miniatura

W kościele Jezusowym w Cieszynie 1 grudnia 2019 r. miała miejsce inauguracja w diecezji cieszyńskiej 20 edycji ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

W trakcie nabożeństwa wystąpił chór dziecięco-młodzieżowy Hosanna pod dyrekcją Beaty Macury. Następnie dzieci zapaliły trzy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy. Pozdrowienia przekazali Wanda Falk i ks. Ignacy Czader długoletni dyrektor Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. Oboje zwrócili uwagę, że od 20 lat kupując świece wspieramy dzieci, które są w potrzebie. Finansujemy zdolne, ubogie dzieci w ich edukacji, leczeniu, wypoczynku, rehabilitacji, ale także dzieci w objętych wojną albo konfliktem miejscach na świecie, jak na przykład w Aleppo w Syrii. W pozdrowieniach nie zabrakło podziękowań dla darczyńców. Tę cześć nabożeństwa zakończył dziękczynną modlitwą ks. Marek Londzin.

Wzruszającym momentem nabożeństwa był Sakrament Chrztu Świętego kilkorga dzieci, którego udzielił ks. Janusz Sikora. Miało to symboliczny wymiar, bo z jednej strony uświadamia­ło odpowiedzialność rodziców i całego zboru za duchowy rozwój i wychowanie dziecka, a z drugiej, w kontekście Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wskazywało, że jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni za diakonię. Jezus przecież powiedział: „Cokolwiek uczyniliście, jed­nemu z tych najmniejszych braci moich, Mnie uczyniliście” (Mt 25,40). Kazanie na tekst z Listu do Rzymian 13,8-12 wygłosił ks. Marek Londzin. Błogosławień­stwa udzielił zebranym bp Jan Szarek, prezes Diakonii Kościoła w latach 2000-2005.