miniatura

W związku z pandemią w tym roku nie zorganizowano finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020”. Najpierw konkurs przeniesiono na 20 czerwca, jednak w maju, ze względu na nadal trwające ograniczenia sanitarne, organizatorzy zdecydowali się go odwołać. Dyplomy finalistów i laureatów zostały przyznane na podstawie wyników etapu diecezjalnego, który odbył się 11 stycznia 2020 r. W ten sposób wyłoniono:w grupie pierwszej, klasy IV-V szkoły podstawowej, 22 laureatów i 17 finalistów, w grupie drugiej, klasy VI-VIII szkoły podstawowej, 30 laureatów i 36 finalistów, w grupie trzeciej, szkoły ponadpodstawowe, 31 laureatów i 31 finalistów.Dodatkowo organizatorzy „Sola Scriptura” postanowili, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale[...]

miniatura

W dniu 25 czerwca 2020 roku, w 490. rocznicę ogłoszenia Wyznania augsburskiego w Białymstoku przypomniano o ewangelickiej społeczności miasta. Tego dnia zwierzchnik diecezji mazurskiej bp Paweł Hause poświęcił Słowem Bożym i modlitwą skwer upamiętniający najstarszą ewangelicką nekropolię nad Białą. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek senatu Tomasz Grodzki oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Marszałek Senatu w swoim wystąpieniu przypomniał, że w przeszłości „władze komunistyczne zapomniały o ewangelickim cmentarzu w Białymstoku i zbrukały go – wybrukowaniem placu, gdzie mieścił się cmentarz”. Podziękował także osobom, które w tamtym czasie pełniły rolę kustoszów tego miejsca, a także władzom miasta i wszystkim zaangażowanym w przywracanie Rynkowi Siennemu należnego szacunku i czci dla prochów tych, którzy w[...]

miniatura

Jak co roku, wiosenna sesja Synodu Kościoła była zaplanowana na tydzień po Wielkanocy. Niestety w 2020 roku rada synodalna była zmuszona do zmiany tego terminu. Po rozważeniu wszystkich ograniczeń i możliwości czasu pandemii zdecydowano się na sesję w formie telekonferencji przy pomocy platformy internetowej. Już wcześniej, praktycznie od marca, różne władze kolegialne Kościoła właśnie w ten sposób obradowały. W sobotę, 20 czerwca 2020 r. synodałowie zamiast udać się w podróż do Warszawy, zasiedli przed swoimi komputerami. Było to praktycznie już drugie spotkanie, bo wcześniej we wtorek, odbyło się spotkanie szkoleniowe. Wtedy uczestnicy poznali możliwości platformy do telekonferencji internetowej oraz sprawdzono różne możliwości systemu do głosowań. Podstawowym zadaniem wiosennej sesji Synodu Kościoła jest zawsze podsumowanie minionego roku.[...]

miniatura

Dnia 26 czerwca 2020 r., po 124 dniach, na 40-metrową wieżę kościoła św. Jana w Mikołowie powrócił krzyż. Złamał się on w trakcie gwałtownej wichury w lutym tego roku. Krzyż wisiał przechylony w stronę wejścia do kościoła, istniało niebezpieczeństwo, że spadnie, dlatego trzeba było go zdjąć. Dzięki temu w mosiężnej kuli, znajdującej się u podstawy krzyża, znaleziono kapsułę czasu, którą otwarto po nabożeństwie 1 marca 2020 r. W kapsule znajdowały się foldery z kościoła Jezusowego w Cieszynie i kościoła w Wiśle, „Zwiastun Ewangelicki” z 1980 roku i informacja na papierze czerpanym odnośnie władz kościelnych i parafialnych z 1980 roku. W środę 27 maja 2020 r., przed posiedzeniem rady parafialnej, które wyjątkowo odbyło się w kościele z zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych, proboszcz ks. Kornel Undas poświęcił nowy[...]

miniatura

W Bąkowie (parafia Drogomyśl, diecezja cieszyńska) 14 czerwca 2020 roku odbyła się pamiątka związana z budową domu modlitwy. Zebranych powitał proboszcz parafii ks. Karol Macura. Liturgię prowadził razem z ks. Tomaszem Bujokiem. Teksty biblijne czytali tegoroczni konfirmanci. Zaprezentowano również film o powstaniu Domu Modlitwy w Bąkowie. W trakcie nabożeństwa śpiewał Zbigniew Szczyrba.Kazanie w oparciu o fragment z Ewangelii Jana 4,10.14 wygłosił bp Adrian Korczago. W rozważaniu odniósł się do świętowanej rocznicy oraz obecnej sytuacji, gdy kościoły były zamknięte ze względu na pandemię: „Niejedni z was pamiętają trud tamtych dni i rozpierającą dumę, gdy przed 20 laty wmurowywaliście kamień węgielny, a 13 czerwca 2004 roku poświęciliście ten kościół. Czy od tamtej pory zawsze w pełni docenialiście znaczenie tego miejsca dla[...]

