miniatura

W ramach projektu „Eko Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała w Warszawie 26 lutego br. warsztaty Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami. Jobst Kraus, teolog i psycholog, wieloletni kierownik studiów w zakresie polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w Akademii Ewangelickiej w Bad Boll, opowiadał uczestnikom warsztatów o niemieckim projekcie „Zielony Kogut”, który jest systemowym sposobem ochrony środowiska. W drugiej części spotkania Lisa Stadherr, fizyczka klimatu w Centrum Badawczym Ewangelickiej Wspólnoty Naukowej w Heidelbergu, mówiła o tym, jak przygotować koncepcję ochrony klimatu dla instytucji. Pierwszy krok to ustalenie bilansu energetycznego placówki. Kolejne[...]

a1

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 27 lutego 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia, zorganizowana przez ChAT oraz Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Konferencja była połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym. Podczas otwarcia konferencji rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwrócił uwagę na podwójną odpowiedzialność, jaka stoi przed katechetami – realizują bowiem misję Kościoła, a zarazem misję szkoły publicznej. Prezes PRE bp Jerzy Samiec podkreślił, że zadaniem Kościoła jest niesienie Ewangelii, czyli również nauczanie i kształtowanie dziecka, które wraz z wiekiem zaczyna zadawać pytania i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie dobrze przygotowani katecheci. Mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof[...]

miniatura

  W Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu w województwie zachodniopomorskim 23 lutego 2020 r. odbyło się ewangelickie nabożeństwo. Ewangelicy ziemi wałeckiej i okolic rozpoczęli nowy etap swojego duchowego rozwoju. Od tej pory, dzięki przychylności dyrektor muzeum Magdaleny Suchorskiej-Roli, co miesiąc będą mogli spotykać się na nabożeństwach. Wśród muzealnych eksponatów znalazło się miejsce na ołtarz przygotowany przez parafian, a ponad 100-letni krzyż należący niegdyś do Związku Kobiet Ewangelickich w Poznaniu oraz 100-letni obrus z kościoła ewangelickiego w Rudnej wpisały się w atmosferę „muzealnego” nabożeństwa. Ksiądz Tomasz Wola, proboszcz parafii w Pile, wygłosił kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Łukasza 18,31-43.   Z kart historii ewangelicyzmu w Wałczu Od XIV wieku na tereny północnej Wielkopolski, w tym ziemi wałeckiej,[...]

miniatura

Szczególnie w czasie corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan do ewangelików kierowane są pytania o rozumienie i realizację zasad współczesnego ekumenizmu. Jako pomoc w takich sytuacjach prezentujemy tekst, który ukazał się na www.ewangelicy.pl. Czy Kościół luterański popiera ruch ekumeniczny? Zdecydowanie tak. Kościoły luterańskie na całym świecie należą do inicjatorów dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Ekumeniczne otwarcie jest częścią luterańskiej tożsamości, która odwołując się do tradycji apostolskiego Kościoła oraz dziedzictwa XVI-wiecznej Reformacji, dąży do pojednania i porozumienia ze wszystkimi chrześcijanami zatroskanymi o dzieło głoszenia Ewangelii. Na płaszczyźnie międzynarodowej Kościół luterański prowadzi dialog bilateralny z Kościołem[...]

miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 r. w kościele ewangelickim w Starym Bielsku (Bielsko-Biała) odbył się koncert Bielskiego Chóru Gospel pod dyrekcją Michała Czulaka, który działa przy Domu Kultury w Olszówce, dzielnicy Bielska-Białej. Było to kolejne wydarzenie w ramach akcji charytatywnej Zimbabwe. Pomogę, bo mogę, którą w październiku 2019 roku rozpoczęła starobielska parafia. Akcja ma na celu wsparcie Kościoła Luterańskiego w Zimbabwe, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność szkół oraz warsztatów zawodowych dla młodych matek, które prowadzi Kościół. Do tej pory zorganizowano trzy „kawy charytatywne”, czyli spotkania po nabożeństwie, na których sprzedawana była kawa i ciasto oraz kiermasz adwentowy. Koncert przygotowano, aby akcją zainteresować także osoby spoza parafii. Ponad 250 osób, które przybyło w niedzielę posłuchać[...]

