miniatura

Diecezja wrocławska W auli Ewangelickiego Centrum Diakoni i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 9 marca odbyła się 4. sesja VII synodu diecezji wrocławskiej. Rozpoczęła się ona nabożeństwem, które odprawił bp Mirosław Wola. Po nabożeństwie synodałowie zaproszeni zostali na posiłek, a następnie rozpoczęto część merytoryczną sesji. Przyjęto sprawozdania komisji diakonijnej, duszpasterzy: młodzieży, ewangelizacyjno-misyjnego i więziennego, a także zaprezentowano sprawozdanie biskupa diecezji. Od czterech lat sprawozdanie to prezentowane jest w formie filmowej. Można się z nim zapoznać na kanale YouTube Diecezja Wrocławska KEA oraz na diecezjalnym profilu w mediach społecznościowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków synodu. Bp Waldemar Pytel przedstawił również sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy, a synodałowie[...]

miniatura

– album o słupskim kościele Mariackim Wokół kościoła Mariackiego w Słupsku na przestrzeni wieków wiele się zmieniło, a on trwa od ponad pięciuset lat i stanowi znak rozpoznawczy miasta i mieszkańców: luteran i katolików. W ubiegłym roku ukazało się obszerne opracowanie jego dziejów. Ma ono wiele zalet, ale z ewangelickiej perspektywy warto dodać trochę uzupełnień. Kościół Mariacki w Słupsku w czasach ewangelickich... ...i współcześnie W roku 1910 ks. Walther Bartholdy, proboszcz parafii mariackiej, na 576 stronach opublikował historię kościoła na tle historii miasta i religijnych dziejów regionu. Książkę zatytułował O, Słupsku, jesteś godzien chwały – czyli O, Stolpa, du bist ehrenreich. Kulturgeschichtliche Beiträge zur Kirchen- und Stadtgeschichte von Stolp. Zum 600 jährigen Jubelfeste der Stadt und der Marienkirche. Po 113[...]

miniatura

– międzydiecezjalne rekolekcje dla duchownych Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W wielu miejscach odbywają się rekolekcje, które mają pomóc w zyskaniu dystansu i wyciszeniu przed wielkim świętowaniem urodzin Chrystusa. Jednym z nich były Mikołajki, gdzie w dniach 3-5 grudnia 2023 r. odbyły się rekolekcje dla duchownych dwóch diecezji: mazurskiej i pomorsko-wielkopolskiej. Księża zjechali do serca Mazur, by podczas intensywnego programu nakarmić się adwentową refleksją i doszkolić w pracy duszpasterskiej. Rekolekcje rozpoczęły się od spotkania z historią. Prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zapoznał tych, którzy w niedzielne popołudnie dotarli do Mikołajek, z treścią kazań adwentowych Marcina Lutra. W ten sposób pobudzona została refleksja nad znaczeniem adwentowego czasu oczekiwania. Na temat przeżywania[...]

miniatura

Młodzież z diecezji pomorsko-wielkopolskiej spotkała się w Bydgoszczy na Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w dniach od 17 do 19 grudnia 2023 r. Uczestnicy zjazdu przybyli z Grudziądza, Konina, Poznania oraz Sopotu. W tym roku motywem przewodnim były gry planszowe, które od dłuższego czasu są bardzo popularne, szczególnie wśród młodych ludzi. Pierwszego dnia zjazd rozpoczęto wspólną kolacją, a następnie wieczornym rozważaniem oraz integracją. Wspólnie zastanawiano się nad słowami proroka Izajasza: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan” (Iz 55,8) i nad tym, że Pan Bóg czasem komplikuje nasze świetnie przygotowane plany czy strategię na życie, tak jak zdarza się też w grach. Drugi dzień uczestnicy rozpoczęli wspólnym śpiewem oraz krótkim rozważaniem, które było kontynuacją wieczornych[...]

miniatura

Diecezja katowicka Trzecia sesja VII Synodu Diecezji Katowickiej odbyła się w sobotę 4 listopada 2023 r. w Katowicach. Jak zawsze sesja rozpoczęła się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił nowy duchowny w diecezji, proboszcz administrator w Zabrzu, ks. Łukasz Gaś. Po nabożeństwie, w pierwszej części sesji synod przyjął preliminarz budżetowy na 2024 rok. Bp Marian Niemiec przygotował prezentację pt: Wyzwania administracyjne i duszpasterskie diecezji. Diecezja za około 10 lat widziana oczami bpa Mariana Niemca. W swoim wystąpieniu analizował dane statystyczne parafii pod względem liczby wiernych, posiadanych nieruchomości, zwłaszcza kościołów i plebanii. Na 40 parafii tylko dwie liczą więcej niż 1000 wiernych. Najwięcej jest parafii w przedziale 100-300 wiernych. Natomiast majątek parafii wydaje się imponujący: 57 kościołów, 13 kaplic[...]

