miniatura

Diecezja wrocławska W auli Ewangelickiego Centrum Diakoni i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 9 marca odbyła się 4. sesja VII synodu diecezji wrocławskiej. Rozpoczęła się ona nabożeństwem, które odprawił bp Mirosław Wola. Po nabożeństwie synodałowie zaproszeni zostali na posiłek, a następnie rozpoczęto część merytoryczną sesji. Przyjęto sprawozdania komisji diakonijnej, duszpasterzy: młodzieży, ewangelizacyjno-misyjnego i więziennego, a także zaprezentowano sprawozdanie biskupa diecezji. Od czterech lat sprawozdanie to prezentowane jest w formie filmowej. Można się z nim zapoznać na kanale YouTube Diecezja Wrocławska KEA oraz na diecezjalnym profilu w mediach społecznościowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków synodu. Bp Waldemar Pytel przedstawił również sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy, a synodałowie[...]

miniatura

– X Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu Wrocławska jesień 2023 roku obrodziła w jubileusze. Już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Kultury Protestanckiej (FKP), a w jego ramach obchody 500 lat Reformacji w stolicy Dolnego Śląska. Wszystkie wydarzenia odbywały się od 20 do 31 października. Hasło Otwarte serca, które towarzyszyło obchodom jest wyrazem otwartości na drugiego człowieka, jego poglądy, dziedzictwo, a także na jego potrzeby. Różnorodność formy i treści festiwalowych wydarzeń zachęcała do otwierania swoich serc, umysłów oraz do wrażliwości. Preludium do tych wydarzeń była dyskusja 20 października w Biurze Parlamentu Europejskiego pt. Społeczeństwo otwarte – wokół myśli Dietricha Bonhoeffera. O przemianach społecznych, wyzwaniach i aktualnym przesłaniu myśli „luterańskiego męczennika” rozmawiali ze sobą dr[...]

miniatura

Zaczęło się w 1992 roku od pragnienia studiowania Słowa Bożego w rodzinach, pragnienia stworzenia przestrzeni wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami i pogłębienia więzi miedzy ewangelikami z diecezji wrocławskiej. Tak narodził się Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu (TER). W tym 2023 roku w dniach od 12 do 20 sierpnia dziękowano Bogu za jubileuszowe trzydzieste spotkanie z Biblią u podnóża Śnieżki. Z okazji okrągłej rocznicy zaproszeni zostali ks. Małgorzata Gaś, ks. Piotr Gaś oraz biskup Kościoła Jerzy Samiec. Ks. Piotr Gaś był inicjatorem TER oraz prowadził zajęcia biblijne dla dorosłych do 2007 roku. Przypomniał on początki tego przedsięwzięcia, pierwotne założenia oraz przemiany, w tym otwarcie się na uczestników spoza diecezji wrocławskiej. Przypomniano również osoby, które przez lata zaangażowane były w jego[...]

miniatura

  Jest rok 2013. Marzymy w Szczecinie o ożywieniu parafialnej działalności diakonijnej. Chcemy stworzyć program dla seniorów. Po pierwsze: dotrzeć do chorych, słabych, osamotnionych i przynieść im realną pomoc zarówno socjalną, jak i duchową. Po drugie: zaktywizować tych, którzy są już na emeryturze i mają jeszcze dużo siły i energii, aby robić coś dobrego, rozwijać się, uczyć się czegoś nowego, a przez to czuć się potrzebnymi. Dzięki wsparciu Fundacji Stephanus działającej w ramach Dzieła Diakonii Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, w naszej parafii rozpoczyna wtedy działalność asystent diakonijny. Jego pomoc ma charakter duchowy i polega na wspólnej modlitwie, rozmowach o wierze, przekazywaniu bieżących informacji z życia parafii, organizowaniu nabożeństw domowych z udziałem duchownego. Jego pomoc to również[...]

miniatura

Nie pochodzę z przesadnie wierzącej rodziny, choć moich rodziców, jak wielu w latach 80. ubiegłego wieku dotknęło ożywienie religijne na fali walki z tzw. komuną. W okresie młodzieńczych poszukiwań jako – dość samotna – nastolatka w późnej podstawówce otarłam się o rzymskokatolickie grupy młodzieżowe przy moim kościele parafialnym w rodzinnym mieście. Jeździłam na rekolekcje, brałam udział w zlotach Taizé. Z tego okresu zostało mi kilka cennych doświadczeń czy przeżyć duchowych w wymiarze indywidualnym – jak choćby z Taizé w Pradze, gdzie spędziłam tydzień kompletnie sama jako 15-latka, bo zgubiłam swoją grupę. Telefonów komórkowych jeszcze nie wynaleziono, ale poradziłam sobie i spotkałam wielu życzliwych ludzi. Myślę teraz, że w moim przypadku kontakt z Transcendencją pojawiał się zawsze albo w całkowitej samotności, albo[...]