miniatura

– nowa nazwa młodzieżowego ruchu Podczas trzeciego spotkania inicjatywy Młodzi Dla Młodych zmieniona została nazwa tej społeczności, która od teraz brzmi „Młodzi 4,12”. Spostrzegawczy czytelnicy zauważą, że termin ten odnosi się do pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie w 4 rozdziale i 12 wersecie autor napisał: „Niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku; lecz wzorem bądź dla wierzących w mowie, postępowaniu, miłości, wierze, czystości” (BE). Uzasadnienie wyboru nazwy można znaleźć na profilu „Młodzi 4,12” w mediach społecznościowych: „Werset ten nawiązuje do naszego działania: nie chcemy, żeby nasz młody wiek był dla nas przeszkodą. Wszyscy dobrze wiemy, że może on być błogosławieństwem, dającym nam świeże spojrzenie na świat i Kościół oraz motywującym do pomocy i wprowadzania zmian.[...]

miniatura

W dwóch diecezjach – cieszyńskiej i katowickiej – 20 kwietnia 2024 r. odbyły się zjazdy tegorocznych konfirmantów. W Krakowie spotkali się młodzi ludzie i ich rodzice z diecezji katowickiej – łącznie 150 uczestników. Tegoroczny zjazd odbywał się pod hasłem Jak się dogadać? Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w kościele. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których próbowali odpowiedzieć na trzy pytania – „Jak dogadać się w domu?”, „Jak dogadać się w Kościele?”, „Jak dogadać się z Bogiem?”. Stres, nadmiar obowiązków, nieporozumienia i różnice międzypokoleniowe – to najczęściej pojawiające się przeszkody w relacjach. Na wspólnej sesji przedstawiciele grup zaprezentowali pomysły na to, w jaki sposób wzmocnić wspólnotowe więzi w tych trzech wymiarach życia. Uczestnicy odbyli też wycieczkę z[...]

miniatura

Co można jeszcze zrobić, aby młodzież przestała chodzić do Kościoła? Takie pytanie zrodziło się w moim sercu, gdy jechałem samochodem, by odprawić wielkopiątkowe nabożeństwa. Odprawiam nabożeństwa w kilku miejscach, więc czasami pomiędzy nimi słucham wiadomości. To znamienne, że zamiast kierować się na Golgotę, moje myśli krążyły wokół usłyszanych wieści. I nie były to doniesienia wojenne, ale też nie informacje o czasie Wielkiego Tygodnia obchodzonego przez chrześcijański świat ani o Wielkim Piątku. To nawet nie dziwi, bo przecież w Polsce, „wierzącym” kraju, w którym wartości chrześcijańskie są na ustach wielu, nie obchodzi się szczególne Wielkiego Piątku. Zakłady pracują, na polach rolnicy wywożą obornik, sieją, nawożą, w sklepach do późnych godzin kwitnie handel, ludzie sprzątają mieszkania i ogrody, gotują, robią[...]

miniatura

Cieszymy się, że nasz materiał poświęcony społeczności „Młodzi dla młodych”, który ukazał się w styczniowym numerze „Zwiastuna Ewangelickiego” spotkał się z pozytywnymi reakcjami czytelników. Przypomnijmy, że projekt ten powstał z inicjatywy Adriana Gałuszki, lidera młodzieżowego z Drogomyśla oraz jego przyjaciół. Przez ostatnie dwa miesiące twórcy projektu pracowali nad jego ustrukturyzowaniem. Powstały trzy zespoły robocze: ds. integracji młodzieżówek, ds. koordynacji planowanych wydarzeń oraz ds. konfirmantów i religii. W dniu 17 lutego 2024 r. odbyło się drugie spotkanie reprezentantów grup młodzieżowych z diecezji cieszyńskiej i katowickiej, którego najważniejszym wątkiem była kwestia reorganizacji sposobu prowadzenia nauk konfirmacyjnych. „Nam, młodym, łatwiej niż księżom jest zrozumieć, czego potrzebują konfirmanci. W[...]

miniatura

– czyli obóz ChOT Po czteroletniej przerwie młodzi pasjonaci nowych technologii ponownie spotkali się, aby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiarę. W dniach 1-7 lutego 2024 r. odbył Chrześcijański Obóz Technologiczny (ChOT) w Wiśle-Czarnem. Organizacja obozu była możliwa dzięki współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Czarnem, #MłodziLuteranie oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Kadrę obozu stanowili: Rafał Gabryś – wychowawca i instruktor, ks. Marek Michalik – duszpasterz i instruktor, Marek Watut – wychowawca, a funkcje kierowniczki pełniła autorka tych słów. „Dla mnie jako organizatora – mówił ks. Marek Michalik, proboszcz miejscowej parafii – jest przede wszystkim wielką radością, że mogliśmy wznowić te obozy. Nie udałoby się to bez konkretnych impulsów i zachęcania ze strony[...]

