miniatura

– daty i fakty cz. 3

Zwiastun Ewangeliczny

  • 4 września 1921

miejsce: Warszawa

wydawcy i redaktorzy: ks. Zygmunt Michelis, ks. August Loth – duchowni parafii ewangelickiej w Warszawie

Czasopismo nosiło podtytuł „Organ ewangelików polskich”, kilka miesięcy później zamieniony na „Organ spółdzielni ewangelickich”.

ks. Zygmunt Michelis
ks. August Loth

  • 1 stycznia 1924

wydawca i redaktor naczelny: ks. Zygmunt Michelis

miejsce: Warszawa

Jego współpracownikami i autorami tekstów byli: ks. A. Schoeneich, ks. Karol Kotula, pisarz Paweł Hulka-Laskowski oraz ks. Ewald Lodwich.

Współpracownicy: ks. Karol Kotula, Paweł Hulka-Laskowski

  • 4 grudnia 1938

miejsce: Warszawa

redaktor naczelny: Władysław Ludwik Ewert, syn senatora i prezesa rady parafialnej parafii Świętej Trójcy w Warszawie 

Początkowo, od 9 października 1938, W. Ewert redaguje pismo przy udziale ks. Z. Michelisa. Redakcja nawiązywała do tradycji ks. L. Otto, w podtytule czytamy: „Pismo religijne, społeczne i literackie”.

Władysław Ludwik Ewert

  • 1939

miejsce: Warszawa

Dnia 3 września 1939 ukazał się ostatni numer „Zwiastuna Ewangelicznego” przed przerwą spowodowaną wybuchem działań wojennych.

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2023