miniatura

Dnia 6 stycznia 2022 roku w urzędowanie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu został wprowadzony ks. Dariusz Lerch. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca oraz ks. Marka Londzina z Dzięgielowa. W prze-mówieniu skierowanym do nowego proboszcza bp Adrian Korczago nawiązał do przeżywanego Święta Epifanii, podkreślając, by objawiona światu Światłość, którą jest Jezus Chrystus, przewodziła także służbie ks. Dariusza Lercha. Nowo wprowadzony proboszcz wygłosił kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 14,4-6. W liturgii nabożeństwa czynnie uczestniczyli: ks. Oskar Wild z Wisły oraz ks. Michał Matuszek i diakon Urszula Śliwka z Ustronia. Życzenia ks. Dariuszowi Lerchowi złożyli kurator parafii Marcin Janik oraz burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. O[...]

miniatura

Od 22 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 r. – już po raz 25. – odbyły się wczasy świąteczno-noworoczne w Wiśle-Jaworniku. Wczasy zorganizowała miejscowa parafia przy wsparciu Diakoni Polskiej, która dofinansowała pobyt 14 osób. Jedna z uczestniczek opisuje wypoczynek, oceniając go jako udany i wyrażając wdzięczność wobec organizatorów. Poniżej obszerne fragmenty jej relacji. Siedem nabożeństw i wiele spotkań „Sytuacja, jaka panuje w związku z pandemią spowodowała, że przybyło tylko 27 uczestników. Na turnusie 2019/2020 było nas 43 uczestników z pięciu diecezji. W tym roku z diecezji cieszyńskiej było 17 osób, z diecezji katowickiej – 7 osób, 1 osoba wyznania metodystycznego oraz 2 osoby wyznania rzymskokatolickiego. Osiem z tych osób przyjechało do Jawornika po raz pierwszy. Podczas pierwszego posiłku przedstawiliśmy się podając imię i[...]

miniatura

W Cieszynie 19 listopada 2021 roku w kościele Jezusowym odbyła się uroczystość z okazji 140-lecia założenia Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej oraz 30. rocznicy reaktywacji Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy. Uroczystość rozpoczęła się preludium organowym w wykonaniu Jean-Claude Hauptmanna oraz przybliżeniem historii towarzystwa przez uczniów liceum. Gości i uczestników uroczystości przywitał prezes Towarzystwa Ewangelickiego, proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska. Podczas spotkania wystąpiły chóry: przedszkolaków, szkoły podstawowej, a także licealistów. Wykłady wygłosiły: prof. Ewa Chojecka: Dwie opowieści bajkowe – z historii i współczesności oraz prof. Aniela Różańska: Kształtowanie otwartej tożsamości ewangelickiej. Uczniowie zaprezentowali także wspomnieniowy montaż[...]

miniatura

W cieszyńskim teatrze im. Adama Mickiewicza 11 listopada 2021 r. wręczono Laury Ziemi Cieszyńskiej – srebrne oraz honorową Złotą Cieszyniankę. W gronie wyróżnionych znaleźli się ewangelicy z diecezji cieszyńskiej. Gmina Goleszów przyznała laur Albinowi Klimczakowi, lokalnemu działaczowi społecznemu, od wielu lat udzielającemu się w licznych organizacjach pozarządowych na terenie gminy Goleszów oraz całego Śląska Cieszyńskiego. Laureat jest również poetą oraz certyfikowanym artystą-amatorem. Gmina Strumień uhonorowała Anitę Świtałę, nauczycielkę historii z Pruchnej. Od 1994 roku jest organizatorką finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Strumień. Jest współzałożycielką Amatorskiego Teatrzyku Okazjonalnego, regularnie organizuje także akcję „Pełna miska dla schroniska”, polegającą na dobrowolnej zbiórce żywości[...]

miniatura

W kościele w Wiśle-Malince 6 listopada 2021 r. odbyło się V Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Tematem przewodnim była 100. rocznica powstania diecezji cieszyńskiej. Sto lat temu było to wydarzenie raczej smutne, bo wiązało się z rozdzieleniem ewangelików Polaków granicą państwową po zajęciu przez Czechosłowację części Śląska Cieszyńskiego. Tworzenie się diecezji to był proces, który ostatecznie zakończył się w II połowie 1921 roku. Przed stu laty przedstawiciele parafii postanowili, że ewangelicy z polskiej części Śląska Cieszyńskiego przyłączą się do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z siedzibą w Warszawie. W II Rzeczpospolitej działało 7 Kościołów ewangelickich. Ważnym punktem konstytuowania się diecezji był wybór 21 sierpnia 1921 roku ks. Karola Kulisza z Cieszyna na seniora diecezji. Na początku forum bp Adrian Korczago[...]

