskiej byłego proboszcza ks. Jana Lecha Klimy, który 15 października 2021 r. będzie obchodził 60-lecie ordynacji. Parafianie postanowili zrobić to trochę wcześniej ze względu na możliwy nawrót pandemii jesienią. Podczas uroczystości śpiewano pieśni pochwalne dla Pana Boga, który powołał jubilata do[...]

miniatura

Na tzw. Domu Fiszkala w Wieluniu w dniu 23 czerwca 2021 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą imponującą historię szkół działających w tym miejscu na przestrzeni stulecia. Tablicę wraz ze starostą wieluńskim Markiem Kielerem odsłonili przybyli z różnych stron kraju potomkowie Jana Fiszkala, ewangelika, który przekazał swój budynek na potrzeby polskiego szkolnictwa. Inicjatorce przedsięwzięcia, dyrektorce nieistniejącego już zespołu szkół Grażynie Urbaniak-Kopczyńskiej podziękowała jedna z prawnuczek pierwszego właściciela gmachu, mocno zaangażowana w życie parafii luterańskiej w Płocku, związana ze szkolnictwem muzycznym Hanna Witt-Paszta. W uroczystości uczestniczył też Janusz Witt, związany z parafią we Wrocławiu, współzałożyciel Towarzystwa Bonhoefferowskiego w Polsce i działacz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Jan Fiszkal[...]

miniatura

– 72. Tydzień Ewangelizacyjny w DzięgielowieTydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 2021 (TED) odbywał się w dniach 4-11 lipca pod hasłem Odpuść. Program, w całości w formule online, transmitowany był z nowego Centrum Parafialnego w Wiśle-Malince, a w kilku przypadkach także z innych miejsc.W niedzielę 4 lipca w samo południe, w trakcie spotkania otwierającego cykl webinariów, czyli wirtualnych seminariów, prof. ChAT Jerzy Sojka z pasją opowiadał o poszukiwaniu istoty i znaczenia odpuszczenia w czasach Reformacji. Wieczorem, w trakcie pierwszego spotkania ewangelizacyjnego, główny mówca Stuart McAllister podkreślał, że odpuszczenie grzechów, które oferuje nam Chrystus, otwiera drogę ku wolności. Tej od: samolubstwa, złych nawyków, uzależnień, nałogów oraz wolności do: życia nastawionego na dobro nie tylko własne, lecz także innych, na[...]

miniatura

W latach poprzednich w Zelowie w Parafii Ewangelicko-Reformowanej odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny w ścisłej współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diecezją Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Rok 2020 nie pozwolił nam, z przyczyn związanych z epidemią, na kontynuację ukutej już tradycji. Pozwolił jednak na refleksję, czy dotychczasowa forma Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie (TEZ) odpowiada zarówno potrzebom obu Kościołów, jak i naszym obecnym realnym możliwościom. Potrzeby, ale też formy wyrazu i praktyki pobożności zmieniły się znacząco w ostatnich latach, a nasze możliwości zaangażowania są może i niemałe, ale już łatwiej ulegamy zmęczeniu. Po dłuższej refleksji podjęliśmy decyzję, że w roku 2021, nieco z duszą na ramieniu, nie wiedząc, czy będzie to możliwe, postanawiamy nie[...]