miniatura

Doroczne Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne odbyło się w Warszawie 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. „Mam świadomość pewnego kryzysu w relacjach ekumenicznych. Jednak jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować nasze działania na rzecz ekumenizmu, a tym samym wypełniać nakaz Chrystusa »aby byli jedno«” – powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. sup. Andrzej Malicki (met.). Modlitwa i aktywność Prezes PRE wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że PRE wydała dwa oświadczenia w tej sprawie. Wezwała do niesienia pomocy ludziom poszkodowanym przez działania wojenne, a także jednoznacznie potępiła agresję Rosji i zaapelowała do[...]

miniatura

W Polkowicach (woj. dolnośląskie) 13 stycznia 2023 r. odsłonięto dwujęzyczną, pamiątkową tablicę, która znajduje się w Parku Ewangelickim. Umieszczono na niej napis: „Do roku 1945 znajdował się tutaj ewangelicki cmentarz miasta Polkowice. Ten pomnik przypomina wszystkich ludzi, którzy zostali tu pochowani”. Po bokach umieszczono herb miasta oraz różę Lutra. Sam park został w 2022 r. zrewitalizowany, a rada miasta ze względu na historię tego miejsca postanowiła nadać mu nazwę „Park Ewangelicki”. W uroczystości wziął udział proboszcz parafii luterańskiej w Legnicy ks. Jerzy Gansel. Obecny był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki oraz przedstawiciele Kościoła Chrystusowego w Polkowicach. „To miejsce w sposób symboliczny ma upamiętniać tych wszystkich, którzy na tych ziemiach przed drugą wojną światową mieszkali, mieli swój dom i[...]

miniatura

Dnia 10 stycznia 2023 r. Małgorzata Wiśniewska – należąca do parafii w Ostródzie – otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Laureatka jest mieszkanką Łęgut w gminie Gietrzwałd, która przez blisko 80 lat dbała, pielęgnowała, a gdy trzeba było walczyła o zachowanie ostatniego ewangelickiego kościoła na terenie powiatu olsztyńskiego. Wniosek o odznaczenie złożyła parafia. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przychylił się do niego. Z rąk marszałka Marka Gustawa Brzezina zasłużona parafianka Małgorzata Wiśniewska, w gronie najbliższych, odebrała odznakę. W spotkaniu wziął także udział ks. Wojciech Płoszek, proboszcz parafii w Ostródzie. „Są tacy ludzie, których życie stanowi przykład i inspirację dla następnych pokoleń. Bez jej wiernej i oddanej służby bez wątpienia nie mielibyśmy już[...]

miniatura

Już po raz piąty w Domu Dziecka w Lasowicach Małych odbyło się kolędowanie przy niezdrowym jedzeniu. Tym razem w dniu 19 stycznia 2023 roku. W dawnym obiekcie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury obecnie przebywa 14 mieszkańców prowadzonego przez powiat kluczborski domu dziecka. Na terenie powiatu kluczborskiego działają trzy domy dziecka prowadzone przez samorząd w: Bąkowie, Bogadzicy i Lasowicach Małych. W okresie poświątecznym, w pobliżu Święta Epifanii wychowankowie lasowickiego domu, a także zainteresowani z pozostałych placówek oraz ich opiekunowie i wychowawcy, spotykają się z ks. Ryszardem Pieronem, proboszczem lasowickiej parafii, na wspólnym śpiewaniu i czytaniu tekstów związanych z przyjściem na świat zapowiadanego przez proroków Chrystusa. Spotkania rozpoczynają się zawsze od czytań tekstów biblijnych, później przy akompaniamencie[...]

miniatura

W ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu 8 stycznia 2023 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przewodników Dolnego Śląska. Kościół wypełnił się charakterystycznymi czerwonymi kurtkami, w jakich zwykle chodzą przewodnicy. Wśród nich są ewangelicy, którzy podczas oprowadzania turystów nie pomijają żadnej okazji, by umiejętnie wskazać na ewangelickie wątki dolnośląskiej historii. W spotkaniu uczestniczyli m.in. bp Ryszard Bogusz i bp Waldemar Pytel. Były podziękowania i życzenia błogosławionych szlaków i dróg.                                     [...]

