miniatura

– Noc Muzeów 2023 Noc Muzeów to wydarzenie kulturalne, podczas którego udostępniane są nie tylko muzea, ale też galerie, instytucje kultury oraz różne zabytkowe miejsca, nawet takie, która na co dzień są zamknięte dla zwiedzających. Pierwszą taka imprezę zorganizowano w Berlinie w 1997 roku, a w Polsce pojawiła się w roku 2003. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. Do miejsc, które w sobotnie noce przyciągają zwiedzających, zaliczają się także kościoły luterańskie. Jest to okazja, aby zazwyczaj zamknięte dla mieszkańców miasta obiekty pokazać, ale też przede wszystkim opowiedzieć o historii i codzienności poszczególnych parafii oraz o samym Kościele luterańskim. Wejsuny Dnia 13 maja 2023 r. pierwszy raz odbyła się Noc Muzeów w Muzeum Miniatur i Tradycji Ewangelickiej w Wejsunach (diec. mazurska). Podczas spotkania ks. Marcin[...]

miniatura

W ramach obchodów 100 lat istnienia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie 17 maja 2023 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Duchownych poświęcona ks. Emilowi Gajdaczowi, długoletniemu duszpasterzowi diakonatu. Udział wzięli w niej duchowni diecezji cieszyńskiej, biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz księża z ewangelickich Kościołów z Czech, a także wszyscy, którym bliski był ten duchowny. Bp Adrian Korczago wraz z przełożoną diakonatu s. Ewą Cieślar powitali zebranych. Modlitwą rozpoczął spotkanie i potem Słowo Boże rozważał zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ŚKEAW) bp Tomáš Tyrlík. W trakcie konferencji przypomniano niezwykłe zaangażowanie ks. Emila Gajdacza na różnych obszarach życia kościelnego. Podkreślano jego charyzmę, skromność, pracowitość,[...]

miniatura

W Gliwicach 20 maja 2023 r. po raz pierwszy odbyło się śniadanie dla nauczycieli szkółek niedzielnych. W zamyśle spotkanie było formą podziękowania szkółkowcom za całoroczny wolontariat w parafiach. Wzięło w nim udział 27 osób. Spotkanie prowadziła ks. Katarzyna Kowalska. Bartłomiej Machynia, nawiązując do hasła bieżącego roku, wygłosił prelekcję na temat pojednania i jedności w Kościele. W śpiewie prowadzili uczestników ks. Katarzyna Kowalska, ks. Eneasz Kowalski i Dominika Sobota. W śniadaniu udział wziął także biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który podziękował szkółkowcom za ich służbę. Organizatorem spotkania było Centrum Misji i Ewangelizacji.   XKK „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W parafii ewangelickiej w Goleszowie 20 maja 2023 roku spotkały się delegatki kół pań z diecezji cieszyńskiej. Na konferencję przybyło 48 kobiet. Delegatki przywitał proboszcz goleszowskiej parafii ks. Piotr Sztwiertnia oraz przewodnicząca diecezjalnej komisji ds. kobiet Anna Czudek. Następnie ks. Karina Chwastek-Kamieniorz rozważała Słowo Boże o talentach w życiu człowieka. Po dwóch wspólnych pieśniach poprowadzonych przez cztery panie z miejscowej parafii, uczestniczki wysłuchały prelekcji Agnieszki Laskowskiej na temat: Jak iść drogą pokory?. Podczas spotkania był czas na wzajemne poznawanie się uczestniczek, które przedstawiły też informacje o działalności swoich parafialnych kół pań.          AC „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W Katowicach 13 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. W wyniku wyborów prezesem został Michał Jadwiszczok z Poznania. Był on członkiem zarządu głównego przez pięć kolejnych kadencji, od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTE, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTE. Z zawodu jest nauczycielem historii. Wybrano także pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego PTE: wiceprezesem został Józef Król (Jaworze), sekretarzem – Zbigniew Gruszka (Łódź), skarbnikiem – Halina Czaderna (Cieszyn), a członkami: Anna Bednarek-Drath[...]

miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach prezentujemy zbiorcze informacje i przypominamy relacje z ówczesnych „Zwiastunów Ewangelickich”. „Ku uzdrowieniu świata” „Co sześć lat na innym kontynencie odbywa się wielkie spotkanie luteran z Kościołów należących do Światowej Federacji Luterańskiej. Na dziesiąte zgromadzenie współwyznawców z całego świata[...]

miniatura

Po raz drugi parafia w Gliwicach zorganizowała Zjazd Młodych Dorosłych. W tym roku w dniach 28-30 kwietnia odbył się on w Rudach k. Rybnika w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym. W zjeździe wzięło udział 50 osób z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość porozmawiać ze sobą, przełamać pierwsze lody, a po kolacji zatańczyć na kameralnej potańcówce. Równocześnie można było skorzystać ze strefy gier. Sobota rozpoczęła się wykładem Pawła Miklera pt. Moje miejsce, w którym dotknął wielu trudnych tematów dla osób wchodzących w dorosłe życie. Po wykładzie modlono się w grupach, żeby to, co wykiełkowało w sercach, przynieść od razu Panu Bogu. Kolejnym punktem programu było studium życia postaci biblijnych – Daniela, Estery, Jonasza, Józefa i Rut. Uczestnicy na podstawie postawionych pytań[...]

miniatura

W Działdowie w kinie Apollo 18 kwietnia 2023 roku odbyła się premiera filmu Emilia Mazurska. Po projekcji odbyło się spotkanie z jego twórcami. Ten fabularyzowany dokument opowiada o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, polskiej działaczce patriotycznej, pisarce, zaangażowanej w ocalenie mazurskiej kultury. Film powstał z inicjatywy Muzeum Pogranicza w Działdowie oraz Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dokument w przeważającej mierze skupia się na wydarzeniach z lat 1920-1939 w Działdowie, włączając w to plebiscyt, w którym decydowano o przynależności państwowej tego terenu, a także na wydarzeniach podczas II wojny światowej, gdy miasto zostało zajęte przez wojska hitlerowskie. Film zawiera wypowiedzi ekspertów i sceny z udziałem aktorów i rekonstruktorów historycznych. Obraz został nakręcony w takich miejscach jak: Muzeum[...]

miniatura

W niedzielę Cantate – 7 maja 2023 roku – świętowano 40. rocznicę poświęcenia kaplicy i ośrodka parafialnego w Wiśle-Jaworniku. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście, w tym ks. Edwin Pech z Karpacza i ks. Zdzisław Sztwiertnia – emerytowany pierwszy proboszcz jawornickiej parafii. Pozdrowienia przekazał Tomasz Bujok – burmistrz Wisły i kurator diecezji cieszyńskiej. Słowo Boże zwiastował biskup Kościoła Jerzy Samiec. Dziękczynnemu nabożeństwu towarzyszył śpiew chóru parafialnego z Wisły Centrum, miejscowego zespołu dziecięcego oraz młodzieżowego, a także grupy śpiewaczej Wańcy. Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny. Można też było nabyć tradycyjny kołocz – ciasto przygotowane przez miejscowych parafian. zdjęcia Szymon Brodacki Z kart historii Ewangelicy z Wisły-Jawornika[...]

miniatura

IX edycja Biegu Charytatywnego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odbyła się 6 maja 2023 r. W tym roku bieg zorganizowano w Wiśle. Blisko 240 biegaczy swoją obecnością wsparło Emily Adamską – córkę żołnierza 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, która na co dzień walczy o swoją sprawność i zdrowie. Mimo deszczowej aury, biegacze i kibice dopisali, tworząc fantastyczną atmosferę. Uczestnicy oprócz rywalizacji sportowej mogli wysłuchać koncertu bytomskiej orkiestry wojskowej, obejrzeć pokaz musztry paradnej, zwiedzić Zamek Prezydenta RP w Wiśle, zajrzeć na wystawione przez jednostki stoiska promocyjne i skosztować wojskowej grochówki. www.edw.wp.mil.pl „Zwiastun Ewangelicki”[...]