miniatura

Doroczne Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne odbyło się w Warszawie 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

„Mam świadomość pewnego kryzysu w relacjach ekumenicznych. Jednak jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować nasze działania na rzecz ekumenizmu, a tym samym wypełniać nakaz Chrystusa »aby byli jedno«” – powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. sup. Andrzej Malicki (met.).

Modlitwa i aktywność

Prezes PRE wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że PRE wydała dwa oświadczenia w tej sprawie. Wezwała do niesienia pomocy ludziom poszkodowanym przez działania wojenne, a także jednoznacznie potępiła agresję Rosji i zaapelowała do społeczności międzynarodowej o znalezienie rozwiązania prowadzącego do pokoju. Ks. sup. Andrzej Malicki dziękował wszystkim Kościołom, także tym spoza PRE, za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy: „Jestem przekonany, że jeśli będzie taka potrzeba, to nadal będziemy ich wspierać”. Zapewnił też o modlitwie o pokój w Ukrainie i na całym świecie.

Tradycyjnie przypomniał również wydarzenia związane z działalnością Polskiej Rady Ekumenicznej w minionym roku. Mówiąc o rozpoczynającym się niebawem Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, odwołał się do jego tegorocznego hasła: Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17): „Chrześcijanie są wezwani do czynienia dobra i szukania sprawiedliwości. Żyjemy w świecie, w którym już słowa nic lub niewiele znaczą. Jezus oczekuje od swoich naśladowców, od nas, konkretów”. Zachęcał też do aktywności w ruchu ekumenicznym.

Na koniec prezes PRE przypomniał o przypadającej 28 stycznia 450. rocznicy podpisania konfederacji warszawskiej, aktu prawnego, który zawierał gwarancje swobody wyznania w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej. Ważne jest, aby pamiętać, że dzięki niej Polska stała się pierwszym w Europie państwem wielowyznaniowym.

Trzy życzenia

Uczestników Ekumenicznego Spotkania Noworocznego pozdrowił bp Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego, reprezentujący kard. Kazimierza Nycza, podkreślając, że ekumenizm to bardzo dobra droga. „Idziemy w jednym kierunku, ale trochę inaczej. Natomiast wszyscy jesteśmy wyznawcami Chrystusa” – powiedział. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrał jego doradca dr hab. Marek Rymsza. Nawiązując do sytuacji w Ukrainie przekazał trzy życzenia: sprawiedliwego pokoju, wytrwania w pomaganiu i tego, żebyśmy pamiętali, że ci, którzy walczą o swoją ojczyznę, zapewniają pokój również nam.

W spotkaniu udział wzięli ponadto zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w PRE: pastor Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), ks. Adam Malina i bp Waldemar Pytel (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), bp Marek M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) i abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Jadwiga Zalisz, reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji PRE, ludzie nauki i mediów oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny. Spotkanie prowadził dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza. Śpiewał Kameralny Chór Modo Maiorum.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2023