miniatura

W Warszawie 15 stycznia 2023 roku odbyło się nabożeństwo z okazji 160 lat „Zwiastuna Ewangelickiego”. Pierwszy numer, którego redaktorem był ks. Leopold Otto został wydany właśnie w Warszawie 15 stycznia 1863 roku. Kazanie z okazji jubileuszu wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Nabożeństwo było połączone z wręczeniem Nagrody im. ks. Leopolda Otto. Kapituła przyznała ją Studio Lutheraneum z Warszawy oraz Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej za systematyczne towarzyszenie ewangelikom w drodze wiary przez różnorodne publikacje audio i wideo, co było szczególnie potrzebne i ważne w długich miesiącach pandemii. Laudacje dla laureatów wygłosili bp Marian Niemiec i ks. Jerzy Below. Relacja z wydarzenia i laudacje w tekście „Zwiastun Ewangelicki” zwiastuje Ewangelię 160 lat Całe nabożeństwo oraz wręczenie nagród można obejrzeć na[...]

miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Delegacja z Indii Delegacja z USA Delegacja z Islandii Centrum dokumentacyjne Codzienne obrady plenarne Obrady kobiet Obrady młodych Chór Oficjalna ekipa filmowa Stołówka „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– daty i fakty cz. 2 Zwiastun Ewangeliczny 31 stycznia 1898 miejsce: Warszawa redaktor naczelny: ks. Juliusz Bursche, drugi proboszcz parafii warszawskiej Przy tworzeniu czasopisma z ks. J. Bursche współpracowali: ks. Edmund Herman Schultz; ks. Aleksander Schoeneich – proboszcz w Lublinie, ks. Jan Stanisław Fabian – wikariusz w Piotrkowie, ks. Oskar Ernst – proboszcz w Nowym Dworze, Hugo Wosch oraz ks. Rudolf Grundlach. W czasopiśmie znalazły się rozmyślania biblijne, teksty dotyczące historii polskiego protestantyzmu, bieżące wydarzenia kościelne. Rozprowadzano je na terenie Kongresówki, Rosji, Śląska Cieszyńskiego, kilka egzemplarzy wysyłano do współwyznawców w Niemczech, Szwajcarii, Czechach oraz USA. W tym czasie redakcja „Zwiastuna Ewangelicznego” była też wydawcą książek. Ukazały się m.in.: Zarys dziejów powstania i upadku Reformacji w[...]

miniatura

Do parafii luterańskiej w Świdnicy trafił księgozbiór Franciszka Zięby Ryżego, historyka, nauczyciela, a przede wszystkim kolekcjonera. Niemal 400 książek z XX wieku przekazała jego córka, Barbara Ryży, była świdniczanka. Wśród nich są białe kruki, takie jak Rapsodia świdnicka opisująca historię XIV-wiecznej Świdnicy, wydana w latach 60. ubiegłego wieku. Są też książki o tematyce ewangelickiej. Wszystkie tytuły są podpisane przez nieżyjącego już bibliofila. Ofiarodawczyni wpadła na pomysł przekazania otrzymanego spadku, gdy oglądała odnowioną barokową salę w świdnickiej plebanii. „Pomyślałam, że ta piękna przestrzeń to chyba znak Boży, że to świetne miejsce dla księgozbioru mojego ojca” – powiedziała. W budynku mieści się bowiem Dolnośląski Instytut Ewangelicki, a w nim odrestaurowane archiwum. Liczy ono około 14 tysięcy[...]

miniatura

W związku z kolejnym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan Polska Rada Ekumeniczna na swojej stronie internetowej – ekumenia.pl – opublikowała tekst ukazujący jak poszczególne Kościoły zrzeszone w tej organizacji zapatrują się na ekumenizm. Dzisiaj [tj. 18 stycznia – przyp. red.] rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas wspólnych spotkań i modlitw chrześcijan różnych wyznań, a także szczególnej refleksji nad ideą ekumenizmu. Jakie podejście do ekumenizmu mają Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku od 18 do 25 stycznia. Chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Uczestniczą w nich Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej,[...]