miniatura

Jubileusz 30 lat istnienia samodzielnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieszczętach-Kowalach odbył się 11 września 2022 roku. Równocześnie obchodzono 73. pamiątkę poświęcenia kościoła Pojednania, 39. rocznicę poświęcenia domu katechetycznego – obecnej plebanii, co miało miejsce 11 września 1983 roku. Parafię powołano do życia 1 lipca 1992 roku. Wyodrębniono ją z macierzystych zborów Jaworza i Skoczowa. Dnia 30 sierpnia 1992 roku uroczystym nabożeństwem przypieczętowano ten fakt. Administratorem, a potem pierwszym jej proboszczem został ks. Piotr Janik.

Zebranych na uroczystości w kościele i przed kościołem powitał proboszcz ks. Piotr Janik, przytaczając relacje z uroczystości poświęcenia kościoła oraz szereg wydarzeń i danych statystycznych z trzech dekad działalności samodzielnej parafii. W ciągu tych 30 lat odbyło się: 2353 nabożeństwa – plus nabożeństwa dla dzieci, 155 chrztów, 86 ślubów, 134 pogrzeby, 213 młodych parafian zostało konfirmowanych. „Życie parafii to nie tylko te wyżej wymienione liczby i fakty, to także różnego rodzaju inicjatywy – chór mieszany czy dziecięcy, spotkania tematyczne, koło pań, wycieczki i wiele innych. Jest za co dziękować. I do dziękczynienia was wszystkich wzywam” – powiedział proboszcz.

W kazaniu rozważającym fragment z Ewangelii Łukasza 10,25-37 biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago powiedział m.in.: „Suwerenność, samostanowienie o sobie nie wynika jedynie z praw jakie przysługują w imię niezależności, ale ściśle związane są z odpowiedzialnością. (…) Jesteście wyjątkową parafią, której przewodnik duchowy skoncentrowany jest w swej służbie również na ludziach po drugiej stronie murów. Rozpiera was z tego powodu duma? Wspieracie go w tej służbie? Odkryliście szansę i przywileje, jakimi zostaliście przez Boga obdarowani? A może szemrzecie pokątnie: Po co takimi się zajmować? Zasłużyli sobie. A może wolicie jak najszybciej odwrócić swe spojrzenie i czmychać przed siebie, by nie mieć do czynienia z osobami z marginesu społecznego? (…) Opowieść o miłosiernym Samarytaninie nie jest jedynie motywacją do czynów miłosierdzia. Jest opowieścią o życiu z Bogiem, które rozpoczyna się od naśladownictwa swego Mistrza. (…) Jesteście zborem, parafią, która ma przywilej wsłuchania się i zastosowania przesłania, jakie wynika z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Jesteście członkami społeczności, przed którą roztoczono szansę dostrzegania problemów, zauważania potrzeb, zapominania o sobie, a zarazem darowano sposobność wzajemnego motywowania się do rozkwitu i rozwoju w sobie wiary i miłości”.

Podczas uroczystości grała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego.

zdjęcia: Adam Janik, Jerzy Krehut

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2022