miniatura

Dnia 2 czerwca 2022 r. swoje 102. urodziny obchodziła Ewa Bebek, mieszkanka Bielska-Białej, najstarsza parafianka parafii w Starym Bielsku. Jubilatce życzenia złożyli przedstawiciele Rady Miasta Bielska-Białej oraz proboszcz parafii ks. Piotr Szarek. Jednak największą radość sprawiła jej obecność grupy dzieci, ponieważ zawsze podkreśla, że kocha dzieci i całe swoje życie poświęciła na opiekowanie się dziećmi rodzeństwa i znajomych. Ewa Bebek jest w świetnej kondycji psychicznej i fizycznej. Mając niemal 100 lat samodzielnie uczęszczała do kościoła. Kiedy nie było autobusu, dystans kilku kilometrów pokonywała pieszo. Kilka lat temu, po nabożeństwie, w ulewny deszcz, zaproponowałam jej odwiezienie samochodem do domu. Dopiero po długich namowach powiedziała, że zgodzi się tylko dlatego, że odkleiła się jej podeszwa buta. Żyła w skromnych[...]

miniatura

Przed 30 laty Kościół Ewangelicko-Augsburski w nowym miejscu i nowej formie rozpoczął swoją działalność wydawniczo-poligraficzną. W Bielsku-Białej, na historycznym Bielskim Syjonie, pracować zaczęły nowa drukarnia oraz wydawnictwo, które przeniosło się do nowej siedziby z Warszawy. Uroczystości jubileuszowe z okazji 30 lat Augustany – taką nazwę przyjęły obie, działające wówczas pod jednym szyldem instytucje – odbyły się w kościele Zbawiciela w dniu 12 kwietnia 2022 r. Jak to się zaczęło Uroczystość rozpoczął modlitwą ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii, na terenie której 15 kwietnia 1992 roku z maszyn drukarskich jako pierwsza pozycja wydawnicza nowego kościelnego ośrodka zeszła Confessio Augustana, czyli Wyznanie augsburskie, jedno z zasadniczych pism wyznaniowych luteranizmu. W ten sposób zaakcentowano przyjętą nazwę –[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Jerzym Below, dyrektorem Wydawnictwa Augustanai Korneliuszem Glajcarem, dyrektorem Drukarni Augustana Co czujecie w momencie tego jubileuszu: zdziwienie, że to już tyle lat, zadowolenie, niedosyt? ks. Jerzy Below: To rzeczywiście jest zaskakujące, jak czas szybko biegnie. Widać to po obejrzanych tu zdjęciach. Wyszukując je miałem chwilami wrażenie, że pokazują niedawne wydarzenia, a minęło od nich wiele lat. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć, że przeprowadziliśmy przez ten czas kilka naprawdę wielkich – nie waham się tak powiedzieć – projektów. Jestem przekonany, że wykorzystaliśmy właściwie zarówno to nowe miejsce, jaki i nowe czasy, w jakich zaczynaliśmy. Korneliusz Glajcar: Dumę a zarazem niedosyt. Zarówno dumę z tego, co zrobili poprzednicy, jak i zrealizowania ważnego zadania – postawionego przed nami celu. Niedosyt – bo[...]

miniatura

W niedzielę 5 września 2021 r. chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie obchodził 90. rocznicę działalności. Podczas nabożeństwa, związanego też z 16. rocznicą istnienia samodzielnej parafii w Dzięgielowie, chór zaśpiewał dwie pieśni, zaś po południu odbył się w kościele „Eben-Ezer” jubileuszowy koncert. Na początku zabrzmiała aria Chór niewolników z opery Giuseppe Verdiego Nabucco. Chór wystąpił w trzech blokach przeplatanych wyjątkową, zarówno pod względem treści, jak i formy narracją Bogdany Zakolskiej o historii chóru. W drugim bloku diakon Helena Gajdacz przeczytała wiersz Romana Brandstaettera Modlitwa bez słów. Całość prowadził opiekun chóru, dzięgielowski proboszcz ks. Marek Londzin. Były też jubileuszowe podziękowania dla dyrygentki Anny Stanieczek, były upominki od parafii dla chórzystów oraz życzenia i wyrażane[...]

miniatura

W Międzyrzeczu (diecezja cieszyńska) w dniu 18 lipca 2021 r. odbyła się pamiątka poświęcenia kościoła. Kazanie wygłosił ks. Daniel Ferek – proboszcz parafii w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach. Oprócz międzyrzeckich parafian w nabożeństwie uczestniczyli dawni parafianie, którzy obecnie mieszkają w innych miejscowościach oraz współwyznawcy z innych parafii diecezji cieszyńskiej. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyr. Agnieszki Brzezickiej. Uroczystość była także okazją, aby podziękować Panu Bogu za pracę na Niwie Pańskiej byłego proboszcza ks. Jana Lecha Klimy, który 15 października 2021 r. będzie obchodził 60-lecie ordynacji. Parafianie postanowili zrobić to trochę wcześniej ze względu na możliwy nawrót pandemii jesienią. Podczas uroczystości śpiewano pieśni pochwalne dla Pana Boga, który powołał jubilata do[...]

