miniatura

W niedzielę 29 października 2023 roku odbyła się w Skoczowie Noc z Lutrem – Reformacyjne Święto Młodych pod hasłem Widzimy się. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji zgromadziło ponad 400 głównie młodych luteran z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników wydarzenia przywitały prowadzące Milena Caputa i Milena Dębinny, a modlitwą rozpoczął spotkanie proboszcz parafii ks. Alfred Borski.

Następnie młodzież wzięła udział w internetowej sondzie, odpowiadając na pytania dotyczące tego, gdzie najczęściej widzimy Boga. Tegorocznymi mówcami Nocy z Lutrem byli ks. Mateusz Mendroch oraz Damian Rusin, którzy w formie scenki przedstawili uwspółcześnioną wersję historii Jakuba i Ezawa. Na jej podstawie omówili problem egoizmu i tego, w jaki sposób dostrzegać drugiego człowieka przez pryzmat Bożego działania i miłości.

Świadectwa swojej wiary przedstawili Maciej Glajcar oraz Kamil Podżorski, którzy opisywali także problemy, z którymi zmagają się współcześnie młodzi ludzie i w jaki sposób, dzięki Bożej pomocy, można z nimi wygrać. Na zakończenie zgromadzonych pozdrowił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Po programie w kościele młodzi udali się na poczęstunek: zupę dyniową oraz hot dogi.                                  

Perspektywa uczestników:

W trakcie Nocy z Lutrem mieliśmy wiele okazji, żeby „się zobaczyć”.

Zobaczyć się z prowadzącymi. Inspirowały one swoją radością i miłością do Boga.

Zobaczyć się z biblijnymi Jakubem i Ezawem. Historia braci skonfrontowała uczestników z pytaniem: „Czy widzimy innych, czy tylko siebie?”.

Zobaczyć się z Bogiem w czasie uwielbienia. Śpiew prowadził zespół muzyków z okolicznych parafii.

Zobaczyć działanie Boga w życiu ludzi. Dwójka uczestników podzieliła się świadectwem swojej wiary. To było wzruszające wezwanie do powierzenia Bogu swojego życia i zaufaniu Mu.

Zobaczyć się z biskupem diecezji cieszyńskiej. Bp Adrian Korczago podzielił się myślami na temat Reformacji, luteranizmu i wskazał na potrzebę refleksji nad życiem wiary oraz udzielił błogosławieństwa zgromadzonym.

Zobaczyć się z innymi uczestnikami. Po zakończeniu programu w kościele, na uczestników czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez skoczowskich parafian oraz inne atrakcje.

Jakub Cieślar, Anna Bebek

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2023