miniatura

W niedzielę 23 lutego 2020 roku parafia ewangelicka w Siemianowicach Śląskich w diecezji katowickiej obchodziła 125-lecie kościoła Marcina Lutra oraz 20. rocznicę odzyskania kościoła, a także 160-lecia otwarcia pierwszej szkoły ewangelickiej w mieście. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago w oparciu o wybrane wiersze z Ewangelii Łukasza 18,35-38.40-41, Ewangelii Marka 1,40-41 i z Dziejów Apostolskich 3,1.3-6. Nawiązał w nim do zawiłych dziejów parafii. Podkreślał, jak ważne jest, by wołać do Boga o zmiłowanie i oczekiwać na uzdrowienie. Zauważał, że doświadczanie zdjęcia bielma z oczu i oczyszczenia z trądu grzechu oraz wyrwania z paraliżu niemocy stanowi impuls do uzdrawiania otaczającej rzeczywistości – w rodzinach, miejscach pracy, na terenie miasta i okolic. Biskup życzył siemianowickim parafianom, by potrafili zauważać ludzkie niedole,[...]

miniatura

Dnia 15 lutego 2020 r. zmarł w Westerstede w Niemczech, w wieku 91 lat, ks. Lucjan Steinhagen, urodzony 28 listopada 1928 r. w Ozorkowie. Lucjan Steinhagen został ordynowa­ny na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 7 czerwca 1959 r. w Działdowie. Od 1959 r. był wi­ka­riu­szem, a później administratorem Pa­rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Biskupcu Reszelskim oraz Dźwierzutach, którym podlegały też zbory: w Raszągu, Czerwonce, Jezioranach i Resz­lu (diecezja mazurska). Na nabożeństwa dojeżdżał rowerem, a potem moto­cyklem. Jednocześnie w latach 1966-1968 pełnił funkcję duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego diecezji mazurskiej. Z kolei w latach 1969-1971 był dusz­­pa­sterzem niemieckojęzycznych pa­rafian z diecezji pomorsko-wielkopols­kiej. Do­jeż­dżał na nabożeństwa do 16 zborów w kilku powiatach. Siedzi­bą duszpa­s­ters­twa[...]

miniatura

„Jakież to szczęście, że się urodziliśmy, że możemy odczuwać ten świat wieloma zmysłami, że istnieją rzeczy, które nadają naszemu czasowi koloryt. Możemy zachwycać się gwiazdami, mimo iż są dla nas nieosiągalne. Doświadczać możemy wszystkich cudów Bożego stworzenia. (…) Nasze życie – ograniczone dwiema datami, a jedną z nich tylko znamy, może być pełne naszej aktywności: poznawczej i twórczej. Jest to czas budowania – nie tylko w sensie materialnym, ale także tworzenia więzi międzyludzkich, to czas na dawanie następnego życia, to czas na miłość, przyjaźń, na czynienie dobra” – pisała Anna Pola-Dymek. Czytelnikom „Zwiastuna Ewangelickiego” znana jest jako autorka cyklu Korytarze nadziei publikowanego w numerach od 5/2018 do 15-16/2018. Dzieliła się w nim doświadczeniami, jak podczas długotrwałej choroby odnaleźć sens[...]

miniatura

Kościoły w Azji a koronawirus Kościoły będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w Azji doradzają swoim wiernym, aby działali rozważnie i unikali paniki oraz wprowadzały dodatkowe środki higieniczne. Luterański Kościół w Singapurze zachęca parafie, aby zaopatrzyły się w termometry bezdotykowe, maski ochronne i płyny do dezynfekcji rąk. „Niektóre parafie proponują transmisję nabożeństw w Internecie, aby ci, którzy nie czują się dobrze, mogli modlić się w domu z resztą wiernych” – mówił biskup Terry Kee. Radzi także, aby udostępniać i przekazywać dalej informacje o wirusie, ale najważniejsze, aby przekazywać informację o liczbie tych, którzy wyzdrowieli i opuścili szpitale. Przywódcy Kościoła Luterańskiego w Malezji (LCM) w liście pasterskim poprosili swoich członków i parafie, aby nie wspierały[...]

miniatura

– działania grupy Lublin Ekumeniczny Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie od trzech lat tworzy wraz z innymi lubelskimi parafiami oraz instytucjami nauki i kultury zespół o nazwie Lublin Ekumeniczny. Celem działalności tej grupy jest promocja wielowyznaniowej i wielokulturowej tradycji Lublina, integracja członków różnych wspólnot wyznaniowych i religijnych miasta, województwa oraz budowanie obrazu Lublina jako miasta dialogu ekumenicznego i zgody religijnej. Z inicjatywy zespołu zorganizowano m.in. I Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Lublin – miasto zgody religijnej, który upamiętniał trzy rocznice: 700-lecie otrzymania przez Lublin praw miejskich, 500 lat Reformacji oraz 100. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2017). Oprócz tego – całoroczny program Lublin – miasto zgody religijnej. W stulecie odzyskania[...]