miniatura

Wkrótce po objęciu samodzielnych rządów cesarz Austrii Józef II rozpoczął wprowadzanie reform państwa. Jedną z nich było wprowadzenie tolerancji religijnej dla tzw. „akatolików”, a więc w praktyce dla protestantów oraz wyznawców prawosławia. Patent tolerancyjny (1781) musiał być wydany w kilku wariantach. Śląska dotyczył odrębny cyrkularz tolerancyjny, który ukazał się dopiero w 1782 roku. W artykule pierwszym tego patentu cesarz zezwala „akatolikom”, w miejscach, gdzie jest 100 rodzin lub 500 osób ich wyznania, na wybudowanie domu modlitwy. Budynki miały jednak nie przypominać kościołów, dlatego nie mogły mieć wejścia od strony ulicy, a także wieży kościelnej i dzwonów. Spuścizną patentu tolerancyjnego były m.in. powstałe w tamtym okresie domy modlitwy i parafie ewangelickie na Śląsku i w innych zakątkach monarchii austriackiej. W[...]

miniatura

W Goleszowie 30 kwietnia 2022 roku ks. Piotr Sztwiertnia został wprowadzony jako proboszcz. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Bartosza Cieślara z Żor oraz ks. Zbigniewa Obracaja z Katowic. W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Izajasza 25,1. Ks. Piotr Sztwiertnia wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 3,30. Zaznaczył, że jest to jego życiowe credo, jakie obrał już podczas czwartego roku studiów teologicznych. Wraz ze wsparciem rodziny motywowało go zawsze do służby. Prosił także parafian, by modlili się o niego, zapewniając także członków zboru o swoich modlitwach. Liturgię współprowadzili ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika oraz dk. Karina Chwastek-Kamieniorz z Goleszowa. Spowiedź poprowadził prezes Synodu[...]

miniatura

W kościele w Ustroniu 1 stycznia 2021 roku po nabożeństwie odbył się tradycyjny, noworoczny koncert organowy. Na organach grał Daniel Strządała, a koncert prowadził ks. Dariusz Lerch. W Święto Epifanii 6 stycznia 2021 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się Nabożeństwo dziewięciu czytań i kolęd. We wspólnym śpiewie uczestników w kościele oraz oglądających transmisję prowadził Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory oraz organista Wojciech Wantulok. Nabożeństwo dziewięciu czytań i kolęd po raz kolejny zorganizowano w kościele Krzysztofa we Wrocławiu 6 stycznia 2021 r. Ze względu na obostrzenia uczestniczyło w nim ok. 20 osób, a całość prowadził proboszcz ks. Andrzej Fober. W Pile ukazała się pierwsza, debiutancka płyta chór ewangelickiego im. Oskara Kolberga pt. Śpiewajmy. Na[...]