miniatura

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w Niemczech prowadzą razem projekt pomocy uchodźcom z Ukrainy, w ramach którego wspierają kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły uchodźców pod swój dach lub prowadzą dla nich programy integracyjne. Ponadto obie organizacje razem prowadzą program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy. Kursy języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty teatralno-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, poznawanie miasta i spotkania integracyjne – to niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przez parafię w Słupsku. Wszystkie formy spotkań odbywały się w prowadzonym przez parafię Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu. W ramach projektu Uczymy się od siebie parafia zorganizowała dla uchodźców z Ukrainy kursy językowe, które prowadzone były przez[...]

miniatura

Pierwszy diecezjalny zjazd w tym roku zorganizowano w diecezji cieszyńskiej 23 kwietnia. Przed nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie wszystkie chóry zaśpiewały na schodach kościoła pieśń Pan jest światłem mym. Słowo Boże na podstawie fragmentu z 1. Listu Piotra zwiastował w trakcie zjazdu biskup diecezji Adrian Korczago. Nabożeństwo prowadzili wraz z biskupem duchowni cieszyńskiej parafii – proboszcz ks. Marcin Brzóska oraz wikariusz ks. Mateusz Mendroch. Uczestnicy wystąpili w dwóch blokach. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Bażanowic, Jaworza, Ustronia oraz Hażlacha-Zamarsk. Natomiast po rozważaniu Słowa Bożego wystąpiły: trzy chóry cieszyńskie – Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, Cieszyński Chór Męski oraz Wyższobramski Chór Kameralny, a także chóry z Drogomyśla, Cisownicy i Wisły[...]

miniatura

W poniedziałek 15 maja 2023 r. na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu miał miejsce pożar w pomieszczeniach parafialnych będących częścią kompleksu kościelnego. W części zajmowanej przez lokatorów został zaprószony ogień. Na szczęście nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Ogień pojawił się w pomieszczeniu gospodarczym i został ugaszony dzięki błyskawicznej akcji Straży Pożarnej. Mieszkanie przylegające bezpośrednio do pomieszczenia gospodarczego uległo zniszczeniu, a straty zostały wycenione na kwotę 300 000 zł. Kościół nie został w żadnym stopniu uszkodzony. Kilka dni później – 21 maja – parafia świętowała 92. rocznicę powołania parafii w Grudziądzu, podczas której kazanie wygłosił bp Pavlo Shvarts z Ukrainy. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne cz. 2 Kolejne trzy synody diecezjalne wybrały świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Podczas sesji wiosennej synody zatwierdzają swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z roku poprzedniego, a także preliminarze budżetowe na rok bieżący. Pierwsza sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej w dniach 17 i 18 marca 2023 roku rozpoczęła się nabożeństwem w parafii w Koszalinie. Natomiast dwudniowe posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Mielnie koło Koszalina. Część sprawozdawczą synodu prowadził zwierzchnik diecezji bp Marcin Hintz, a część wyborczą biskup Kościoła Jerzy Samiec. W trakcie obrad została wybrana rada diecezjalna w dotychczasowym składzie: Izabela Główka-Sokołowska (Koszalin) – kurator diecezji, ks. Janusz Staszczak (Koszalin) – radca duchowny oraz Jarosław Kłaczkow (Toruń) –[...]

miniatura

Wycieczkę do Ziemi Świętej zorganizowała parafia w Słupsku w dniach 22-29 stycznia 2023 roku. Oprócz słupskich parafian i osób zaprzyjaźnionych z parafią, wzięli w niej udział także ewangelicy z Torunia, Gdańska, Gliwic oraz z Lippstadt w Niemczech. Przygodę z Palestyną i Izraelem rozpoczęli od wyjazdu na Herodion, mauzoleum i pałacu Heroda. Ruiny tej imponującej budowli zlokalizowane są nieopodal Betlejem, w którym stacjonowali przez cały pobyt. Pierwszego dnia w programie zwiedzania było także Pole Pasterzy i Bazylika Groty Narodzenia. Prawdziwym ewenementem było to, że uczestnicy wyprawy byli tam zupełnie sami, zwykle miejsca te są pełne turystów. W kolejne dni zwiedzano Jerozolimę z Wzgórzem Świątynnym, sadzawką Betezda, Syjonem wraz z Wieczernikiem. Przebyli drogę wydarzeń Niedzieli Palmowej zwiedzając m.in. Ogród Oliwny. Zwiedzano także[...]

