miniatura

W sobotę 11 listopada 2023 r. odbyła się Jesienna Konferencja dla Kobiet. Od wielu lat jej gospodarzem jest parafia w Dzięgielowie, a organizatorem Centrum Misji i Ewangelizacji. Temat przewodni konferencji odbywających się dwa razy w roku zazwyczaj związany jest z biblijnym hasłem roku. Wiosną był to werset roku 2023 „Tyś Bóg, który mnie widzi”, teraz zastanawiano się nad sensem słów: „Widzieć Jezusa”.

Na spotkanie przyjechały panie z diecezji katowickiej i cieszyńskiej, a także z Czech. Wspólny śpiew poprowadziła Grupa dla Pana z Dzięgielowa. W pierwszej części świadectwem życia z Bogiem podzieliły się trzy kobiety. Ich opowieści o życiu, zmaganiach, relacji z Bogiem, wniosły duży ładunek emocjonalny. Z drugiej strony wskazały na Boże działanie i prowadzenie w bardzo trudnych sytuacjach. Mówiły o Bogu wielkim, wiernym i zainteresowanym każdym człowiekiem, dlatego uczestniczki spotkania odnalazły siebie w wypowiadanych słowach.

Po przerwie wysłuchano wykładu Kim jest Ten, na którego patrzymy Elżbiety Cieślar, która skupiła się na słowach z Listu do Hebrajczyków 12,1-3. Autorka przypomniała, iż Jezus to Bóg i człowiek jednocześnie, Król i Sługa, Ofiara i Arcykapłan. „Jak mamy na Niego patrzeć? Z wiarą, wytrwale, z miłością i radością”. Wykładowczyni zwróciła też uwagę, że przechodzenie przez trudności jest nieuniknione, ale obietnice dotyczące obecności Pana Jezusa zawarte w Słowie Bożym są warte zaufania. Panie zostały zachęcone do czytania Bożego Słowa – wręcz „przeżuwania” go, do modlitwy, do uwielbiania Jezusa i do wytężenia słuchu, by słyszeć, kiedy mówi do każdej z nas „kocham cię”. Elżbieta Cieślar postawiła także pytanie: „Czy oczekuję Pana i modlę się słowami Przyjdź Panie Jezu”?

Na zakończenie konferencji uczestniczki otrzymały prezent: kalendarz z widokówkami i wersetami biblijnymi. W przerwie spotkania można było odwiedzić stoiska Księgarni Warto, Funduszu „Daj dzieciom nadzieję” oraz Fundacji „Uskrzydlij dzieciaki.pl”.

Podczas rozmów przeważały opinie, że uczestniczki zostały zachęcone do tego, by wracać myślami, a może nawet dzielić się z innymi tym, co usłyszały w Dzięgielowie.

Mariola Fenger

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2023