miniatura

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w Niemczech prowadzą razem projekt pomocy uchodźcom z Ukrainy, w ramach którego wspierają kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły uchodźców pod swój dach lub prowadzą dla nich programy integracyjne. Ponadto obie organizacje razem prowadzą program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy. Kursy języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty teatralno-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, poznawanie miasta i spotkania integracyjne – to niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przez parafię w Słupsku. Wszystkie formy spotkań odbywały się w prowadzonym przez parafię Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu. W ramach projektu Uczymy się od siebie parafia zorganizowała dla uchodźców z Ukrainy kursy językowe, które prowadzone były przez[...]

miniatura

Pierwszy diecezjalny zjazd w tym roku zorganizowano w diecezji cieszyńskiej 23 kwietnia. Przed nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie wszystkie chóry zaśpiewały na schodach kościoła pieśń Pan jest światłem mym. Słowo Boże na podstawie fragmentu z 1. Listu Piotra zwiastował w trakcie zjazdu biskup diecezji Adrian Korczago. Nabożeństwo prowadzili wraz z biskupem duchowni cieszyńskiej parafii – proboszcz ks. Marcin Brzóska oraz wikariusz ks. Mateusz Mendroch. Uczestnicy wystąpili w dwóch blokach. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Bażanowic, Jaworza, Ustronia oraz Hażlacha-Zamarsk. Natomiast po rozważaniu Słowa Bożego wystąpiły: trzy chóry cieszyńskie – Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, Cieszyński Chór Męski oraz Wyższobramski Chór Kameralny, a także chóry z Drogomyśla, Cisownicy i Wisły[...]

miniatura

W poniedziałek 15 maja 2023 r. na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu miał miejsce pożar w pomieszczeniach parafialnych będących częścią kompleksu kościelnego. W części zajmowanej przez lokatorów został zaprószony ogień. Na szczęście nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Ogień pojawił się w pomieszczeniu gospodarczym i został ugaszony dzięki błyskawicznej akcji Straży Pożarnej. Mieszkanie przylegające bezpośrednio do pomieszczenia gospodarczego uległo zniszczeniu, a straty zostały wycenione na kwotę 300 000 zł. Kościół nie został w żadnym stopniu uszkodzony. Kilka dni później – 21 maja – parafia świętowała 92. rocznicę powołania parafii w Grudziądzu, podczas której kazanie wygłosił bp Pavlo Shvarts z Ukrainy. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne cz. 2 Kolejne trzy synody diecezjalne wybrały świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Podczas sesji wiosennej synody zatwierdzają swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z roku poprzedniego, a także preliminarze budżetowe na rok bieżący. Pierwsza sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej w dniach 17 i 18 marca 2023 roku rozpoczęła się nabożeństwem w parafii w Koszalinie. Natomiast dwudniowe posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Mielnie koło Koszalina. Część sprawozdawczą synodu prowadził zwierzchnik diecezji bp Marcin Hintz, a część wyborczą biskup Kościoła Jerzy Samiec. W trakcie obrad została wybrana rada diecezjalna w dotychczasowym składzie: Izabela Główka-Sokołowska (Koszalin) – kurator diecezji, ks. Janusz Staszczak (Koszalin) – radca duchowny oraz Jarosław Kłaczkow (Toruń) –[...]

miniatura

Wycieczkę do Ziemi Świętej zorganizowała parafia w Słupsku w dniach 22-29 stycznia 2023 roku. Oprócz słupskich parafian i osób zaprzyjaźnionych z parafią, wzięli w niej udział także ewangelicy z Torunia, Gdańska, Gliwic oraz z Lippstadt w Niemczech. Przygodę z Palestyną i Izraelem rozpoczęli od wyjazdu na Herodion, mauzoleum i pałacu Heroda. Ruiny tej imponującej budowli zlokalizowane są nieopodal Betlejem, w którym stacjonowali przez cały pobyt. Pierwszego dnia w programie zwiedzania było także Pole Pasterzy i Bazylika Groty Narodzenia. Prawdziwym ewenementem było to, że uczestnicy wyprawy byli tam zupełnie sami, zwykle miejsca te są pełne turystów. W kolejne dni zwiedzano Jerozolimę z Wzgórzem Świątynnym, sadzawką Betezda, Syjonem wraz z Wieczernikiem. Przebyli drogę wydarzeń Niedzieli Palmowej zwiedzając m.in. Ogród Oliwny. Zwiedzano także[...]