miniatura

W Polkowicach (woj. dolnośląskie) 13 stycznia 2023 r. odsłonięto dwujęzyczną, pamiątkową tablicę, która znajduje się w Parku Ewangelickim. Umieszczono na niej napis: „Do roku 1945 znajdował się tutaj ewangelicki cmentarz miasta Polkowice. Ten pomnik przypomina wszystkich ludzi, którzy zostali tu pochowani”. Po bokach umieszczono herb miasta oraz różę Lutra. Sam park został w 2022 r. zrewitalizowany, a rada miasta ze względu na historię tego miejsca postanowiła nadać mu nazwę „Park Ewangelicki”.

W uroczystości wziął udział proboszcz parafii luterańskiej w Legnicy ks. Jerzy Gansel. Obecny był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki oraz przedstawiciele Kościoła Chrystusowego w Polkowicach. „To miejsce w sposób symboliczny ma upamiętniać tych wszystkich, którzy na tych ziemiach przed drugą wojną światową mieszkali, mieli swój dom i swój kościół. Tu mieli swoją małą ojczyznę, którą kształtowali i którą kochali. Nie wolno nam o tym zapomnieć. (…) To ważne świadectwo dla współczesności, że można żyć w dialogu, w tolerancji, niezależnie od wyznania czy pochodzenia. W dzisiejszym świecie, pełnym wojen i nienawiści, to gest bardzo ważny” – powiedział ks. Jerzy Gansel w trakcie uroczystości.

Burmistrz podkreślił, że mieszkańcy różnych wyznań współpracowali, aby budować miasto.

Na terenie parku znajdują się tablice informacyjne. Na jednej z nich można przeczytać, że „Na terenie tego parku od końca XVIII w. do 1945 r. znajdował się cmentarz ewangelicki dla miasta Polkowice. Było to miejsce sprawowania kultu religijnego oraz spoczynku wielu pokoleń polkowiczan. Otaczał go ceglany mur, wewnątrz którego znajdowała się najpierw neogotycka kostnica zbudowana w latach 1872-1873, a następnie okazała kaplica cmentarna zbudowana w 1911 r. Po II wojnie światowej cmentarz przestał być wykorzystywany i popadał w coraz większą ruinę. W 1967 r. decyzją ówczesnych władz cmentarz został przeznaczony na cele rekreacji”.       

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2023