miniatura

W dniach 16-17 września 2023 roku odbyły się w Cieszynie i Dzięgielowie uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy powstania Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”.

W sobotnie przedpołudnie delegacja z dzięgielowskiego diakonatu razem z bp. Adrianem Korczago, ks. Markiem Londzinem oraz gośćmi z siostrzanych diakonatów z Niemiec, partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger odwiedzili parafię w Goleszowie. Wysłuchali tam śpiewu dziecięcego chóru „Promyki”. Biskup przedstawił obecną sytuację diecezji na wielu obszarach jej działania. W dalszej kolejności goście udali się do Ustronia, gdzie w kościele ap. Jakuba Starszego gości przywitał proboszcz ks. Dariusz Lerch prezentując specyfikę ustrońskiej parafii oraz parafialne muzeum im. ks. Piotra Wowrego. Następnie goście udali się na spotkanie z niepełnosprawnymi, którzy akurat uczestniczyli w warsztatach „Hań-downa gaździna, czyli kurs kulinarny i rękodzielniczy dla osób z niepełnosprawnością i dla aktywnych kobiet” prowadzone przez Michała Bałazego. Specyfikę pracy z niepełnosprawnymi przedstawiły prezes Stowarzyszenia „Maria i Marta” Karina Wowry oraz wieloletnia wolontariuszka Janina Pilch. Goście udali się także na Równicę, skąd mogli podziwiać panoramę Beskidów.

Po południu w kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się koncert chóru i orkiestry „Echo” z parafii ewangelickich z Czech pod dyrekcją Tomasza Konderli. Pieśni wykonywane były w trzech językach: polskim, czeskim i słowackim. Występ przeplatany był odczytywanymi przez bp. Adriana Korczago i Marzannę Kunkel-Korczago fragmentami publikacji z 1930 roku pod tytułem Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Ebenezer w Dzięgielowie pod Cieszynem.

Po koncercie zaproszeni goście udali się do restauracji Pod Brunatnym Jeleniem na cieszyńskim rynku na uroczystą kolację, podczas której słowa pozdrowienia przekazali diakonisom krajowi i zagraniczni goście. Spotkanie w języku polskim i niemieckim prowadził bp Adrian Korczago, przewodniczący Rady Opiekuńczej Diakonatu.

W niedzielne popołudnie w dzięgielowskim kościele „Eben-Ezer” odbyło się dziękczynne nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Kaznodzieja podkreślił szczególną rolę diakonatu, zasługi dla ewangelickiej parafii w Dzięgielowie czy dla powstania Centrum Misji i Ewangelizacji.

Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, a pozdrowienia w imieniu ŚFL przekazała sekretarz generalna ks. Anne Burghardt

Podczas uroczystości bp Adrian Korczago przemówił do obchodzących okrągłe jubileusze służby diakonis: Ireny Morawiec (60. rocznica), Ewy Cieślar, Helen Pinkas, Anny Cieślar (50. rocznica) i Wandy Wieczorek (40. rocznica), a także do nowej uczennicy dzięgielowskiego diakonatu Karoliny Fromm. Zarówno jubilatkom, jak i wkraczającej na drogę służby udzielono błogosławieństwa.

Błogosławieństwo diakonis
Od lewej: bp Adrian Korczago i Karolina Fromm

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: w imieniu Światowej Federacji Luterańskiej sekretarz generalna ks. Anne Burghardt, sekretarz generalna Związku Diakonatów Kaisersweth z Berlina ks. Christa Schrauf, prezes Związku Diakonatów Kaiserswerth siostra przełożona Esther Selle z diakonatu w Dreźnie, w imieniu powiatu cieszyńskiego starosta Mieczysław Szczurek i Stanisław Kubicius, w imieniu władz gminy Goleszów zastępca wójta Rafał Glajcar, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz prof. Jerzy Buzek, były premier RP.

Grała Orkiestra Misyjna z Wisły pod batutą Małgorzaty Rymorz, a chórem parafialnym dyrygowała Ewa Zwias.

na podstawie www.cieszynska.luteranie.pl

zdjęcia: ks. Jerzy Below

Cykl Moje Eben-Ezer – wspomnienia diakonis

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2023