miniatura

W Warszawie 15 stycznia 2023 roku odbyło się nabożeństwo z okazji 160 lat „Zwiastuna Ewangelickiego”. Pierwszy numer, którego redaktorem był ks. Leopold Otto został wydany właśnie w Warszawie 15 stycznia 1863 roku. Kazanie z okazji jubileuszu wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Nabożeństwo było połączone z wręczeniem Nagrody im. ks. Leopolda Otto. Kapituła przyznała ją Studio Lutheraneum z Warszawy oraz Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej za systematyczne towarzyszenie ewangelikom w drodze wiary przez różnorodne publikacje audio i wideo, co było szczególnie potrzebne i ważne w długich miesiącach pandemii. Laudacje dla laureatów wygłosili bp Marian Niemiec i ks. Jerzy Below. Relacja z wydarzenia i laudacje w tekście „Zwiastun Ewangelicki” zwiastuje Ewangelię 160 lat Całe nabożeństwo oraz wręczenie nagród można obejrzeć na[...]

miniatura

– 15 stycznia w 1863 roku i w 2023 roku Gdy wspominamy wydarzenie sprzed 160 lat, to myślimy – przecież to zamierzchła przeszłość. Z drugiej strony, uzmysławiamy sobie, że to, co zdarzyło się wtedy, wpływa jednak na nasze dzisiejsze życie. Spróbujmy puścić wodze naszej historycznej wyobraźni i przenieść się najpierw do dnia 15 stycznia 1863 roku. Bohaterowie początku Zacząłem wyobrażać sobie ten dzień i zastanawiać się, co robili od rana trzej warszawscy ewangelicy. Wtedy, przed 160 laty, był to czwartek. Zima była raczej mroźna, ale wszyscy by-li na to przygotowani i radzili sobie z różnymi przeciwnościami – śniegiem i ujemnymi temperaturami. Ks. Leopold Otto, drugi proboszcz parafii ewangelickiej, obudził się wcześnie. Jest podekscytowany. Stosunkowo wcześnie wychodzi ze swojego mieszkania obok kościoła Świętej Trójcy. Ma przed[...]

miniatura

We Wrocławiu 16 listopada 2022 r. w siedzibie Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa Krzysztofowi Kurowskiemu. Nagrodę wręczył Valeri Vachev, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. W uroczystości wziął udział bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Krzysztof Kurowski jest doktorem prawa, przewodniczącym Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Jako życiowy cel postawił sobie realizację wolności i praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie ich funkcjonowania w kontaktach z instytucjami. Jako działacz organizacji pozarządowych, ekspert w zakresie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, autor wielu publikacji i analiz na ten temat, wytycza kierunki dla innych podążających za nim i inspiruje do działań na[...]

miniatura

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe otrzymało tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Ludwik Grzenkowicz ze Szczecina, Władysław Heinrich z Świdnicy, a także wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała Heidi von Rosenberg z Dortmundu. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 19 listopada 2022 r. w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Nagrodzeni Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, czyli Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Diakonia Niemiecka współpracuje z Diakonią Kościoła[...]

miniatura

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 11 listopada 2022 roku rozdano Laury Ziemi Cieszyńskiej. W gronie nagrodzonych znalazły się osoby związane z diecezją cieszyńską. Honorowe Złote Cieszynianki otrzymali pomysłodawca i inicjator Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Karol Franek oraz Włodzimierz Szturc – urodzony w Wiśle luteranin, historyk literatury, dramaturg i teatrolog, reżyser, pisarz i publicysta, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Natomiast Srebrnymi Cieszyniankami uhonorowano czworo ewangelików. • Karina Wowry – z wykształcenia teolożka ewangelicka, pastorowa w Ustroniu, gdzie wraz z mężem ks. Piotrem Wowry założyła Stowarzyszenie Ewangelickie Maria-Marta. Była także nauczycielką religii ewangelickiej w szkołach podstawowych. Jest współautorką podręczników do[...]

miniatura

Z okazji 25 lat Redakcji Ekumenicznej TVP w Centrum Luterańskim w Warszawie 5 października 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa, podczas której wspominano dorobek i znaczenie redakcji. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez członków redakcji: ks. Halinę Radacz (lut.) i ks. Łukasza Leonkiewicza (praw.). Ks. Radacz wygłosiła krótkie rozważanie. „Jedność to nie identyczność, ale akceptacja i szacunek. Do tego jesteśmy powołani – jako chrześcijanie, ale też jako twórcy programów ekumenicznych” – powiedziała. Uczestnicy uroczystości obejrzeli 25-minutowy film dokumentalny o historii redakcji. Ks. Henryk Paprocki (praw.), pierwszy kierownik Redakcji Ekumenicznej, w rozmowie z Ewą Jóźwiak, konsultantką programów ekumenicznych z Kościoła reformowanego, opowiadał o początkach funkcjonowania. Wskazywał na trudności, z jakimi[...]

miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła 2022 W Pasymiu na Mazurach 6 sierpnia 2022 r. biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia była nie instytucja, ale indywidualna osoba – Ilse Masuch. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, władz wojewódzkich i samorządowych oraz ewangelickich parafii. Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, który przypomniał trudne losy powojennej ludności mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne kościoły, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi religijną opiekę, walczyć o zgodę na sprawowanie[...]

miniatura

W Warszawie biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2020 roku. Laureatem było stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech (Evangelische Frauen in Deutschland – EFiD). Z uwagi na pandemię koronawirusa w 2020 roku uroczystość odbyła się wówczas symbolicznie podczas obrad Synodu Kościoła w formie wideokonferencji. Obecnie przedstawicielki EFiD mogły już przyjechać do Warszawy i 20 maja 2022 r. odebrały statuetkę. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Kościoła, dwóch stołecznych parafii ewangelickich, Centrum Zdrowia Dziecka, ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Klubu Inteligencji Katolickiej. Stowarzyszenie Kobiety Ewangelickie w Niemczech uhonorowano Nagrodą Kościoła im. królewny Anny Wazówny za 40 lat wspierania Instytutu[...]

miniatura

Biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec został uhonorowany Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem. Uroczysta gala odbyła się 2 kwietnia 2022 r. w Czechowicach-Dziedzicach, a nagrody przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wręczono już po raz 29. Łącznie uhonorowano laurami 16 osób, firm i instytucji.  Kryształowy Laur z Diamentem biskup diecezji katowickiej otrzymał za zaangażowanie wynikające z ewangelickiego etosu pracy i wiary czynnej w miłości. Szczególnie zaś za działalność ekumeniczną i społeczną, dbanie o ludzi tworzących wspólnotę regionu bez względu na wyznanie oraz za życzliwość wobec lokalnych i regionalnych firm czy podmiotów gospodarczych i dobrą z nimi współpracę. Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymują wybitne osobowości świata nauki, biznesu, kultury i polityki. W 2016 r.[...]

miniatura

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną Miłosiernego Samarytanina, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżniony został Zdzisław Olszak. Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone 16 października 2021 r. w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas. Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 54 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską. Eurodiaconia uczestniczy w dyskusjach[...]