miniatura

Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet 18 maja 2024 r. zorganizowano w Tychach. Do tamtejszego kościoła zjechały panie z wielu parafii diecezji katowickiej. Dzięki temu, że w kościele są krzesła, a nie ławki, jego wnętrze można dostosowywać do różnych form parafialnej działalności. Celem tego spotkania było nie tylko śniadanie, ale przede wszystkim refleksja i zaduma nad Słowem Bożym. Myśl przewodnia brzmiała: Podążając za pragnieniami serca. Przemyśleniami na ten temat podzieliła się Ilona Cichy, pastorowa z Chorzowa. O swoich marzeniach, które zaczynają się realizować opowiedziała Martyna Reske z Orzesza, studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale lutnictwa, która opowiedziała o swojej pasji budowania skrzypiec. Śpiew prowadziła pastorowa z Rybnika Ilona Matuszek z zespołem. Na spotkaniu obecny był bp Marian Niemiec oraz proboszcz parafii ks.[...]

miniatura

W dniu 24 maja 2024 r. odbyła się kolejna edycja Instytutu Pastoralnego dla studentów i studentek teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W ramach wyjazdu odwiedzili parafie ewangelicko-augsburskie w Wiśle-Jaworniku, Wiśle Centrum, Goleszowie i Dzięgielowie, co umożliwiło poznanie specyfiki służby w różnych parafiach. O swojej pracy, funkcjonowaniu parafii i wypracowanych porządkach nabożeństwa opowiadali miejscowi proboszczowie, dzieląc się wieloma praktycznymi wskazówkami i poradami, a także oprowadzając po kościołach i budynkach parafialnych. W ramach spotkania z ks. Marcinem Podżorskim studenci zapoznali się ze specyfiką działalności parafii w Wiśle-Jaworniku, a także zróżnicowanym stylem prowadzenia niedzielnych nabożeństw. W Wiśle Centrum proboszcz ks. Waldemar Szajthauer oprowadził po kompleksie[...]

miniatura

– X Ekumeniczne Forum Katechetyczne W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 24 maja 2024 r. odbyło się X Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Zorganizowała je Polska Rada Ekumeniczna (PRE), a ChAT objęła nad nim patronat. Tym razem dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami w organizacji i nauczaniu religii oraz nad wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych. Wprowadzeniem do dyskusji były dwa referaty. Sytuację ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przedstawił Tomasz Głowacki z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej. Wskazał na przygotowywane zmiany: rezygnacja wliczania oceny z religii do średniej ocen oraz uelastycznienie w zakresie łączenia uczniów na lekcjach religii w grupy międzyoddziałowe (z klas równoległych) i grupy międzyklasowe (z różnych roczników). Drugi referat[...]

miniatura

– Noc Muzeów 2024 Ponownie w organizację Nocy Muzeów – wydarzenia kulturalnego organizowanego w wielu miastach europejskich – włączyły się parafie luterańskie. W ten sposób mają możliwość pokazać lokalnej społeczności swoje kościoły, ale też opowiedzieć o ewangelikach, zarówno o historii, jak i obecnych działaniach. Po raz pierwszy Noc Muzeów odbyła się w ewangelickim kościele Mikołaja w Byczynie (diecezja katowicka) 18 maja. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17 programem dla dzieci. Ks. Katarzyna Kowalska czytała dzieciom swoje opowiadanie pt. Podróż na bocianim grzbiecie, a następnie dzieci wykonywały z gliny medaliony z wizerunkiem kościoła w Byczynie. W programie dla dorosłych znalazła się: prelekcja o prześladowanym kościele, którą przedstawiła współpracowniczka Open Doors pastorowa Aniela Wawrzeczko, zwiedzanie kościoła[...]

miniatura

Nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka jak budowanie osobistej relacji z Bogiem, Jego Kościołem, a w Nim z drugim człowiekiem. W sobotę 18 maja 2024 r. odbyło się w parafii w Starym Bielsku (Bielsko-Biała) międzyparafialne spotkanie młodzieży pod hasłem Weź wytłumacz! W organizację wydarzenia zaangażowała się oprócz parafii grupa młodzieży z inicjatywy „Młodzi 4,12” (zob. „Zwiastun Ewangelicki” 9/2024). To ona w pierwszej części programu przejęła pod swoje skrzydła blisko 90-osobową grupę młodzieży z parafii z diecezji cieszyńskiej w: Białej, Cieszynie, Jaworzu, Międzyrzeczu, Czechowicach-Dziedzicach, Drogomyślu, Istebnej, Ustroniu, Skoczowie, Wiśle Centrum i Wiśle-Jawornika. Przyjechała również młodzież z diecezji katowickiej z parafii w Mikołowie i Pszczynie. Najpierw był czas na integrację w sali parafialnej i na świeżym[...]

