miniatura

– 25 lat Szkoły Biblijnej Szkoła Biblijna w Dzięgielowie obchodziła srebrny jubileusz. Obchody rozpoczęto 2 lipca 2023 r. W trakcie tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie wykładowcy Szkoły Biblijnej prowadzili cykl codziennych seminariów o tematyce biblijnej. W sobotę 8 lipca w namiocie głównym TE odbyło się spotkanie pod hasłem Ćwierć wieku ze Słowem, w którym udział wzięli liczni słuchacze, absolwenci i wykładowcy szkoły, w tym biskup Kościoła Jerzy Samiec, ks. Grzegorz Giemza, ks. Tim Hinrichs, Renata Hinrichs, Maciej Oczkowski, ks. Grzegorz Olek. W trakcie niedzielnego nabożeństwa na zakończenie TE jedenastu tegorocznych absolwentów odebrało dyplomy ukończenia Szkoły Biblijnej. Tydzień później, w dniach 15-16 lipca w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie odbył się Weekend Biblijny. Wykłady prowadzili m.in. ks. Bartosz[...]

miniatura

Parafia w Ustroniu 23 lipca 2023 r. świętowała dwa jubileusze: 185. rocznicę poświęcenia kościoła apostoła Jakuba Starszego oraz 240 lat parafii. Niedzielne uroczystości rozpoczął poranek pieśni i muzyki w wykonaniu Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego pod dyr. Szymona Staniszewskiego, solistki Estery Tomaszko, Marleny Janik grającej na skrzypcach oraz organistki Justyny Gazdy. Nabożeństwa w kościele i na placu kościelnym zebrały prawie tysiąc osób pragnących wsłuchiwać się w Słowo Boże i dziękować za Bożą łaskę. Wiernych przywitał proboszcz parafii ks. Dariusz Lerch cytując fragmenty kazania ks. Wilhelma Raschke, który 25 lipca 1838 r. w dniu poświęcenia kościoła tak przemawiał do ustrońskiego zboru: „Gdyśmy przed trzema laty, w dniu apostoła Jakuba, zakładali kamień węgielny pod budowę tego kościoła, niejedno małowierne serce się[...]

miniatura

W dniach 21-25 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 185. rocznicy poświęcenia kościoła apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. W Domu Zborowym 21 czerwca obchody rozpoczęto promocją książki Małgorzaty Kiereś Wiślański wiesieli. W pierwszej części publikacji znalazł się tekst autorstwa Andrzeja Podżorskiego na temat obrazu tradycyjnego góralskiego wesela w Wiśle. Natomiast w drugiej części autorka omówiła uroczystości weselne wiślańskich górali z perspektywy współczesnych badań etnograficznych. Dzień później odbyła się otwarta dla wszystkich godzina biblijna. Kolejnym punktem programu była promocja XV tomu „Rocznika Wiślańskiego”, która odbyła się 23 czerwca w Domu Zborowym. Prelekcję pod tytułem Prof. Józef Buzek i jego związki z Wisłą wygłosiła Danuta Szczypka. W dniach 24-25 czerwca w wiślańskim kościele miały[...]

miniatura

W Bielsku-Białej 22 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego poświęcone ewangelickim diakonisom. Na temat wystawy planszowej Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo, którą można było obejrzeć, mówiła jej autorka – antropolożka i socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller. Wykład odbył się w budynku Augustany na Bielskim Syjonie. „Przygotowując tę wystawę chciałam przywrócić pamięć o naszej grupie wyznaniowej i jej cywilizacyjnych dokonaniach, ale też pamięć o diakonisach jako pionierkach pielęgniarstwa” – mówiła prelegentka. W socjologicznym ujęciu pokazała procesy społeczne związane z powołaniem do życia diakonatu, w wyniku którego w XIX wieku z jednej[...]

miniatura

Punktualnie o godzinie 17.00 16 czerwca 2023 r. wystartowała po raz szósty Sztafeta rowerowa 24 h wokół Jeziora Czerniańskiego, organizowana przez parafię w Wiśle-Czarnem. Zmagania zakończyły się w sobotnie popołudnie – na trasę mogli jeszcze wyjechać zawodnicy, którzy w strefie zmian byli kilka sekund przed upływem 24 godzin. Impreza, jak co roku, miała charakter charytatywny. Tym razem zbierano pieniądze na rehabilitację Piotra Wisełki, który uległ wypadkowi i jest w trakcie długiej i kosztownej rehabilitacji. Po zakończeniu rywalizacji drużynowej na trasę ruszyły najmłodsze rowerzystki i rowerzyści, którzy rywalizowali indywidualnie na krótszym dystansie. Najlepszej drużynie, którą był swiatkolarza.pl, udało się w ciągu 24 godzin zrobić aż 173 okrążenia co daje dystans 778,5 km. Drugie miejsce zajęła sztafeta 3E z wynikiem 172[...]

