miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (TMoJCh) odbyło się 22 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. W nabożeństwie wykorzystano materiały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty. Przy modlitwach błagalnych zanurzano kamienie w wodzie. W geście tym kamienie symbolizują to, co nas przygniata, winę, nienawiść. Woda zaś symbolizuje wodę chrztu i łzy pokuty. Podczas nabożeństwa śpiewała schola wspólnoty Chemin Neuf, a także zespół młodzieży ukraińskiej z KUL.

Kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki (met.). Nawiązał w nim do głównego hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17). „Jeśli nie my, chrześcijanie, to pytam: kto może to miejsce na ziemi czynić lepszym, bardziej sprawiedliwym? Oto nasze powołanie i zadanie, które postawił przed nami Bóg. Ono nie ma barw konfesyjnych” – mówił kaznodzieja.

Ze strony Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) obecni byli m.in.: prezes PRE bp Andrzej Malicki, wiceprezes PRE bp Marek M. Karol Babi (mar.), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza (lut.), duchowni lubelscy: ks. Grzegorz Brudny (lut.), ks. Andrzej Gontarek (pol.-kat.) i ks. Andrzej Łoś (praw.), a także ks. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz (mar.). Z Kościoła Rzymskokatolickiego w nabożeństwie udział wzięli m.in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, lubelski biskup pomocniczy Adam Bab, a także pracownicy sekcji ekumenizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

(mk)

Warszawa

Podczas nabożeństwa ekumenicznego 18 stycznia w kościele Świętej Trójcy w Warszawie Karol Karski i Andrzej Wójtowicz otrzymali Nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej. Obaj laureaci są luteranami. Nagrody wręczyli prezes i dyrektor PRE – bp Andrzej Malick (met.) i ks. Grzegorz Giemza (lut.). W nabożeństwie ekumenicznym wzięli udział wierni i duchowni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także Kościoła Rzymskokatolickiego. Kazanie wygłosił ks. Sławomir Kielczyk, referent ds. jedności chrześcijan rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej.

Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) została ustanowiona w 2020 r. Przyznawana jest za zasługi dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie. W drugiej edycji nagrodzono trzy osoby: prof. Karola Karskiego, Romana Michalaka i Andrzeja Wójtowicza. Roman Michalak otrzymał statuetkę 31 maja 2022 r. podczas obchodów 10-lecia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Karol Karski jest profesorem teologii ewangelickiej, specjalizującym się w tematyce ekumenicznej. Jest emerytowanym pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i byłym pracownikiem PRE. Przez ponad trzydzieści lat redagował czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. „Przez ponad pięćdziesiąt lat intensywnej pracy zawodowej i społecznej prof. Karol Karski dał się poznać jako człowiek z wielką determinacją budujący zbliżenie chrześcijan ponad podziałami wyznaniowymi, wolny od uprzedzeń konfesyjnych, życzliwie wspierający inicjatywy ekumeniczne pochodzące z różnych kręgów kościelnych, szczególnie doceniający rolę młodzieży i kobiet. (…) Stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego ruchu ekumenicznego, co jest oczywistą konsekwencją wieloletniej wytrwałej pracy i wiary w sens chrześcijańskiego i ludzkiego braterstwa” – czytamy w laudacji.

Andrzej Wójtowicz to wieloletni pracownik Polskiej Rady Ekumenicznej, przez 23 lata jej dyrektor. Jako działacz ekumeniczny szczególnie zaangażowany w sprawę pojednania polsko-niemieckiego. „Andrzej Wójtowicz dał się poznać jako dobry organizator i kreator krajowych i zagranicznych konferencji ekumenicznych, sympozjów oraz spotkań i wizyt studyjnych. Był autorem licznych artykułów, przyczynków i wywiadów w prasie krajowej i zagranicznej. (…) Inicjował, realizował i rozwijał kontakty ekumeniczne PRE z Kościołami Niemiec (EKD) i Szwajcarii, a także w Europie Wschodniej (Ukraina, Białoruś) w ramach projektu Pojednanie” – napisano w laudacji.

