miniatura

Drugi egzamin kościelny pro ministerio 20 kwietnia 2023 roku w Warszawie zdało czterech duchownych, w tym trzy kobiety. W historii Kościoła luterańskiego w Polsce po raz pierwszy do tego egzaminu zostały dopuszczone panie i po raz pierwszy uzyskały one uprawnienia wynikające z jego zdania. Do egzaminu przystąpili: ks. Halina Radacz z Żyrardowa, ks. Katarzyna Rudkowska z Radomia oraz ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk i ks. Paweł Mikołajczyk, oboje z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec, a pozostałymi egzaminatorami byli bp Jan Cieślar i bp Adrian Korczago. Egzamin pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie oraz lekcja religii. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa[...]

miniatura

O pokój modlono się 16 kwietnia 2023 r. w parafii ewangelickiej w Krakowie wspominając wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Związane było ono ze stojącym przed kościołem tzw. Słupem Pokoju. Przypomina on o konieczności podejmowania działań na rzecz zapobiegania konfliktom i przemocy, a także zachęca do międzyludzkiej solidarności. Słupy są znakiem, jaki propaguje Światowe Towarzystwo Modlitwy o Pokój (The World Peace Prayer Society) powstałe w 1955 r. w Japonii. Działa ono na rzecz popularyzacji idei światowego pokoju zachęcając do modlitwy wszystkich, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Krakowski słup z przesłaniem „Niech będzie pokój na ziemi” w językach: polskim, angielskim i japońskim, został umocowany 3 kwietnia 1993 r. Przesłanie o pokoju nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Parafia[...]

miniatura

Jerzy Cienciała 4.04.1834-5.04.1913 Działacz narodowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim zmarł 110 lat temu. Urodził się w Mistrzowicach (dziś Czechy) w chłopskiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły ludowej uczęszczał do gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie, które ukończył w 1853 r. W 1861 r. objął po ojcu urząd wójta rodzinnej miejscowości. Był inicjatorem, założycielem oraz wieloletnim prezesem Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego. W 1871 r. został wybrany do Sejmu Krajowego Śląskiego. Dwa lata później został wybrany posłem do parlamentu wiedeńskiego – był pierwszym Polakiem reprezentującym Śląsk Cieszyński w tym gremium. Był także posłem do austriackiej Rady Państwa V kadencji (1873-1879) z gmin wiejskich Śląska Cieszyńskiego: Cieszyna, Bielska i Frysztatu.            Pełnił wiele funkcji lokalnych. Od 1870[...]

miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach prezentujemy zbiorcze informacje i przypominamy relacje z ówczesnych „Zwiastunów”. Od lewej: Susan Telewoda, ks. prof. Gottfried Brakemeier, ks. Eugene Brand, ks. Gunnar Stålsett, bp Johannes Hanselman, ks. Anita Stauffer „Ouvi o clamor do meu povo...” „Walne Zgromadzenie, odbywające się co 6 lat, w roku 1990 miało miejsce w[...]

miniatura

Po raz pierwszy Bezsenna Noc odbyła się na terenie diecezji katowickiej. W tym roku czuwanie rozpoczęło się 8 kwietnia 2023 roku w Wielką Sobotę w parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Hasło przewodnie brzmiało Zauważeni. Uczestnicy zastanawiali się, czy czują się zauważeni przez Boga i innych wierzących. I czy zauważają, co człowieka od Boga odciąga. Grupa młodzieżowa z Jastrzębia-Zdroju przygotowała sondę i zabawę – wprowadzające w hasło spotkania, a całość prowadzili Wiktoria i Bogusz. Proboszcz parafii i duszpasterz młodzieży diecezji katowickiej ks. Marcin Ratka-Matejko przeprowadził rozmowę ze zwierzchnikiem diecezji bp. Marianem Niemcem. Uczestnicy tegorocznej Bezsennej Nocy mogli przystąpić również do spowiedzi i Komunii Świętej. Jastrzębscy parafianie zadbali, by uczestnicy czuli się dobrze, a po spotkaniu w kościele był czas na rozmowy i[...]

