miniatura

W Wielką Sobotę 30 marca 2024 r. w kościele w Drogomyślu odbyło się kolejne wyjątkowe wydarzenie – Bezsenna Noc, która była zakończeniem cyklu pasyjnych spotkań dla młodzieży pod hasłem Antidotum. Spotkanie zgromadziło 430 młodych osób, głównie z parafii ewangelickich diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Młodzież przywitał proboszcz parafii ks. Karol Macura oraz biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Swoją historią z Bogiem, swoim świadectwem, podzieliła się Zofia Bujok, która należy do drogomyskiej grupy młodzieżowej. Spotkanie było przeplatane scenkami odnoszącymi się do gry komputerowej Minecraft, które opowiadały pozornie prostą historię Steve’a poszukującego smoczego jaja. W rzeczywistości była to historia bezwartościowego szczęścia i darmowego antidotum na problemy współczesności, czyli wiary. O nadziei na[...]

miniatura

W Warszawie w kościele reformowanym 6 kwietnia 2024 r. odbyła się ordynacja Ewy Jóźwiak na księdza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Uroczystości przewodniczył biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Semko Koroza w asyście ks. Michała Jabłońskiego, proboszcza stołecznej Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz ks. Wiktorii Matloch, wikariuszki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Po złożeniu wyznania wiary i przysięgi ordynacyjnej nastąpił akt ordynacji, którego dokonał biskup Kościoła wraz z asystentami. Słowa błogosławieństwa wypowiedzieli również Paweł Hause, biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Andrzej Malicki, superintendent Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. W nabożeństwie uczestniczyli również duchowni innych Kościołów protestanckich, księża[...]

miniatura

– streamy #Młodzi Nieszablonowe rekolekcje pasyjne zostały przygotowane przez zespół Młodzi Luteranie. W dniach od 8 do 10 marca 2024 r. Zozu – Zosia Bujok i Patryczek – Patryk Szczepański zaprosili uczestników do specjalnie na tę okazję wybudowanego kościoła w Minecrafcie, w wirtualnym świecie. Program miał miejsce równocześnie w świecie realnym oraz w tym wykreowanym w grze. Zozu i Patryczek świetnie połączyli te dwie przestrzenie – oprowadzali uczestników spotkań po świecie gry, jednocześnie rozmawiając z osobami oglądającymi na żywo, od których otrzymywali wiele pozdrowień na czacie. Na dużym ekranie można było również obejrzeć nagrania z realnego świata. Każdego dnia pojawiały się propozycje książek związanych z tematyką poszczególnych dni. Prezentowana była też sonda przeprowadzona wśród „prawdziwych” ludzi, którzy[...]

miniatura

Diecezja wrocławska W auli Ewangelickiego Centrum Diakoni i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu 9 marca odbyła się 4. sesja VII synodu diecezji wrocławskiej. Rozpoczęła się ona nabożeństwem, które odprawił bp Mirosław Wola. Po nabożeństwie synodałowie zaproszeni zostali na posiłek, a następnie rozpoczęto część merytoryczną sesji. Przyjęto sprawozdania komisji diakonijnej, duszpasterzy: młodzieży, ewangelizacyjno-misyjnego i więziennego, a także zaprezentowano sprawozdanie biskupa diecezji. Od czterech lat sprawozdanie to prezentowane jest w formie filmowej. Można się z nim zapoznać na kanale YouTube Diecezja Wrocławska KEA oraz na diecezjalnym profilu w mediach społecznościowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków synodu. Bp Waldemar Pytel przedstawił również sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy, a synodałowie[...]

miniatura

W dniach 17-19 marca 2024 r. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne diecezji mazurskiej. Podczas spotkania wykłady prowadzili duchowni z diecezji oraz goście z różnych części Polski i Ukrainy. Biskup Paweł Hause skupił się w swoim wystąpieniu na tematyce desakralizacji obiektów kościelnych, a prof. Jerzy Sojka poprowadził dyskusję na temat desakralizacji z teologicznego punktu widzenia. Natomiast Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, a bp Pavlo Shvarts podzielił się przemyśleniami i spojrzeniem na obecną sytuację w Ukrainie. Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. O bezpieczeństwie w Internecie, rożnych formach oszustw, ale i o sposobach zabezpieczania się przed nimi, mówił ks. Jarosław Sajdok. Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej[...]

