miniatura

W dniach 15-18 września 2022 r. w Legnicy odbywały się uroczystości związane z jubileuszem 500 lat Reformacji w Legnicy oraz 830 lat kościoła Marii Panny. Pierwszego dnia w Legnickiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Lutowską, autorką książki pt. Powierzony klucz, opowiadającej o losach ewangelików na Dolnym Śląsku. W spotkaniu, które prowadziła Anna Gątowska – dyrektorka biblioteki, udział wzięło kilkadziesiąt osób. Dzień później w murach Akademii Rycerskiej w Legnicy i najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta – sali królewskiej odbyła się konferencja naukowa. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Piotr Oszczanowski (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), dr hab. Marek Pilch (Akademia Muzyczna w Katowicach), dr hab. Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia[...]

miniatura

Druga edycja Cithara Sanctorum Silesia. Festiwal muzyczny im. Jerzego Trzanowskiego odbędzie się w tym roku w Cieszynie, Bielsku-Białej, Wiśle i Jaworzu. Rozpoczyna się 9 października i w każdy weekend, aż do 29 października czeka na uczestników wiele wspaniałych wydarzeń, na które złożą się spotkania, wystawy, spacery tematyczne oraz koncerty. Program festiwalu   9 października (niedziela)godz. 16.00 Książnica Cieszyńska w Cieszynie, ul. Mennicza 46 Jolanta Sztuchlik, Cithara sanctorum w domach cieszyńskich ewangelików godz. 17.00 Wystawa „Monumentalne oprawy śpiewnika Jerzego Trzanowskiego Cithara Sanctorum ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” godz. 18.00 Kościół Jezusowy w Cieszynie, plac Kościelny 6 Hławiczkowie – kompozytorzy cieszyńscy Ewelina Bachul – organy oraz Wyższobramski Chór Kameralny (dyr. Piotr Sikora) W programie utwory[...]

miniatura

W dniach 9-10 września 2022 roku w Ustroniu jubileusz 25 lat obchodziło Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W sobotę 9 września uroczystość w ustrońskim amfiteatrze prowadzili Mariusz Pasterny oraz Radosław Kremzer. Modlitwę rozpoczynającą obchody zmówił biskup Kościoła Jerzy Samiec, który w imieniu Kościoła podziękował za dotychczasową działalność i złożył życzenia dalszej owocnej służby. Na muzyczną część jubileuszu składały się koncerty zespołów Pastores oraz Duo Performance, a także wokalistki Beaty Bednarz. W trakcie obchodów wspomniano, że to zmarły w 2020 r. proboszcz ks. Piotr Wowry wraz z żoną Kariną Wowry zauważyli potrzebę wyjścia naprzeciw osobom niepełnosprawnym, co zaowocowało powstaniem w 1998 roku tego stowarzyszenia. Jego obecna prezes Karina Wowry[...]

miniatura

Festiwal muzyczny W cieniu sacrum – dni kultury biblijnej zorganizowała dniach 1-4 września 2022 r. parafia luterańska w Radomiu. Wypełniona muzyką i Słowem Bożym impreza odbywała się pod dyrekcją Blanki Dembosz-Tondery. Pierwszego dnia gościem festiwalu był prawosławny teolog i zarazem śpiewak operowy Łukasz Hajduczenia, a tzw. głos wtórujący wykonywał Karion Szeszko. Obaj członkowie zespołu Katapetasma odkrywali przed słuchaczami esencję muzyki prawosławnej. Koncert Polska muzyka cerkiewna był połączony z prelekcją. Drugiego września zabrzmiała muzyka związana z angielskimi i polskimi dworami królewskimi XVII i XVIII wieku. Koncert Źródło wiecznego światła na historycznych instrumentach zagrali: Jakub Kornakiewicz na oboju barokowym, Marian Magiera na tzw. trąbce naturalnej, Adrianna Maria Kafel na wiolonczeli barokowej, Przemysław Józef[...]

miniatura

Jubileusz 30 lat istnienia samodzielnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieszczętach-Kowalach odbył się 11 września 2022 roku. Równocześnie obchodzono 73. pamiątkę poświęcenia kościoła Pojednania, 39. rocznicę poświęcenia domu katechetycznego – obecnej plebanii, co miało miejsce 11 września 1983 roku. Parafię powołano do życia 1 lipca 1992 roku. Wyodrębniono ją z macierzystych zborów Jaworza i Skoczowa. Dnia 30 sierpnia 1992 roku uroczystym nabożeństwem przypieczętowano ten fakt. Administratorem, a potem pierwszym jej proboszczem został ks. Piotr Janik. Zebranych na uroczystości w kościele i przed kościołem powitał proboszcz ks. Piotr Janik, przytaczając relacje z uroczystości poświęcenia kościoła oraz szereg wydarzeń i danych statystycznych z trzech dekad działalności samodzielnej parafii. W ciągu tych 30 lat odbyło się: 2353[...]

