miniatura

Diecezja wrocławska

W auli Ewangelickiego Centrum Diakoni i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 9 marca odbyła się 4. sesja VII synodu diecezji wrocławskiej. Rozpoczęła się ona nabożeństwem, które odprawił bp Mirosław Wola. Po nabożeństwie synodałowie zaproszeni zostali na posiłek, a następnie rozpoczęto część merytoryczną sesji.

Przyjęto sprawozdania komisji diakonijnej, duszpasterzy: młodzieży, ewangelizacyjno-misyjnego i więziennego, a także zaprezentowano sprawozdanie biskupa diecezji. Od czterech lat sprawozdanie to prezentowane jest w formie filmowej. Można się z nim zapoznać na kanale YouTube Diecezja Wrocławska KEA oraz na diecezjalnym profilu w mediach społecznościowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków synodu.

Bp Waldemar Pytel przedstawił również sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy, a synodałowie przegłosowali wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium radzie diecezjalnej.

Na zakończenie omówiono terminy rekolekcji diecezjalnych dla dzieci w Przesiece, dla kobiet w Karpaczu oraz dla mężczyzn w Sokołowsku, a także terminy innych wydarzeń.

ks. Paweł Meler

Diecezja pomorsko-wielkopolska

Tegoroczna wiosenna sesja synodu obyła się w dniach 15-16 marca w Lesznie. Pierwszego dnia członkowie synodu diecezjalnego skupili się na temacie roku – nadziei. Kolejny dzień obrad obejmował przede wszystkim sprawozdania z życia diecezji w 2023 roku.

Po przyjęciu porządku obrad zebrani wsłuchali się w medytację teologiczną przygotowaną przez zwierzchnika diecezji bpa Marcina Hintza. Jej tematem była Żywa nadzieja, nawiązująca do hasła roku 2024 w Kościele. Słuchacze, poprzez obraz i dźwięk, mieli możliwość na poszukiwania inspiracji w myślach Martina Luthera Kinga, Gerharda Saultera czy Jürgena Moltmana czy serii science-fiction Diuna, które aktualizowały współczesny sposób patrzenia na nadzieję z perspektywy chrześcijańskiej.

Następnie kurator diecezji Izabela Główka-Sokołowska podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat nadziei we współczesnym świecie. Uczestnicy również dzielili się własnymi przemyśleniami na ten temat – zarówno w dyskusji, jak i wybierając cytaty, które z ich perspektywy najtrafniej opisują nadzieję. Każdy z uczestników mógł na przygotowanym wcześniej listku zapisać swoją nadzieję, a następnie zawiesić go na drzewku, tworząc w ten sposób drzewo nadziei. Pojawił się także pomysł, by drzewo to było obecne także podczas Synodu Kościoła, by również przedstawiciele innych diecezji mieli możliwość podzielenia się swoimi nadziejami.

Pierwszy dzień obrad zakończył się modlitwą poprowadzoną przez ks. radcę Janusza Staszczaka z Koszalina. Oprawę muzyczną zapewnił ks. Waldemar Wunsz z Konina.

Drugiego dnia podczas nabożeństwa kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Waldemar Gabryś. Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady. Zebrani usłyszeli podsumowanie roku z perspektywy bpa Marcina Hintza, kurator Izabeli Główki-Sokołowskiej, ks. radcy Janusza Staszczaka, dyrektora diecezjalnej diakonii ks. Wojciecha Froehlicha, diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Karola Niedoby czy diecezjalnego duszpasterza motocyklistów ks. Waldemara Gabrysia. Rada diecezjalna przedstawiła również sprawozdanie finansowe za rok 2023 i na wniosek komisji rewizyjnej udzielono jej absolutorium. Przyjęto również preliminarz budżetowy na rok 2024.

Relacja z pozostałych synodów