miniatura

– Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2022

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, w Dzięgielowie znów stanęło namiotowe miasteczko ewangelizacyjne. Od 7 do 10 lipca tętniło ono życiem. W wielkim namiocie w trakcie popołudniowych spotkań ewangelizacyjnych i wieczornych koncertów, w namiotach dla dzieci, młodzieży, w namiocie-księgarni i namiocie-kawiarni spotykali się uczestnicy krótszego niż zwykle, ale przebiegającego na żywo 73. Tygodnia Ewangelizacyjnego. Dzięgielowskie Tygodnie Ewangelizacyjne odbywające się online w 2020 i 2021 roku zaowocowały wieloma wartościowymi nagraniami. Jednak tegoroczne cztery dni miały ten niepowtarzalny urok serdecznych rozmów, wymiany poglądów i uścisków, spotkań twarzą w twarz, pełnych emocji, znaczenia i nieprzewidywalnych skutków relacji z przyjaciółmi, znajomymi, nieznajomymi.

Spotkania z Jezusem

Hasło 73. TE brzmiało SpotkajMY się. Chodziło nie tylko o to, by spotkać się z innymi ludźmi, ale przede wszystkim, by spotykać się z Jezusem. Program był oparty na odkrywaniu na nowo sensu i znaczenia opisanych w Ewangelii spotkań i rozmów z Jezusem czterech osób: chorego – jednego z dziesięciu trędowatych, Nikodema – religijnego przywódcy, kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i Samarytanki przybyłej, by naczerpać wody ze studni. Wszystkie te biblijne spotkania miały niezwykły przebieg, bo były to spotkania z ucieleśnionym Bogiem. Ich znaczenie dla wiernych współcześnie ukazywali w czasie głównych spotkań ewangelizacyjnych Klaus Göttler, mówca znany z kampanii ewangelizacyjnych ProChrist i JesusHouse, którego wystąpienia tłumaczył Czesław Czudek, oraz ks. Leszek Czyż. W trakcie tygodnia zainteresowani mogli też nabyć książkę Klausa Göttlera  pt. Zachęta dla niosących nadzieję. 52 motywujące impulsy dla liderów.

Od lewej: Czesław Czudek, Klaus Göttler; fot. Marek Svoboda

O swoich spotkaniach z Jezusem opowiedziały także cztery osoby – dwaj mężczyźni: duchowny i trzeźwiejący alkoholik oraz dwie kobiety: dojrzała i młoda. W ich opowieściach można było odnaleźć równie wiele inspiracji do przemyśleń, jak w przypadku opowieści ewangelicznych. Popołudniowe spotkania ewangelizacyjne prowadziła Monika Mendroch-Karbowska, a śpiew prowadził zespół CME.

O spotkaniach z Jezusem opowiadano również dzieciom i młodzieży. W grupach wiekowych: 3-6 lat prowadziły zajęcia ks. Katarzyna Kowalska i Aleksandra Gołuszko, a 7-11 lat – Elżbieta Fryda. Prowadzące zajęcia, wraz z wolontariuszami, ukazywały dzieciom w ciekawy, dostosowany do ich wrażliwości i możliwości poznawczych sposób, ważność i piękno spotkań z Jezusem. Natomiast ks. Tymoteusz Bujok i Katarzyna Wesner-Macura, wraz z gronem liderów młodzieżowych, prowadząc twórcze, interaktywne zajęcia zachęcali nastolatków do spotykania się z Jezusem na co dzień.

Nabożeństwo

Ewangelizacje zostały nagrane i można je obejrzeć na YouTubie pod hasłem „Tydzień Ewangelizacyjny”. Znaleźć tu można także nagranie wykładu biblijnego ks. Marcina Podżorskiego Spotkanie z Nieznanym i niedzielnego nabożeństwa, w trakcie którego Słowo Boże głosił bp Pavlo Shvarts z Charkowa (Ukraina). W czasie nabożeństwa miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ośmiu ewangelistom i absolwentom różnych kursów prowadzonych w Centrum Kształcenia Wolontariuszy CME. Biskup Kościoła Jerzy Samiec i dyrektor Szkoły Biblijnej CME ks. dr Grzegorz Olek wyrazili wdzięczność Bogu za nowych ewangelistów, a także tegorocznych absolwentów Szkoły Biblijnej, kursu duszpasterskiego i kursu homiletyczno-liturgicznego.

Prawdziwy Namiot Spotkania

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 23 spotkania seminaryjne, w trakcie których poruszano tak ważne tematy, jak radzenie sobie z kryzysem uchodźczym, stresem, przemęczeniem, poczuciem osamotnienia, bezsilności i bezradności oraz innymi wyzwaniami współczesnego świata pełnego konfliktów, zagrożeń i napięć. Nie zabrakło tematyki biblijnej i społecznej, rodzinnej i charytatywnej.

Ważną częścią dzięgielowskich TE są wieczorne koncerty. W tym roku odbyły się tylko trzy – Gabrieli Blachy, Beaty Bednarz oraz zespołu CME z Orkiestrą Kameralną Silesian Art Collective. W wykonaniu tych ostatnich można było m.in. usłyszeć utwory z płyty Łaska zmienia wszystko nagranej wspólnie tuż przed TE. Wszystkie występy porwały licznie zgromadzonych słuchaczy. Poziom muzyczny, artystyczny to jedno, drugie – to ich wymiar duchowy. Dzięgielowski namiot za każdym razem stawał się prawdziwym Namiotem Spotkania, w którym artyści i słuchacze wspólnie wielbili Boga, w którym manifestowała się Boża chwała.

Zamykając tegoroczną edycję przewodniczący komitetu organizacyjnego TE ks. Leszek Czyż i dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji diakon Paweł Gumpert Obst wyrazili nadzieję, że za rok znów na początku lipca będzie można spotykać się – z sobą nawzajem i z Jezusem – w namiotowym miasteczku w Dzięgielowie.

fot. Patryk Karbowski

Więcej zdjęć na: cme.org.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2022