miniatura

Etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Bi­blijne­go „Sola Scriptura 2019/ 2020” odbył się 11 stycznia 2020 roku we wszystkich diecezjach: w Ustroniu, Jastrzębiu-Zdroju, Mrągowie, Bydgoszczy, Warszawie i Wał­brzychu. Wzięło w nim udział 304 uczniów ze szkół podstawowych i po­nadpodstawowych. Odpowia­dali na 25 pytań z Ewangelii Marka.

„Na co była chora teściowa Piotra?”, „Która grupa uczonych uważała, że nie ma zmartwychwstania?”, „Czego nie wlewa się do starych bukłaków?”, „Czego nie mieli zabierać ze sobą apo­stołowie wysłani na misję?” – to jedynie kilka pytań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy. Wielu z nich przed samym rozpoczęciem tego etapu konkursu czytało notatki sporządzone w trakcie czytania Ewangelii Marka lub zaglądało do Biblii, żeby jeszcze sprawdzić ważne szczegóły, które mogły się pojawić w pytaniach przygotowanych przez komisję konkursową.

Jak co roku każdy uczestnik otrzymał dyplom. Dodatkowo diecezja cieszyńska, katowicka i warszawska ufun­dowały uczniom i uczennicom książki Z Biblią na co dzień.     

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2020