miniatura

– zjazd BPGA w Hołdunowie Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się 30 maja 2024 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie. W Święto BPGA delegaci wybrali nowy zarząd. Na pięcioletnią kadencję wybrano ks. radcę Henryka Reske – jako prezesa. Drugim kandydatem na tę funkcję był bp Paweł Hause. Członkami zarządu zostali także: ks. Wojciech Pracki, ks. Oskar Wild oraz Piotr Fusik. W zjeździe uczestniczyli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, przedstawiciele konsystorza, różnych diecezji i parafii. Obrady prowadził bp Marcin Makula, ustępujący prezes BPGA, który poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności organizacji w minionym okresie. Ogłoszono także wyniki dorocznej zbiórki funduszy prowadzonej od Wielkanocy do Zielonych Świąt we wszystkich parafiach. Kwota[...]

miniatura

W dniach od 31 maja do 1 czerwca 2024 r. odbyła się już po raz trzeci Wyprawa dla ojców i synów organizowana przez parafię w Wiśle-Jaworniku i diecezjalną komisję mężczyzn. W wyprawie wzięło udział ponad 40 uczestników. W tym roku baza wyprawy znajdowała się przy siedzibie Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W piątek rano uczestnicy wyruszyli stamtąd w drogę do Bażanowic, skąd pociągiem przejechali do Ustronia Polany, a następnie wyciągiem na Wielką Czantorię. Dalsza wędrówka prowadziła przez góry – Małą Czantorię, Budzin, aż do Dzięgielowa. Na miejscu ojcowie z synami rozbili namioty i przygotowali kolację. Był czas na wspólny śpiew, rozważanie Słowa Bożego, gry i rozmowy. Wieczorem najmłodsi zdążyli jeszcze zagrać w piłkę nożną, a później spora grupa udała się na nocny spacer po okolicy. W sobotę, po zjedzeniu[...]

miniatura

Kończy się pierwsze półrocze 2024 roku. To może być okazja do małych podsumowań i pewnych ocen. Po pierwsze, przyjmijcie serdeczne podziękowania za ofiary złożone przez 6 miesięcy wspierające wydawanie „Zwiastuna Ewangelickiego”. Szczególna wdzięczność należy się systematycznym patronom pamiętającym o nas co miesiąc. Po drugie, będziemy zobowiązani za dalsze takie wsparcie. Po trzecie, w takim momencie roku kalendarzowego przede wszystkim chciałbym prosić i namawiać do opłacenia prenumeraty na drugie półrocze wszystkich tych, którzy zapłacili za pierwsze pół roku. Cieszylibyśmy się też z nowych prenumeratorów. Opowiadajcie bliskim i znajomym, co ciekawego przeczytaliście w „Zwiastunie Ewangelickim” i namawiajcie, przekonujcie ich do stałego czytania naszego wspólnego czasopisma przez opłacenie prenumeraty. Stała i nawet rosnąca grupa[...]

miniatura

W pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej, 2 czerwca 2024 r. odbyło się w Górkach Wielkich (diecezja cieszyńska) uroczyste nabożeństwo z okazji 40. rocznicy poświęcenia kościoła apostoła Jana. Nabożeństwo prowadzili proboszcz ks. Roman Kluz oraz ks. Bogusław Cichy, proboszcz parafii w Chorzowie, wywodzący się z Górek, były wikariusz parafii Brenna-Górki, który wygłosił kazanie. W nabożeństwie uczestniczył także biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. O muzyczną oprawę uroczystości zadbał zespół Dla Niego z parafii w Skoczowie oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta. Kaplicę w Górkach Wielkich zbudowano w 1909 r. W latach 80. XX wieku przebudowano ją, pozostawiając jedynie dzwonnicę, do której dobudowano większy gmach – kościół apostoła Jana. Został on poświęcony 10 czerwca 1984 r. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

Bp Jerzy Samiec powiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym przez jednego z duchownych. Powiadomienie złożono 3 czerwca 2024 roku. Kilka dni wcześniej biskup spotkał się z sygnalistą (nie była to osoba pokrzywdzona), który poinformował go, że duchowny utrzymywał relacje seksualne z kobietą, która wówczas dopiero co ukończyła 15 lat. W kwietniu br. ten sam duchowny, po dochodzeniu przeprowadzonym przez komisję kościelną, przyznał się na forum Synodu Kościoła do nadużycia seksualnego, które dotyczyło zdarzenia mającego miejsce kilkanaście lat temu, z udziałem osoby powyżej 15 roku życia.  Został zobowiązany do podjęcia terapii oraz poddawania swojej pracy ścisłej superwizji, przyjął zakaz bezpośrednich i pośrednich kontaktów z pokrzywdzoną i zrezygnował z kandydowania na wybieralne[...]