miniatura

W Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie pod hasłem Ewangelicyzm, mazurskość, tożsamość. Zebrani zapoznali się z prezentacją, którą przedstawił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Prelegent opowiedział o historii diecezji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 500 lat istnienia luteranizmu na tym terenie. Przypomniał też związki warszawskiej parafii z Mazurami. Opowiedział o mazurskich parafiach, radościach i troskach życia w diasporze. Nie zabrakło współczesności, m.in. akcentów związanych z działalnością diakonijną i pomocą niesioną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Bp Paweł Hause zaprosił wszystkich do odwiedzenia Mazur, zwłaszcza turystycznych ośrodków i do zwiedzania interesujących pod wieloma względami ewangelickich kościołów znajdujących się na terenie całej[...]

miniatura

W Żorach po raz drugi zorganizowano Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej. Odbywał się on 15 i 16 marca 2024 r., a w jego trakcie wystąpiły cztery chóry. Pierwszego dnia 2 z nich zaśpiewały w kościele luterańskim. Wystąpiły Chór Canticum Novum z Suszca pod dyrekcją Szymona Cichonia oraz chór Oktoich przy cerkwi prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu pod dyrekcją Grzegorza Cebulskiego. Drugiego dnia festiwal przeniósł się do kościoła rzymskokatolickiego św. ap. Filipa i Jakuba, gdzie wystąpił Polski Chór Mieszany Collegium Canticorum z Czech pod dyrekcją Anny Kołowskiej, a po nim Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka. Honorowy patronat nad koncertem objęli: biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec (lut.), abp Adrian Galbas (rzym.), a także marszałek województwa śląskiego oraz[...]

miniatura

– z Pauliną Hławiczką-Trotmann, biskup Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii, rozmawiają Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska i Magdalena Legendź Czy może pani biskup wymienić najważniejsze punkty na duchowej drodze, której zwieńczeniem była konsekracja na biskupa Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii? Pierwszym takim momentem było przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca, gdy byłam jeszcze kilkuletnim dzieckiem. Wiara moich rodziców była otwarta i radosna, nie opierała się na zakonie, a na Ewangelii, czyli miłości wnoszonej w życie. Dali mi wiele wolności i dzięki nim poznałam, czym jest wolność w Chrystusie, której często nie ma w Kościele. Mama marzyła o studiach teologicznych dla mnie, ale nigdy o tym nie mówiła, niczego nie narzucała. Drugim wydarzeniem, gdy miałam może 10-12 lat, było uciekanie ze szkółki niedzielnej do[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Wiśle-Malince 2 marca 2024 r. odbyła się IV sesja VII kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które przebiegało według materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Na początku obrad nowi członkowie synodu złożyli ślubowanie. Byli to: ks. Arkadiusz Raszka od 1 marca 2024 r. proboszcz administrator parafii w Dzięgielowie i delegatka z pa-rafii w Czechowicach-Dziedzicach. W dalszej kolejności biskup diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami diecezjalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej, a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na[...]

miniatura

Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy to nie tylko wydarzenie, w trakcie którego chrześcijanie z całego świata łączą się w modlitwie, to świetna okazja, aby ujawnić i wykorzystać potencjał parafian. W organizacje tych spotkań angażuje się wielu parafian i każdy może spożytkować swoje talenty dla wspólnego dobra. Chóry czy zespoły uczą się nowych pieśni w językach oryginalnych lub przetłumaczonych. Inna grupa przygotowuje dania z danego kraju – w tym roku można było skosztować w wielu parafiach kuchni bliskowschodniej. Wybrane osoby – najczęściej panie – prezentują przygotowany program na nabożeństwach. Ktoś inny przygotowuje prezentacje o kraju lub zapraszany jest gość, który zna dany region. Do prowadzenia programu angażowana jest także młodzież, jak na przykład w Drogomyślu, a dla najmłodszych parafian – tak jak jest to w Starym[...]