miniatura

Luteranie z Kostaryki pomagają innym

Kościół Luterański w Kostaryce (Lutheran Costa Rican Church; ILCO) otrzymał wyróżnienie za pracę na rzecz uchodźców i migrantów przyznawane przez Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR), który jest urzędem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kostaryka jest krajem, który przyjmuje wiele osób starających się o azyl z Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów. W cią­gu ostatnich pięciu lat liczba uchodźców wzrosła.

Kościół luterański od ponad 15 lat wspiera migrantów, których większość pochodziła dotąd z Nikaragui i migrowała z przyczyn ekonomicznych. „W ciągu ostatnich dwóch lat migracja często jest spowodowana sytuacją polityczną w innych krajach. Mimo że nadal jest to głównie Nikaragua, są też osoby z Kuby, Wenezueli, Kolumbii i Haiti” – powiedział ks. Gilberto Quesada z ILCO.

ILCO pomaga na trzy sposoby: oferuje pomoc duszpasterską i duchową, pomaga w zdobyciu odpowiednich dokumentów, które pozwolą na pracę oraz zapewnią schronienie osobom lub rodzinom podczas pobytu w San José, gdy oczekują na dokumenty lub przed dalszą podróżą na północ. Prowadzone przez nich schronisko może pomieścić 30 osób, które mogą pozostać w nim przez dwa miesiące. Podczas pobytu otrzymują żywność, odzież, pomoc lekarską i prawną, wsparcie psychologiczne, a dzieci mogą się uczyć.

na podstawie: www.lutheranworld.org

Sprawiedliwość klimatyczna w Indonezji

Ponad 1200 uczestników – studentów, grup międzywyznaniowych, nauczycieli akademickich, przywódców religijnych, polityków, urzędników państwowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego – wzięło udział w konferencji Przywrócenie sprawiedliwości klimatycznej w Pematangsiantar w Indonezji na Sumatrze Północnej, który odbył się 4 grudnia 2019 r., równolegle z COP25 w Madrycie w Hiszpanii.

„Musimy podnieść świadomość na temat tego, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na nasze społeczeństwo – pociągają za sobą znacznie więcej niż wylesianie lub marnotrawstwo w środowisku naturalnym” – mówił Fernando Sihotang, koordynator ds. praw człowieka i rzecznictwa Światowej Federacji Luterańskiej Komitetu Narodowego w Indonezji (KNLWF).

Biskup Rumanja Purba z Protestanckiego Kościoła Chrześ­cijańskiego Simalungun (GKPS) zachęcał studentów do aktywnego angażowania się w sprawy sprawiedliwości klimatycznej i do rozwiązywania ich poprzez „obiektyw wiary”. Podkreślił również potrzebę współpracy podmiotów religijnych i organów rządowych.

Wiceprezydent ŚFL ds. Azji Desri Sumbayak mówił, że „zapominamy o równowadze natury” i przypomniał, że spra­wiedliwość klimatyczna jest kwestią priorytetową dla ŚFL.

Młody działacz klimatyczny Tumpak Hutabarat podzielił się doświadczeniami z podróży po regionie i zachęcił słuchaczy, by „myśleli globalnie i działali lokalnie”. 

na podstawie: www.lutheranworld.org

Sprawiedliwość międzypokoleniowa

W przyszłości więcej młodych ludzi poniżej 27 roku życia będzie mogło działać w organach zarządzających kościołów luterańskich w Niemczech. Była to jedna z decyzji podjętych na Synodzie Generalnym Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD). Zmiana wejdzie w życie w trakcie nowych wyborów, które odbędą się w 2021 r. Synod Generalny VELKD będzie miał 50 członków. Wśród nich ma być co najmniej osiem osób, które nie ukończyły 27 lat.

Czterech z ośmiu młodych członków ma zostać powołanych, a czterech zostanie wybranych jako przedstawicie­le czterech największych Kościołów luterańskich. Młodzi delegaci będą mieli taki sam status prawny jak pozostali: będą mieli prawo głosować i zgłaszać wnioski.

Od 2021 r. co najmniej 20 ze 128 delegatów do Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) będzie również miało mniej niż 27 lat.

na podstawie: www.lutheranworld.org

Nabożeństwa w autobusie

W Mittel-Gründau w Hesji w Niemczech zamknięto grożącą zawaleniem kaplicę. Od tego czasu tamtejsi ewangelicy odprawiają niedzielne nabożeństwa w nietypowym miejscu: turystycznym autokarze. Wierni przenieśli się we wrześniu ze starej kaplicy do ogrzewanego autobusu z 50 tapicerowanymi siedzeniami. Chociaż jest to rozwiązanie awaryjne, to ta zaimprowizowana sytuacja podoba się kilkunastu wierzącym, którzy postanowili wspólnie się modlić, śpiewać i słuchać kazań. Ksiądz stoi z mikrofonem w czarnej todze przed składanym drewnianym ołtarzem, który został specjalnie stworzony na potrzeby nabożeństw autobusowych – można go łatwo postawić i usunąć. Ołtarz, świeca LED i Biblia nie mogą zamienić autobusu w kościół, ale wystarczą, aby symbolizować święty cel zgromadzenia. Podczas nabożeństwa autobus przejeżdża przez wszystkie dzielnice wchodzące w skład parafii.

Parafia w Gründau zaakceptowała to kreatywne podejście swojego filiału do zaistniałej sytuacji. „W Mittel-Gründau prawie nie ma odpowiednich pomieszczeń” – wyjaśnia ks. Kerstin Berk niezwykły wybór lokalizacji. Kurator parafii Christopher Hustedt zapytał właściciela firmy przewozowej, czy może wypożyczyć jeden ze swoich au­tokarów. „Ten głęboko religijny katolik natychmiast się zgodził” – mówi ks. Berk. Do Wielkanocy co dwa tygodnie udostępnia swój autobus i kierowcę na niedzielne nabożeństwa. Parafia musi płacić tylko za paliwo.

na podstawie: www.evangelische.de

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2020