miniatura

W Wiosennej Konferencji Kobiet, zorganizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji, 18 marca 2023 r. w Dzięgielowie wzięło udział 167 pań ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, Małopolski oraz z Czech. W śpiewie prowadziła uczestników damska część zespołu Razem. Poranne rozważanie prowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. W pierwszej prelekcji pt. Hagar – historia, która się powtarza Kornelia Heczko przybliżyła tę biblijną postać. Zadawała też niełatwe pytania, m.in.: „Dokąd idziesz?, Skąd przyszłaś?”. Mówiła o braku szacunku, zagmatwanej sytuacji rodzinnej bohaterki, ale przede wszystkim zachęcała do uczenia się biblijnych wersetów, by pamiętać o Bożych obietnicach. Mocno wybrzmiał w jej wypowiedzi werset i temat konferencji „Tyś Bóg, który mnie widzi”. Ewa Londzin zaprosiła na stoisko księgarni Warto, a Marta[...]

miniatura

W Szczytnie wspólnie dziękowano za ukończenie remontu wieży kościoła uszkodzonej w czasie wichury. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne odbyło się 2 kwietnia 2023 r. i zgromadziło parafian, przedstawicieli darczyńców oraz władz samorządowych, a także duchownych z mazurskich parafii. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Podczas wichury 19 lutego 2022 roku wiatr zerwał dachówki, które spadając uszkodziły główny korpus kościoła. Podczas zabezpieczania obiektu przez straż pożarną okazało się, że odeskowanie wieży jest w bardzo złym stanie. Remont wieży kościoła zakończył się sukcesem przy udziale darczyńców i zaangażowaniu parafian wraz z ich proboszczem ks. Adrianem Lazarem. W ciągu roku dzięki wysiłkowi całej społeczności udało się zebrać ponad 240 tysięcy złotych i wyremontować uszkodzoną wieżę, co dla tej małej, diasporalnej[...]

miniatura

Dnia 6 lutego 2023 r. w Syrii i Turcji miało miejsce niszczycielskiego trzęsienie ziemi. Dopiero teraz powoli sytuacja się uspokaja i coraz mniejsze jest prawdopodobieństwo dalszych wstrząsów wtórnych. Dzieło Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk, GAW) przekazało już 100 000 euro dwóm partnerskim Kościołom w Syrii. Przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Syrii i Libanie (NESSL) napisali, że „ludzie powoli przezwyciężają początkowy szok. Ale trauma pozostaje i wciąż ich prześladuje”. Pomoc tamtejszego Kościoła w Latakii i Aleppo polega obecnie na pomocy w nagłych wypadkach. Obecnie ważna jest pomoc rodzinom, które straciły dach nad głową, w wynajęciu mieszkania lub wyremontowaniu domów. Ci, którzy stracili domy, mieszkają teraz w schroniskach lub u krewnych albo w namiotach. Czynsze są teraz znacznie wyższe. Średni czynsz za nieumeblowane[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Drogomyślu 18 marca oraz w Ustroniu 25 marca odbyły się pasyjne, diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i synodałów z diecezji cieszyńskiej. Zebranych w Drogomyślu przywitał diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika. Podczas spotkania skupiano się na pracy misyjnej w ramach Kościoła. Pierwszy referat na temat misji i ewangelizacji oraz historii tego zjawiska w Kościele, przedstawił prof. Jerzy Sojka (ChAT). Drugim punktem programu było wystąpienie ks. Marka Michalika z Wisły-Czarnego, w którym opowiedział o pracy misyjnej z punktu widzenia lokalnej jednostki Kościoła, jaką jest zbór. Trzeci wykład prowadził ks. Tymoteusz Bujok, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Mówił o zadaniach ewangelizacji, rozumieniu pracy ewangelizacyjnej, a także przedstawił aktualne akcje[...]

miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach prezentujemy zbiorcze informacje i przypominamy relacje z ówczesnych „Zwiastunów”. Budapeszt ʼ84 „VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej rozpoczęło swoje obrady w dniu 22 lipca 1984 r. uroczystym nabożeństwem, które odbyło się w budapeszteńskiej hali widowiskowo-sportowej zwanej »Nepstadion« (12 000 miejsc[...]