miniatura

Dnia 18 września 2022 roku odbył się jubileusz 150-lecia ewangelickiego kościoła w Hażlachu. Zebranych powitał proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska, kreśląc krótki rys historyczny tego kościoła. Następnie w imieniu diecezji cieszyńskiej pozdrowienia przekazał bp Adrian Korczago, który poświęcił także nową chrzcielnicę.

Liturgię wstępną odprawili: ks. Beata Janota, ks. Łukasz Gaś i ks. Tomasz Chudecki. Kazanie wygłosił w oparciu o 12. rozdział Księgi Izajasza biskup Kościoła Jerzy Samiec, który podkreślił znaczenie zaufania pokładanego w Bogu, dzięki któremu możemy z nadzieją spoglądać na nowe, nawet w kontekście trudnych i nieznanych czasów.

W trakcie nabożeństwo śpiewał chór Hażlach-Zamarski oraz grała Diecezjalna Orkiestra Dęta. Zaprezentowano także wydaną na jubileusz książkę autorstwa Jana Kuli Kronika ewangelików Hażlacha i okolicy, którą wręczono gościom, byłym opiekunom filiału oraz osobom związanym z wydaniem tej publikacji.

W uroczystości wzięli udział: potomkini Johana Górniaka darczyńcy gruntu pod budowę kościoła – Erika Jordan z Niemiec, reprezentanci władz samorządowych: starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, przewodniczący rady powiatu Stanisław Kubicius oraz wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, przewodniczący rady gminy Stanisław Kolondra.

Dzień wcześniej, 17 września odbył się jubileusz 100 lat chóru Hażlach-Zamarski. Od 42 lat jego dyrygentką jest Krystyna Penkała. Uroczystość prowadził ks. Marcin Brzóska. W trakcie koncertu chór zaprezentował wiele pieśni ze swego repertuaru.

Bp Adrian Korczago podkreślił w swoim przemówieniu ogromną wartość wyjątkowego Bożego daru, jakim jest dźwięk połączony ze słowem. Za wieloletnią służbę dyrygentce podziękowali: kurator diecezjalny Tomasz Bujok oraz przewodniczący Komisji Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej ks. Władysław Wantulok z Jaworza.

Przewodniczący sejmiku śląskiego Jan Kawulok wręczył chórowi złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Natomiast srebrna odznaka wręczona została chórzystom: Bożenie Krupie oraz Józefowi Michalikowi. Głos zabrał również wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. W trakcie uroczystości wyświetlono prezentację multimedialną, przywołując wiele wspomnień związanych z działalnością chóru Hażlach-Zamarski.

Więcej zdjęć: cieszynska.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2022