miniatura

Diecezja wrocławska

Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obradował w dniach 21-23 października 2022 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu. Głównym tematem obrad było hasło kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej – Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja, które odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

Synod rozpoczął się w piątkowe popołudnie. Wieczorne nabożeństwo tradycyjnie odprawiono w rzymskokatolickim kościele św. Piotra Apostoła, a poprowadził je ks. Marcin Orawski.

Wprowadzenia do tematyki 17. sesji synodu dokonał biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Pracę w grupach prowadzili: bp Mirosław Wola, radca diecezjalny Lucyna Żak oraz kurator diecezji Katarzyna Bruzi. Zajęli się oni odpowiednio tematami: Jedno Ciało, czyli jedność w różnorodności; Jeden Duch – jakie duchy konkurują o naszą uwagę i czas z Duchem Bożym; Jedna nadzieja – największe lęki i traumy dotykające nas w związku z tym, że jesteśmy Kościołem mniejszościowym. Modlitwy poranną i wieczorną prowadziła ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk.

Była to ostatnia sesja VI kadencji synodu diecezjalnego. Biskup Waldemar Pytel podziękował synodałom za sześcioletnią pracę, odwagę i zaangażowanie. Ocenił, że była to wyjątkowo trudna kadencja, która przebiegała w cieniu ogólnoświatowej pandemii, wojny w Ukrainie oraz obecnego kryzysu energetycznego. Nie zabrakło również podziękowań dla biskupa oraz rady diecezjalnej.

Niedzielne nabożeństwo odbyło się w szczecińskiej parafii. Połączone było z wprowadzeniem nowej rady parafialnej. Kazanie wygłosił bp Waldemar Pytel.

Diecezja cieszyńska

W Wiśle-Centrum 5 listopada 2022 roku odbyła się I sesja VII kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Obrady poprzedziło nabożeństwo z Komunią Świętą w kościele apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. Liturgię prowadzili bp Adrian Korczago oraz ks. radca Waldemar Szajthauer. Teksty biblijne odczytali radczyni Krystyna Penkała oraz kurator Tomasz Bujok. Biskup diecezjalny wygłosił kazanie rozważając tekst z Ewangelii Mateusza 5,32-37, w którym m.in. mówił: „Coraz mniej się rozumiemy. Coraz trudniej przychodzi nam wspólnie coś budować. (…) Jezus określa sposób naszego wypowiadania się: tak – tak, nie – nie (…). Chodzi Mu o otwartość przy zdecydowanym ograniczaniu wszelkich form kombinowania, przypodobania się, wymijających wypowiedzi, by tylko ostatecznie nie opowiedzieć się i nie zaprezentować swojego stanowiska. (…) Jezus oczekuje wiarygodności i zaangażowania. W kontekście naszego synodalnego spotkania oczekuje tego bardzo konkretnie od nas, reprezentantów poszczególnych parafii czy gremiów naszej diecezji. (…) Jezus oczekuje, że przyłożywszy rękę do synodalnej roli, zaangażujemy się całymi sobą”.

Obrady miały miejsce w domu zborowym wiślańskiej parafii. Odbyło się ślubowanie synodałów, powołano sekretarzy i członków komisji skrutacyjnej, przedstawiono porządek obrad oraz poprawki do budżetu diecezji na 2022 rok. Następnie biskup diecezji podziękował radzie diecezjalnej za dotychczasową sześcioletnią służbę w ramach VI kadencji synodu. Przewodnictwo obrad przejął biskup Kościoła Jerzy Samiec, który przeprowadził wybory do nowej rady diecezjalnej oraz komisji rewizyjnej. W skład nowej rady diecezjalnej ponownie weszli: Tomasz Bujok – kurator, ks. Waldemar Szajthauer – radca duchowny, Krystyna Penkała – radczyni świecka. Do komisji rewizyjnej powołano: Jana Króla, Jana Machalicę oraz Jadwigę Pietroszek, zastępcami zostali Jerzy Sikora i Łukasz Pietroszek.

W dalszej części obrad biskup Kościoła mówił o specyfice diecezji cieszyńskiej na tle całego Kościoła. Z kolei o przykładach prześladowań Kościoła w Indiach mówił Marek Rymorz, wyświetlając przy tym film. Następnie każdy z synodałów przedstawił się prezentując swe dotychczasowe zaangażowanie w Kościele. W trakcie obrad powołano także przewodniczących poszczególnych komisji diecezjalnych.

Więcej zdjęć

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2022