miniatura

Najstarszy chórzysta chóru „Gloria” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie – Gustaw Kobiela – w tym roku ukończył 90 lat. W podstawowym składzie chóru mieszanego śpiewa ponad 56 lat, a w męskim – od jego powstania przed 43 laty. W sierpniu cała społeczność chórowa obchodziła jego urodziny. Był to czas dziękowania Panu Bogu za jego życie i służbę. Dla jubilata był to z kolei moment wspomnień i podsumowania przeżytych lat. Z okazji swoich urodzin postanowił zrobić prezent swojej parafii. W posiadaniu jego rodziny od kilku pokoleń była wydana w 1797 roku Dambrówka, czyli zbiór kazań na każdy dzień roku ks. Samuela Dambrowskiego.

Przekazanie tej postylli proboszczowi ks. Alfredowi Borskiemu podczas parafialnych urodzin było dla jubilata szczególnym momentem. Uczynił to po to, aby księga ta była nie tylko świadectwem wiary jego przodków, ale motywowała również następne pokolenia do życia w bliskości Boga.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2023