miniatura

Na to pytanie grupa katechetów szukała odpowiedzi 27 stycznia 2023 r. podczas warsztatów katechetycznych, które odbyły się w Jaworzu.

W 2018 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjął uchwałę, w której podkreślił, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem do wzięcia udziału w społeczności Sakramentu Komunii Świętej. Zatem także dzieci przed konfirmacją zaproszone są do przystępowania do Stołu Pańskiego. Przystąpienie do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją powinno następować po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania pozwalającego odróżnić Wieczerzę Pańską od zwykłych posiłków, a także po stosownym przygotowaniu rodziców lub opiekunów dziecka, którzy będą odpowiadać za każdorazowe dopuszczenie dziecka do udziału w sakramencie”.

Grupa duchownych, powołana przez Synod Kościoła, opracowała materiały do pracy z dziećmi. Materiały zostały wydane przez Wydawnictwo Augustana.

Warsztaty dla katechetów to była propozycja wykorzystania tych materiałów, które każda parafia otrzymała w czerwcu 2022 r. W trakcie zajęć aktywnie wykorzystano scenariusze lekcji przedstawiając poszczególne tematy: Historia Bożych darów, Historia Komunii Świętej, Zaproszenie do Sakramentu Komunii Świętej.

dk. Ewa Below

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2023