miniatura

W parafii luterańskiej w Bydgoszczy 30 października 2022 r. świętowano 125 lat kościoła Zbawiciela. Był to czas wspólnej modlitwy pełnej wdzięczności za społeczność, którą tworzą tamtejsi parafianie i sympatycy. Nabożeństwo tak wspominają jego uczestnicy. „Szybkie obliczenia w pamięci pozwalają stwierdzić, że nasz kościół jest niemym świadkiem wydarzeń rozgrywających się na przestrzeni aż trzech wieków! Z tej okazji, wraz z licznie zgromadzonymi parafianami i sympatykami parafii, uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie pod przewodnictwem proboszcza ks. Marka Loskota. Liturgię swoim śpiewem wzbogaciły dzieci, a także nasz muzyczny zespół, czyli Bydgoski Chór Ewangelicki Pro Domini” – napisał Jakub Kwintal, dyrygent chóru. Podczas zajęć szkółki niedzielnej zatytułowanej Jak widzę nasz kościół dzieci tworzyły prace[...]

miniatura

Po dwuletniej przerwie 1 października 2022 r. zorganizowano w Toruniu kolejne Diecezjalne Śniadanie Kobiet Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. W spotkaniu wzięło udział blisko 110 pań z parafii w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku-Sopocie, Grudziądzu, Koninie, Lipnie, Pile, Poznaniu, Rypinie, Słupsku, Toruniu, Turku i Włocławku. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem i modlitwą w kościele. Słowo powitania wygłosił proboszcz parafii ks. Michał Walukiewicz. Słowem Bożym i modlitwą pozdrowił panie biskup diecezji Marcin Hintz, który wskazał na znaczenie, rolę i aktywność kobiet w Kościele. Kolejne punkty programu odbywały się w restauracji, gdzie na uczestniczki czekało śniadanie. Refleksjami na temat biblijnych motywów związanych ze światłością podzieliła się Elżbieta Byrtek, teolog, pedagog i wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury[...]

miniatura

Parafia ewangelicka w Bydgoszczy w dniach 2-4 września 2022 r. zorganizowała dla dzieci i ich rodziców wycieczkę na Mazury. W Olsztynku grupa zwiedziła Park Etnograficzny – muzeum, w którym poznali historię i zwyczaje związane z życiem i kulturą w dawnych Prusach Wschodnich. Wraz z przewodnikiem zwiedzili różne obiekty z XIX i XX w. – m.in. szkołę, chałupy, karczmę, dawny ewangelicki kościół i pastorówkę. Później dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych i poznały technikę malowania na szkle. Grupa nocowała w Domu Gościnnym przy parafii ewangelickiej w Mikołajkach. Dla większości z uczestników był to pierwszy pobyt w tym mieście, dlatego udali się na spacer  wzdłuż jeziora, zobaczyli port i wioskę żeglarską oraz fontannę Króla Sielaw. Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z proboszczem parafii ks. Bogusławem Juroszkiem,[...]

miniatura

– nasze dziedzictwo w północnej Wielkopolsce   Teren położony pomiędzy dwiema głównymi rzekami północnej Wielkopolski – Wartą i Notecią pokryty jest przez liczącą ponad 1370 kilometrów kwadratowych Puszczę Notecką. W dawnych czasach w tym rejonie toczyło się bujne ewangelickie życie. Puszcza kreśli szczególny krajobraz naturalny – z jednej strony są to tereny dość ubogie pod względem gleb – dominują raczej ziemie piaszczyste i suche, z drugiej, zwłaszcza na skrajach puszczy, obecne są liczne jeziora rynnowe, pamiątka po przechodzącym przed tysiącami lat lądolodzie. Zaskakuje niewielka rozmaitość drzewostanu – dominują głównie drzewa iglaste, zresztą sztucznie nasadzone. Najpierw w XIX wieku przez pruskie władze, a później po inwazji sówki choinówki – gatunku ćmy wyrządzającej ogromne szkody – przez polskich[...]

miniatura

Dnia 8 czerwca 2022 r. w gronie Honorowych Obywateli Miasta Grudziądza znalazła się członkini grudziądzkiej parafii luterańskiej Karola Skowrońska. Animatorka kultury, którą wielu mieszkańców miasta zna lub przynajmniej kojarzy. Jest czternastą osobą na liście honorowych obywateli Grudziądza. Dla grudziądzkich ewangelików to wielka duma i radość, że mogli przeżywać nadanie takiego tytułu swojej współwyznawczyni. Karola Skowrońska jest członkinią rady parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu oraz delegatką do Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Choć wydarzenie to miało charakter lokalny, to może budzić uznanie całego Kościoła. Jej postawa wpisuje się bowiem w ewangelicki sposób obecności w świecie, w aktywne i odpowiedzialne działania na rzecz swojej społeczności, w miejscu, w którym człowieka postawił[...]