miniatura

W maju zostały otwarte trzy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowany przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) na zlecenie i ze środków UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców). Punkty te będą miał za zadanie zarejestrować i następnie monitorować wypłacanie pomocy finansowej dla rodzin z Ukrainy. Według danych UNHCR od początku agresji Rosji na Ukrainę kraj ten opuściło 6,31 mln osób, z czego prawie 3,5 mln przybyło do Polski. Dlatego Wydział Służby Światu ŚFL (LWF World Service) zdecydował, że w Polsce będzie sześć punktów doraźnej pomocy finansowej, co zapewni wsparcie najbardziej potrzebującym uchodźcom przez najbliższe trzy miesiące. Osoby i rodziny będą mogły zarejestrować się w jednym z ośrodków, co umożliwi im wypłacanie gotówki w bankach na terenie całego kraju. Centra[...]

miniatura

Międzynarodowa konferencja południowo-wschodniej grupy regionalnej Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) odbyła się we Wrocławiu od 9 do 12 maja 2022 r. Wzięli w niej udział zwierzchnicy i delegaci Kościołów z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Węgier, Ukrainy, Szwajcarii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski. Grupa południowo-wschodnia jest jedną z trzech grup regionalnych WKEE. Temat spotkania Kościół i demokracja został wybrany jako temat przewodni dla Kościołów WKEE przez Zgromadzenie Ogólne WKEE w Basel. Jest to ważny temat dla Kościołów ewangelickich w Europie, szczególnie w obecnej sytuacji. Podczas spotkania dyskutowano na temat dokumentu, który może być impulsem do rozmów w parafiach o tym, co jest ważne dla Kościołów ewangelickich i jak mogą wzmacniać procesy demokratyczne w swoich strukturach oraz tworzyć przestrzeń[...]

miniatura

W sobotę 14 maja 2022 roku odbyła się ósma edycja Charytatywnego Biegu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (EDW) organizowanego w Tychach. W tym roku zbierano pieniądze dla Nikodema Wesołego, który urodził się jako wcześniak, w 6. miesiącu ciąży, i potrzebne są środki na jego leczenie i rehabilitację. Jest on synem żołnierza Wojsk Specjalnych z Krakowa, którego spotkał w czasie swej duszpasterskiej pracy ks. kpt. Marcin Konieczny, kapelan EDW. Organizatorem charytatywnego biegu było Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz parafia ewangelicka w Tychach, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach i Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Patronat honorowy nad biegiem objęli Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula oraz prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba. Bieg ponownie mógł się odbyć stacjonarnie nad Jeziorem Paprocańskim w[...]

miniatura

Niedobory wody i korzyści z pojazdów elektrycznych były tematami dwóch ostatnich webinariów, zorganizowanych przez Polską Radę Ekumeniczną w ramach platformy EkoKościół. Spotkania były okazją do refleksji nad ochroną środowiska naturalnego i podejściem chrześcijan do tych zagadnień. Seminarium online, czyli webinarium pt. Brak wody – co łączy Burkina Faso, Światową Radę Kościołów i Polskę? odbyło się 7 marca 2022 r. Dr Lidia Żur, zaangażowana w misyjne działania Centrum Misji i Ewangelizacji w Burkina Faso, mówiła o dostępie do wody w Afryce Zachodniej. Dostęp do czystej wody pitnej jest tam wciąż w wielu miejscach trudny. Problem ten dotyka szczególnie uchodźców, którzy w wyniku wewnętrznych konfliktów zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. O zasobach wodnych Polski mówił prof. Tomasz Okruszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa[...]

miniatura

Dach nad głową Wydział Służby Światu ŚFL zaangażował się w projekt budowy odpornych na trzęsienia ziemi i huragany domów dla najbardziej narażonych rodzin dotkniętych trzęsieniem ziemi na Haiti w zeszłym roku. Projekt budownictwa mieszkaniowego w ramach krajowego programu jest jedynym tego typu w regionie i ma potencjał, aby chronić rodziny przed skutkami tych częstych katastrof. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti 14 sierpnia 2021 r., spowodowało śmierć ponad 2200 osób i uszkodzenie ponad 80 000 domów, ponadto 12 000 ludzi zostało rannych. Zniszczone zostały drogi, mosty, szpitale, szkoły, kościoły i budynki użyteczności publicznej. Co gorsza, wkrótce po trzęsieniu ziemi Haiti nawiedziły tropikalne burze. W następstwie tych nieszczęść, Służba Światu ŚFL we współpracy z Norwegian Church Aid (NCA) i Act Alliance udzieliła pomocy[...]