miniatura

– młodzi chrześcijanie o odpowiedzialności za Boży świat Rovaniemi – 66o 33’N, 25o42’E, 1880 km na północ od Warszawy. Wschód słońca o godzinie 11:04, zachód słońca o godzinie 13:34. Średnia temperatura w ciągu dnia: minus 26 stopni Celsjusza. To tam, w Finlandii, kilka kilometrów od koła podbiegunowego, 50. młodych ludzi z Austrii, Finlandii, Niemiec i Polski w dniach 29 grudnia 2023 – 5 stycznia 2024 roku uczestniczyło w Ekologicznym Szkoleniu Młodych Liderów (Young Leader’s Environmental Training). Organizatorami z poszczególnych krajów byli: Evangelische Jugend Österreich (Austria), Lasten ja nuorten keskus (Finlandia), Junge Nordkirche (Niemcy) oraz #Młodzi Luteranie (Polska) wraz z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Szkolenie sfinansowano ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+. Głównym celem tego[...]

miniatura

Prawie 80 osób przyjechało 27 grudnia 2023 r. do Pszczyny z różnych części diecezji katowickiej na coroczny, poświąteczny zjazd młodzieży. Organizatorzy przygotowali różne atrakcje. Spotkanie prowadziły Agata i Wiktoria, które przygotowały też grę integracyjną. Śpiew prowadził zespół młodzieży z parafii. Krótkie przedstawienie pt. Drzwi do miłości zaprezentowali pszczyńscy, parafialni aktorzy pod kierunkiem katechetki Sabiny Szłapy. Główny temat – Gdyby Bóg był jednym z nas – przedstawił praktykant z parafii w Krakowie Filip Lipiński. Natomiast słowa pozdrowienia przekazali: bp Marian Niemiec oraz diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Ratka-Matejko. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla uczestników.         [...]

miniatura

W ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” odbyły się w Falentach pod Warszawą w dniach 13-17 listopada 2023 r. warsztaty dla studentów pt. Tożsamość i jej postrzeganie przez młodych ludzi z różnych krajów i konfesji religijnych. Młodzi ludzie z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy dyskutowali o tożsamości w różnych kontekstach, a także zaplanowali dalsze wspólne działania w ramach projektu koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. W warsztatach wzięli udział studenci i studentki z Kościołów protestanckich, prawosławnych i rzymskokatolickiego. Uczestnicy wysłuchali czterech wykładów dotyczących tożsamości z perspektywy historii (prof. Daniel Cyranka z Niemiec), socjologii (dr Gienadij Korszunow z Białorusi), religii (prof. Marek Rembierz z Polski) i polityki (ks. dr Andriy[...]

miniatura

Młodzież z diecezji pomorsko-wielkopolskiej spotkała się w Bydgoszczy na Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w dniach od 17 do 19 grudnia 2023 r. Uczestnicy zjazdu przybyli z Grudziądza, Konina, Poznania oraz Sopotu. W tym roku motywem przewodnim były gry planszowe, które od dłuższego czasu są bardzo popularne, szczególnie wśród młodych ludzi. Pierwszego dnia zjazd rozpoczęto wspólną kolacją, a następnie wieczornym rozważaniem oraz integracją. Wspólnie zastanawiano się nad słowami proroka Izajasza: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan” (Iz 55,8) i nad tym, że Pan Bóg czasem komplikuje nasze świetnie przygotowane plany czy strategię na życie, tak jak zdarza się też w grach. Drugi dzień uczestnicy rozpoczęli wspólnym śpiewem oraz krótkim rozważaniem, które było kontynuacją wieczornych[...]

miniatura

W niedzielę 29 października 2023 roku odbyła się w Skoczowie Noc z Lutrem – Reformacyjne Święto Młodych pod hasłem Widzimy się. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji zgromadziło ponad 400 głównie młodych luteran z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników wydarzenia przywitały prowadzące Milena Caputa i Milena Dębinny, a modlitwą rozpoczął spotkanie proboszcz parafii ks. Alfred Borski. Następnie młodzież wzięła udział w internetowej sondzie, odpowiadając na pytania dotyczące tego, gdzie najczęściej widzimy Boga. Tegorocznymi mówcami Nocy z Lutrem byli ks. Mateusz Mendroch oraz Damian Rusin, którzy w formie scenki przedstawili uwspółcześnioną wersję historii Jakuba i Ezawa. Na jej podstawie omówili problem egoizmu i tego, w jaki sposób dostrzegać drugiego człowieka przez pryzmat Bożego działania i miłości. Świadectwa[...]