miniatura

– na nabożeństwie rodzinnym Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, mówi przysłowie. Jeśli Jaś nie będzie odczuwał potrzeby uczestniczenia w nabożeństwach w kościele, we wspólnocie wierzących, tego Jan też nie będzie uważał za ważne! Tej nauce służyć mogą nabożeństwa rodzinne. To forma, która pozwala dzieciom przyzwyczajać się, że dobrze, miło i ciekawie jest w kościele, i że to jest też ich miejsce. A jak to wygląda w praktyce? Nabożeństwa rodzinne odbywały się w różnej formie i z różną częstotliwością w wielu parafiach. W związku ze zmianami w prawie kościelnym, umożliwiającym dzieciom w wieku przedkonfirmacyjnym (pod pewnymi warunkami) przystępowanie do Stołu Pańskiego, Synod Kościoła 28 kwietnia 2019 roku przyjął uchwałę o dopuszczeniu do użytku Porządku nabożeństwa rodzinnego z Sakramentem[...]

miniatura

W dniach 9-10 czerwca 2023 roku parafia w Wiśle-Jaworniku i diecezjalna komisja mężczyzn zorganizowały wyprawę dla ojców i synów. Wzięło w niej udział 36 osób – 15 ojców i 19 synów w wieku 6-13 lat. W drogę wyruszyli spod parafii w Wiśle-Jaworniku. Trzygodzinna wędrówka wiodła przez Soszów, górę Cieślar, Mały Stożek do Poligonu Pasieki. Na miejscu uczestnicy rozbili namioty na łące. Po krótkim zapoznaniu się nastąpił podział na 3 grupy, które próbowały swych sił w parku linowym, na ściance wspinaczkowej i w różnych grach integracyjnych. Szczególnie dla młodszych dzieci była to dobra okazja do przełamania własnego strachu. Pod wieczór uczestnicy spędzili czas przy ognisku, a następnie chłopcy wzięli udział w zajęciach ze skautingu, a ojcowie spotkali się, by zastanowić się nad tym, co znaczy być tatą. Uczestnicy wyprawy[...]

miniatura

W Dzięgielowie 28 maja 2023 roku wprowadzono do służby pięciu nowych ewangelistów diecezji cieszyńskiej. Zgromadzonych przywitał proboszcz parafii ks. Marek Londzin. W liturgii nabożeństwa udział wzięli nowi ewangeliści diecezjalni: Józef Brudny z Dzięgielowa odczytał na przemian ze zborem Psalm 118, zaś teksty biblijne przeczytali Marcin Bujok i Andrzej Mitręga z Wisły-Malinki. Modlitwy intencyjne poprowadzili natomiast Daniel Stodołka z Dzięgielowa i Kacper Górecki z Drogomyśla. Kazanie na podstawie fragmentu z 1. Listu do Koryntian 2,12-16 wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago: „Dziś nie pytam o wasze pomysły na ewangelizację, kompetencje jakie posiadacie. Wiecie, że w tej służbie nie chodzi o rywalizację, to nie zawody kto z was jest najlepszy. W tym biegu chodzi o współdziałanie. Dziś pytam: czy potrafimy wołać, prosić o[...]

miniatura

W sali konferencyjnej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach 6 czerwca 2023 roku miał miejsce wernisaż i otwarcie wystawy poświęconej ks. seniorowi Karolowi Kuliszowi z okazji 150. rocznicy jego urodzin, przypadającej 12 czerwca br. Wystawę Ks. senior Karol Kulisz – Ojciec duchowy pokoleń otworzył dyrektor panteonu Ryszard Kopiec, który przywitał zaproszonych gości, m.in. biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca, biskupa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej Tomasza Tyrlika, siostrę przełożoną Żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie Ewę Cieślar wraz z pozostałymi siostrami diakonisami, zarząd i radę opiekuńczą diakonatu, dyrektorkę Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie oraz władze samorządowe i polityków. Obecni byli także ewangeliccy duchowni, reprezentacja stowarzyszenia[...]

miniatura

Pierwszy diecezjalny zjazd w tym roku zorganizowano w diecezji cieszyńskiej 23 kwietnia. Przed nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie wszystkie chóry zaśpiewały na schodach kościoła pieśń Pan jest światłem mym. Słowo Boże na podstawie fragmentu z 1. Listu Piotra zwiastował w trakcie zjazdu biskup diecezji Adrian Korczago. Nabożeństwo prowadzili wraz z biskupem duchowni cieszyńskiej parafii – proboszcz ks. Marcin Brzóska oraz wikariusz ks. Mateusz Mendroch. Uczestnicy wystąpili w dwóch blokach. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Bażanowic, Jaworza, Ustronia oraz Hażlacha-Zamarsk. Natomiast po rozważaniu Słowa Bożego wystąpiły: trzy chóry cieszyńskie – Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, Cieszyński Chór Męski oraz Wyższobramski Chór Kameralny, a także chóry z Drogomyśla, Cisownicy i Wisły[...]