miniatura

Festiwal Cithara Sanctorum Silesia odbędzie się w Cieszynie i Bielsku-Białej pomiędzy 12 a 26 września 2021 roku.Patronat honorowy nad festiwalem objął biskup Kościoła Jerzy Samiec.  Program festiwalu 12 września 2021 godz. 16.30 Książnica Cieszyńska w Cieszynie, ul. Mennicza 46 Otwarcie wystawy i spotkanie „Kim był Jerzy Trzanowski” – bp Tomáš Tyrlík, ks. Marcin Brzóska, Marek Pilch. godz. 18.00 kościół rzymskokatolicki św. Trójcy w Cieszynie, plac ks. Londzina 1 „Pieśni duchowe” – Katarzyna Wiwer – sopran, Magdalena Pilch – flet romantyczny, Marek Pilch – fortepian W programie pieśni C.Ph.E. Bacha do tekstów Ch.F. Gellerta oraz muzyka instrumentalna okresu galant.   18 września 2021 godz. 18.00 kościół Jezusowy w Cieszynie, plac Kościelny 6 „Kancjonał i improwizacje” – Wyższobramski Chór Kameralny (Piotr[...]

miniatura

ks. Jerzy Badura4.04.1845-2.09.1911110 lat temu zmarł działacz narodowy na Śląsku, duchowny i pisarz religijny. Urodził się w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim. Uczył się w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie. Jako 17-latek założył polski związek Wzajemność, aby móc uczyć się dziejów i literatury polskiej. Studiował w Wiedniu na Wydziale Teologicznym i Filozoficznym, gdzie założył stowarzyszenie akademickie Ognisko dla Polaków. W 1868 r. zdał egzamin teologiczny i na dalsze studia udał się do Lipska. Władza uważała go za narodowca, więc nie dostał pracy na Śląsku Cieszyńskim. Został wikariuszem w alpejskiej dolinie w Karyntii. W 1870 r. władze odrzuciły jego podanie o zatrudnienie w Drogomyślu; objął stanowisko księdza i katechety w Krakowie. Przegrał wybory na stanowisko I proboszcza w Cieszynie po odejściu ks. Leopolda Otto.[...]

miniatura

W sobotnie popołudnie 4 września 2021 r. parafianie z Białej (Bielsko-Biała) zebrali się na specjalnym nabożeństwie, aby pożegnać odchodzącego na emeryturę proboszcza ks. Henryka Macha i powitać rozpoczynającego u nich służbę proboszcza ks. Roberta Augustyna. W uroczystości uczestniczyli bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka), prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, wielu duchownych: księży i diakonów. Ks. Henryk Mach rozpoczął swoją służbę w Białej 1 września 1988 roku. Przez te 33 lata wspierała go żona Weronika. W imieniu diecezji cieszyńskiej dziękczynienie Bogu za służbę duchownego oraz jego żony wypowiedział bp Adrian Korczago, nawiązując do słów Psalmu 115 i wskazał, że tak naprawdę w duchowym życiu z Bogiem nigdy nie przechodzi się na emeryturę. W imieniu parafian za służbę i oddanie[...]

miniatura

W Bażanowicach, który jest filiałem parafii w Cieszynie, w dniach 4-5 września 2021 r. świętowano z dwóch powodów. W sobotę 4 września ewangelicki chór mieszany w Bażanowicach obchodził 40 lat swojego istnienia. Uroczystość początkowo była zaplanowana na rok 2020, lecz ze względu na pandemię koronawirusa jubileusz przesunięto o rok. Chór zaśpiewał 15 pieśni w czterech blokach. Koncert prowadził proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska, który nawiązywał do historii chóru, wskazując, że swoją działalność rozpoczął on 19 listopada 1980 roku, jeszcze w budowanym gmachu kościoła Świętej Trójcy. Wspominał także zmarłych chórzystów. Podczas jubileuszu głos zabrał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wyraził dumę z działalności chóru oraz podkreślał znaczenie pieśni dla budowy i życia ewangelickiego Kościoła[...]

miniatura

Bytom-MiechowiceW dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. w zajęciach pt. Gdzie jest Panama? w Bytomiu-Miechowicach wzięło udział 14 dzieci, które uczęszczają na lekcje religii ewangelickiej do parafii w Miechowicach oraz kilkoro gości. Temat spotkań opierał się na opowiadaniu Ach, jak cudowna jest Panama Janoscha, czyli urodzonego w Zabrzu Horsta Eckerta. Tytułowe opowiadanie to historia dwóch przyjaciół, Misia i Tygryska, którzy odnajdują skrzynkę pachnącą bananami z napisem Panama. Marząc o podróży do tego kraju przeżywają różne przygody i wspie­rają się nawzajem. Każdy dzień rozpoczynał się w kaplicy Ostoi Pokoju modlitwą, czytaniem Psalmu 91 oraz nauką nowych piosenek. Intencją organizatorów było, by dzieci mogły odkryć jak najwięcej swoich talentów danych im przez Stwórcę i poczuły pragnienie rozwijania ich w przyszłości. Każdy[...]