miniatura

Sto lat temu, w marcu 1924 roku, wprowadzono do Statutu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie możliwość nadawania przez Walne Zgromadzenie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Ewangelickiego. Tak się jednak złożyło, że minął wiek, zanim ten zapis po raz pierwszy się urzeczywistnił. W marcu 2024 roku Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy podjął decyzję o nadaniu członkostwa honorowego czterem osobom szczególnie dla Towarzystwa zasłużonym. Uhonorowani zostali: Jan Puczek, Stanisław Kubicius, Janusz Sikora i Jan Król. Osoby, które w sposób szczególny, bezinteresownie działały na rzecz Towarzystwa, nie szczędząc swoich sił, czasu, wiedzy i energii.  Jan Puczek był pomysłodawcą reaktywowania ponad 30 lat temu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Zbierał dokumenty, jeździł do urzędów do Katowic i Warszawy, przekonywał[...]

miniatura

Od przełomu kwietnia i maja tego roku mieszkańcy południowej Brazylii mierzą się z katastrofalnymi powodziami. Poszkodowanych przez żywioł jest 2 mln osób, w tym ok. 700 tys. musiało zostać ewakuowanych z terenów zalanych wodą. Kościół Ewangelicki Luterańskiego Wyznania w Brazylii stara się pomóc poszkodowanym. Biskup tego Kościoła Sivlia Genz wyraziła swoją solidarność i troskę o tych, którzy cierpią z powodu powodzi: „Zwracamy się do Boga w modlitwie, wołając o współczucie dla tak wielu cierpiących ludzi. Zmiłuj się nad nami, Panie! Przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj naszej modlitwy”. Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz i Biskup Kościoła Jerzy Samiec apelują o składanie ofiar pieniężnych na rzecz wsparcia osób dotkniętych przez ten kataklizm. Poniżej publikujemy tekst apelu: Siostry i Bracia! Na przełomie kwietnia i maja[...]

miniatura

– zjazd młodych dorosłych W dniach 26-28 kwietnia 2024 r. w Wiśle-Jaworniku odbył się już 3. Zjazd Młodych Dorosłych 20+, w którym udział wzięło prawie 80 osób. Tematem zjazdu były trzy słowa: Przetrwasz, Wytrwasz, Trwasz? Pierwszy dzień upłynął na poznawaniu się już tradycyjnie w „wężyku” – twarzą w twarz, a także na integracji przy planszówkach. Sobota rozpoczęła się od wykładu na temat Jak to wszystko przetrwać?, który w interesujący, a czasem także żartobliwy sposób, przedstawił ks. Marcin Podżorski, zapewniając, że mimo różnych kryzysów, warto trwać w Bogu. Drugi wykład Jak poradzić sobie z kryzysem? wygłosiła psycholog Ula Czudek, wskazując, jak czerpać siły z obecności drugiego człowieka. Po obiedzie uczestnicy w grupach odpowiadali na pytania: Skąd się bierze kryzys, czy jest on Bożą wolą, czego ma nas[...]

miniatura

– wiosenne zjazdy chórów Diecezja cieszyńska W kościele Jezusowym w Cieszynie 28 kwietnia 2024 roku odbył się zjazd chórów diecezji cieszyńskiej. Nabożeństwo w Niedzielę Cantate z udziałem 17 chórów z diecezji cieszyńskiej rozpoczęło się od odśpiewania na schodach kościoła Jezusowego wspólnej pieśni Panie, połącz nas. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Goleszowa, Lesznej Górnej, Ustronia, Hażlacha-Zamarsk, Białej oraz Cieszyński Chór Misyjny. Po kazaniu wystąpiły chóry z parafii cieszyńskiej – parafialny chór mieszany oraz chór męski, a także chóry z Drogomyśla, Skoczowa i Wisły Centrum. Nabożeństwo prowadził proboszcz ks. Marcin Brzóska. Pomiędzy występami zebrani w kościele wspólnie śpiewali pieśni. W trzecim, ostatnim bloku wystąpiły chóry z: Jaworza, Bażanowic, Wisły-Głębce, Cisownicy oraz[...]

miniatura

– nabożeństwo ekumeniczne w Chróstniku Spotkanie w Chróstniku, które odbyło się 27 kwietnia 2024 r., było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Od kilku lat chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na modlitwie, by uczcić pamięć ks. Benjamina Schmolcka, znanego kompozytora muzyki baroku urodzonego w tej wsi. Chróstnik leży w powiecie lubiński na Dolnym Śląsku. W ramach diecezji wrocławskiej obszarem tym zajmuje się parafia w Legnicy. Jednak w tym roku uwaga skupiła się na postaci ks. Haralda Poelchau, mieszkającego w Chróstniku w dzieciństwie i młodości i tu wygłaszającego pierwsze kazania. Wspomniano go z inicjatywy ks. Ericha Bussego, ewangelickiego duchownego z Drezna, który od lat angażuje się w pojednanie polsko-niemieckie. Podczas ekumenicznego nabożeństwa ks. Erich Busse podkreślił istotę budowania mostów pomiędzy narodami i[...]