miniatura

Pracujemy nad kolejnym - 19 - numerem Zwiastuna Ewangelickiego. Ukaże się on na niedzielę 8 października. Czytelnicy znajdą w nim obszerną relację z XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Nie zabraknie też naszych stałych[...]

miniatura

W tym roku mija 100 lat istnienia ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Przez stulecie wielu doświadczyło tego, co starotestamentowy Samuel i mogło za nim powtórzyć: Eben-Ezer – aż dotąd pomagał nam Pan (1 Sm 7,12). Diakonat i Dzięgielów to nie tylko diakonise. Z tym miejscem i służbą diakonis zetknęło się wiele osób. Zapraszamy wszystkich, którzytam przeżyli swoje „Eben-Ezer” do spisania i przesłania swoich doświadczeń. Te słowa zachęty szczególnie kierujemy:  do pań, które odbyły Rok Służby dla Pana; do tych, dla których spotkanie z diakonisami wpłynęło na ich życie; do rodzin lub bliskich osób, które przebywały w domu opieki i też spotykali się z diakonisami; do rodzin lub bliskich osób, które przebywały w domu dziecka pod opieką diakonis. Mamy niepowtarzalną okazję, aby w ramach tego[...]

miniatura

Nabożeństwem rozpoczęło się 13 września XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które obraduje w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. W centrum Kongresowym ICE uczestniczyli w nim luteranie – delegaci i goście – ze 150 Kościołów członkowskich z 99 krajów. Powitał ich prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa z Nigerii, a przedstawiciele 7 geograficznych regionów federacji otrzymali  koszyki z chlebem i solą na znak polskiej gościnności. Kazanie wygłosiła ks. Danielle Dokman z Surinamu, która rozważając tekst z Mt 2,1-12 nawiązała do hasła zgromadzenia: „Jeden Duch, Jedno Ciało, jedna nadzieja”. Ta jedność uwidoczniła się najlepiej w Komunii Świętej. Śpiewano pieśni ze wszystkich kontynentów, na których żyją luteranie. Wśród gości były też grupy z różnych parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w[...]

miniatura

– ordynacja dwóch księży W sobotę 25 sierpnia 2023 roku w Jaworzu (diecezja cieszyńska) odbyła się ordynacja Mikołaja Kotkowskiego i Jarosława Sajdoka na księży ewangelickich. Uroczystość ordynacyjna to święto Kościoła, jak stwierdził prezes synodu ks. Adam Malina witając uczestników wydarzenia. Ordynacja, zgodnie ze zwyczajem apostolskim, odbywa się przez modlitwę i nałożenie rąk. Biskup Kościoła Jerzy Samiec swoje przemówienie do ordynowanych oparł na fragmencie z 5 rozdziału 1. Listu Piotra. Wskazania apostoła skierował do nowych księży. Dziś także aktualne jest wezwanie, aby trzodę Bożą paść ochotnie i z oddaniem. Decydując się na służbę w Kościele nie można patrzeć na osobisty zysk i własne korzyści. Duchowny jest w zborze sługą, a nie panującym. Taka postawa we współczesnym świecie nie zawsze jest oczywista. Namawiał[...]

miniatura

W Pabianicach 6 sierpnia 2023 r. odbyło się nabożeństwo z okazji 30-lecia ordynacji biskupa diecezji warszawskiej Jana Cieślara. Nabożeństwo spowiednio-komunijne poprowadził jubilat, który w swym kazaniu wskazał na postać króla Salomona, który mimo swej grzeszności, znalazł łaskę u Boga. Salomon stał się przez to przykładem wiary, także i dla nas. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili Magdalena Hudzieczek-Cieślar (sopran) oraz Szymon Masłowski (organy). W trakcie nabożeństwa życzenia jubilatowi złożyli współpracownicy: wikariusz diecezjalny ks. Arkadiusz Raszka oraz diakon Paweł Gumpert. Gratulowali także radni parafii w Pabianicach oraz przedstawiciele parafii w Łasku i Zduńskiej Woli, w których bp Jan Cieślar pełni funkcję proboszcza administratora. Obecni byli także Wiesława Werner, kurator diecezji warszawskiej oraz członkowie okolicznych[...]

miniatura

W niedzielę 3 września 2023 r. parafianie w Zabrzu (diecezja katowicka) dziękowali ks. Dariuszowi Dawidowi i jego żonie Krystynie Dawid za 24 lata służby. Z powodu niemożności pełnienia funkcji proboszcza ks. Dariusz Dawid został przez Konsystorz Kościoła przeniesiony w stan spoczynku. W nabożeństwie wzięli udział duchowni diecezji katowickiej oraz rada diecezjalna. Kazanie wygłosił ks. Dariusz Dawid, który na zakończenie podziękował wszystkim parafiankom i parafianom, wymieniając niektórych z imienia i nazwiska. W trakcie uroczystości wręczono diecezjalną nagrodę – Różę Lutra – Brygidzie Furgoł, 90-letniej parafiance, która przez wiele lat służyła w parafii i pomagała parafianom. Bp Marian Niemiec wraz z radcą ks. Henrykiem Reske i kuratorem diecezji Janem Zachrajem wręczyli również Różę Lutra ks. Dariuszowi Dawidowi. W odczytanej przez[...]

miniatura

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Sola Musica” organizowany jest od 9 lat. Koncerty odbywają się w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie w ostatnią niedzielę lipca i trzy niedziele sierpniowe, wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Koncertom corocznie towarzyszy wystawa plastyczna – malarska, rzeźbiarska lub fotograficzna. W tym roku były to prace Adama Rokowskiego Rysunki z Urbino. W tegorocznej edycji „Sola Musica” przygotowano cztery koncerty mające swoje przesłanie, ale także pokazujące różnorodność muzyki kameralnej. Rozpoczęto od modlitwy i błogosławieństwa udzielonego przez bpa Mariana Niemca. Prezentowana była muzyka różnych epok – od dawnej po współczesną, różne zespoły instrumentalne, nie zabrakło popisów solowych. Koncerty prowadziła Beata Młynarczyk. Podczas pierwszego koncertu pt. Krystalicznie[...]

miniatura

Zaczęło się w 1992 roku od pragnienia studiowania Słowa Bożego w rodzinach, pragnienia stworzenia przestrzeni wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami i pogłębienia więzi miedzy ewangelikami z diecezji wrocławskiej. Tak narodził się Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu (TER). W tym 2023 roku w dniach od 12 do 20 sierpnia dziękowano Bogu za jubileuszowe trzydzieste spotkanie z Biblią u podnóża Śnieżki. Z okazji okrągłej rocznicy zaproszeni zostali ks. Małgorzata Gaś, ks. Piotr Gaś oraz biskup Kościoła Jerzy Samiec. Ks. Piotr Gaś był inicjatorem TER oraz prowadził zajęcia biblijne dla dorosłych do 2007 roku. Przypomniał on początki tego przedsięwzięcia, pierwotne założenia oraz przemiany, w tym otwarcie się na uczestników spoza diecezji wrocławskiej. Przypomniano również osoby, które przez lata zaangażowane były w jego[...]