miniatura

Kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny i żele dezynfekcyjne – wszystkie te środki zapobiegawcze zostały przekazane Ewangelickiemu Domowi Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu-Miechowicach, gdzie z koronawiruem zetknęli się zarówno pracownicy, jak i pensjonariusze. Wszyscy zarażeni przechodzą chorobę w stopniu lekkim lub bezobjawowo. Transport darów o wartości ponad dwóch tysięcy złotych 9 czerwca 2020 r. przekazali dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej ks. Marek Londzin oraz ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii w Cieszynie, która koordynuje na terenie powiatu cieszyńskiego akcję Maseczka dla każdego. Akcja, w ramach której zebrano już ponad 27 tysięcy złotych, przerosła oczekiwania organizatorów. Głównym beneficjentem zbiórki jest Szpital Śląski w Cieszynie. Oprócz materiałów ochrony osobistej władze szpitala poprosiły również o pomoc[...]

miniatura

W Piotrkowie Trybunalskim 11 czerwca 2020 r. odbył się 157. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (BPGA). W spotkaniu wzięło udział 37 delegatów z parafii z różnych części Polski. Wiele osób nie przyjechało ze względu na panującą epidemię. Całość zjazdu odbyła się według zaleceń sanitarnych – delegaci dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła, mieli założone maseczki, które ściągano tylko podczas wystąpień. Wszystkich zebranych przywitał prezes BPGA ks. Marcin Makula, proboszcz parafii ks. Wiesław Żydel oraz w imieniu diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar. W obradach brał udział biskup Kościoła Jerzy Samiec. Protokół z zeszłorocznego zjazdu oraz sprawozdanie z prac zarządu odczytał ks. Marcin Makula. Oba dokumenty przyjęto większością głosów oraz udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. W tegorocznej zbiórce uzyskano 292[...]

miniatura

W dniach 10-16 czerwca 2020 r. obradował online Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. W tym czasie przyjęto hasło 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które odbędzie się w Krakowie 13-19 września 2023 r. Temat – „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” – zaczerpnięto z Listu do Efezjan 4,4. Został zaproponowany przez Komitet Planowania Zgromadzenia (APC), któremu przewodniczy bp Tamás Fabiny z Węgier. Ma on głębokie korzenie biblijne i kładzie wyraźny nacisk na jedność jako wspólne powołanie. Uosabia koncepcję solidarności, wzajemności i współpracy, podkreślając jedność w różnorodności. Niesie przesłanie nadziei zakorzenione w Chrystusie, które zostało uznane za ważne dla dzisiejszego świata. Wreszcie, temat ten odnosi się do Ducha Świętego, który ma wyraźne powiązania z trwającymi procesami teologicznymi dotyczącymi[...]

miniatura

Na Ukrainie w maju 2020 roku opublikowano nowe tłumaczeni Biblii przygotowane przez Ukraińskie Towarzystwo Biblijne. Prace nad przekładem z hebrajskiego i greki trwały od 1992 roku. „To jest wielka radość dla chrześcijan na Ukrainie” – powiedział bp Pavlo Shvarts z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy. „Języki narodowe podlegają ciągłej transformacji – wyjaśniał biskup. – Dlatego od czasu do czasu potrzebujemy nowych tłumaczeń Biblii, aby Słowo Boże pozostało jasne i zrozumiałe dla ludzi we współczesnym społeczeństwie”. Tłumaczenia najpierw używano m.in. na spotkaniach biblijnych. Teraz zdecydowano używać nowego przekładu na nabożeństwach oraz do cytatów biblijnych zamieszanych na internetowych stronach Kościoła czy w mediach społecznościowych. Publikacja współczesnego przekładu Biblii na język ukraiński jest[...]

miniatura

– prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa o nowych wyzwaniachW dniu 16 czerwca 2020 r. w trakcie posiedzenia online Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) prezydent abp Panti Filibus Musa, jednocześnie zwierzchnik Luterańskiego Kościoła Chrystusa w Nigerii, mówił o tym, że w następstwie pandemii koronawirusa luteranie muszą nauczyć się na nowo definiować swoją rolę w społeczeństwie. „Jesteśmy wdzięczni za dar technologicznych możliwości” – zaznaczył Musa – „które pozwoliły nam spotkać się jako komitet wykonawczy. Wspólnota trwa pośród tych blokad i izolacji, dlatego dziękujemy Bogu, że mamy sposoby łączenia się, dalszego bycia ze sobą i patrzenia w przyszłość poza COVID-19”. Prezydent ŚFL chwalił wiele Kościołów członkowskich, które zintensyfikowały swoje działania diakonijne oraz prowadziły[...]