miniatura

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy 30 października 2021 r. odbyło się spotkanie pt. Obywatelskość – wartość niezbywalna, podczas którego miała miejsce prezentacja oraz promocja książki Ewy Chojeckiej Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-2017. Przybyłych na spotkanie gości przywitali organizatorzy spotkania: ks. Marek Twardzik, proboszcz parafii w Cisownicy oraz zastępca wójta gminy Goleszów Rafał Glajcar. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obywatelskość i architektura kościołów mają ze sobą niewiele wspólnego, ale jedna myśl zaczerpnięta z książki spina te dwie rzeczywistości: „Powstawały [kościoły] z inicjatywy i potrzeby lokalnych, małych wspólnot ewangelickich, z ich środków i budowane ich rękami. Ewidentnie ich powstaniu patronowała idea nowoczesnej obywatelskości jako wyrazu[...]

miniatura

W niedzielę 31 października 2021 r. w kościele ewangelickim w Białej odbyło się centralne nabożeństwo reformacyjne trzech parafii – Białej, Bielska, Starego Bielska – na terenie Bielska-Białej. Było ono także związane z 70-leciem połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski, które miasto świętuje w tym roku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa wykład dotyczący historii ewangelicyzmu w Bielsku i Białej zaprezentował Piotr Kenig z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (cały tekst znajdziecie w „Kalendarzu Ewangelickim 2022”). W liturgii wstępnej uczestniczyli duchowni trzech parafii: ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii w Bielsku, ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii w Białej, ks. Artur Woltman, wikariusz parafii w Starym Bielsku. Odczytali oni także teksty reformacyjne – fragmenty 95 tez o odpustach, O wolności chrześcijanina[...]

miniatura

Dnia 31 października 2021 r. w trakcie nabożeństwa w parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) wręczono Luterańskiemu Chórowi Graduale, któ-ry działa w parafii, Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Została ona przyznana już rok temu, jednak z powodu pandemii przekazano ją dopiero teraz. W 2020 r. chór obchodził 75-lecie powojennej działalności. W imieniu sejmiku wojewódzkiego nagrodę oraz dyplom i list gratulacyjny przekazał jego radny Andrzej Molin. Obecny był także Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, który odczytał list gratulacyjny prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Ze strony parafii gratulacje na ręce dyrygentki Agaty Fender złożył proboszcz ks. Krzysztof Cienciała. Podczas uroczystości Graduale zaśpiewał kilka pieśni. Chórzyści zaznaczyli, że wyróżnienie ma wymiar wielopokoleniowy. Należy[...]

miniatura

W Skoczowie 23 października 2021 r. w zorganizowano Jesienny Dzień Skupienia dla duchownych, synodałów, radnych parafialnych i katechetów diecezji cieszyńskiej. Zebranych w kościele powitał ks. Marek Londzin, przewodniczący diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej, który wygłosił rozważanie w oparciu o Psalm 50,15. Refleksjami dotyczącymi zagadnienia Boże myśli to nie nasze myśli – pozytywne aspekty czasu pandemii podzielił się biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. W swoim wystąpieniu wskazywał, by w trudnym pandemicznym doświadczeniu próbować odnaleźć Bożą wolę. Zachęcał też, by cenić różne elementy parafialnej i diecezjalnej rzeczywistości, które udało się rozwinąć, podtrzymując, a nierzadko intensyfikując duchową działalność. Mówił, by pamiętać o wielu inicjatywach, które podjęto w poszczególnych parafiach, by[...]

miniatura

We wrześnie 2021 r. w Bielsku-Białej i Cieszynie po raz pierwszy odbył się Festiwal Cithara Sanctorum Silesia. Główną ideą festiwalu jest czerpanie z tradycji muzycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a repertuar nawiązywał do twórczości ks. Jerzego Trzanowskiego. Organizatorem wydarzenia, które ma się odbywać cyklicznie, jest Fundacja Kulturalny Szlak. Pierwszym wydarzeniem było otwarcie wystawy oraz spotkanie 12 września w Książnicy Cieszyńskiej. Wystawa prezentowała najstarsze egzemplarze z zachowanej w bibliotece kolekcji kilkudziesięciu pochodzących z XVIII i XIX w. wydań zbioru Cithara sanctorum. W sali konferencyjnej pod hasłem Kim był Jerzy Trzanowski? odbyło się spotkanie z bp Tomášem Tyrlikiem z Czech, proboszczem w Cieszynie ks. Marcinem Brzóską oraz dr. hab. Markiem Pilchem profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach. Spotkanie w[...]