miniatura

– VI Śląskie Forum Reformacyjne

W sobotę 18 listopada 2023 r. w Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się VI Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Temat brzmiał: Dla polskiej i śląskiej Ojczyzny. Organizatorzy zaprezentowali postać prof. Józefa Buzka (1873-1936).

Forum otworzył biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który przywitał zebranych, w tym członków rodziny Buzków, oraz przypomniał ideę forów reformacyjnych, a także rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie naszkicował postać prof. Józefa Buzka. Wspomniał również jednego z pomysłodawców i gorliwego orędownika uchwalenia roku 2023 w województwie śląskim Rokiem prof. Józefa Buzka – nieżyjącego już radnego sejmiku województwa śląskiego Andrzeja Molina.

W pierwszej części forum głos zabrali: reprezentant marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego – prof. dr hab. Tadeusz Sławek, w imieniu rodziny były premier prof. Jerzy Buzek, a także starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek oraz burmistrzyni Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Ważnym punktem była etiuda teatralna w wykonaniu stałych bywalców reformacyjnych forów – uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego. Pod kierownictwem Katarzyny Zawistowskiej-Słupczyńskiej w interesujący sposób zaprezentowali osobę prof. Józefa Buzka.

Etiuda teatralna

Część konferencyjną forum poprowadziła dr Renata Czyż. Temat Portret środowiska „michejdowców” na przykładzie Józefa Buzka i innych zaprezentował prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie temat Józef Buzek – konstytucjonalista i poseł na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922 przedstawił prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego. Dr Łukasz Barański wygłosił wykład Między państwem a Kościołem. Wpływ Józefa Buzka na kształt II Rzeczypospolitej, a dr Michael Morys-Twarowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Maksymilian Stańczak z Muzeum Śląska Cieszyńskiego (MŚC) wspólnie zaprezentowali Genealogię rodu Buzków. Kolejny mówca, Wojciech Święs z MŚC omówił kwestie związane z polskim ruchem narodowym na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku. Portret Ortrudy Buzek, żony prof. Buzka, przedstawiła Władysława Magiera. Ostatni wykład zaprezentowany przez Danutę Szczypkę dotyczył związków bohatera konferencji z Wisłą. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału także w dyskusji moderowanej przez Renatę Czyż.

Uczestnicy ŚFR mogli też obejrzeć wystawę prezentującą dokonania Józefa Buzka.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2023