miniatura

Po raz trzeci we Wrocławiu gościli uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodych w dniach od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 r. Organizowane są one przez ekumeniczną i międzynarodową Wspólnotę z Taizé, założoną w 1940 roku przez brata Rogera Schütza. Do Taizé we Francji przybywają młodzi ludzie z całej Europy na tygodniowe wizyty, a co roku na przełomie grudnia i stycznia wspólnota organizuje kilkudniowe spotkanie dla większej liczby uczestników.

Hasło wrocławskiego spotkania, na które przybyło ponad 15 tysięcy głównie młodych ludzi z 60 krajów, brzmia­ło Zawsze w drodze, nigdy niewy­ko­rzenieni. Uczestnicy brali udział w mo­­dlitwach, warsztatach i dyskusjach.

W ewangelickim kościele Opatrzności Bożej odbyły się modlitwy południowe 30 i 31 grudnia. Modlitwy w duchu Taizé cechują się minimalizmem liturgicznym i wspólnym śpiewem pieśni w różnych językach. Dnia 31 grudnia w modlitwie uczestniczył brat Alios Löser, przełożony Wspólnoty z Taizé.

W parafii luterańskiej odbyły się też dwa spotkania warsztatowe. Pierw­szy nosił tytuł Osądzanie innych czyni z nas ślepców, podczas gdy miłość oświeca. Życie i świadectwo Dietricha Bonhoeffera, z biskupem luterańskim Ryszardem Boguszem i Towarzystwem Bonhoefferowskim. Na tym spot­kaniu zarys biografii Bonhoeffera przedstawił bp Ryszard Bogusz. Założenia i ciekawostki myśli teologicznej opisał profesor Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, a historię Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego nakreślił dr Janusz Witt. Dodatkowo kantor parafii Dawid Ślusarczyk, nauczył uczestników warsztatów pieśni do słów Bonhoeffera Przez dobrą moc (ŚE 100).

Następnego dnia kolejne warsztaty, tym razem pt. Międzyreligijny savoir vivre: spacer po wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, rozpoczął się w kościele Opatrzności Bożej, gdzie Janusz Witt opowiedział o historii Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” oraz o parafii. Następnie uczestnicy udali się do kolejnych świątyń tworzących Dzielnicę Wzajemnego Szacunku. W kościele św. Antoniego z Padwy (rzym.) przeor o. Mirosław Bijata opowiedział o sanktuarium, a przewodniczący Fundacji Stanisław Rybarczyk o działaniach dzielnicy. W ka­tedrze prawosławnej Narodzenia Prze­najświętszej Bogarodzicy ks. mitrat Jerzy Szczur przedstawił, jak w historii katedry odzwierciedlają się losy wielu wyznań obecnych we Wrocławiu na przestrzeni wieków. Na koniec uczestnicy odwiedzili synagogę pod Białym Bocianem, o której opowiedział Stanisław Rybarczyk.

W Hali Stulecia 30 grudnia odbyły się warsztaty Wszystko, co możliwe, róbmy razem i nie róbmy niczego, nie biorąc pod uwagę innych. Zaczęły się one od wystąpienia bpa Jerzego Samca prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Następnie młodzież związana z Taizé w Łodzi mówiła o swoich doświadczeniach z ekumenizmem. W tych warsztatach uczestniczyło około 150 osób z różnych Kościołów chrześcijańskich z różnych krajów. Uczestnicy spotkania w grupach dyskutowali o tym, co zrobić, by ożywić ekumenizm w Kościołach.

Punktem kulminacyjnym 42. Europejskiego Spotkania Młodych była wieczorna modlitwa w Hali Stulecia odbywająca się 31 grudnia oraz – tego samego dnia – modlitwa o pokój na świecie w goszczących parafiach.

ks. P.M.

www.wroclaw.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2020