Karol Karski
Andrzej Wójtowicz

Diecezja mazurska

W diecezji mazurskiej świadectwem jedności w chrześcijańskiej wierze były nabożeństwa w Ełku, Białymstoku, Pasłęku i Olsztynie. Ze względu na to, że w tej części Polski znajdują się diecezje zarówno rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne w niektórych nabożeństwach brało udział trzech biskupów różnych wyznań. W Olsztynie wzięli w nim udział: bp Paweł Hause (lut.), abp Józef Górzyński (rzym.), bp Arkadiusz Trochanowski (greck). Natomiast w Ełku bp Paweł Hause, bp Jakub (praw.) i bp Józef Guzdek (rzym.).

W zależności od miejsca nabożeństwa kazanie głosił gość z innego Kościoła. Występowały także miejscowe chóry. Po każdym nabożeństwie w goszczącej parafii odbyły się okolicznościowe agape będące okazją do pogłębienia znajomości. W nabożeństwach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Kościołów skupionych w PRE, ale także greckokatolicy i zielonoświątkowcy.

W niektórych miejscach wydarzenia ekumeniczne odbyły się po raz pierwszy. Tak było w Pasłęku – w jedynym kościele, w którym znajduje się ołtarz ewangelicki oraz ikonostas prawosławny. Nabożeństwo zorganizowano tam pośrodku kościoła (zdjęcie u góry strony).

„Wiele jest jeszcze do zrozumienia, ale cieszy tak duża liczba nabożeństw centralnych, a także tych lokalnych, gdy spotykają się tylko dwie sąsiadujące parafie. Przełamujmy obojętność, szukajmy tego, co wspólne, dążmy do jedności.

W tegorocznym TMoJCh modliliśmy się nie tylko o zbliżenie pomiędzy różnymi Kościołami, ale także o pokój w Ukrainie, Europie i na świecie. Szukaliśmy wspólnego spojrzenia na problem pomocy uchodźcom wojennym i inne wyzwania. W niektórych przypadkach mieliśmy okazję, by lepiej się poznać, zaprosić wzajemnie do współpracy na niwie charytatywnej, czy do innych działań. Mamy nadzieję, że współpraca ekumeniczna w diecezji będzie się dalej rozwijać” – podsumowuje bp diecezji mazurskiej Paweł Hause.


Brenna

Diecezja cieszyńska

Centralne, ekumeniczne nabożeństwo diecezjalne odbyło się w Brennej 24 stycznia 2023 roku. W trakcie uroczystości bp Adrian Korczago wygłosił przemówienie, w którym podkreślał potrzebę dobrych, międzywyznaniowych kontaktów nie tylko w wymiarze okazjonalnym, ale w codziennym życiu i funkcjonowaniu poszczególnych parafii. Biskup zaznaczył, że Brenna to „matecznik praktycznego ekumenizmu”, co poparł przykładami dobrych katolicko-ewangelickich relacji. Podkreślił potrzebę dalszej pielęgnacji tego kapitału.

Kazanie wygłosił biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, który w oparciu o Ewangelię Łukasza 1,33-37 zachęcał do przyjmowania postaw pokory i skromności, dzięki którym łatwiej realizować stawiane przez Boga życiowe zadania, jednocześnie będąc gotowym do rezygnacji z własnych ambicji i komfortu.

Liturgię prowadzili: miejscowy proboszcz ks. Roman Kluz, ks. Waldemar Szajthauer (lut.) oraz ze strony rzymskokatolickiej ks. prof. Józef Budniak. Teksty biblijne odczytali: ks. Czesław Szwed (rzym.) oraz mgr teol. Adam Bujok (lut.). Modlitwy zmówili wierni obu Kościołów: Bożena Dutka, Joanna Ferfecka, Kamil Małysz, Łukasz Ferfecki, Marek Madzia.

W trakcie nabożeństwa śpiewały miejscowe chóry: Świetliki pod dyr. Bogusławy Jaworskiej, Magnificat oraz Benedictus pod dyr. Jadwigi Tomali i Marka Madzi. Na organach zagrał Tomasz Cieślar. W uroczystości wziął udział również wójt gminy Brenna Jerzy Pilch.                         

Nabożeństwa ekumeniczne odbyły się we wszystkich diecezjach naszego Kościoła, w wielu miejscach w kraju.

Kraków
Opole
Kalisz

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2023