miniatura

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 27 sierpnia 2021 r. zaapelował o wsparcie dla osób przebywających w pasie nadgranicznym między Polską a Białorusią. Radcy konsystorza napisali: „Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol­sce z uwagą śledzi wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz ogólnospołeczną debatę na temat uchodźców z Afganistanu. Solidaryzujemy się ze słowami zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego Samca wypowiedzianymi 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych, który zaapelował o chrześcijańskie działania wobec bezbronnych ludzi, uciekających przed wojną. Wspieramy także wszystkich – zarówno wierzących, jak i niewierzących – którzy nie ustają w apelach o chrześcijańskie bądź po prostu humanitarne podejście do sprawy. Szanując i w pełni aprobując[...]

miniatura

Trzech duchownych – ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, ks. Zbigniew Obracaj z Katowic oraz ks. dr Grzegorz Olek z Warszawy – zdało II egzamin kościelny. Odbył się on w Warszawie 1 września 2021 r. Do egzaminu pro ministerio, czyli II egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin ten składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny należy przedstawić kazanie (egzegezę, medytację, kazanie) oraz katechezę. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego. Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, zyskuje prawo do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza administratora parafii. Proboszcz administrator jest kierowany do parafii decyzją zwierzchnich władz Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji[...]

miniatura

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. ewangelicy z Ogrodzonej, filiału Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, świętowali 15-lecie swojego kościoła. Został on wybudowany w miejscu dawnej kaplicy cmentarnej i poświęcony 3 września 2006 roku. Służy przede wszystkim parafianom z Ogrodzonej, Łączki i Kostkowic. W liturgii uczestniczyli ks. Marcin Brzóska, proboszcz cieszyńskiej parafii oraz opiekun filiału w Ogrodzonej ks. Łukasz Gaś. Oprawę muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Adama Pasternego, a na organach grała Joanna Lazar-Chmielowska. W kazaniu na podstawie fragmentu z 1. Księgi Mojżeszowej 4,1-16 biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago zwrócił uwagę na pytanie skierowane do Kaina: „Co zrobiłeś? Co uczyniłeś? Czego się dopuściłeś? – to nie są pytania celujące jedynie w zabójczy akt. Ludzkość od wieków posiada[...]

miniatura

Biskup Kościoła Jerzy Samiec wziął udział 28 sierpnia 2021 r. w dyskusji podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie, zorganizowanym przez ruch Rafała Trzaskowskiego. Była to przestrzeń dialogu i spotkań stworzona dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość kraju. Organizatorzy zaprosili zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz prof. Magdalenę Środę i ks. Kazimierza Sowę (rzym.) do dyskusji nt.: Kościół, religia, państwo: partnerzy czy rywale? Prowadziła ją prof. Karolina Wigura. Rozmowie przysłuchiwało się ponad trzysta osób. W czasie dyskusji bp Jerzy Samiec mówił, że w teologii ewangelickiej wyraźnie oddziela się kompetencje Kościoła i państwa. Dodał, że Kościół ma natomiast zadania w społeczeństwie polegające m.in. na tym, żeby przyglądać się, dokąd zmierza władza, czy granice demokracji nie[...]

miniatura

Kościół Ewangelicko-Augsburski ogłosił zbiórkę na rzecz uchodźców.- Liczą się czyny, nie słowa - słyszymy często. Biorąc sobie to wezwanie do serc ogłaszamy ogólnokościelną zbiórkę ofiar na rzecz uchodźców przybywających do Polski.W ubiegłym tygodniu Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wystosował apel o wsparcie dla osób na granicy z Białorusią, a Biskup Kościoła prosił o wspólną modlitwę podczas niedzielnych nabożeństw. Teraz Kościół zarządza zbiórkę ofiar na rzecz uchodźców.Zebrane środki przekazane zostaną Fundacji Ocalenie, która udziela bezpośredniej pomocy uchodźcom, obecnie również na polsko-białoruskiej granicy. Fundacja jest wieloletnim partnerem naszego Kościoła - prowadzi szkolenia, dzieli się doświadczeniami, doradza w kwestiach związanych z uchodźcami. Pieniądze będą przeznaczone na[...]