miniatura

Dnia 13 grudnia 2019 roku w Bielsku-Białej Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja świętowało jubileusz 30-lecia swojego istnienia.
Uroczystość rozpoczął modlitwą bp Jan Szarek, jeden z jego byłych przewodniczących. Podziękowania oraz życzenia w imieniu diecezji cieszyńskiej przekazał bp Adrian Korczago, życząc mądrości w podejmowaniu się niełatwego dzieła edukacji wielu pokoleń ludzi, którzy następnie są w stanie wpływać na losy miasta, ojczyzny i Kościoła. Zachęcał także do poszukiwania nowych możliwości organizacyjnych w ramach działalności Towarzystwa.
Historię stowarzyszenia przybliżył zebranym ks. Artur Woltman, wikariusz parafii ewangelickiej w Starym Bielsku i członek zarządu towarzystwa. Obecną działalność zaprezentowała Dorota Feodorów, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego. Specjalny program artystyczny przygotowali uczniowie szkół prowadzonych przez stowarzyszenie.
W obchodach uczestniczyli m.in.: biskupi, proboszczowie bielskich parafii, byli i obecni członkowie towarzystwa, przedstawiciel Miejskiego Zarządu Oświaty, przedstawicielka Kuratorium Oświaty delegatury w Bielsku-Białej, nauczyciele, przedstawiciele Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Z kart historii

Dnia 6 czerwca 1989 roku komitet założycielski w składzie: ks. Manfred Uglorz, Henryk Sikora, Jan Lorek, Witold Kubik, Piotr Herzyk oraz Janina Pawlas powołał do istnienia Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Od września 1990 roku rozpoczęło pracę istniejące do dziś Liceum Ogólnokształcące. Obecnie Towarzystwo prowadzi też Szkołę Podstawową nr 2 (od 2001 r.) i Szkołę Podstawową nr 10 (od 2004 r.).
W swojej historii Towarzystwo założyło również: Policealną Szkołę Administracji Publicznej (1992) przekształconą w Wyższą Szkołę Administracji (1997), Policealną Szkołę Fizjoterapii (1995) oraz Gimnazjum (1999).
Założycieli inspirował fakt budowania szkół tam, gdzie w kościołach głoszono reformacyjne treści. Za cel działania postawiono sobie, aby absolwenci byli „świadomymi chrześcijanami, rzecznikami ekumenizmu, demokracji i patriotyzmu”.
Towarzystwo dwukrotnie (1999, 2001) rozbudowało siedzibę szkół.
W 2005 roku, obchodzonym w kraju jako Rok Rejowski, stowarzyszenie było współorganizatorem XI Forum Ewangelickiego.
Z okazji swego 20-lecia, w roku 2010, zorganizowało kilkudniowe obchody pod nazwą Dni ewangelickie, podczas których odbyły się otwarte wykłady, warsztaty, spotkania i wystawy przybliżające mieszkańcom miasta wkład ewangelików w jego rozwój i pomyślność – dawniej i dziś. W roku 2011 wraz z WSA zorganizowało sesję popularno-naukową pt. Dorobek kulturowy ewangelicyzmu
w Europie Środkowo-Wschodniej.
W roku 2012 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja zostało uhonorowane Nagrodą im. ks. Leopolda Otto.