miniatura

– pierwsze ewangelickie kazania w Prusach Choć jubileusz Reformacji na ziemi mazurskiej obchodzony będzie w roku 2025 dla uczczenia wydarzeń z 1525 roku, kiedy to powstało pierwsze w świecie ewangelickie państwo, warto wspomnieć, że pierwsze kazania w duchu luterańskim wygłoszone zostały dwa lata wcześniej, w roku 1523 w Królewcu. Zanim więc książę Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Wielki Mistrz krzyżacki, po sekularyzacji zakonu krzyżackiego za namową Lutra wprowadził luteranizm w Prusach Książęcych – państwie, którym władał, już wcześniej pojawiły się na tych ziemiach wpływy Reformacji. Część Prus to tereny dzisiejszej Warmii i Mazur. Z Brandenburgii do Prus Duchownym, który 27 września 1523 roku wygłosił pierwsze luterańskie kazanie w katedrze w Królewcu – stolicy kraju, był Johannes Briesmann (1488-1549). Urodził się w[...]

miniatura

W niedzielę 29 października 2023 roku odbyła się w Skoczowie Noc z Lutrem – Reformacyjne Święto Młodych pod hasłem Widzimy się. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji zgromadziło ponad 400 głównie młodych luteran z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników wydarzenia przywitały prowadzące Milena Caputa i Milena Dębinny, a modlitwą rozpoczął spotkanie proboszcz parafii ks. Alfred Borski. Następnie młodzież wzięła udział w internetowej sondzie, odpowiadając na pytania dotyczące tego, gdzie najczęściej widzimy Boga. Tegorocznymi mówcami Nocy z Lutrem byli ks. Mateusz Mendroch oraz Damian Rusin, którzy w formie scenki przedstawili uwspółcześnioną wersję historii Jakuba i Ezawa. Na jej podstawie omówili problem egoizmu i tego, w jaki sposób dostrzegać drugiego człowieka przez pryzmat Bożego działania i miłości. Świadectwa[...]

miniatura

– młodzi luteranie o tym, jaki powinien być Kościół „Kiedy teologowie natrafiają na problem, którego nie rozumieją, wymyślają nowe pojęcie” – mówi prowadzący. Na sali rozlega się śmiech, ale jest on raczej życzliwy. Przecież większość osób zgromadzonych na spotkaniu ma jakieś doświadczenia z teologią. Część skończyła studia teologiczne i pracuje w luterańskich Kościołach lub do takiej pracy się przygotowuje. Część jest zaangażowana w edukację religijną w swoich krajach. Pozostałe osoby są aktywne w parafialnych grupach młodzieżowych czy studenckich. Nie ma w tym niczego dziwnego – dzieje się to podczas projektu REshape/REform – skierowanego właśnie do młodych osób zaangażowanych w Kościołach luterańskich w Europie Środkowej. Dlatego śmiech po tym stwierdzeniu prelegenta – teologa, dziekana Ewangelikalnej[...]

miniatura

„Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”. Jk 1,22 Pamiątka Reformacji jest doskonałą okazją, aby każdy z nas na nowo spojrzał na swoje wyznaniowe i duchowe życie. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo – jedno z haseł Reformacji ukierunkowuje nasze życie, działanie, podejmowane decyzje i aktywności. Przynajmniej tak być powinno. Pewnie od zawsze nie szły w parze słuchanie z wykonywaniem, skoro już apostoł Jakub apeluje o to, żeby w człowieku nie było rozdźwięku. Słucham i jestem posłuszny temu, co usłyszałem – zadanie na każdy dzień, wyzwanie na całe życie. To nie jest łatwe. Niekiedy ulegamy zniechęceniu, innym razem pozwalamy się przekonać, że nie warto. Niejednokrotnie dopada nas lenistwo i wygodnictwo – przekonujemy samych siebie, że wystarczy słyszeć. Jeśli mówimy – za ojcami Reformacji –[...]

