miniatura

W Łodzi 8 października 2023 roku odbyło się nabożeństwo dziękczynne z okazji 25-lecia ordynacji czterech duchownych. Jubilaci przyjechali ze swoich obecnych miejsc służby: ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, ks. Ireneusz Lukas z Genewy (Światowa Federacja Luterańska), ks. Wojciech Rudkowski z Radomia, a ks. Michał Walukiewicz z Torunia.

Kazanie na tekst z 2 Mż 20,1-17 wygłosił ks. Tomasz Bujok. Błogosławieństwa jubilatom udzielił bp Jerzy Samiec. W uroczystości uczestniczył także miejscowy proboszcz ks. Michał Makula, a także rodziny duchownych i przedstawiciele parafii, w których obecnie służą jubilaci.

Nabożeństwo ordynacyjne 30 sierpnia 1998 roku prowadził bp Jan Szarek. Asystentami ordynacyjnymi byli: dla pochodzącego z Ustronia ks. Tomasza Bujoka – bp Mieczysław Cieślar i ks. Adrian Korczago, dla pochodzącego z Wodzisławia Śląskiego ks. Ireneusza Lukasa – ks. Marcin Lukas i ks. Włodzimierz Nast, dla pochodzącego z Kielc ks. Wojciecha Rudkowskiego – ks. Włodzimierz Nast i bp Michał Warczyński, a dla pochodzącego z Gdańska ks. Michała Walukiewicza – ks. Jerzy Samiec i bp Michał Warczyński.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2023