miniatura

W sobotę 28 listopada 2020 r. zorganizowano 10. Dzień Duszpasterstwa, połączony z jubileuszem 10-lecia istnienia Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP). Uroczystość odbyła się za pomocą platformy do wideokonferencji. Zebranych powitał prezes TPiPP ks. Grzegorz Giemza, a Słowo Boże rozważał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. O swoich doświadczeniach z TPiPP opowiedzieli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji dk. Paweł Gumpert Obst, prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów ks. Władysław Wantulok oraz ks. Helmut Weiss, prezes SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling). Działalność stowarzyszenia przedstawił ks. Grzegorz Giemza. Podczas konferencji zaprezentowano różne tematy związane z poradnictwem duszpasterskim. Potrzeby duchowe ludzi omówił ks. dr Artur Aleksiejuk[...]

miniatura

W Niedzielę Wieczności 22 listopada 2020 roku podczas nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie obchodzono jubileusz 50-lecia ordynacji bpa Janusza Jaguckiego i ks. Jana Kozieła. Wspomniano także ordynowanego wówczas ks. Emila Gajdacza, który zmarł 13 października 2020 r. Na uroczystości powitał wszystkich proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska, który wygłosił także kazanie. Do jubilatów – obecnego w kościele ks. Jana Kozieła oraz oglądającego transmisję w Internecie bpa Janusza Jaguckiego – zwrócił się zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. W nawiązaniu do słów z Księgi Objawienia Jana 21,5 biskup przywoływał losy wówczas ordynowanych trzech duchownych, którzy w różnych miejscach Kościoła świadczyli o wiarygodnym i prawdziwym Bogu. Życzył im też dalszej Bożej opieki. Bp Janusz Jagucki urodził się 14[...]

miniatura

Dnia 10 października 2020 r. swoje 100. urodziny obchodziła Helena Chraścina z Brennej. W czasie niedzielnego nabożeństwa w dniu 11 października ks. Roman Kluz podziękował Bogu za błogosławioną drogę życia i prosił o dalsze prowadzenie dla jubilatki. Niestety nie mogła ona uczestniczyć w nabożeństwie, obecna była tylko jej najbliższa rodzina. W imieniu rady parafialnej i całej wspólnoty parafialnej życzenia Bożej opieki i posilenia na każdą chwilę jej ziemskiej pielgrzymki przekazał solenizantce duszpasterz parafii podczas domowych odwiedzin. Panią Helenę cechuje niezwykła pogoda ducha, jest promienna i uśmiechnięta. Nadal bardzo lubi śpiewać, więc wraz z bliskimi w ten sposób dziękuje Panu Bogu za każdy kolejny dzień.              „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W Katowicach 4 października 2020 r. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się nabożeństwo z okazji 55-lecia służby duszpasterskiej ks. Alfreda Biety, duchownego, który przez kilkadziesiąt lat służył w Wielkiej Brytanii w Polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim na Obczyźnie. W nabożeństwie uczestniczyli katowiccy parafianie, członkowie rady parafialnej oraz przyjaciele jubilata. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią uroczystość odbyła się w niewielkim gronie. Śpiewał chór parafialny Largo Cantabile. Na zakończenie słowa podziękowania za pełną poświęcenia służbę oraz wyrazy uznania przekazał jubilatowi katowicki proboszcz bp Marian Niemiec. Głos zabrał również ks. Alfred Bieta, który podzielił się z uczestnikami nabożeństwa refleksjami na temat swojej służby w kraju i poza jego granicami, czasu odpoczynku po trudach i[...]

miniatura

W kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie obchodzono 27 września 2020 r. jubileusz 60-lecia ordynacji bpa Jana Szarka oraz 80-lecie urodzin ks. Emila Gajdacza. Nabożeństwo poprowadzi-li zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago oraz ks. Marek Londzin, proboszcz parafii. Teksty biblijne czytały siostra Helen i diakon Helena Gajdacz. Wota biblijne do bpa Jana Szarka skierowali ks. Emil Gajdacz i ks. Marek Londzin, a do ks. Emila Gajdacza i diakon Heleny Gajdacz wypowiedzieli je bp Jan Szarek i ks. Marek Londzin. W kazaniu rozważającym tekst z 2. Listu do Tymoteusza 1,7-10 bp Adrian Korczago nawiązał do służby duszpasterskiej i diakonijno-misyjnej jubilatów. Kaznodzieja dziękował Bogu, że „rozświetlił ich życie i nieśmiertelność przez Ewangelię” i pozwalał im uczestniczyć w rozświetlaniu życia tych, których stawiał na ich drodze. Przemówienie[...]