a1

Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa 24 maja 2022 r. wysłał do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej ks. sup. Andrzeja Malickiego (met.) pismo następującej treści: Środki masowego przekazu podały do wiadomości, że Kościół Ewangelicko-Augsburski należący do Polskiej Rady Ekumenicznej ordynował (święcenia kapłańskie) pierwsze kobiety. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zachowując naukę Św. Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie uznaje. W związku z powyższym P.A.K.P. wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, jak modlitwy, konferencje, robocze spotkania itp., na których obecne będą „prezbiterki”. W przypadku nasilenia się problemu, członkostwo P.A.K.P. w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostanie zawieszone. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec, w reakcji na[...]

miniatura

W Łodzi 21 maja 2022 r. podczas Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odbyły się wybory nowego biskupa Kościoła. Na funkcję biskupa kandydowały dwie osoby: proboszcz parafii w Łodzi ks. Semko Koroza i proboszcz parafii w Kleszczowie ks. Krzysztof Michałek-Góral. Synod wybrał biskupem łódzkiego duchownego. Otrzymał on 30 głosów, jego konkurent 5, zaś 17 synodałów wstrzymało się od głosu. Ks. Semko Koroza urodził się w 1965 r. W 1994 r. został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Jest proboszczem parafii w Łodzi i przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako biskup urzędować zacznie 8 października. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bp. Marka Izdebskiego, który pełnił ten urząd przez dwie dziesięcioletnie kadencje. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W Warszawie biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2020 roku. Laureatem było stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech (Evangelische Frauen in Deutschland – EFiD). Z uwagi na pandemię koronawirusa w 2020 roku uroczystość odbyła się wówczas symbolicznie podczas obrad Synodu Kościoła w formie wideokonferencji. Obecnie przedstawicielki EFiD mogły już przyjechać do Warszawy i 20 maja 2022 r. odebrały statuetkę. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Kościoła, dwóch stołecznych parafii ewangelickich, Centrum Zdrowia Dziecka, ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Klubu Inteligencji Katolickiej. Stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech uhonorowano Nagrodą Kościoła im. królewny Anny Wazówny za 40 lat wspierania Instytutu[...]

miniatura

W sobotni wieczór 7 maja 2022 roku w Świdnicy rozpoczęła się niezwykła akcja wiążąca muzykę, modlitwę, medytację, ciszę i nabożeństwo w krzyk sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Zaproszenie do współtworzenia koncertu Razem dla pokoju. Instytucje kultury wobec wojny było otwarte, dlatego w barokowych murach kościoła Pokoju rozbrzmiała różnorodna muzyka: klasyczna, organowa, fortepianowa, ludowa, medytacyjna, zespołowa, chóralna, instrumentalna i elektroniczna. Muzycy z Żytomierza, Kijowa, Lwowa, Odessy, Dniepru, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, wspólnie z polskimi artystami chcieli powiedzieć „Stop wojnie w Ukrainie”. Do współpracy w zaledwie 10 dni zgłosiło się 40 instytucji kultury i ponad 160 muzyków. Koncert trwał całą dobę i zakończył się w niedzielę o godzinie dwudziestej. Wydarzenie otworzyli prezydent Świdnicy Beata[...]

miniatura

– rozmowa z Danielem Kirschbaumem Proszę opowiedzieć, jakie wychowanie religijne i wyznaniowe odebrał Pan jako dziecko. Kiedy byłem dzieckiem, byliśmy członkami Kościoła ELCA w małym miasteczku w Wisconsin na środkowym zachodzie Ameryki. Chodziłem na zajęcia szkółki niedzielnej i uczęszczałem na różne kościelne spotkania. Każdego lata wyjeżdżałem na tygodniowy wypoczynek. W czasie wakacji szkolnych uczęszczałem również na kursy biblijne w mojej parafii, na naukę konfirmacyjną i kursy przygotowawcze przed pierwszym przystąpieniem do Komunii Świętej oraz uczestniczyłem w ogólnokrajowych spotkaniach młodzieży ELCA. Jako młody chłopak byłem prawdopodobnie dużo bardziej aktywny w Kościele niż większość rówieśników, ale dla mnie było to miejsce, w którym czułem się bezpiecznie. Oczywiście inaczej przeżywałem spotkania akademickie[...]