miniatura

Kiedy Marcin Luter stawał przed sejmem Rzeszy, przed duchowieństwem, broniąc swych tez wiary, miał przeciw sobie prawie cały ówczesny liczący się świat i znikomą nadzieję na zwycięstwo prawdy. W całej Europie płonęły stosy, na których ginęli duchowni i uczeni, którzy odważyli się głosić prawdę. Jeszcze pamięta się męczeńską śmierć Jana Husa, a tu już nowy człowiek, zakonnik, zdecydowany obrońca prawdy Bożej, Świętej Ewangelii, prawdziwy żołnierz Chrystusa, głosi Jego Ewangelię. A na żądanie odwołania głoszonych nauk ma tylko jedną odpowiedź: „Tak oto stoję, inaczej nie mogę!” Luter nie zachwiał się, niczego nie odwołał, mając pewność, że Ten, którego Słowo wielokrotnie głosił, jest z nim i obdarza go pokojem, mimo czyhającego niebezpieczeństwa. Przecież to on – Marcin Luter – odkrył te cudowne, zagubione na[...]

miniatura

Reformacja odkryła przed szesnastowiecznym światem całą biblijną prawdę o Jezusie i Jego nauce, dotąd skrzętnie w niektórych fragmentach ukrywaną przez średniowieczny Kościół. Ona dopiero uzmysłowiła wierzącym Bożą miłość do człowieka, nawet grzesznego. Ukazała ogrom Jego łaski, mimo iż jesteśmy jej tak niegodni, a także wartości, którymi nas obdarzył, a które dają nam pewność wysłuchania modlitw, przebaczenia win, ale i zbawienia. Jeżeli ufamy słowom Ewangelii, stajemy się godni nazwy: chrześcijanin. Tę prawdę przekazuje nam Jezus w 15. rozdziale Ewangelii Jana: „Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. (…) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie,[...]

miniatura

Pierwsze pytanie w dociekaniu prawdy w trakcie przemian w Kościele w XVI wieku brzmi: „Dlaczego Marcin Luter postawił Jezusa Chrystusa jako fundament Reformacji?” Odpowiedź przynosi nam, tak jak powinno być zawsze, gdy stoimy przed ważnymi problemami – sama Biblia: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Prawda ta, która była punktem wyjścia do działania apostołów i podstawą budowy Kościoła chrześcijańskiego, została w czasach średniowiecza naruszona przez władze tegoż Kościoła, które zaczęły stawiać na tradycję ludzką zamiast na Chrystusa. Ustanawiały ludzi jako pośredników Boga, a nawet dopuszczono do zmiany rozumienia Wieczerzy Pańskiej, lekceważąc Słowa Jezusa o jej ustanowieniu: „Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to[...]

miniatura

Na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 października 1517 roku pojawiło się 95 tez autorstwa Marcina Lutra. To wydarzenie zapoczątkowało przemiany w ówczesnym Kościele, które w XIX wieku nazwano Reformacją. Data ta uznana została za początek Reformacji, czyli odnowy nauki, życia i wiary Kościoła w oparciu o Pismo Święte. W 2017 roku Kościoły luterańskie na całym świecie uroczyście i z rozmachem obchodziły 500 lat Reformacji. Tak też było w naszym Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W każdej diecezji odbywały się centralne uroczystości i przybierały różnorakie formy, co stanowiło o ich atrakcyjności i bogactwie. Każda parafia starała się podkreślić, że rok 2017 jest rokiem szczególnym. Do obchodów przyłączył się Kościół Rzymskokatolicki. Udało się też zainteresować i włączyć w działania władze samorządowe,[...]

miniatura

„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia. Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi! Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi! Pan Zastępów jest z nami,[...]

miniatura

Październik – miesiąc mgieł, grzybów i pierwszych przymrozków. Ale także naszego święta – Pamiątki Reformacji. Od 1517 roku Reformacja zmieniła obraz Europy, a później i świata. Rutynę i rytuał wiary zmieniała na ufność Słowu Bożemu, kierując uwagę na obecność Zbawiciela i Jego Słowa w sercu człowieka, i na Boże prowadzenie przez życie. Wyszliśmy spod ludzkiego przewodnictwa, które było nieludzko mizerne, zbyt często tylko powierzchowne, nie sięgające w głąb naszych uczuć, rozmyślań i rozwijające się tylko na poziomie ludzkich dogmatów, a nie Ewangelii. Tę atmosferę świetnie ilustruje wiersz powstały w 1562 roku, niestety aktualny i dzisiaj: „A w pieniądzach najwyższe dobro położyli,więc też tam rychlej najdziesz rejestra na stole,a spleśniałą Biblię strzygą w kącie mole.A jakoż uczyć mają, nie umiejąc sami,muszą[...]