miniatura

Diakonia Polska od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie prowadzi działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez ten konflikt. Mieszkanie Program wsparcia uchodźców z Ukrainy przy wynajmowaniu mieszkań i na rynku pracy jest realizowany przez Diakonię Polską we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej MSZ Niemiec. Zostało nim objętych ponad 70 rodzin, to jest ponad 200 osób (w tym ponad 100 dzieci), mieszkających w różnych regionach Polski. Wsparcie w wynajmie mieszkania zakłada pomoc uchodźcom z Ukrainy w znalezieniu lokum, przygotowaniu i podpisaniu umowy, a także siedmiomiesięczne dofinansowanie wynajmu. W ramach wsparcia na rynku pracy uchodźcy mogą otrzymać dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji zawodowych lub rozwinięcie własnej działalności. Jedną z beneficjentek programu jest[...]

miniatura

Podczas uroczystego nabożeństwa 2 czerwca 2024 r. w kościele Mariackim w Wittenberdze, ks. Astrid Kleist została wprowadzona w urząd sekretarza generalnego Niemieckiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). W tym samym czasie dotychczasowy dyrektor, który pełnił tę funkcję od 2004 roku, nadradca kościelny ks. Norbert Denecke przeszedł na emeryturę. Obecny na uroczystości bp Jerzy Samiec w pozdrowieniu adresowanym do ks. N. Denecke powiedział: „Przez wiele lat byłeś właściwą osobą na właściwym miejscu i bez Ciebie społeczność luterańska nie byłaby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Kiedy myślę o Twojej roli, przypomina mi się obraz siewcy, który wyszedł na pole, aby siać. Wiedział dokładnie, jak i gdzie siać, aby praca przyniosła dobre plony. Twoja praca w roli dyrektora wykonawczego Niemieckiego Komitetu Krajowego[...]

miniatura

W Centrum Luterańskim w Warszawie w dniach 23-28 maja 2024 r. obradowała Luterańska Europejska Komisja do spraw Kościoła i Judaizmu (LEKKJ). Podczas otwarcia konferencji tegoroczną nagrodę The European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People 2024 przyznano profesorowi Stanisławowi Krajewskiemu, honorując jego wkład w dialog żydowsko-chrześcijański w Polsce i na arenie międzynarodowej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W uroczystości uczestniczyli m.in. bp Jerzy Samiec i prof. Jerzy Sojka. Luterańska Europejska Komisja do spraw Kościoła i Judaizmu istnieje od 1976 roku. W jej ramach delegaci Kościołów luterańskich w Europie regularnie spotykają się ze swoimi żydowskimi rozmówcami, by dyskutować o teologicznych i praktycznych tematach. Delegatem Kościoła ewangelickiego w Polsce jest ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, a pozostali[...]

miniatura

Wiesław Klinbajl (1931–2024) Wieloletni zakrystian w warszawskim kościele ewangelickim Świętej Trójcy Wiesław Klinbajl odszedł do Pana 30 maja 2024 roku w Warszawie w wieku 92 lat. Człowiek-instytucja, znany i lubiany przez pokolenia parafian i duchownych. Wiesław Klinbajl urodził się w Warszawie w 1931 roku. Jego matka pochodziła z Warszawy, ojciec był łodzianinem. Rodzice pobrali się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie i tu także został ochrzczony ich syn. W czasie okupacji jako mały chłopiec pracował, by po śmierci ojca pomóc matce utrzymać dom. Wraz z matką, po powstaniu warszawskim podzielili los wielu warszawiaków – wypędzeni z miasta, poprzez obóz w Pruszkowie, zostali wywiezieni w głąb Niemiec. Wrócili do zdewastowanej stolicy w maju 1945 roku. Wojna zniszczyła nie tylko ich dom, ale i kościół. Zamieszkali u dziadków we[...]

miniatura

W dniu 24 maja 2024 r. odbyła się kolejna edycja Instytutu Pastoralnego dla studentów i studentek teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W ramach wyjazdu odwiedzili parafie ewangelicko-augsburskie w Wiśle-Jaworniku, Wiśle Centrum, Goleszowie i Dzięgielowie, co umożliwiło poznanie specyfiki służby w różnych parafiach. O swojej pracy, funkcjonowaniu parafii i wypracowanych porządkach nabożeństwa opowiadali miejscowi proboszczowie, dzieląc się wieloma praktycznymi wskazówkami i poradami, a także oprowadzając po kościołach i budynkach parafialnych. W ramach spotkania z ks. Marcinem Podżorskim studenci zapoznali się ze specyfiką działalności parafii w Wiśle-Jaworniku, a także zróżnicowanym stylem prowadzenia niedzielnych nabożeństw. W Wiśle Centrum proboszcz ks. Waldemar Szajthauer oprowadził po kompleksie[...]