miniatura

Bp Rudolf Pastucha (1936–2022) W dniu 14 września 2022 w Bytomiu-Miechowicach, dwa dni przed swoimi 86 urodzinami zmarł emerytowany biskup diecezji katowickiej Rudolf Pastucha. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 20 września 2022 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie. Zgromadzonych przywitał proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska. Liturgię wstępną prowadzili: ks. Ryszard Pieron z Lasowic Małych oraz ks. Jan Kurko z Bytomia-Miechowic. Podczas uroczystości pogrzebowych wystąpił chór parafialny Hażlach-Zamarski pod dyrekcją Krystyny Penkały oraz Ewangelicki Chór Kościelny z Cieszyna pod dyrekcją diakon Joanny Sikory. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec, który swoje zwiastowanie oparł na fragmencie biblijnym wyjętym z Ewangelii Jana 15,16: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc[...]

miniatura

- jubileusz w Świdnicy W dniach 4-11 września 2022 r. parafia luterańska w Świdnicy obchodziła 370-lecie rozpoczęcia budowy kościoła Pokoju. Obchody rozpoczęły się koncertem laureatów konkursu organowego. Dzień później przygotowano wernisaż wystawy Liber apertus est qui est vitae – Reformacja w numizmatach od XVII do XXI wieku, czyli interesującego zbioru monet i medali wydawanych dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń związanych z Reformacją i kościołem Pokoju. Z okazji jubileuszu wybito również pamiątkową monetę. W kolejnych dniach odbył się koncert na dwoje skrzypiec i dwoje organów, którego zwieńczeniem było wirtuozerskie wykonanie pieśni Otwierajcie piękne bramy napisanej przez Benjamina Schmolcka – świdnickiego duchownego. Zaprezentowano też przedstawienie świdniczanki, polonistki Marioli Mackiewicz pt. Sami obcy, opowiadającego[...]

miniatura

Parafia ewangelicka w Bydgoszczy w dniach 2-4 września 2022 r. zorganizowała dla dzieci i ich rodziców wycieczkę na Mazury. W Olsztynku grupa zwiedziła Park Etnograficzny – muzeum, w którym poznali historię i zwyczaje związane z życiem i kulturą w dawnych Prusach Wschodnich. Wraz z przewodnikiem zwiedzili różne obiekty z XIX i XX w. – m.in. szkołę, chałupy, karczmę, dawny ewangelicki kościół i pastorówkę. Później dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych i poznały technikę malowania na szkle. Grupa nocowała w Domu Gościnnym przy parafii ewangelickiej w Mikołajkach. Dla większości z uczestników był to pierwszy pobyt w tym mieście, dlatego udali się na spacer  wzdłuż jeziora, zobaczyli port i wioskę żeglarską oraz fontannę Króla Sielaw. Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z proboszczem parafii ks. Bogusławem Juroszkiem,[...]

miniatura

Dnia 18 września 2022 roku odbył się jubileusz 150-lecia ewangelickiego kościoła w Hażlachu. Zebranych powitał proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska, kreśląc krótki rys historyczny tego kościoła. Następnie w imieniu diecezji cieszyńskiej pozdrowienia przekazał bp Adrian Korczago, który poświęcił także nową chrzcielnicę. Liturgię wstępną odprawili: ks. Beata Janota, ks. Łukasz Gaś i ks. Tomasz Chudecki. Kazanie wygłosił w oparciu o 12. rozdział Księgi Izajasza biskup Kościoła Jerzy Samiec, który podkreślił znaczenie zaufania pokładanego w Bogu, dzięki któremu możemy z nadzieją spoglądać na nowe, nawet w kontekście trudnych i nieznanych czasów. W trakcie nabożeństwo śpiewał chór Hażlach-Zamarski oraz grała Diecezjalna Orkiestra Dęta. Zaprezentowano także wydaną na jubileusz książkę autorstwa Jana Kuli Kronika[...]

miniatura

Jan Fryderyk Wilhelm Malcz 30.11.1795-28.09.1852 Warszawski lekarz zmarł 170 lat temu. Studia medyczne rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, a ukończył w Berlinie w 1818 r. Następnie 3 lata podróżował po Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii. W 1821 r. wrócił do Warszawy, gdzie prowadził dochodową praktykę lekarską. Leczył także korespondencyjnie chorych na prowincji czy na Litwie. Bezpłatnie leczył chorych w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. W 1828 r. został naczelnym lekarzem w szpitalu św. Rocha. Z jego inicjatywy Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności otworzyło ochronki dla dzieci. W 1828 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tym samym roku założył i redagował czasopismo lekarskie „Pamiętnik Lekarski Warszawski”. Po wybuchu powstania listopadowego był lekarzem naczelnym Gwardii Narodowej miasta[...]