miniatura

W Wiśle-Głębcach 1 października 2023 roku w urzędowanie proboszcza został wprowadzony ks. Oskar Wild. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago w asyście ks. Dariusza Lercha z Ustronia oraz ks. Marcina Ratki-Matejko z Jastrzębia-Zdroju.

Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań skierowanych do pastorostwa Grażyny i Tadeusza Byrtów. Biskup, w oparciu o tekst z Księgi Psalmów 28,7, podkreślał ich wieloletnie zaangażowanie i trud włożony w tworzenie nowo powstałej przed laty parafii, a następnie w budowę kościoła.

W przemówieniu skierowanym do nowego proboszcza biskup nawiązał do fragmentu biblijnego pochodzącego z Księgi Przysłów 3,3-6 i podkreślił: „Musimy być uzbrojeni w mądrość, która nie jest jedynie rezultatem naszych przemyśleń, zgromadzonych doświadczeń, posiadanych pomysłów na jutro tej parafii. (…) Zaufaj – całym sobą, lecz nie sobie, nie własnemu rozsądkowi, zaufaj Panu. (…) Miej odwagę poddania się procesowi prostowania twoich ścieżek, a to znaczy: bądź gotowy na zmianę kierunku i wyznaczanie nowych szlaków”.

Kazanie wygłosił nowy proboszcz rozważając fragment Ewangelii Marka 9,17-27.

Życzenia ks. Oskarowi Wildowi złożyli kurator parafii Piotr Badura oraz burmistrz Wisły Tomasz Bujok. O muzyczną oprawę uroczystości zadbał chór parafialny pod dyrekcją Tadeusza Poloka.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2023