miniatura

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12 stycznia 2020 r. zagrała „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. W akcję, jak w latach poprzednich, zaangażowały się parafie i duchowni z Kościoła ewangelickiego.

Po raz trzeci ks. Wojciech Płoszek z Ostródy zaproponował wspólne zwie­dzanie Mazur. W tym roku padł rekord – Dzień z księdzem został wylicytowany za 2350 zł. Kwota ta została jed­nak podwojona, ponieważ zwycięzca zeszłorocznej licytacji zaproponował kwotę 2350 zł za kolejny Dzień z księdzem z nową trasą. W ten sposób udało się zebrać 4700 zł.

Ponownie zaangażował się także ks. Robert Augustyn z Katowic-Szopie­nic – Przejażdżka samochodem rajdowym z księdzem osiągnęła cenę 790 zł.

 Parafia w Świdnicy wystawiła na aukcję weekendowy pobyt w hotelu Barokowy zakątek przy kościele Pokoju, który wylicytowano za 600 zł. W akcję włączyła się również parafia w Sosnowcu. Parafianin i przewodnik miejski Paweł Nalepa zaprosił do zwiedzania kościoła ewangelickiego oraz mauzoleum rodziny Dietlów.

Parafia Świętej Trójcy w Warszawie zaprosiła na koncert dobroczynny, na którym wystąpiły dzieci oraz młodzież – chór dziecięcy pod dyrekcją kantor Zuzanny Kuźniak, nowo powstały mło­dzieżowy zespół oraz soliści. W tym czasie była także ot­warta kawiarenka parafialna. Zebrano 2985,44 zł, które przekazano na WOŚP.

Wielu księży zachęcało podczas nabożeństw do wrzuce­nia pieniędzy do puszek wolontariuszy, którzy czekali w niedzielę przed kościołem. Często byli to parafianie, którzy czynnie włączyli się w akcję. Parafie zdecydowały
się także na przekazanie niedzielnej ofiary na rzecz WOŚP, m.in.: parafia w Bydgoszczy – 627 zł, w Krakowie
– 1042,60 zł, w Łodzi – 1635,50 zł. Ofiary przekazały także parafie w Os­tródzie i Piszu.

Do wzięcia udziału w akcji zachęcał na Twitterze bp Jerzy Samiec: „Już po raz 28. ludzie o różnych przekonaniach łączą siły dla wspólnej idei niesienia pomocy bliźnim, szczególnie dzieciom. Wiele parafii luterańskich organizuje zbiórkę na cel WOŚP – zachęcam do wsparcia inicjatywy serc!”.     

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2020